DƏDƏ ƏLƏSGƏR SEVDALI İŞ ADAMI

20:18 / 15.01.2024
Baxılıb: 2294

Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin Dədə Ələsgərin 200 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı verdiyi sərəncam türklüyə, ozan sənətinə, ədəbiyyatımıza mühüm bir töhfə oldu. Sərancamın ardınca Xətai Ələsgərlinin sədrliyi ilə “Dədə Ələsgər Ocağı” İctimai Birliyi təsis olundu. İctimai birliyin təsisindən sonra Moskvadan Kəsəmənli professor Ələddin Allahverdiyevin, professorlar Sabirabadlı İbadulla Ağayevin, Naxçıvanlı Əhməd Qəşəmoğlunun ağsaqqallığı, Abbas Bağırov, Araz Yaquboğlu və Vüsal Sehranoğlunun inzibatçılığı ilə yaradılan Ədəbi Məclis özündə Azərbaycan ziyalılarını, ədəbiyyat insanlarını, ictimai-siyasi xadimləri, ələsgərsevərləri birləşdirdi. Məhz həmin məclisdə biz bir-birimizi yaxından tanıya bildik. Bu məclisin təşəkkülündə, formalaşmasında hər bir məclis üzvünün az və ya çox dərəcədə payı var. Rəşidin – Rəşid Süleymanovun payı deyərdim ki, bir az artıq düşüb. Yazımızda bu günün adamı, 60 yaşa qədəm qoyan, söz adamları ilə oturub-duran söz adamı, ruh adamı Rəşid bəydir! Rəşid Ardanışlı!

Dalın dənizə söykənib,
Kürdü ayağın Şahdağı.

Göyçə dənizinin ləpədöyənində, Şahdağın ətəyinə söykənən bir kənd var! Ardanış! – Olmamışam! – İnşallah olarıq! – Eşitdim ki, Ardanışa icma rəhbəri təyin edirlər. Səs-küy var. Nə xoş səs-küy! – Real deyil eləmi?! Həə... Xankəndi də real deyildi. Əsas olan odur ki, İDEYA var!
Sizdə hardandı bu qədər Dədə Ələsgər sevdası sualına Rəşid müəllimin təmkinli bir şəkildə özünəməxsus cavabı var: “Mən hələ 4-cü sinifdə oxuyanda rəhmətlik qağam Qoşnalı kişi Aşıq Ələsgərin kitabını gətirmişdi evə. Sonra da ədəbiyyat müəllimimiz Kazım Əliyevin ədəbiyyat dərsləri.... ziyalılarımızın Ələsgər söhbətləri, ən ümdəsi də aşıqların Dədənin qoşmalarını oxuması, Dədə Ələsgəri əzbər bilən şərqşünas alim Əbdüləli Kərimov və məktəb direktoru Abbasəli Kərimovun elmi yanaşmaları...”
Klassik ədəbiyyatımıza dərindən bələd olan Rəşid müəllim ədəbi məclisdə Seyid Nəbatidən, Qasım bəy Zakirdən seçmələr deməyi sevir: “Bu Nəbatinin də gözəl qəzəlləri var imiş! Özü də deyəsən o da sufi təriqətli şair olub. Elə bu misralar da bunu sübut etmirmi?!” sonra da:

Meydə nə lütf, ey pəri, nəşə odur ki, səndə var,
Eylə məstəm bilməzəm kim, mey nədir, mina nədir!

Nəbati mey içər, məhbub sevər derlərsə, gerçəkdir,
Kəmal əhli gözəl sevməkdə bir başqa həlavət var.

Rədifli qəzəlləri özünəməxsus təmkinlə səsləndirir. Başqa bir məqamda hələ orta məktəbdə Ardanışlı Kazım müəllimin tövsiyə etdiyi Qasım bəy Zakirdən aşağıdakı bəndi sevə-sevə deyir:

Ləli-ləbin kimi sağəri-səhba
Bulunmaz, sormuşam meyxanələrdən.

Və sonda: “Yox ey, Ələsgər ayrı bir övliyadır. Bilmirəm nə ad verim?! Elə övliya adı ona daha çox yaraşır. Elə deyilmi?! Fikrinin təsdiqi üçün Dədə Ələsgər Məclisinin üzvlərinə üz tutur, məsumluqla onlara baxır, “Dədə həqiqətən övliyadır” həqiqətini eşidəndən sonra dərindən nəfəs alıb, həə... deyir və rahatlıq tapır”.

