Daşkənd kəndinin İkinci Dünya Müharibəsi Veteranları

14:00 / 09.05.2021
Baxılıb: 4704

 

ABBASOV ƏZİZ ŞÜKÜR oğlu. 1905 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1939). SSRİ-Finlandiya müharibəsində və Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Kiyev ş.-ndə yaralanmış (1942), orada müalicə olunduqdan sonra daimi Kiyev ş.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və orada da dəfn olunmuşdur (1991). SSRİ Silahlı Qüvvələrinin və Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin müxtəlif yubiley medalları ilə təltif olunmuşdur.

 

ABBASOV MƏTİŞ ŞÜKÜR oğlu. 1913 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. İmişli RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Əl pulemyotu atıcısı kimi 827 a. alayın tərkibində BVM-də iştirak edib (11.1942–01.1943). Yaralandıqdan sonra 1024 №li təxliyyə hospitalında müalicə olunub (01.1943–06.1943). Ordudan tərxis olunmuşdur (06.1943). 1988 ildə Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Yevlax r.-nun Tanrıqulular k.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və kənd qəb.-nda dəfn olunmuşdur (26.08.1993). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

ABDULLAYEV BƏŞİR MƏMMƏD oğlu. 27.02.1910 (1911) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Ordudan tərxis olunmuşdur (1946). 1988 ildə Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Şəmkir r-nun Çənlibel k.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və kənd qəb.-nda dəfn olunmuşdur (17.03.1998). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

ABDULLAYEV MİRZƏ MƏHƏRRƏM oğlu. 1905 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Daşkənd k.-nə qayıtmışdır (1952). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (06.09.1988).

 

ALIYEV HƏSƏNBABA MƏSİM oğlu. 1924 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942). Müharibədə Moskva ətrafında döyüşlərə başlamış, Almaniyaya qədər döyüş yolu keçmişdir. Ordudan tərxis olunduqdan sonra Daşkənd k.-ndinə qayıtmışdır. Daşkənd k.-ndən köçərək əvvəlcə Özbəkistanın Səmərqənd vil.-ndə, daha sonra isə Tacikistanın Leninabad (Sogd) vil.-nin Çkalov (Buston) ş.-rində yaşamışdır. 1990-cı illərdə Şəmkir r.-nunun Ələsgərli (Badakənd) k.-nə köçüb gəlmiş, burada yaşamış, vəfat etmiş və Ələsgərli qəb.-nda dəfn olunmuşdur (1997). SSRİ Silahlı Qüvvələrinin və Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin müxtəlif yubiley medalları ilə təltif olunmuşdur.

 

ALIYEV İMRAN MƏDƏT oğlu. 1903 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942). 276-cı a. alayda xidmət edib. Taqanroq döyüşlərində iştirak etmişdir. Ağır yaralandıqdan sonra 2126 №li təxliyyə hospitalında müalicə olunmuş və ordudan tərxis olunmuşdur (02.03.1943). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1979). SSRİ Silahlı Qüvvələrinin və Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin müxtəlif yubiley medalları ilə təltif olunmuşdur.

ALIYEV ORUC MƏHƏMMƏD oğlu. 28.03.1926 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (10.10.1944). Müharibədən sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1950). 1988 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Bərdə ş.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və şəhər qəb.-nda dəfn olunmuşdur (29.01.2004). “Qvardiya” nişanı, “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 20 illiyi” yubiley medalı (07.05.1966), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 50 illiyi” yubiley medalı (10.09.1970), “Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 25 illiyi” nişanı (17.03.1970), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 30 illiyi” yubiley medalı (26.07.1976), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 60 illiyi” yubiley medalı (21.03.1979), II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı (28.04.1985), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 70 illiyi” yubiley medalı (09.05.1988), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 50 illiyi” yubiley medalı (01.05.1995) ilə təltif olunmuşdur.

 

BABAYEV BABIŞ MƏHƏMMƏD oğlu. 1897 (1899) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (06.1942). 360-cı xüsusi motoatıcı briqadada xidmət edib. Top mərmisinin təsirindən qulaqları tutulmuş, Gəncədəki 296 №li təxliyyə hospitalında müalicə olunmuşdur (27.05.1944). 136-cı ehtiyat a. alayına göndərilib (22.08.1944). Ordudan tərxis olunmuşdur (1944). 1988 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Bakı ş.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və Ümumşəhər qəb.-nda dəfn olunmuşdur (1995).

 

BABAYEV ŞİRASLAN QƏHRƏMAN oğlu. 20.03.1905 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1939; 1941). SSRİ-Finlandiya müharibəsində və Krımda Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Müharibədən sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1946). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (04.05.1996).

 

BALIYEV ELLƏZ (İLYAS) MÜRSƏL oğlu. 1913 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Müharibədə başından yaralanmış, biləkdən sol əlini itirdikdən sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1942). II qrup BVM əlili idi. Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1977). SSRİ Silahlı Qüvvələrinin və Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin müxtəlif yubiley medalları ilə təltif olunmuşdur.

 

BALIYEV MEHVALI TAHAR oğlu. 1926 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (10.10.1944). Müharibədə və sonrakı xidmət dövründə ciyərləri soyuqlamışdır. Ordudan tərxis olunmuşdur (1950). Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə həmin xəstəliklərdən vəfat etmişdir (1952).

 

BAYRAMOV ƏYYUB ABUZƏR oğlu. 1926 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (15.11.1944). Avtomatçı kimi 63-cü briqadada xidmət etmişdir. Döyüş zamanı sol əlindən ağır yaralanıb (20.04.1945). 1425 №li təxliyyə hospitalında müalicə olunub (04.1945–09.1945). Ordudan tərxis olunmuşdur (05.09.1945). II qrup BVM əlili idi. 1988 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Bakı ş.-ndə yaşamış, burada vəfat etmiş və “Qurd qapısı” qəb.-nda dəfn olunmuşdur (30.08.2009). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

BAYRAMOV İSLAM CANBAXIŞ oğlu. 1916-cı ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Döyüşlər zamanı əsir düşüb və sonra azad olunub. Ordudan tərxis olunmuşdur (1945). Qazaxıstanın Karaqanda vil.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və orada da dəfn olunmuşdur (1994). SSRİ Silahlı Qüvvələrinin və Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin müxtəlif yubiley medalları ilə təltif olunmuşdur.

 

BAYRAMOV YUSİF ABBAS oğlu. 1919 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (20.04.1939). 176-cı divizyada xidmət edib. Əsir düşüb (10.09.1941). Odessada iki il əsir olub və sonra azad olunub. Krım, Stalinqrad, Leninqrad döyüşlərində iştirak edib. Ayağından və qolundan qəlpə yaraları alıb. Müharibədən Daşkənd k.-nə qayıtdıqdan bir müddət sonra Şəmkir ş.-nə köçərək orada yaşamışdır. Şəmkir ş.-ndə vəfat etmiş və şəhər qəb.-nda dəfn olunmuşdur (18.05.2002). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (01.08.1986) ilə təltif olunmuşdur.

 

CABBAROV HÜMBƏT ƏHMƏD oğlu. 1914 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942). Mozdok döyüşündə yaralanmışdır. Ordudan tərxis olunmuşdur (1944). II qrup BVM əlili idi. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1983). SSRİ Silahlı Qüvvələrinin və Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin müxtəlif yubiley medalları ilə təltif olunmuşdur.

