MİSKİN ABDAL OCAĞININ NÜMAYƏNDƏSİ

19:24 / 28.02.2019

RAFİQ MƏHƏMMƏD OĞLU HÜSEYNZADƏ

Miskin Abdal ocağında, onun yeganə oğlu Şadmanın nəslində 500 il sonra, XX əsrdə yaşayıb-yaratmış şair, ixtisasca onkoloq-cərrah Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadənin zəngin ədəbi irsi toplanılaraq «Bu günümdən sabahıma xatirə» kitabı şəklində nəşr olunmuşdur.

Rafiq Hüseynzadənin ulu babası, əsl adı Hüseyn Məhəmməd oğlu olan böyük sufi övliyası Miskin Abdal (1430-1535) bəşəriyyətin beşiyi, tarixi Oğuz yurdu – Göyçə mahalının Zərgərli (Sarıyaqub) kəndində doğulmuş, orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının çox görkəmli nümayəndəsi olmaqla yanaşı, Səfəvilərin görkəmli dövlət xadimi, Qeyb Ərəni («Ricalül-qeyb»), Pir, Allahdan əta edilmiş möcüzələr, kəramətlər, fəzilətlər, müqəddəs «Ocaq» sahibi, Şah İsmayıl Xətainin mürşidi, dövrünün tanınmış diplomatı, sərkərdə, təsəvvüf mütəfəkkiri, böyük din və elm xadimi, sufi şair, qopuzdan saza, ozandan aşığa (Haqq aşiqinə) keçidin banisi, Haqq aşiqliyi (Haqq aşıqlığı) sənətinin əsasını qoymuş tarixi şəxsiyyət kimi də məşhurdur.  

Bu ocağın tanınmış nümayəndələrindən olan həkim-şair Rafiq Hüseynzadə 1948-ci ilin fevral ayında Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalının Basarkeçər  rayonunun Sarıyaqub (keçmiş Zərgərli) kəndində doğulmuşdur. Rafiq Hüseynzadə kiçik yaşlarından kənddə yoldaşlarından özünün fitri istedadı, parlaq zəkası ilə seçilmiş, elmə böyük həvəsi olmuşdur. 1955-1965-ci illərdə Sarıyaqub kənd orta məktəbində təhsil alaraq, oranı əla qiymətlərlə bitirib, elə həmin il Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsinə qəbul olmuşdur. 1965-1971-ci illərdə orada ali təhsil almış, tələbəlik illərində, mənəvi dünyası, əxlaqı, davranışı, öz fitri istedadı, rəhbərlik, liderlik qabiliyyəti, təhsildə qazandığı böyük nailiyyətlərlə hamıdan seçilmiş, kollektivin sevimlisi olmuşdur.

Dəfələrlə İnstitut və fakültə rəhbərliyi tərəfindən təltif edilmiş, böyük qardaşı, tanınmış pedaqoq, jurnalist, şair, tədqiqatçı elm xadimi, folklorşünas Tofiq Hüseynzadə kimi, ulu babası Miskin Abdaldan keçən irsi və mənəvi-ruhi varislik əsasında, 1967-ci ildən şeir yaradıcılığına başlamışdır. Qısa müddətdə şeirləri ilə tələbə yoldaşları və İnstitut kollektivi, böyük oxucu kütləsi arasında şöhrət qazanmışdır. İnstitutda təşkil olunmuş «Çeşmə» ədəbiyyat dərnəyinin ən fəal üzvlərindən olmuş, şeirləri müsabiqələrdə birincilik qazanmış, Tibb İnstitutunun «Tibb kadrları uğrunda» qəzetində çoxsaylı şeirləri dərc edilmişdir.

Rafiq Hüseynzadə elmdə qazandığı nailiyyətlərlə yanaşı, ictimai fəallığı ilə də digər tələbə yoldaşlarından həmişə öndə olmuş, 6 il ali təhsil aldığı müddətdə qrup nümayəndəsi olmuş, 1971-ci ildə İnstitutu onkoloq-cərrah ixtisası ilə, əla qiymətlərlə başa vurmuşdur. 02.08.1972-ci il tarixdən Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasında onkoloq-cərrah kimi fəaliyyətə başlamış, lakin qısa müddətdən, düz 4 aydan sonra – 1971-ci ilin dekabr ayının 2-də 23 yaşında onkoloji xəstəlikdən vəfat etmişdir. O subay olmuş, tale ona özündən sonra varislər bəxş etməmiş, yalnız mənəvi irsi olan, cənnət qoxulu şeirləri onu xatırlamaq üçün təsəlli olmuşdur. Atası Məhəmməd Paşa oğlu Hüseynov sevimli oğlu Rafiq Hüseynzadəni Gəncə şəhərində yerləşən «İmamzadə» qəbristanlığında dəfn etdirmişdir.