Azərbaycan ədəbiyyatına, onun əsasında dayanan həmişəyaşar aşıq ədəbiyyatına olan sonsuz sevgi Rəşidi Almaniyadan Vətənə doğru köç etməyə vadar etdi. Avropa dəyərlərini tərifləyənlərin, öyənlərin əksinə olaraq Rəşid bəy saz-söz Vətəninə – Azərbaycanına üz tutdu: “Almaniyada hər şey var idi, hər şey yaxşı idi... bilirsinizmi... aşıq yox idi...”. Yuxarıdakı fikirlərin müəllifinə milli kökündən uzaq düşənlər gülə də bilər. Olsun!
Keçən əsrin axırlarında Rəşid bəyin şair dostları Əlsəmid Kür, Əhməd Oğuz, Akif Səməd, Murad Köhnəqala, Müzəffər Talıblı və başqaları idi. Bu gün Rəşid bəy adları bir sayta sığmayan Dədə Ələsgər ədəbi məclisinin şair üzvlərinin əhatəsindədir.
“Aşıq Ələsgər–200” yubiley medalını bir uşaq məsumluğu ilə, sevinclə sinəsində gəzdirdiyi günü məclis üzvləri yaxşı xatırlayır. Rəşid bəy bu medalı həyatda özünə ən böyük təltif, “Dədə Ələsgər Ocağı” İctimai Birliyin idarə heyətinin üzvü olmağı isə ən böyük vəzifə hesab edir.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyində olan bir görüşdə xalq yazıçısı Anar üzünü Rəşid müəllimlə olan söhbətdə tutub deyir: Siz də AYB-yə üzv olmaq istəyirsinizmi sualına: “Anar müəllim mən sadəcə Dədə Ələsgərdən yazanlara, ədəbiyyatımıza gələn gənclərin işıq üzü görən əsərlərinə kömək edirəm”.
Rəşidin 40-a yaxın kitaba hamilik etdiyini bilən Anar müəllim: “Siz elə bizim fəxri üzvümüzsən ki...” deyir və rəsmi qaydada Rəşid müəllim Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvü seçilir.
Bu nəcib ənənənin davam etdirilməsində Rəşid müəllim tək deyil. Göyçə mahalının müxtəlif bölgələrinin iş adamları Ağ Aşıqdan, Aşıq Alıdan üzü Dədə Ələsgərədək mahalın, eləcə də Azərbaycanımızın digər bölgələrinin saz-söz adamlarının təbliği yolunda iş adamından söz adamına çevrilirlər. Bu missiyanın yerinə yetirilməsində Zərkənddən mərhum Akif Nəbiyev, Haqqıxlıdan Ələsgər Mehdiyev, Qaraqoyunludan Bəhruz Lələyev, Ardanışlı Aqil Kərimov, Kərkibaşdan Vasif Dağlaroğlu, Daşkənddən Rüstəm Dastanoğlu, Aşağı Şorcadan Tofiq Göyçəli, Qursalıdan Vaqif Namazov, Məzrədən professor Çingiz Abdullayev, Nərimanlıdan Nail Qurbanov və neçə-neçə eloğulları öz imzalarını qoymuşlar.
Rəşid müəllim Dədə Ələsgərin heykəlinin ucaldılacağı günü səbrsizliklə gözləyir. İngilis dilinə tərcümə olunmuş və çapına kömək etdiyi “Dədə Ələsgərin estetik dünyası” kitabının təqdimatını da o gözəl gün ərəfəsi üçün saxlayıb.
Məclisdə Rəşid bəy arabir Dədə Ələsgərin sirli-sehrli dünyasında çaş-baş qalır. Hacı Həsən Hüseyninin Dədəyə həsr olunmuş kitabları ilə tanış olur, Dədə Ələsgər misralarının Qurani-Kərimlə aparılan izahlarına diqqət yetirir, necə deyərlər huşa gedir, özünəməxsus bariton səsiylə, təmkinli bir ahənglə: “Ayə, mən heç Ələsgəri belə başa düşməmişəm” deyir. Bir müddət Hacı Həsənin Ələsgər dünyasında qalır. Sonra Adilə Nəzərin “Aşıq Ələsgər yaradıcılığında sufizm”, Fəxrəddin Salimin “Dədə Qorquddan Dədə Ələsgərə” və bu sətirlərin müəllifinin “Dədə Ələsgərin fəlsəfi dünyası” monoqrafiyalarını oxuyur və sonda: “Bunlar Ələsgəri hara aparırlar?! Biri din xadimi edir, biri deyir sufidir, biri də deyir filosofdur, ictimai-siyasi xadimdir. Nə deyirlərsə desinlər qulağıma girmir. Dədə Ələsgər sadəcə DAHİdir!!”.
Dədənin “Qabaqda” rədifli şeirini isə arabir zümzümə etməkdən doymur:

