Onun həyatındakı qadınlar ya dəli oldu ya intihar etdi - Pikasso

15:47 / 14.08.2019

Pablo Pikasso və onun qurbanları: Sevməyi bacarmayan rəssam
 

Geniş yayılmış təsəvvürə görə, qadınlar sənətkarlara ilhamdan ötrü lazımdılar: gözəllikləriylə, dəstəkləriylə, arxadaşlıqlarıyla onları ilhamlandırsınlar. Ancaq məşhur rəssam Pablo Pikasso ilhamı tamamilə fərqli nəsnələrdə arayırdı. Əgər bir qadın onun ilham pərisinə çevrilirdisə, o zaman əminliklə demək olardı ki, o qadının bəxti gətirməyib.

Budur, onun öz “muzalarına” göstərdiyi münasibəti və naturasına xas olan bəlli cəhətləri üzə çıxaran iki etirafı: “Mənə elə gəlir ki, kimisə sevmədən ölüb gedəcəyəm” deyə bir dəfə etiraf etmişdi, başqa vaxtsa “Həmişə bir qadını digəriylə dəyişəndə, gərək sonuncunu yandıram. Bu yolla onlardan qurtuluram. Beləcə, onlar artıq ətrafımda dolanıb həyatımı qəlizləşdirə bilmirlər. Bu, bəlkə də, gəncliyimi də mənə qaytarır. Bir qadını öldürmək, onunla təcəssümləşən keçmişi də öldürmək deməkdir”. Ancaq sonuncusu çox axarlı oldu. Söhbət, münasibətə son nöqtəni qoyan böyük bir mübahisədən getmir. Söhbət, illərlə sürən yavaş sürətli psixoloji “qətldən” gedir.

Pikasso gəncliyində yeni həyəcanlara, hisslərə ehtiyac duyanda qadınlarını dəyişirdi. Bu, növbəti yaradıcı impotensiya ilə mübarizədə onun istifadə etdiyi sevimli kələyi idi, bu hal isə gec-tez hər kəsi haqlaya bilər. Üstəlik, bu yol oxşar krizislərin öhdəsindən gəlməkdə ən məşhur üsul idi və əgər Pikasso yeni hisslər axtarışında fərqlilik göstərirdisə də, biz bunlar barədə nəsə bilmirik. Fəqət bircə xüsusi nüans var ki, rəssamın muzalarına göstərdiyi münasibəti fərqləndirir: rəssam, əlaqədə olduğu hər qadının, onu kifayət qədər sevmədiyini düşünürdü.

Pikasso otuz altı yaşında rus balerinası Olqa Xoxlova ilə evlənəndə, hər kəs düşünürdü ki, o daha sakitləşəcək. Ancaq rəssamın anası illuziyalara qapılmırdı: o, aşkarcasına söyləyirdi ki, heç bir qadın onun oğluyla xoşbəxt ola bilməz. Pablo Olqanı uzun və gərgin zəhmət sayəsində əldə etdi. Nigahdan bir oğlan uşağı dünyaya gəldi. Və bu mərhələdən sonra, gözlənildiyi kimi, rəssam bu muzasından da soyumağa başladı. Səhnə boyunca süzən zərif balerina və yorğun, yuxusuz ana onun nəzərinə bir-birindən tamamilə fərqlənən iki varlıq kimi çarpmağa başladı.

Olqanı, ərinə qarşı çox qısqanc davranmaqda təqsirləndirmək olardı, ancaq onun da, düzü, səbəbləri varıydı. Pablo rastgələ, nizamsız cinsi əlaqələrə aşırı can atırdı və tezliklə özünü, yeni qadın axtarırmış kimi sərgiləməyə başladı. Və həmin qadını tapdı.

Mari -Terezin on yeddi yaşı vardı. O, sadəcə küçədə özüyçün gəzişirdi, birdən orta yaşlı bir kişi onun qolundan tutub belə söylədi: “Mən Pikassoyam! Biz birlikdə böyük işlər ərsəyə gətirə bilərik!”. Mari-Terezin, Pikassonun kim olduğu barədə heç bir fikri yox idi, ancaq onun xarakteri qərarsızlığa meyilli, mülayimiydi. Və Pabloya təslim olmaqla, onu daha da qızışdırıb təhrikə cəlb elədi. Və bundan istifadə edən rəssam, qız üzərində getdikcə daha böyük hakimiyyət yaratmaqdan ləzzət alır, onu basıb əyərək, itələyib-çəkərək gənc qızın psixikasını sındırır və ondan, necə bir sözəbaxan oyuncaq düzəltdiyinə baxaraq xoşhallanırdı.