 

CAMALOV MƏDƏT BALIŞ oğlu. 1924 (1926) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942). Yaralandıqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1943). Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1987). I dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

DÜNYAMALIYEV HƏSƏN (HASOY) ABDULƏLİ oğlu. 1905 (1903) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942). 1-ci a. alayda xidmət etmişdir. Taqanroq döyüşlərində iştirak etmiş, Mozdok döyüşlərində yaralanmış, hospitalda müalicə olunmuşdur (1942). Sonra Ukrayna ərazisində də döyüşlərdə olmuşdur. Təkrar yaralandığı üçün 4477 №li təxliyyə hospitalında müalicə olunmuş, ordudan tərxis olunmuşdur (12.08.1943). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1986). I dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

ELYAZOV ABBAS MANSUR oğlu. 1891 (1897) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1939). SSRİ-Finlandiya müharibəsində və Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Ayağından yaralandıqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1943). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (18.04.1956).

ƏLƏKBƏROV SAYAD ƏLİ oğlu. 1899 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Almaniya yaxınlığındakı döyüşlərdə yaralanıb. Bir müddət müalicə olunduqdan sonra yenidən döyüşlərə göndərilib. Növbəti dəfə başının bir hissəsi, bir neçə əl və ayaq barmaqları qəlpə yarası alıb. Stavropol hospitalından tərxis olunmuşdur (1945). Uzun müddət Daşkənd k.-ndə də müalicə olunub. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (12.1986). I dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

ƏLİYEV ÇOBAN NURMƏMMƏD oğlu. 1910 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Kerç döyüşlərində iştirak etmişdir. Rostov-na-Donu yaxınlığındakı döyüşdə qolundan yaralanmış və tərxis olunmuşdur (1942). Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1984). SSRİ Silahlı Qüvvələrinin və Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin müxtəlif yubiley medalları ilə təltif olunmuşdur.

 

ƏLİYEV ƏNVƏR ABDULLA oğlu. 1918 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (27.01.1939). SSRİ-Finlandiya müharibəsində iştirak etmişdir. Yefreytor. 37-ci alayda xidmət etmişdir. Əsir düşüb azad olunub. Kotovsk (Bessarabiya) ş.-nə döyüşə göndərilib (28.06.1941). 178-ci a. div.-nın 389-cu a. alayının 1-ci batalyonunda xidmət edib. Deyilənə görə iştirak etdiyi döyüşdə 15 alman faşisti əsir götürülmüş, həmin döyüşdə sol əlindən ağır güllə yarası almışdır (01.07.1941). 979 №li təxliyyə hospitalından tərxis olunmuşdur (05.12.1941). ÜİK(b)P-nın üzvü (1943). II qrup BVM əlili idi. Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1995). “Döyüş xidmətlərinə görə” medalı (06.11.1947), I dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

ƏLİYEV ƏNVƏR ORUC oğlu. 1916 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1940; 06.06.1943). Qvardiya serjantı (çavuş). 28-ci hava-desant (paraşütçü diviziyası) atıcı qvardiyanın Dembitski alayının 3-cü batalyonunun rabitə tağımında xidmət etmişdir. 1-ci və 2-ci Ukrayna cəbhələrində döyüşmüşdür (06.06.1943–1945). Döyüş zamanı yaralanmışdır (08.08.1944). Polşanın Stopnitsa ş.-nin müdafiəsinin yarılmasında (12.01.1945), Buska-Zdruy ş.-nin alınmasında (13.01.1945), Şekotsina ş.-nin azad edilməsində (16.01.1945), Almaniyanın Marksdorf k.-nə hücum zamanı (28.02.1945) qəhrəmanlıqlar etmişdir. Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (15.09.1968). “Qırmızı Ulduz” ordeni (05.04.1945), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Almaniya üzərində qələbəyə görə” medalı (09.05.1945) ilə təltif olunmuşdur.

 

ƏLİYEV MƏMMƏD HƏSƏN oğlu. 1924 ildə Basarkeçər r.-nunun Aşağı Şorca k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (15.12.1942). 589-cu a. alayın tərkibində BVM-də döyüşmüşdür (12.1942–07.1943). Əsasən Mozdok, Sevastopol, Kerç və Brest uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Brest ş.-ri uğrunda gedən döyüşdə sağ çiynindən ağır yaralanmış (15.07.1943) və ordudan təxris olunmuşdur (19.07.1943). Uzun müddət təxliyyə hospitalında müalicə olunmuşdur (03.1944). Brest ş.-ndəki müharibə iştirakçılarının şərəfinə ucaldılmış monumentdə adı var. Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə yaşamışdır. Bakı ş.-ndə vəfat etmiş, Müşfiqabad qəb.-nda dəfn olunmuşdur (19.10.2008). “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 20 illiyi” yubiley medalı (18.07.1967), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 60 illiyi” yubiley medalı (21.03.1979), I dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı (28.04.1985), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 70 illiyi” yubiley medalı (09.05.1988), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 50 illiyi” yubiley medalı (01.05.1995), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 60 illiyi” yubiley medalı (27.04.2005) ilə təltif olunmuşdur.

 

ƏLİYEV TAPDIQ XIDIR oğlu. 1912 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (05.05.1939). SSRİ-Finlandiya müharibəsində və Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. 36-cı eht. a. div.-nın 48-ci eht. a. alayından 389-cu eht. a. alayına göndərilib (09.01.1943). 1177-ci zenit artilleriya alayının hava hücumundan müdafiə bölüyündə xidmət etmişdir. Leninqradın müdafiəsində qəhrəmanlıq göstərmişdir. Yaralandıqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1945). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (25.05.1990). “Leninqradın müdafiəsinə görə” medalı (23.08.1943), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Almaniya üzərində qələbəyə görə” medalı (05.10.1945), II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

ƏSƏDOV BAHADUR İSGƏNDƏR oğlu. 1911 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Berlinə qədər döyüş yolu keçmişdir. Ordudan tərxis olunmuşdur (1946). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (26.11.1976). “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Almaniya üzərində qələbəyə görə” medalı (09.05.1945), “Döyüş xidmətlərinə görə” medalı (14.04.1958) ilə təltif olunmuşdur.

ƏSƏDOV ƏLİBABA KƏRİM oğlu. 1925 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (02.1943). 38-ci eht. a. div.-nın 88-ci eht. a. alayında 2-ci tağımın komandiri olmuşdur (02.1943–20.08.1943). 4-cü qvardiya motoatıcı briqadada xidmət etmişdir. Minamyotçu kimi Smolenski vil.-nin Kruqlovo k.-ndə döyüş zamanı sağ əlindən ağır yaralanıb (22.09.1943). Ordudan tərxis olunmuş, Daşkənd k.-nə qayıtmışdır. Sonralar Moskva ş.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-nə gətirilərək dəfn olunmuşdur (03.02.1984).

 

ƏSƏDOV HƏBİB ABBAS oğlu. 1913 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Yaralandıqdan sonra 370 №li təxliyyə hospitalında müalicə olunub. Ordudan tərxis olunmuşdur (13.04.1942). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1974).