Neçə sirri gördüm, sirr qaldım aşkar,
Səxavət əhlini yandırmadı nar.
Salavatla işlər hər dükan, bazar,
Zay oldu dünyanın malı qabaqda.

Yazı ərəfəsində məmləkətimiz başdan-başa saflıq, paklıq timsalı qarla örtüldü. Dədənin: “Muğan həsrət çəkər a yağa qar, qar” misralarına uyğun Vətən torpaqlarının qar həsrəti də sona çatdı.
Böyük çillədə ərsəyə gələn bu kiçik yazıda kimi gördük?! Dədə Ələsgər sevdalı, nar yandırmayacaq səxavətli bir adamı, şairlərin dostu, ədəbiyyatımıza kömək göstərən iş adamı Rəşid Süleymanovu! Allah özü onun köməyində olsun:

İyidlər olmasın məğrur, fəthi-nüsrət Xudadandı,
Bir Allah istəyən şəxsi sevər, külli-mahal istər.

Gəlin, Rəşid müəllimə Dədə Ələsgər ömrü diləyək (və bu ömrü sağlam diləyək) və onun növbəti ad günlərini Göyçə dənizinin sahilində qeyd edək! İnşallah!

Nağdəli Keştəkli
Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti,
tibb üzrə fəlsəfə doktoru


Etiket:
Xəbərlər

Ikinci Dünya savaşında həlak olan Aşıq İdris

12.05.2024

9 may 2024-cü ildə “Xəmsə” şadlıq evində Basarkeçər rayon Daşkənd icmasının görüşü keçirilmişdir.

11.05.2024

Nərimanlı kənd sakinləri, o cümlədən Qarabağ müharibəsinin bir qrup iştirakçısı ilə görüş keçirilib. Nərimanlı sakinlərinə üzvlük vəsiqələri TƏQDİM OLUNUB.  

10.05.2024

Basarkeçər rayon Daşkənd icmasının görüşündə tədqiqatçı-jurnalist Araz Yaquboğlunun çıxışı

10.05.2024

Əhliman Əmiraslanov: Azərbaycan xalqının Ulu Öndərə olan məhəbbəti əbədidir

10.05.2024

NARINCI YUXULAR

08.05.2024

ÇİÇƏYİN SÖZ KƏRPİCLƏRİ

08.05.2024

NƏQA MİNMƏK NƏDİR?

08.05.2024

Sona Abbasəliqızı Türkiyədə “İlin tarixi roman yazarı” ödülünə sahib oldu

28.04.2024

Oxuduğu məktəbdə adı əbədiləşən - ŞƏHİD ELŞAD HƏMİDOV.

20.04.2024

Mədəniyyətimizin zənginləşməsində Aşıq Ələsgər amilindən istifadə mexanizmi

16.04.2024

Aşıq Ələsgər xalqımızın Qərbi Azərbaycandan deportasiyası dövrünün qurbanı, canlı şahidi kimi

01.04.2024

ORDA BİR KƏND VAR, UZAQDA... DOĞMA QARAQOYUNLUM - FOTO

26.03.2024

NOVRUZ XALQIMIZIN MİLLİ BAYRAMIDIR!

20.03.2024

Bayram Aslanov “Heydər Əliyevin 100 illiyi” yubiley medalı ilə təltif edilib - Fotolar

19.03.2024

16 mart 2024-cü ildə Qərbi Azərbaycan İcmasında Gənclər Şurasının üzvləri ilə görüş keçirilib.

16.03.2024

Niyə məhz Qurbani?