Bu qız yeniyetmə olduğundan rəssama qarşı dirəşə bilmirdi və Pablonun əvvəlki, yetkin qadınlarının razılaşmayacağı münasibətə, davranışlara belə razılıq göstərirdi. Pikasso Mari -Terezə fiziki əzablar yaşadır, onunla apardığı sadist eksperimentləri getdikcə lap çoxaldırdı. Qızın uşaqsayağı maneraları, çöhrəsi, gözyaşları və aralarındakı bu münasibətin sirr olaraq qalması, rəssamı xüsusən alovlandırıb coşdururdu.

Bu yerdə rəssamın qadınlara göstərdiyi münasibətdə növbəti açar qurğunu vurğulamaq lazım. Rəssam qadınları iki yerə - tanrıçalara və ayaqaltılara - ayırır və birinciləri götürüb ikincilərə çevirməyi böyük həzz hesab edirdi. Qadınla münasibəti prinsipcə insani əlaqə saymırdı. Əsərlərində təsvir etdiyi nəsnələri “kublara” çevirdiyi kimi, qadınlara da şəxsiyyət olaraq yanaşmır və onlara, maraqlı oyun vəd edəcək detal yığını kimi baxırdı.

Pikassonun arvadı, ya müasir incəsənətə qərəz və önyarğıyla yanaşdığına, ya da Pikassonun kubistik portretlərindəki psixopat ştrixləri sezdiyinə görə, rəssama, onu realistik tərzdən fərqli şəkildə təsvir etməyi qətiyyətlə qadağan etmişdi. Təbii ki, Mari-Terezi tapan rəssam o biri oyuncağı tullamağı düşünmədi. Hər iki qadına da əzab yaşatmaq və birini digərinə qarşı işgəncə aləti kimi istifadə etmək varkən, niyə boşanasan ki? Və o, bu həzzi yaşayırdı. Psixoloji sındırmayla məşğul olmaq ona, fiziki əzablarla məşğul olmaqdan daha çox ləzzət verirdi. Rəssam deyəndə ki, ona qadını öldürmək gərəkdi, zarafat etmirdi. Şəxsiyyət kimi öldürməkdən danışırdı. İnsan kimi məhv etməkdən danışırdı. Onu ilhamlandıran və onunçün sevgini əvəzləyən yaşantı, bax, buydu.

Mari -Terez hamilə qalanda (rəssam qorunmağı gərəksiz sayırdı), Pikasso onu evinə gətirib yerləşdirdi. Buna dözə bilməyən Olqa oğluyla birgə evdən çıxıb getdi. Boşanma barədə də kəkələmədi. O, ümumiyyətlə Pabloyla heç nə barədə söhbət etmək istəmirdi artıq.

Mariya-Terez qız uşağı doğdu. Bu hadisədən sonra ikinci dünya müharibəsi başladı. Pikasso yaşamağa İsveçrəyə köçdü. Müharibə qaydalarına əsasən onun evi işğal edildi və Mari-Terez özünə kirayə evi axtarmağa məcbur qaldı. Müharibədən sonra Pablo bu oyuncağına qayıtmaq barədə belə düşünmədi. Bu oyuncaq artıq xeyli sındırılıb korlanmışdı. Rəssam, qırıb-dağıtmaq üçün başqa oyuncağa gərək duyurdu.

Parisə qayıdan Pikasso, yanılmaz sezgisindən yenidən istifadə edərək, səbatsız psixikaya və zəif sinir sisteminə malik olan Dora Maarla tanış oldu. Dora Pikassoyla münasibətdə olarkən, uzunmüddətli depressiv tutulmalardan əziyyət çəkdi. Pablo bunun günahını qadının üzərinə yüklədi, ümumiyyətləsə, qurbanının psixikasını bu qədər asan, tez və maneəsiz sındırmağından məmnun qalmamışdı. Başqa qadın tapdı. Gənc rəssam Fransuaza Jilonu.

Rəssam hər qadını möhkəm bağlarla özündən asılı saxlamağı bacarırdı, elə ustalıqla davranırdı ki, qadın diqqətini rəssamdan çəkməyi bacarmır və bu qədər əzab çəkməyinə rəğmən öz həyatını onsuz təsəvvür edə bilmirdi. Pablo, Mari-Terezlə oynadığı kimi Fransuazayla oynaya bilmirdi, çünki o dönəmlə müqayisədə artıq yaşlanmışdı. Ona görə də qadını sırf psixoloji üsullarla incidirdi. Ona, hələ də qarmağından xilas ola bilməyən Doranın yenicə göndərdiyi sevgi məktublarını oxuyurdu.

