MİSKİN ABDAL OCAĞININ NÜMAYƏNDƏSİ

19:24 / 28.02.2019
Baxılıb: 3326

RAFİQ MƏHƏMMƏD OĞLU HÜSEYNZADƏ

Miskin Abdal ocağında, onun yeganə oğlu Şadmanın nəslində 500 il sonra, XX əsrdə yaşayıb-yaratmış şair, ixtisasca onkoloq-cərrah Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadənin zəngin ədəbi irsi toplanılaraq «Bu günümdən sabahıma xatirə» kitabı şəklində nəşr olunmuşdur.

Rafiq Hüseynzadənin ulu babası, əsl adı Hüseyn Məhəmməd oğlu olan böyük sufi övliyası Miskin Abdal (1430-1535) bəşəriyyətin beşiyi, tarixi Oğuz yurdu – Göyçə mahalının Zərgərli (Sarıyaqub) kəndində doğulmuş, orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının çox görkəmli nümayəndəsi olmaqla yanaşı, Səfəvilərin görkəmli dövlət xadimi, Qeyb Ərəni («Ricalül-qeyb»), Pir, Allahdan əta edilmiş möcüzələr, kəramətlər, fəzilətlər, müqəddəs «Ocaq» sahibi, Şah İsmayıl Xətainin mürşidi, dövrünün tanınmış diplomatı, sərkərdə, təsəvvüf mütəfəkkiri, böyük din və elm xadimi, sufi şair, qopuzdan saza, ozandan aşığa (Haqq aşiqinə) keçidin banisi, Haqq aşiqliyi (Haqq aşıqlığı) sənətinin əsasını qoymuş tarixi şəxsiyyət kimi də məşhurdur.  

Bu ocağın tanınmış nümayəndələrindən olan həkim-şair Rafiq Hüseynzadə 1948-ci ilin fevral ayında Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalının Basarkeçər  rayonunun Sarıyaqub (keçmiş Zərgərli) kəndində doğulmuşdur. Rafiq Hüseynzadə kiçik yaşlarından kənddə yoldaşlarından özünün fitri istedadı, parlaq zəkası ilə seçilmiş, elmə böyük həvəsi olmuşdur. 1955-1965-ci illərdə Sarıyaqub kənd orta məktəbində təhsil alaraq, oranı əla qiymətlərlə bitirib, elə həmin il Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsinə qəbul olmuşdur. 1965-1971-ci illərdə orada ali təhsil almış, tələbəlik illərində, mənəvi dünyası, əxlaqı, davranışı, öz fitri istedadı, rəhbərlik, liderlik qabiliyyəti, təhsildə qazandığı böyük nailiyyətlərlə hamıdan seçilmiş, kollektivin sevimlisi olmuşdur.

Dəfələrlə İnstitut və fakültə rəhbərliyi tərəfindən təltif edilmiş, böyük qardaşı, tanınmış pedaqoq, jurnalist, şair, tədqiqatçı elm xadimi, folklorşünas Tofiq Hüseynzadə kimi, ulu babası Miskin Abdaldan keçən irsi və mənəvi-ruhi varislik əsasında, 1967-ci ildən şeir yaradıcılığına başlamışdır. Qısa müddətdə şeirləri ilə tələbə yoldaşları və İnstitut kollektivi, böyük oxucu kütləsi arasında şöhrət qazanmışdır. İnstitutda təşkil olunmuş «Çeşmə» ədəbiyyat dərnəyinin ən fəal üzvlərindən olmuş, şeirləri müsabiqələrdə birincilik qazanmış, Tibb İnstitutunun «Tibb kadrları uğrunda» qəzetində çoxsaylı şeirləri dərc edilmişdir.

Rafiq Hüseynzadə elmdə qazandığı nailiyyətlərlə yanaşı, ictimai fəallığı ilə də digər tələbə yoldaşlarından həmişə öndə olmuş, 6 il ali təhsil aldığı müddətdə qrup nümayəndəsi olmuş, 1971-ci ildə İnstitutu onkoloq-cərrah ixtisası ilə, əla qiymətlərlə başa vurmuşdur. 02.08.1972-ci il tarixdən Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasında onkoloq-cərrah kimi fəaliyyətə başlamış, lakin qısa müddətdən, düz 4 aydan sonra – 1971-ci ilin dekabr ayının 2-də 23 yaşında onkoloji xəstəlikdən vəfat etmişdir. O subay olmuş, tale ona özündən sonra varislər bəxş etməmiş, yalnız mənəvi irsi olan, cənnət qoxulu şeirləri onu xatırlamaq üçün təsəlli olmuşdur. Atası Məhəmməd Paşa oğlu Hüseynov sevimli oğlu Rafiq Hüseynzadəni Gəncə şəhərində yerləşən «İmamzadə» qəbristanlığında dəfn etdirmişdir.