O, sağlığında əlyazma şəklində olan şeirlərini: «Nakam eşqin fəryadı», «Bir qəlbin fəryadı», «Məktublardan parçalar», «Xatirələr», «Bu günümdən sabahıma xatirə» adlandırdığı dəftərlərində toplamışdır.

Şeirlərini «Rafiq Hüseynov», «Rafiq Məmmədoğlu», «Məmmədoğlu Rafiq», yaxud da qısaca «R.Hüseynov», «M.Rafiq» imzaları ilə qələmə almış, həmin adlarla da qəzetlərdə nəşr olunmuşdur.  Rafiq Hüseynzadənin zəngin şeriyyət xəzinəsinə daxil olan, vaxtilə dərc olunmuş və əlyazma şəklində qorunub saxlanılan şeirləri toplanılaraq «Bu günümdən sabahıma xatirə» adlı kitab şəklində nəşr olunmuşdur.

Rafiq Hüseynzadənin şeirləri müxtəlif janrlardadır. Onun daxili sevgi dünyasının zənginliyi, qaynarlığı, coşqunluğu  hansısa janr, ölçü qəliblərinə sığmır, aşıb-daşır, bu hərarət və coşqunluq onun şeirlərinin formasına da yansımışdır. O, ədəbi janrın, əsasən, sərbəst şeir, həmçinin, qoşma, gəraylı, qəzəl  və digər formalarında çox gözəl nəzm incilərini yaratmışdır.

Onun şeir xəzinəsi son dərəcə ülvi, saf sevgi hisslərinin təcəlləsi olmaqla ayrıca bir şeyriyyət dünyasıdır. Rafiq Hüseynzadənin bütün şeirlərinin ilkin mayasını, məzmununu, qayəsini və mənasını, əsasən pak sevgi təşkil edir. Eyni zamanda, şair  şeirlərində digər məsələlərə də toxunmuş, mənəviyyatında yaşatdığı, ruhuna hopmuş vətənpərvərlik, milliyyətçilik, millətinə, xalqına, onun adət-ənənlərinə, milli mənliyinə, milli məfkurə daşıyıcıları olmuş böyük ədiblərə, öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan «zənci qızına», ictimai problemlərə də şeirlər həsr etmiş, öz irsinə, ulularına, böyüklərinə, babasına, nənəsinə, atasına, anasına, qardaşına məhəbbət, habelə peşəsinə olan sevgisi, həkimlik peşəsinin şərəfi və məsuliyyəti mövzularını da nəzmə çəkmiş, ürəyindən baş qaldıran ilhamını şeirlərinə köçürmüşdür.

Bu gün də Rafiq Hüseynzadənin əziz xatirəsi onu sevənlərin qəlbində əbədi yaşayır. Onun «Nişan üzüyü» adlı şeirində dediyi kimi:

 

«Gedirəm, köçübdür ömrümün yazı,

Çəməndən xəbərsiz bir gül solacaq.

Bir nakam məhəbbət, bir neçə yazı,

Məndən bu dünyaya miras qalacaq».

 

– «özündən sonra bü dünyaya qalacaq yazıları», şeirləri onun ruhunu, duyğu və hissələrini, böyük Sevgi dünyasını, mənəvi aləmini bu günkü dünyamızda yaşadan tək yadigarlarıdır.

Rafiq Hüseynzadə özündən sonra çox dəyərli irs – son dərəcə ətirli bir cənnət guşəsini xatırladan şeir boxçası qoyub getmiş həmişə gənc və həmişə yaşar ziyalılarımızdandır. O, çox qısa ömür sürməklə, cismani olaraq bu dünyamızda olmasa da, özündən sonra qoyub getdiyi şeirləri – ədəbi yaradıcılığında, xalqımızın, onu sevənlərin qəlbində bu gün də yaşayır və əbədi yaşayacaqdır. Həkim-şair saf, pak məhəbbətlə döyünən ürəyi ilə, təmiz duyğuları və əməlləri ilə də Allah qatında əbədiyyətə qovuşmuş, öz yüksək məqamını qazanmışdır.

Bu kitabın nəşri, mərhum Rafiq Hüseynzadənin mənəvi irsinin bu günkü və gələcək nəsillərə çatdırılması ilə, İmam Əlinin dediyi kimi, özündən sonra «əsər qoyması» ilə bu dünyamızda da əbədi yaşayacağına, daim sevilə-sevilə oxunacağına inanırıq.