 

ƏZİMOV YUSİF MÜSEYİB oğlu. 1923 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (01.1942). 828-ci a. alayın tərkibində müharibədə döyüşlərdə iştirak edib (03.1942–05.1942). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (22.04.2015). “Əmək veteranı” medalı, “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 60 illiyi” yubiley medalı (1978), II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (1985), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı (1985), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 60 illiyi” yubiley medalı (2005), “Belarus Respublikasının alman-faşist işğalçılarından azad edilməsinin 65 ili” yubiley medalı (2009), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 65 illiyi” yubiley medalı (2010), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 70 illiyi” yubiley medalı (2015) ilə təltif olunmuşdur.

 

HACIYEV DÜNYAMALI İSMAYIL oğlu. 20.03.1915 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). 416-cı atıcı diviziyada xidmət edib (Taqanroq). Ayaqlarını don vurmuş, budun yan tərəfindən yaralanmış, Tbilisidə müalicə olunmuşdur (1942). Ordudan tərxis olunmuşdur (1945). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (18.11.1998). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

HACIYEV HƏSƏN İSMAYIL oğlu. 17.05.1913 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Döyüş zamanı əsir düşmüşdür. Almaniyanın Hamburq şəhərində əsirlikdə olub. Daşkənd k.-nə qayıtmışdır (1954). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (14.05.1994).

 

HACIYEV HƏSƏN MƏHƏRRƏM oğlu. 1903 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (06.1942). Krım cəbhəsində döyüşmüşdür. Müharibədən sonra ordudan tərxis olunmuşdur (10.1945). Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (10.04.1966).

 

HACIYEV MƏHƏMMƏD MÜSEYİB oğlu. 10.06.1924 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (09.09.1942). Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Baş leytenant rütbəli zabit. 3-cü eht. a. alayında və 988-ci eht. a. alayında xidmət edib. Ordudan tərxis olunmuşdur (1950). Kiyevdə rayon partiya komitəsində və SSRİ Kimya Sənayesi Nazirliyində işləmişdir. L.İ.Brejnevin yaxın dostlarından olub. Moskva ş.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və Mitinski qəb.-nda dəfn olunmuşdur (01.07.1993). “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Almaniya üzərində qələbəyə görə” medalı (09.05.1945), “Yaponiya üzərində qələbəyə görə” medalı (30.09.1945), II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (01.08.1986) ilə təltif olunmuşdur.

 

HACIYEV SAFOY İSMAYIL oğlu. 1916 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Yaralandıqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (01.1944). Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1988). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

HACIYEV TANRIVERDİ ALI oğlu. 1917 (1916) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942). Sağ əlindən yaralandıqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1944). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1987). I dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.11.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

HƏSƏNOV ABUZƏR ƏSGƏR oğlu. 1924 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942). 416-cı atıcı diviziyada xidmət edib (Taqanroq). Döyüş zamanı qolundan yaralanıb (1943). Ordudan tərxis olunmuşdur (02.1943). Sov.İKP-nın üzvü (1950). II qrup BVM əlili idi. 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Gəncə ş.-ndə yaşamış və orada vəfat etmiş, Gəncənin İmamzadə qəb.-nda dəfn olunmuşdur (27.04.2004). I dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

HƏSƏNOV AĞAMƏLİ ABBAS oğlu. 1915 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Zaqafqaziya Hərbi Dairəsi 45-ci Ordusunda və 402-ci atıcı diviziyada xidmət etmişdir. Belarusiyada yaralanmış və ordudan tərxis olunmuşdur (1944). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (10.04.1980). SSRİ Silahlı Qüvvələrinin və Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin müxtəlif yubiley medalları ilə təltif olunmuşdur.

 

HƏSƏNOV CƏLİL XƏLİL oğlu. 1910 ildə Basarkeçər r.-nunun Qoşabulaq k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). BVM-də iştirak etmişdir. Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (24.04.2003). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (01.08.1986) ilə təltif olunmuşdur.

 

HƏŞİMOV ABUZƏR QASIM oğlu. 1922 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942). Müharibədən sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1946). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (01.04.1987). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

HÜMBƏTOV ABDULLA İSMAYIL oğlu. 30.06.1926 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (10.10.1944). Gürcüstanın Qori ş.-ndə üç ay hərbi təlim keçdikdən sonra Rumıniyaya döyüşə göndərilib (1945). Avtomatçı. Avstriyada yaralanıb (22.04.1945). Macarıstanda müalicə olunduqdan sonra Sakit okean cəbhəsinə – Saxalinə hərbi xidmətə göndərilmiş, hərbi komendaturada xidmət etmişdir. Ordudan tərxis olunmuşdur (08.08.1950). Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən Bərdə r.-nuna deportasiya olunmuşdur (05.1953). Bakı ş.-də vəfat etmiş, Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə dəfn olunmuşdur (30.06.2011). “İgidliyə görə” medalı (15.02.1968), II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 70 illiyi” yubiley medalı (28.01.1988), “Belarus Respublikasının alman-faşist işğalçılarından azad edilməsinin 65 ili” yubiley medalı (2009) ilə təltif olunmuşdur.

HÜMBƏTOV NAĞI İSMAYIL oğlu. 1916 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Müharibədən sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1946). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (27.05.1970).

 

HÜSEYNOV ƏSGƏR ABBASƏLİ oğlu. 1923 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Pulemyotçu. Mozdokda döyüşə başlayıb. 402-ci atıcı alayda xidmət etmişdir. Əsir düşüb azad olunub. Berlinə qədər döyüş yolu keçmişdir. Ordudan tərxis olunmuşdur (1945). Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1988). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

HÜSEYNOV (ŞAİROV) HƏNDƏM ƏSƏD oğlu. 1908 (1898) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942 və ya 1943). 22-ci a. alayın tərkibində döyüşlərdə iştirak etmişdir. Sağ gözündən yaralandıqdan sonra 2464 №li təxliyyə hospitalında müalicə olunmuş və ordudan tərxis olunmuşdur (23.03.1944). Sağ gözü görmürdü, II qrup BVM əlili idi. Müharibədən sonrakı illərdə Daşkəsən r.-nunun Mollahəsənli k.-ndə yaşamış, 1970-ci illərdə Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-nə köçmüşdür. Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1982). “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 20 illiyi” yubiley medalı (08.12.1966), “İgidliyə görə” medalı (12.06.1968), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 50 illiyi” yubiley medalı (30.03.1970), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 60 illiyi” yubiley medalı (03.11.1978), “Əmək veteranı” medalı (30.06.1980) ilə təltif olunmuşdur.

 

HÜSEYNOV HÜSEYN ŞÜKÜR oğlu. 1907 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (09.1928; 1942). 546-cı a. alayın tərkibində BVM-də döyüşmüşdür (08.03.1942–17.05.1942). Almaniyaya qədər döyüş yolu keçmişdir. Ordudan tərxis olunmuşdur (1945 və ya 1946). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (09.03.1999). “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Almaniya üzərində qələbəyə görə” medalı (09.05.1945), “Əmək veteranı” medalı (31.01.1980), II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı (12.04.1985), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 70 illiyi” yubiley medalı (28.01.1988), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 50 illiyi” yubiley medalı (01.05.1995) ilə təltif olunmuşdur.