O, sağlığında əlyazma şəklində olan şeirlərini: «Nakam eşqin fəryadı», «Bir qəlbin fəryadı», «Məktublardan parçalar», «Xatirələr», «Bu günümdən sabahıma xatirə» adlandırdığı dəftərlərində toplamışdır.

Şeirlərini «Rafiq Hüseynov», «Rafiq Məmmədoğlu», «Məmmədoğlu Rafiq», yaxud da qısaca «R.Hüseynov», «M.Rafiq» imzaları ilə qələmə almış, həmin adlarla da qəzetlərdə nəşr olunmuşdur.  Rafiq Hüseynzadənin zəngin şeriyyət xəzinəsinə daxil olan, vaxtilə dərc olunmuş və əlyazma şəklində qorunub saxlanılan şeirləri toplanılaraq «Bu günümdən sabahıma xatirə» adlı kitab şəklində nəşr olunmuşdur.

Rafiq Hüseynzadənin şeirləri müxtəlif janrlardadır. Onun daxili sevgi dünyasının zənginliyi, qaynarlığı, coşqunluğu  hansısa janr, ölçü qəliblərinə sığmır, aşıb-daşır, bu hərarət və coşqunluq onun şeirlərinin formasına da yansımışdır. O, ədəbi janrın, əsasən, sərbəst şeir, həmçinin, qoşma, gəraylı, qəzəl  və digər formalarında çox gözəl nəzm incilərini yaratmışdır.

Onun şeir xəzinəsi son dərəcə ülvi, saf sevgi hisslərinin təcəlləsi olmaqla ayrıca bir şeyriyyət dünyasıdır. Rafiq Hüseynzadənin bütün şeirlərinin ilkin mayasını, məzmununu, qayəsini və mənasını, əsasən pak sevgi təşkil edir. Eyni zamanda, şair  şeirlərində digər məsələlərə də toxunmuş, mənəviyyatında yaşatdığı, ruhuna hopmuş vətənpərvərlik, milliyyətçilik, millətinə, xalqına, onun adət-ənənlərinə, milli mənliyinə, milli məfkurə daşıyıcıları olmuş böyük ədiblərə, öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan «zənci qızına», ictimai problemlərə də şeirlər həsr etmiş, öz irsinə, ulularına, böyüklərinə, babasına, nənəsinə, atasına, anasına, qardaşına məhəbbət, habelə peşəsinə olan sevgisi, həkimlik peşəsinin şərəfi və məsuliyyəti mövzularını da nəzmə çəkmiş, ürəyindən baş qaldıran ilhamını şeirlərinə köçürmüşdür.

Bu gün də Rafiq Hüseynzadənin əziz xatirəsi onu sevənlərin qəlbində əbədi yaşayır. Onun «Nişan üzüyü» adlı şeirində dediyi kimi:

 

«Gedirəm, köçübdür ömrümün yazı,

Çəməndən xəbərsiz bir gül solacaq.

Bir nakam məhəbbət, bir neçə yazı,

Məndən bu dünyaya miras qalacaq».

 

– «özündən sonra bü dünyaya qalacaq yazıları», şeirləri onun ruhunu, duyğu və hissələrini, böyük Sevgi dünyasını, mənəvi aləmini bu günkü dünyamızda yaşadan tək yadigarlarıdır.

Rafiq Hüseynzadə özündən sonra çox dəyərli irs – son dərəcə ətirli bir cənnət guşəsini xatırladan şeir boxçası qoyub getmiş həmişə gənc və həmişə yaşar ziyalılarımızdandır. O, çox qısa ömür sürməklə, cismani olaraq bu dünyamızda olmasa da, özündən sonra qoyub getdiyi şeirləri – ədəbi yaradıcılığında, xalqımızın, onu sevənlərin qəlbində bu gün də yaşayır və əbədi yaşayacaqdır. Həkim-şair saf, pak məhəbbətlə döyünən ürəyi ilə, təmiz duyğuları və əməlləri ilə də Allah qatında əbədiyyətə qovuşmuş, öz yüksək məqamını qazanmışdır.

Bu kitabın nəşri, mərhum Rafiq Hüseynzadənin mənəvi irsinin bu günkü və gələcək nəsillərə çatdırılması ilə, İmam Əlinin dediyi kimi, özündən sonra «əsər qoyması» ilə bu dünyamızda da əbədi yaşayacağına, daim sevilə-sevilə oxunacağına inanırıq.

 

Qədir ASLAN

(əməkdar jurnalist)


Etiket:
Xəbərlər

Səməd Vurğun cibindən pul çıxarıb verdi ki, get özünə paltar al - Əyyub Cabbarov

29.09.2022

Kəsəmən məktəbinin məzunlarının 50 illiyi

30.06.2022

Ələddin Allahverdiyev – 75

28.05.2022

Peşə təhsili alan gənclərin turizm sahəsində sahibkarlıq imkanları layihəsi keçirilir

04.03.2022

BÖYÜK AZƏRBAYCAN OLMALIYAM MƏN... GÖYÇƏ ADLI İLAHİ SEVGİ...