 

Qədir ASLAN

(əməkdar jurnalist)


Etiket:
Xəbərlər

Azərbaycan dili aşiqlərin dilidir... -Buludxan Xəlilov, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

19.08.2019

Fətəli xan Xoyski - Erməni gülləsi ilə arxadan vurulan Azərbaycanın ilk Baş naziri

19.08.2019

Gec deyil... - Oqtay Rzanın - ŞEİRLƏRİ

18.08.2019

Xəlil bəy nə zaman vəfat edib? - Övlad acısı, ağır xəstəlik

18.08.2019

Aman Allah 

17.08.2019

ADIYAMAN

17.08.2019

Kiçik Vyetnam böyük Çinin burnunu necə “ovdu”? - 28 günlük müharibənin tarixi

16.08.2019

Əli bəy Hüseynzadənin açılmayan sevgi məktubu - Mətn

15.08.2019

REY BREDBERI  “Dəryaz” 

14.08.2019

Onun həyatındakı qadınlar ya dəli oldu ya intihar etdi - Pikasso

14.08.2019

Tuvalılar Böyük Vətən Müharibəsində

12.08.2019

Oğuzlar və Türk kimliyi - Cahandar Bayoğlunun elmi məqaləsi

11.08.2019

Ən qədim insanların 500 min il əvvəl Naxçıvanda yaşadıqları təsdiqləndi

10.08.2019

“Yeni Gundem” İnformasiya Agentliyinin 2 yaşı tamam olur.

10.08.2019

Böyük Nərimanlılar silsiləsindən - Şair Şahmalı Əliyev  Bəlkə qala sözüm, dünya.  

09.08.2019

Uşaq yaşlarından məhkum olan görkəmli jurnalistimiz

09.08.2019

Vampirlər həqiqətdirmi? – İlginc faktlar

08.08.2019

MƏCNUN GÖYÇƏLİ RÜBAİLƏRİ

08.08.2019

Şadlinskilər

07.08.2019

Yazıçı olmaq istəyənlərə Stefen Kinqdən 22 vacib məsləhət

06.08.2019

Atasından miras qalmış taxta 52 il sahib çıxmış hökmdar

06.08.2019

Xəstəsinin evinə bazarlıq edən həkim – MARAQLI ADAM

05.08.2019

General Sisianovun erməniləri “İT” adlandırdığı 214 illik tarixi məktubu  

04.08.2019

Mən də ölülərin xalq şairiyəm - Telman Hüseyn Anadilin şeirləri

03.08.2019

Misir fironları əslən qafqazlıdır - Alman alimlərindən sensasion tədqiqat

03.08.2019

TİTANİK GƏMİSİ HAQQINDA BİLMƏDİYİNİZ BÜTÜN MARAQLI MƏLUMATLAR BİR ARADA

02.08.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT – VI HİSSƏ - SON - VİDEO

01.08.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - V HİSSƏ

31.07.2019

Ərəb Əmirliklərində çalışan xanım alimimiz: Hər il  28 Mayla bağlı müsabiqə keçirir, tələbələri milli hədiyyələrlə mükafatlandırıram  

31.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - IV HİSSƏ

30.07.2019

Böyük rəhbərə son dəfə qurban gedən kiçik adamlar.

30.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - III HİSSƏ

29.07.2019

Tanrının “Oxu” təlimi

29.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” – FİLM KİMİ HEKAYƏT – II HİSSƏ

27.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” – FİLM KİMİ HEKAYƏT – I HİSSƏ

26.07.2019

Qondarma bəylər

25.07.2019

Eldar Baxış oğlunun cəsədi qucağında evə keçdi – Hadisənin şahidi yazır...

25.07.2019

ƏLİBALA HACIZADƏ: HEÇ NƏ ƏZİZ DEYİL XATİRƏN QƏDƏR

24.07.2019

26 il Ağdamsız

23.07.2019

BÖYÜK NƏRİMANLI SİLSİLƏSİNDƏN YAZIÇI, PUBLİSİST QƏDİR ASLAN 
 

22.07.2019

Azərbaycan mətbuatı-144

22.07.2019

“Rəvan” sözünün əvvəlinə “i” hərfi əlavə olunaraq “İrəvan” adı əmələ gəlmişdir

20.07.2019

"Deportasiyadan Etnik Təmizləməyə Gedən Yol" adlı sənədli filmi ictimaiyyətə təqdim olundu.

19.07.2019

Oğlunun ölümündə özünü günahkar bilən ateist Xalq şairi- Maraqlı Faktlar

18.07.2019

Azərbaycanlı tarixçidən maraqlı iddia - Keşikçidağda eramızdan əvvəldən oğuz türkləri yaşayıb

18.07.2019

Ağbulaq

17.07.2019

Qərbi Azərbaycan həqiqətlərini ermənilər etiraf etdi. 

16.07.2019

Tarixi şəxslər barədə qalmaqallı faktlar

15.07.2019

İlham Qəhrəman - "Könül işi"

13.07.2019

Seyid Əzim ateist idimi? - ARAŞDIRMA

11.07.2019
Bütün xəbərlər