04.03.2024

Meşəli kəndində ailəsi qətlə yetirilən qadın: “Atamı diri-diri yandırdılar, anamı, bacımı güllələdilər” - FOTO

26.02.2024

Milli düşmənçiliyə qarşı etiraz səsini ucaldan ŞƏXSİYYƏT – FOTOLAR

24.02.2024

Qərbi Azərbaycanın rayonları və kəndləri üzrə icma sədrləri və Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidləri üzrə nümayəndələrinin 1-ci toplantısı keçirilib

24.02.2024

Qərbi Azərbaycan kəndləri – Cıvıxlı

21.02.2024

Pəmbək. (Göldək)

21.02.2024

BÖYÜK NƏRİMANLILAR SİLSİLƏSİNDƏN - QURBANOV ELŞƏN MAHMUD OĞLU

17.02.2024

Prezidentin andiçmə nitqi: inkişafın yeni “yol xəritəsi”

16.02.2024

BÖYÜK NƏRİMANLILAR SİLSİLƏSİNDƏN YAZIÇI, PUBLİSİST QƏDİR ASLAN 
 

14.02.2024

Qərbi Azərbaycan İcmasında Basarkeçər rayonunun alimləri ilə görüş keçirilib.

12.02.2024

QOŞABULAQ

06.02.2024

DƏDƏ ƏLƏSGƏRİN 60 YAŞLI MÜRİDİ

16.01.2024

DƏDƏ ƏLƏSGƏR SEVDALI İŞ ADAMI

15.01.2024

60 YAŞIN MÜBARƏK!

15.01.2024

AŞIQ İSLAM YUSİFOV
(1893-1968)

12.01.2024

Milli dövlətçilik tariximizin məğrur lideri

28.12.2023

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə "Qərbi Azərbaycan yolunda" adlı konfrans keçirilir - FOTOLAR

28.12.2023

GÖYÇƏ MAHALI, BASARKEÇƏR RAYONU. BALA MƏZRƏ KƏNDİNİN QISA TARİXİ

27.12.2023

AZƏRBAYCAN AŞIQ POEZIYASININ GÖRKƏMLİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNDƏN BİRİ ŞAİR, USTAD AŞIQ NÖVRƏS İMANIN 120 İLLİK YUBİLEY TƏDBİRİ KEÇİRİLİB

26.12.2023

İLAHİ EŞQİN TƏRCÜMANI

24.12.2023

Müzəffər Ali Baş Komandan, Qarabağın Fatehi, sizi doğum günü münasibətilə təbrik edirk!

24.12.2023

Həsən Xəyallının şeirlərində dini məqamlar. “Qıfılbənd”in təhlili

21.12.2023

BÖYÜK MƏZRƏ - GÖYÇƏ MAHALI

10.12.2023

Dekabrın 7-də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Vəcihə Səmədova adına Sərgi Salonunda Qərbi Azərbaycan əsilli rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi açılıb.

07.12.2023

Tanınmış hərbi ekspert Telman Qasımov İrəvana səfər edib.    

05.12.2023

HƏYATDA ÖZÜMÜ XOŞBƏXT ADAM HESAB EDİRƏM Ki, HEYDƏR ƏLİYEVLƏ BİRGƏ İŞLƏDİM

04.12.2023

AMEA müxbir üzvü, Basarkeçər rayon icma sədri, professor Nuru Bayramov İnönü Universitetinin “Fəxri Doktoru” seçilib - FOTOLAR.

03.12.2023

 Bax, biz Göyçə torpağındayıq...

29.11.2023

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ “Qərbi Azərbaycanda türk müsəlman abidələrinin erməni vandallığına məruz qalması” mövzusunda elmi seminar keçirilib - FOTOLAR

25.11.2023

SƏHRADA YALQIZLIQ

25.11.2023

Azərbaycanda ilk dəfə “Qərbi Azərbaycana qayıdış” festival-konqres keçirilir FOTO

23.11.2023

İcma: Paşinyan hökumətindən azərbaycanlıların Ermənistanda öz dədə-baba yurdlarına qayıdış hüququnu tanımasını gözləyirik

21.11.2023

“Azərbaycan Bayrağı” ordeni və “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif olunan - MÜBARİZ QULUYEV BABACAN KƏND İCMASININ SƏDRİ SEÇİLDİ-FOTOLAR

14.11.2023

Xankəndi şəhərində Vətən müharibəsində əldə edilən Zəfərin üçüncü ildönümünə həsr olunan hərbi parad keçirilib

08.11.2023
Bütün xəbərlər