19.02.2022

Qərbi Azərbaycanın Qaraqoyunlu dərəsi haqda televiziya filmi

29.01.2022

Müəllimlərim haqda xatirələrim - Musa Kərimov 

17.01.2022

Səksəninci döngə

27.12.2021

İlham Əliyev – Onun əsil DOĞUM GÜNÜ 8 NOYABRDIR

24.12.2021

Akademik Əhliman Əmiraslanov Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi

05.12.2021

İntiqamın arzusu: “Mənə elə rəssam verin ki, məni ayaq üstə çəksin”

24.11.2021

AŞIQ ABBASƏLİ NƏZƏROV

22.11.2021

Altmış ilin sözə dönən anları 

27.09.2021

Şəhid qardaşıma məktub – Günay Vəlizadə yazır
   

25.09.2021

Nazilə Gültacın təqdimatında könül yolçuluğumuz davam edir. Bu dəfəki könül yolçumuz Gülay Toldur.

08.09.2021

UĞUR ƏNGƏL TANIMIR

07.09.2021

Göyçə mahalının Basarkeçər rayonu İkinci dünya müharibəsində

02.09.2021

Nazilə Gültacın təqdimatında könül yolçuluğumuz davam edir. Bu dəfəki könül yolçumuz Üzeyir Güleçdir.

02.09.2021

Nazilə Gültacın təqdimatında könül yolçuluğumuz davam edir. Bu dəfəki könül yolçumuz  Turğay Değrimencidir.

30.08.2021

Sən özün bir kitabsan - Aygün Xəlilqızı yazır

07.08.2021

Aşıq Ələsgərin gürcü dilində nəşr edilən şeirlər kitabının təqdimatı keçirilib

06.08.2021

"Dədə Ələsgər ocağı" İctimai Birliyinə professor Ələddin Allahverdiyevin təbrik məktubu.

17.07.2021

Azərbaycan təbiəti və Aşıq Ələsgər

08.07.2021

Aşıq Ələsgərin gürcü dilində şeirlər kitabı nəşr olunub.

30.06.2021

Bağırovun NKVD "padvalında" döydüyü qatı bolşevikin dəhşətli aqibəti

08.06.2021

Tbilisidə Mehriban Əliyevaya həsr olunan gürcü dilində kitab təqdim edilib

07.06.2021

QƏRBİN QURUMUŞ GÜLLƏRİ, ŞƏRQİN DÖYÜNƏN QƏLBİ...  

26.05.2021

Ermənilərin QARAGÖL sevdası: "Xəritə üzərində o ərazilər Azərbaycanındır" - İki müəllimin SSRİ-nin fərmanına ÜSYANI 

25.05.2021

Dəmir yumruğun memarı Heydər Əliyevdir

10.05.2021

Daşkənd kəndinin İkinci Dünya Müharibəsi Veteranları

09.05.2021

Nazilə Gültacın şeirləri - İlahi, göylərə bir yuxu göndər.

19.04.2021

"Adım Ələsgərdir, Göyçə mahalım!" adlı online bədii konfrans keçirilmişdir.

19.04.2021

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabiti Orxan Məmmədovu Səlcuq Bayraktar mükafatlandırdı.

06.04.2021

GÖYÇƏYƏ AÇILAN PƏNCƏRƏLƏR...

30.03.2021

AŞIQ ƏLƏSGƏRİN “YÜKÜM” RƏDİFLİ DİVANİSİNİN AÇIQLAMASI

29.03.2021

Milli-mədəni sərvətlər xəzinəmizə misilsiz töhfələr bəxş etmiş dahi sənətkar

21.03.2021

Aşıq Ələsgərin vəfatı

07.03.2021

Xocalı soyqırımı haqqında məlumat

26.02.2021

Onu anasının dolmuş gözlərində gördüm

25.02.2021

Aşıq Ələsgərin kötücəsi "OSCAR"-a layiq görüldü.

23.02.2021

“Mən Göyçə mahalına, sonra Abasqulu bəyin yurduna getmək istəyirəm”!-Zahid Oruc

23.02.2021

Başın sağ olsun, Vətən!

20.02.2021

Azərbaycanlı əməkdar jurnalist vəfat etmişdir.

20.02.2021

Sahib Alıyev: Nizami ilində Dədə Ələsgərin yubileyinin keçirilməsində mən bir rəmzilik görürəm.

19.02.2021

Prezident İlham Əliyev "Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.

19.02.2021

Lirik etiraf və bədii özünüifadənin lakonik forması

18.02.2021

18.02.2021

MİN  BƏZƏKLİ XALIYDI GÖYÇƏ...

12.02.2021

Erməni silahlıları Göyçənin Şorca kəndinin bütün kişilərini öldürürlər

09.02.2021

Daun sindromlu müəllim Noelia

06.02.2021
Bütün xəbərlər