HÜSEYNOV İSLAM GÜLMƏMMƏD oğlu. 1903 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Moskva ş.-nin müdafiəsində iştirak etmiş, Tula ş.-ndə gedən döyüş zamanı qolundan yaralanmışdır. Ordudan tərxis olunmuşdur (1944). Sov.İKP-nın üzvü (12.1944). 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Bakı ş.-ndə, Göygöl r.-nunun Üçbulaq (Murud) k.-ndə, Mingəçevir ş.-ndə və Gəncə ş.-ndə yaşamış, Gəncə ş.-ndə vəfat etmiş və Gəncənin İmamzadə qəb.-nda dəfn olunmuşdur (1994). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

HÜSEYNOV İSMAYIL GÜLMƏMMƏD oğlu. 22.03.1926 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1944). Müharibədə iştirak etmiş və Alman hərbi əsirlərinin üstündə post-karaulda xidmət etmişdir. Müharibədən sonra Krasnodar diyarında xidmət etmişdir (1948–1950). Ordudan tərxis olunmuşdur (1950). 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Bakı ş.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və Bakıxanov qəb.-nda dəfn olunmuşdur (07.09.1995). SSRİ Silahlı Qüvvələrinin və Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin müxtəlif yubiley medalları ilə təltif olunmuşdur.

 

XƏLİLOV ABBASƏLİ SÜLEYMAN oğlu. 31.12.1913 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1939; 08.09.1941). SSRİ-Finlandiya müharibəsində və Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Serjant. Krımda əsir düşmüşdür (1942). Qələbədən sonra azad edilmiş Sovet hərbi əsirlərindən ibarət 95007 №-li eşelonda Odessa keçid məntəqəsində 6-cı rotada 252 nəfərlə siyahıya alınmışdır (11.05.1945). Ordudan tərxis olunmuşdur (15.05.1947). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (30.09.2007). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

XƏLİLOV MƏHƏMMƏDƏLİ CAMAL oğlu. 1912 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (06.01.1942). Yaralandıqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1943). Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-nə qayıtdıqdan bir ay sonra vəfat etmişdir (1943).

 

XƏLİLOV NİFTALI ƏZİZ oğlu. 1919 (1912) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Kolxozda mühasib işləmişdir. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (13.09.1941). Primorsk ordusu 25-ci atıcı diviziyasının 54-cü atıcı alayında xidmət etmişdir. Krımda əsir düşmüşdür (02.03.1942). Əsirlikdən qaçaraq İtaliyada faşistlərə qarşı döyüşmüşdür. İtkin hesab edilmiş, sonralar Türkiyədə yaşadığı məlum olmuşdur (1952). Ankara ş.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və Karşıyaka qəb.-nda dəfn olunmuşdur (04.08.1980).

 

İMANOV BAYRAM (BAYRAMƏLİ) XALIQVERDİ oğlu. 1911 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Ukrayna cəbhəsində döyüşmüşdür. Yaralandıqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1943). 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Bakı ş.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və Bakıxanov qəb.-nda dəfn olunmuşdur (08.1992). I dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

İMANOV QARA HÜMBƏT oğlu. 1926 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1944). Belarusiya cəbhəsində döyüşmüşdür. Ordudan tərxis olunmuşdur (1945). 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Bakı ş.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və Bakıxanov qəb.-nda dəfn olunmuşdur (17.02.2000). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

İMANOV ORUC XALIQVERDİ oğlu. 1914 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942). Döyüş zamanı yaralanmışdır. Krım hospitalında müalicə olunduqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1944). 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Bakı ş.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və Müşfiqabad qəb.-nda dəfn olunmuşdur (05.11.1997). I dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

İMANOV ŞƏMİSTAN HÜMBƏT oğlu. 1911 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Sevastopol döyüşündə yaralanmışdır. Ordudan tərxis olunmuşdur (1944). III qrup BVM əlili idi. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1985). “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı (12.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

İSGƏNDƏROV AĞABABA QƏMBƏR (QƏMBƏRƏLİ) oğlu. 1926 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (26.11.1944). 1166-cı a. alayın tərkibində döyüşlərdə iştirak etmişdir (10.04.1945–02.05.1945). Berlində sol ayağından yaralanmışdır (02.05.1945). 623 №li hospitalda müalicə olunmuşdur (05.1945–11.1945). Sonra ordudan tərxis edilmişdir (26.11.1945). 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra hal-hazıra qədər Bakı ş.-ndə yaşayır. “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 20 illiyi” yubiley medalı (12.07.1967), “Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 25 illiyi” nişanı (1970), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 30 illiyi” yubiley medalı (26.07.1976), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 60 illiyi” yubiley medalı (21.03.1979), II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı (12.04.1985), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 70 illiyi” yubiley medalı (09.05.1988), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 50 illiyi” yubiley medalı (01.05.1995), “1941-1945-ci illər müharibəsi Veteranı” nişanı (2000), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 60 illiyi” yubiley medalı (27.04.2005), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 65 illiyi” yubiley medalı (02.03.2010), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 70 illiyi” yubiley medalı (02.02.2015), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 75 illiyi” yubiley medalı (Rusiya, 06.05.2020), “Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 75 illiyi (1945-2020)” yubiley medalı (Azərbaycan, 01.05.2020) ilə təltif olunmuşdur.

 

İSGƏNDƏROV MÜZƏFFƏR QƏMBƏR oğlu. 21.01.1920 (1924) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (15.12.1941). Yaralandıqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (02.1944). Sov.İKP-nın üzvü (1952). 1988 ildə Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Şəmkir r.-nun Çənlibel k.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və kənd qəb.-nda dəfn olunmuşdur (21.04.2005). I dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

KƏRİMOV ƏLİ HÜSEYN oğlu. 02.05.1925 (1921) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (10.10.1944). Altı ay hərbi hazırlıqdan sonra 2-ci diviziyanın tərkibində döyüşlərdə iştirak etmiş, Berlinə qədər döyüş yolu keçmişdir. Ordudan tərxis olunmuşdur (10.10.1949). Uzun illər Bərdə ş.-ndə yaşamışdır. Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (25.08.2000). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

KƏRİMOV FƏZİ QASIM oğlu. 1912 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Top tağım komandiri olmuşdur. Ayrı-ayrı vaxtlarda səkkiz dəfə yaralandıqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1944). Sov.İKP-nın üzvü (04.1945). II qrup BVM əlili idi. 1953-cü ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən Bərdə r.-nuna deportasiya olunmuşdur. Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (25.09.2000). “Vladimir İliç Leninin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar” yubiley medalı (1970), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 30 illiyi” yubiley medalı (25.04.1975), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 60 illiyi” yubiley medalı (28.01.1978), “Əmək veteranı” medalı (31.01.1980), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı (12.04.1985), I dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (01.08.1986), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 70 illiyi” yubiley medalı (28.01.1988), “9 May” nişanı, “1941-1945-ci illər müharibəsi Veteranı” nişanı (2000) ilə təltif olunmuşdur.

 

KƏRİMOV İSLAM İSMAYIL oğlu. 1906 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1939; 1941). SSRİ-Finlandiya müharibəsində və Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Döyüş zamanı xidmət etdiyi tabor bütünlüklə əsir götürülsə də, əsirlikdən qaçaraq azad ola bilmişdir (1941). Müharibədən sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1946). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1994). SSRİ Silahlı Qüvvələrinin və Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin müxtəlif yubiley medalları ilə təltif olunmuşdur.

 

KƏRİMOV QƏŞƏM SALEH oğlu. 1914 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Yaralandıqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1943). II qrup BVM əlili idi. Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (11.05.1996). I dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

KƏRİMOV RƏSUL İSMAYIL oğlu. 1919 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır (1939). Basarkeçər RHK-dan müharibəyə çağırılmışdır (1941). Böyük Vətən müharibəsində Krımda döyüşlərə başlamışdır. Azov dənizi hövzəsində xidmət etdiyi tabor bütünlüklə əsir götürülmüşdür. Fransa ərazisində əsirlikdən qaça bildikdən sonra Əhmədiyyə Cəbrayılovun partizan dəstəsinə qoşulmuş, faşistlərə qarşı döyüşmüşdür. Müharibədən sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1946). 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Bakı ş.-ndə yaşamış və orada vəfat etmişdir (1992). SSRİ Silahlı Qüvvələrinin və Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin müxtəlif yubiley medalları ilə təltif olunmuşdur.

 

KƏRİMOV SAYAD QASIM oğlu. 1905 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Müharibədən sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1949). 1953-cü ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən Bərdə r.-nuna deportasiya olunmuşdur. Göyçəyə gedərkən Kəlbəcər r.-nunda avtomobil qəzasında həlak olmuş və Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə dəfn olunmuşdur (1955).

 

QOCAMANOV ALBABA CAMAL oğlu. 1905 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHKdan orduya çağırılmışdır (1942). Yaralandıqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1944). Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1966).

 

QOCAMANOV BÖYÜKKİŞİ CAMAL oğlu. 10.01.1911 (1907) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (08.09.1941). 778-ci a. alayın tərkibində BVM-də döyüşmüşdür (09.1941–03.1942). Armavir ş.-ndə yaralanmışdır (12.05.1942). Yaralandıqdan sonra Xankəndində müalicə olunmuşdur. Müalicədən sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1943). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (30.01.2000). “Əmək veteranı” medalı (13.02.1975), II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 70 illiyi” yubiley medalı (23.05.1988), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 50 illiyi” yubiley medalı (01.05.1995) ilə təltif olunmuşdur.

 

QULİYEV ƏLİ ABDULLA oğlu. 1917 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1938; 10.08.1941). SSRİ-Finlandiya müharibəsində iştirak etmişdir. Böyük Vətən müharibəsində 3-cü Belarus cəbhəsində “5 A” hərbi hissəsinin 215-ci atıcı diviziyasının 711-ci atıcı alayında döyüşmüşdür. Rostov istiqamətində əlindən güllə yarası (16.12.1941), Kerç ş.-ri altında sağ əlindən qəlpə yarası (10.05.1943), Orşa ş.-ri altında isə belindən qəlpə yarası (23.10.1943) almışdır. Berlin uğrunda döyüşlərdə iştirak etmişdir. Ordudan tərxis olunmuşdur (1950). BVM əlili idi. Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (24.05.1974). “İgidliyə görə” medalı (13.06.1944), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Almaniya üzərində qələbəyə görə” medalı (09.05.1945) ilə təltif olunmuşdur.

QULİYEV VƏLİ ABDULLA oğlu. 05.06.1926 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (06.12.1944). BVM-də döyüşmüşdür (04.1945–05.1945). Almaniya uğrunda gedən döyüşlərdə sol çiyninin arxasından yaralanmışdır (19.04.1945). Yüngül yaralılar üçün 5111 №li hospitalda müalicə olunmuşdur (05.06.1945). Hərbi xidmətini 214-cü eht. a. alayda atıcı (12.1944–07.1945), ...ş.-ndə hərbi komendaturada atıcı (07.1945–01.1947), ...ş.-ndə hərbi komendaturada atıcı (01.1947–05.1947), 58-ci qvardiya mexanikləşdirilmiş alayda atıcı (05.1947–04.1948), 39212 №li hərbi hissədə pulemyotçu (04.1948–06.1950) kimi xidmət etmişdir. Ordudan tərxis olunmuşdur (31.06.1950). II qrup BVM əlili idi. Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (30.08.2001). “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Almaniya üzərində qələbəyə görə” medalı (03.1946), “Sovet Ordu və Donanmasının 30 illiyi” yubiley medalı (09.01.1949), II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı (09.05.1985), “Əmək veteranı” medalı (31.07.1986), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 70 illiyi” yubiley medalı (09.05.1988), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 50 illiyi” yubiley medalı (01.05.1995), “1941-1945-ci illər müharibəsi Veteranı” nişanı (2000) ilə təltif olunmuşdur.

 

MƏMMƏDOV ABDULLA RÜSTƏM oğlu. 1909 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (01.1942). Müharibədə döyüş zamanı əsir düşüb və azad olunub (1945). ÜİK(b)P-nın üzvü. 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Bakı ş.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və Mehdiabad qəb.-nda dəfn olunmuşdur (1989). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

MƏMMƏDOV BEHBUD QƏDİR oğlu. 1898 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Mozdok döyüşlərində ayağından yaralanmış, hospitalda müalicə olunmuşdur (1942). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1981).

 

MƏMMƏDOV BƏHLUL MAHMUD oğlu. 1911 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır (10.1932). Basarkeçər RHK-dan müharibəyə çağırılmışdır (10.12.1941). Müharibədə 15-ci a. alayın tərkibində döyüşmüşdür (30.03.1942–14.04.1942). Döyüş zamanı sağ ayağından yaralanmışdır (14.04.1942). Ordudan tərxis olunmuşdur (1944). II qrup BVM əlili idi. 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Bakı ş.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və Bakıxanov qəb.-nda dəfn olunmuşdur (27.02.1994). “Əmək veteranı” medalı, “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində rəşadətli əməyə görə” medalı (1945), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 50 illiyi” yubiley medalı (1968), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 30 illiyi” yubiley medalı (25.04.1975), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 60 illiyi” yubiley medalı (28.01.1978), II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı (12.04.1985), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 70 illiyi” yubiley medalı (28.01.1988) ilə təltif olunmuşdur.

 

MƏMMƏDOV DASTAN RÜSTƏM oğlu. 1914 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Berlinə qədər döyüş yolu keçmişdir. Müharibədən sonra ordudan tərxis olunmuşdur (05.12.1945). Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1985). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

MƏMMƏDOV İMRAN ÇOYDAR (HEYDƏR) oğlu. 1912 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942). Döyüş zamanı qolundan və başından qəlpə yaraları alıb. Müharibədə əsir düşüb və azad olunub (17.06.1946). Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1950).

 

MƏMMƏDOV İSMAYIL ƏLİ oğlu. 1919 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1939). Bessarabiyadakı və Moldovadakı döyüşlərdə iştirak etmişdir. Yaralandıqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1942). 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Bərdə r.-nunun Alaçadırlı k.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və Alaçadırlı qəb.-nda dəfn olunmuşdur (2010).

 

MƏMMƏDOV QURBAN XIDIR oğlu. 1919 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1939). 129-cu a. diviziyanın 330-cu a. alayında hərbi xidmət keçib (06.1941–28.07.1942). BVM-də 7484-cü a. alayın tərkibində iştirak etmiş (22.06.1942–24.08.1942), döyüş zamanı yaralanmışdır (1942). Sov.İKP-nın üzvü (03.1944). 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Bakı ş.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və Qaraçuxur qəb.-nda dəfn olunmuşdur (23.03.2009). “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 20 illiyi” yubiley medalı (22.02.1966), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 30 illiyi” yubiley medalı (26.07.1976), “Əmək veteranı” medalı (25.12.1980), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı (27.08.1985), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 50 illiyi” yubiley medalı (01.05.1995), “1941-1945-ci illər müharibəsi Veteranı” nişanı (2000) ilə təltif olunmuşdur.

 

MƏMMƏDOV MƏMMƏD XIDIR oğlu. 12.1919 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (26.12.1941). Böyük Vətən müharibəsində 66-cı a. alayda (12.1941–08.1943), 124-cü a. alayda (08.1943–10.1943) və 1368-ci a. alayda (10.1943–10.1943) xidmət etmişdir. Yaralandıqdan sonra 4433 №li təxliyyə hospitalında müalicə olunub (10.1943–03.1946). Ordudan tərxis olunmuşdur (18.03.1946). Sov.İKP-nın üzvü (09.1947). 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Bakı ş.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və Qaraçuxur qəb.-nda dəfn olunmuşdur (10.05.1999). “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Almaniya üzərində qələbəyə görə” medalı (01.07.1946) “Döyüş xidmətlərinə görə” medalı (22.08.1947), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində rəşadətli əməyə görə” medalı (30.08.1947), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 20 illiyi” yubiley medalı (22.02.1966), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 25 illiyi” nişanı (1970), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 50 illiyi” yubiley medalı (10.09.1970), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 30 illiyi” yubiley medalı (26.07.1976), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 60 illiyi” yubiley medalı (21.03.1979), “Əmək veteranı” medalı (03.11.1983), I dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı (28.04.1985), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 70 illiyi” yubiley medalı (09.05.1988), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 50 illiyi” yubiley medalı (01.05.1995) ilə təltif olunmuşdur.

 

MƏMMƏDOV MƏZAHİM BEHBUD oğlu. 1925 (1926) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1944). Gürcüstanda Zaqafqaziya Hərbi Dairəsi nəzdində zabit kursunda oxuyub. Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (28.09.1999). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (12.04.1989) ilə təltif olunmuşdur.

 

MƏMMƏDOV ŞURU PAŞA oğlu. 1911 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (11.1941). Krımdakı döyüşlərdə iştirak etmişdir. Döyüş zamanı düşmən tərəfə əsir düşmüşdür (22.01.1942). Sonralar əsirlikdən azad olunmuşdur. Müharibədən sonra tatar qızla evlənərək, Tacikistanın Leninabad (Sogd) vil.-nin Çkalov (Buston) ş.-rində yaşayıb. Sonralar Krımın Simferopol ş.-ndə yaşayan qızının yanına köçmüş (1992), orada vəfat etmiş və orada da dəfn olunmuşdur (1992).

 

MƏMMƏDOV (MAMEDOV) YUNİS CAHANGİR oğlu. 1916 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (01.1942). Döyüş zamanı yaralanaraq əsir düşmüş, sonralar əsirlikdən azad olunmuşdur (1943). Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən Bərdə r.-nuna deportasiya olunmuşdur (1953). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1988).

 

MƏMMƏDOV YUNİS SƏFƏR oğlu. 1906 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır (12.09.1928). 1-ci Ordunun a. alayında xidmət etmişdir. Ordudan tərxis olunmuşdur (07.07.1930 və ya 08.1930). Basarkeçər RHK-dan müharibəyə çağırılmışdır (23.06.1941). 819-cu atıcı polkun sıravi avtomatçı və pulemyotçusu kimi BVM-də döyüşmüşdür (02.02.1942–08.05.1942). Almaniyada əsirlikdə olub (08.05.1942–03.05.1945). Ordudan tərxis olunmuşdur (20.11.1946). Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən Bərdə r.-nuna deportasiya olunmuşdur (18.05.1953). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1964).

 

MƏSİMOV XANBUTA BUDAQ oğlu. 1912 (1916) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Ordudan tərxis olunmuşdur (1943). 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Göygöl r.-nunun Quşçu k.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və Quşçu qəb.-nda dəfn olunmuşdur (08.1993). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

MƏMMƏDOV YUNİS SƏFƏR oğlu. 1906 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır (12.09.1928). 1-ci Ordunun a. alayında xidmət etmişdir. Ordudan tərxis olunmuşdur (07.07.1930 və ya 08.1930). Basarkeçər RHK-dan müharibəyə çağırılmışdır (23.06.1941). 819-cu atıcı polkun sıravi avtomatçı və pulemyotçusu kimi BVM-də döyüşmüşdür (02.02.1942–08.05.1942). Almaniyada əsirlikdə olub (08.05.1942–03.05.1945). Ordudan tərxis olunmuşdur (20.11.1946). Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən Bərdə r.-nuna deportasiya olunmuşdur (18.05.1953). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1964).

 

MƏSİMOV XANBUTA BUDAQ oğlu. 1912 (1916) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Ordudan tərxis olunmuşdur (1943). 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Göygöl r.-nunun Quşçu k.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və Quşçu qəb.-nda dəfn olunmuşdur (08.1993). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

MƏSİMOV MUXAYIL BUDAQ oğlu. 1918 (1914) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Yaralandıqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (26.02.1942). Müharibədə aldığı yaralardan Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (15.12.1944).

 

MƏSİMOV ORUC BUDAQ oğlu. 1926 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (10.10.1944). Macarıstanın Vena ş.-ndə yaralanmışdır (23.04.1945). Altı ay Budapeşt hospitalında müalicə olunmuşdur. Müharibədən sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1946). 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə yaşamış, orada vəfat etmişdir (02.06.2018). “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 50 illiyi” yubiley medalı (1968), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 30 illiyi” yubiley medalı (1975), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı (05.05.1985), I dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.11.1985), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 70 illiyi” yubiley medalı (1988), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 50 illiyi” yubiley medalı (01.05.1995), “1941-1945-ci illər müharibəsi Veteranı” nişanı (2000), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 60 illiyi” yubiley medalı (2005), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 65 illiyi” yubiley medalı (2010), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 70 illiyi” yubiley medalı (2015) ilə təltif olunmuşdur.

 

MUSAYEV MƏHƏRRƏM HİDAYƏT oğlu. 09.08.1923 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (05.08.1942 və ya 11.1944). İtkin hesab edilmişdir (03.1945). Əsir düşüb və azad olunub (05.1945). Sonralar Amerikada yaşadığı məlum olmuşdur (1963). Almaniyadan ABŞ-a köçmüşdür (30.04.1958). Doğmaları ilə görüşmək üçün Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-nə gəlmişdir (06.09.1993). ABŞ-ın Nyu-Cersi şt.-nın Oşen qr.-nın Brik q.-ndə vəfat etmiş və həmin qraflığın Toms-River q.-ndəki Memorial Parkda dəfn olunmuşdur (09.08.1998).

 

MÜRSƏLOV XASAY BƏHRAM (BAYRAM) oğlu. 19.05.1923 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (12.1941). Böyük Vətən müharibəsində döyüşlərə başlamış (23.02.1942), Oryol şəhərində yaralanmışdır (1942). Çavuş (serjant) rütbəsində bölük komandiri olaraq 307-ci a. diviziyanın 1021-ci a. alayında döyüşmüşdür. Orlov vil.-nin Nikolski r.-nunda döyüş zamanı əsir düşmüş (16.10.1942) və əsirlikdən qaçaraq azad olmuşdur (26.10.1942). Bryansk cəbhəsində 2-ci taborun tərkibində ağır döyüşlərin iştirakçısı olmuşdur. Müharibədən sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1946). 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra hal-hazıra qədər Bakı ş.-ndə yaşayır. “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 20 illiyi” yubiley medalı (1965), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 30 illiyi” yubiley medalı (1975), “Vətən Müharibəsi” ordeni (1985), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı (1985), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 50 illiyi” yubiley medalı (01.05.1995), “1941-1945-ci illər müharibəsi Veteranı” nişanı (2000), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 60 illiyi” yubiley medalı (2005), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 65 illiyi” yubiley medalı (2010), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 70 illiyi” yubiley medalı (2015), “Belarus Respublikasının alman-faşist işğalçılarından azad edilməsinin 70 ili” yubiley medalı (2014), “Belarus Respublikasının alman-faşist işğalçılarından azad edilməsinin 75 ili” yubiley medalı (27.09.2019), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 75 illiyi” yubiley medalı (Rusiya, 09.05.2020), “Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 75 illiyi (1945-2020)” yubiley medalı (Azərbaycan, 01.05.2020) ilə təltif olunmuşdur.

 

NAMAZOV İBRAHİM ƏLİ oğlu. 1909 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Böyük Vətən müharibəsindəki döyüşlərdə iştirak etmişdir (06.1941–03.1942). Ordudan tərxis olunmuşdur (1942). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (06.1979).

 

NƏZƏROV ABBAS HƏSƏN oğlu. 1900 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (17.08.1943). Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Ordudan tərxis olunmuşdur (1945). Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1973).

NƏZƏROV ABBASƏLİ HÜSEYN oğlu. 1919 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1939; 1941). Döyüşlərdə tağım komandiri kimi 30-cu İrkutski a. diviziyanın 35-ci a. alayının tərkibində Moldaviyada, Rostov-na-Donuda döyüşlərdə iştirak etmişdir (15.03.1942–15.11.1942). Yaralandıqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (12.1942). BVM-dən qayıtdıqdan sonra Daşkənd kənd orta məktəbində hərbi müəllim işləmişdir. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən Bərdə r.-nuna deportasiya olunmuşdur (1953). Ailəsi ilə birlikdə Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndən Naftalan ş.-nə köçmüşdür (1979). Naftalan ş.-də yaşamış, orada vəfat etmiş və şəhər qəb.-nda dəfn olunmuşdur (1992). “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 20 illiyi” yubiley medalı (09.05.1966), “İgidliyə görə” medalı (08.06.1967), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 30 illiyi” yubiley medalı (25.03.1976), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 60 illiyi” yubiley medalı (29.08.1978), II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı (05.05.1985), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 70 illiyi” yubiley medalı (19.05.1988) ilə təltif olunmuşdur.

 

NƏZƏROV XIDIR CƏLİL oğlu. 1912 (1913) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942). Krımda, Sevastopolda döyüşlərdə iştirak etmişdir. Ordudan tərxis olunmuşdur (1945). 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Şəmkir r.-nunun Çaykənd (Barsum) k.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və Çaykənd qəb.-nda dəfn olunmuşdur (2000). I dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

ORUCOV İSMİXAN MAHMUD oğlu. 1926 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1944). Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Müharibədən sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1950). Bakının Pirallahı qəsəbəsində vəfat etmiş və Pirallahı qəb.-nda dəfn olunmuşdur (04.04.2008). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

PAŞAYEV BALABƏY ABDULLA oğlu. 1924 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (11.04.1943). BVM-də çox ağır döyüşlərin iştirakçısı olmuş, dəfələrlə hər iki ayağından, başından, qolundan yaralanmışdır. Üst-üstə on səkkiz yarası olmaqla bədənində qəlpələr ömrünün sonuna kimi qalmışdır. Bir müddət hospitalda müalicə olunduqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur. Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə yaşamış, orada vəfat etmişdir (13.10.1990). “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Almaniya üzərində qələbəyə görə” medalı (01.07.1946), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində rəşadətli əməyə görə” medalı (21.02.1948), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 20 illiyi” yubiley medalı (07.05.1965), “İgidliyə görə” medalı (12.06.1968), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 50 illiyi” yubiley medalı (18.04.1969), “Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 25 illiyi” nişanı (17.03.1970), “9 May” nişanı, “Vladimir İliç Leninin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar fədakar əməyə görə” yubiley medalı (28.04.1970), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 30 illiyi” yubiley medalı (25.04.1975), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 60 illiyi” yubiley medalı (25.10.1978), “SSRİ-nin 60 illiyi (1922-1982)” nişanı (1982), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı (09.05.1985), I dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.11.1985), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 70 illiyi” yubiley medalı (22.02.1988) ilə təltif olunmuşdur.

 

PİRİYEV ƏSGƏR KƏRİM oğlu. 1913 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). BVM-də 844-cü a. alayın tərkibində döyüşmüşdür (23.07.1941–25.10.1943). Döyüş zamanı yaralandıqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (25.10.1943). II qrup BVM əlili idi. 1988-ci ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə yaşamış, orada vəfat etmişdir. “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı (28.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

PİRİYEV MƏHƏRRƏM KƏRİM oğlu. 1908 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (08.09.1941). Müharibədə döyüş zamanı əsir düşüb. Əsirlikdən azad edildikdən sonra Bosniyada mülki şəxs kimi yaşamışdır. 1950-ci illərdə Daşkənd k.-nə qayıtmışdır. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (1970).

 

PİRİYEV MİKAYIL QOCA oğlu. 1918 (1917) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (15.09.1938; 28.08.1941). SSRİ-Finlandiya müharibəsində və Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. 24-cü a. alayın tərkibində ağır döyüşlərdə olmuş (09.1938–09.1942), top qəlpəsi dabanını yaralamışdır (1942). Yaralandıqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (15.09.1942). Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (22.04.1985). “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 20 illiyi” yubiley medalı (07.05.1965), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 50 illiyi” yubiley medalı (10.09.1970), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 30 illiyi” yubiley medalı (26.06.1976), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 60 illiyi” yubiley medalı (21.03.1979), I dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

PİRİYEV TAPDIQ ƏBİL oğlu. 1911 (1909) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (08.09.1941). Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Yaralandıqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (11.04.1943). II qrup BVM əlili idi. Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (03.12.1973).

 

RÜSTƏMOV ASTAN HİDAYƏT oğlu. 1922 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Müharibədə Moskva ətrafında döyüşlərə başlamış, Almaniyaya qədər döyüş yolu keçmişdir. Ordudan tərxis olunmuşdur (1945). 1988 ildə Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Şəmkir r.-nun Çənlibel k.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və kənd qəb.-nda dəfn olunmuşdur (1998). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

SÜLEYMANOV MUSA ƏLİ oğlu. 1903 (1904) ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (03.04.1942). Krımın Simferopol ş.-ndəki döyüşlərdə iştirak etmişdir. Sonralar əks-hücum zamanı sağ əlindən və başından yaralanmışdır (1944). Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (03.05.1985). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

ŞAİROV MƏHƏMMƏD ŞAMİL oğlu. 1926 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (10.10.1944). 422-ci omestsrdə və Port-Artur ş.-ndə xidmət etmişdir. Müharibədən sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1950). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (04.08.1985). “Yaponiya üzərində qələbəyə görə” medalı (03.08.1946), “Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 25 illiyi” nişanı (1970), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 30 illiyi” yubiley medalı (25.07.1975), “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 60 illiyi” yubiley medalı (24.07.1979), II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985), “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı (09.05.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

ŞAMOYEV ABDULXAN NOVRUZ oğlu. 1926 ildə Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (10.10.1944). Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Müharibədən sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1950). 1988 ildə Daşkənd k.-ndən qaçqın düşdükdən sonra Gəncə ş.-ndə yaşamış, orada vəfat etmiş və Göygöl şəhər qəb.-nda dəfn olunmuşdur (27.03.1998). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

 

ŞIXƏLİYEV MƏCİD CƏFƏR oğlu. 1910 (1903) ildə Basarkeçər r.-nunun Aşağı Şorca k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Krım, Sevastopol, Soçi cəbhələrində döyüşmüşdür. Ayağından, başından və əlindən ağır yaralanmış, bir müddət hospitalda müalicə olunduqdan sonra ordudan tərxis olunmuşdur (1943). Bərdə r.-nunun Yeni Daşkənd k.-ndə vəfat etmişdir (24.01.1998). II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni (06.04.1985) ilə təltif olunmuşdur.

Araz YAQUBOĞLU

tədqiqatçı

 

 

 


Etiket:
Xəbərlər

Göyçə Mahalı Daşkənd kəndi

13.03.2023

Qərbi Azərbaycan İcması Ermənistanın baş nazirinə məktub göndərib

12.03.2023

İKİYƏ BÖLÜNMÜŞ GÖYÇƏLİ VƏ GÖYÇƏSİZ ÖMÜR

10.03.2023

GEC TAPIB, TEZ İTİRDİYİM DOSTUM

05.03.2023

Zahid Oruc: "Göyçə Qərbi Azərbaycanın Şuşasıdır!"

04.03.2023

Qəriblikdə ölmək qorxusu...
Əmimin əziz xatirəsinə ithaf edirəm

04.03.2023

Aşıq Ələsgər yaradıcılığında irfan məqamları

02.03.2023

Meksikalı deputatlar Qərbi Azərbaycan İcmasında olublar.

01.03.2023

Dağıstanı xilas edən azərbaycanlı - Əziz Əliyevin HƏYAT HEKAYƏTİ

20.02.2023

Göyçə mahalı, Qaraiman kəndi

19.02.2023

Tanınmış həkim Şirazi İbrahimov Nərimanlı kənd icmasının sədri seçildi

19.02.2023

Qərbi Azərbaycan İcmasında görüş keçirilmişdir.

 

12.02.2023

Düşüncələrin kölgəsindən özünə - Yazıçı Rüstəm Dastanoğlunun "Düşüncələrimin kölgəsi" kitabı haqqında - Əsəd CAHANGİR

06.02.2023

Ələddin Allahverdiyev "Düşüncələrimin kölgəsi" kitabı haqqında

04.02.2023

 İnsanların 74.6%-i Qərbi Azərbaycana qayıdışın baş tutacağına inanır. 

19.01.2023

Klassik şeirimizin xalq ruhunun Heyranı...

13.01.2023

Qərbi Azərbaycan İcması müraciət yayıb

12.01.2023

"Deyiblər, ya gecə ikən çıxın, ya da sabah silahlılar gələcək" - Misir Mərdanov

27.12.2022

Prezident İlham Əliyev Qərbi Azərbaycan İcmasının inzibati binasında yaradılan şəraitlə tanış olub

24.12.2022

Prezident: Gün gələcək, biz Qərbi Azərbaycanda da belə gözəl məclis keçirəcəyik  

24.12.2022

Prezident İlham Əliyev: Biz birgə səylərlə Qərbi Azərbaycana Qayıdış Konsepsiyasını da işləməliyik

24.12.2022

Prezident İlham Əliyev: Qərbi Azərbaycana Qayıdış Konsepsiyası çox sanballı sənəd olmalıdır

24.12.2022

Prezident İlham Əliyev Əhliman Əmiraslanovla bağlı  Sərəncam imzaladı

16.11.2022

Fəxrəddin Salimin “Dədə Qorquddan Dədə Ələsgərə” kitabının təqdimat mərasiminin iştirakçılarına Ələddin Allahverdiyevin təbrik məktubu

11.10.2022

Kəsəmən məktəbinin məzunlarının 50 illiyi

30.06.2022

Ələddin Allahverdiyev – 75

28.05.2022

Peşə təhsili alan gənclərin turizm sahəsində sahibkarlıq imkanları layihəsi keçirilir

04.03.2022

BÖYÜK AZƏRBAYCAN OLMALIYAM MƏN... GÖYÇƏ ADLI İLAHİ SEVGİ...

19.02.2022

Qərbi Azərbaycanın Qaraqoyunlu dərəsi haqda televiziya filmi

29.01.2022

Müəllimlərim haqda xatirələrim - Musa Kərimov 

17.01.2022

Səksəninci döngə

27.12.2021

İlham Əliyev – Onun əsil DOĞUM GÜNÜ 8 NOYABRDIR

24.12.2021

Akademik Əhliman Əmiraslanov Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi

05.12.2021

İntiqamın arzusu: “Mənə elə rəssam verin ki, məni ayaq üstə çəksin”

24.11.2021

AŞIQ ABBASƏLİ NƏZƏROV

22.11.2021

Altmış ilin sözə dönən anları 

27.09.2021

Şəhid qardaşıma məktub – Günay Vəlizadə yazır
   

25.09.2021

Nazilə Gültacın təqdimatında könül yolçuluğumuz davam edir. Bu dəfəki könül yolçumuz Gülay Toldur.

08.09.2021

UĞUR ƏNGƏL TANIMIR

07.09.2021

Göyçə mahalının Basarkeçər rayonu İkinci dünya müharibəsində

02.09.2021

Nazilə Gültacın təqdimatında könül yolçuluğumuz davam edir. Bu dəfəki könül yolçumuz Üzeyir Güleçdir.

02.09.2021

Nazilə Gültacın təqdimatında könül yolçuluğumuz davam edir. Bu dəfəki könül yolçumuz  Turğay Değrimencidir.

30.08.2021

Sən özün bir kitabsan - Aygün Xəlilqızı yazır

07.08.2021

Aşıq Ələsgərin gürcü dilində nəşr edilən şeirlər kitabının təqdimatı keçirilib

06.08.2021

"Dədə Ələsgər ocağı" İctimai Birliyinə professor Ələddin Allahverdiyevin təbrik məktubu.

17.07.2021

Azərbaycan təbiəti və Aşıq Ələsgər

08.07.2021

Aşıq Ələsgərin gürcü dilində şeirlər kitabı nəşr olunub.

30.06.2021

Bağırovun NKVD "padvalında" döydüyü qatı bolşevikin dəhşətli aqibəti

08.06.2021

Tbilisidə Mehriban Əliyevaya həsr olunan gürcü dilində kitab təqdim edilib

07.06.2021

QƏRBİN QURUMUŞ GÜLLƏRİ, ŞƏRQİN DÖYÜNƏN QƏLBİ...  

26.05.2021
Bütün xəbərlər