Əlbəttə, gözlənildiyi kimi Fransuaza da hamilə qaldı. Fransuaza doğmaq mərhələsinə çatanda, Pablo söylədi ki, maşın gərək əvvəlcə onu işə aparsın və yalnız bundan sonra gəlib Fransuazanı xəstəxanaya aparsın. Fransuaza Pikassonun təkidiylə doğdu. Görünür, rəssam belə qərara gəlmişdi ki, əllərində balaca uşağını tutan qadın daha zəif, üzüyola olur. Qadınların zavallı, zəifləmiş halı və onlar üzərində qurduğu hakimiyyət hissi, onun çoxdan qocalmış qanını qızışdırırdı.

Tipik ailə təcavüzkarı olan Pikasso sürəkli olaraq narazılıq edir və xüsusi tələblər irəli sürürdü. Jilo onunla münasibətində bir məqamı belə xatırlayır: “ Mən bu fikrə gəlmişdim ki, Pikasso qadınların mövcudluğuna dözə bilmir. Münasibətimizin əvvəlində, əlaqəmizin intellektual tərəflərinin və mənim bir azca oğlansayağı həyat tərzimin onu sıxdığını, darıxdırdığını hiss edirdim. Məndə qadınsayağı cəhətlərin azlığı onu acıqlandırırdı. O, uşaq doğmağımı tələb etməkdə israr edir, mənim bir qadın kimi çiçəklənməyimi istəyirdi. Ancaq, bizim uşaqlarımız dünyaya gələndə və mən xalis qadına, anaya çevriləndə, aydın oldu ki, bu dəyişim də onun ürəyincə deyil. Halbuki, bu metamorfozaya özü rəvac vermişdi. Sonra isə onu inkar etdi.” Ancaq Jilo, Pikassonun qadınları arasında ən güclüsü çıxdı və ikinci uşağı dünyaya gətirəndən sonra Pablonu tərk etdi…Tərk etdi ki, məşhur rəssama çevrilsin və normal kişiylə xoşbəxt ailə həyatı qursun.

Fransuazanın bəxti gətirdi, çünki Pikassonun digər qadınlarının çoxu başlarını itirmişdilər. Məsələn, onun ilk uzunmüddətli muzası Fernanda bunu yaşadı. Olqa Xoxlova da əriylə münasibət zamanı emosional baxımdan çox səbatsız davranırdı. Mari-Terez intihar etdi. Pikassodan ayrılan Dori Maar sonralar psixi klinikaya düşdü və elektroşok müalicəsi gördü (yeri gəlmişkən, o da rəssam idi). Ancaq deyəsən Pablo Jilonu seçməklə yanılmışdı. Jilo onun qurbanına çevrilmədi.

Rəssam növbəti qadınını - tənha-ana olan Jaklini kasıb ailədən seçdi. Pikasso, uşağı ondan olmayan qadınlardan iyrənirdi, ancaq bu qadının zahiri itəatkarlığı, yumşaqlığı rəssamı elə cəzb etdi ki, o, prinsiplərinə xilaf çıxası oldu. Fəqət bu qurban nədənsə möhkəm çıxdı. Qadın rəssamın əlini öpüb, onu elə böyük bir pərvərişlə əhatələdi ki, tezliklə Pablo özü ondan asılı vəziyyətə düşdü və Jaklini görməyəndə, səsini eşitməyəndə təlaş keçirməyə başladı.

Rəssam Jaklinsiz özünü çox köməksiz hiss edirdi və hətta, onu dünyəvi həyatdan ayırmaq üçün özüylə birgə bir qəsrə aparmışdı. Jaklin onun oyunlarına reaksiya vermək üçün çox sakit və sadəlövh idi, ancaq rəssam da tam asılılığın bu qədimi tələsinə necə düşdüyünü anlaya bilmirdi. Jaklin, rəssamın evlənmək istədiyi ikinci qadın oldu. Bu dönəmdə Pablo ümumiyyətlə Jaklindən başqa nəyinsə, kiminsə şəklini çəkmirdi.

Bu zaman Pablo Jiloyla oynamağa davam edirdi. Jilo çalışırdı ki, Pikasso onun uşaqlarının atası olduğunu etiraf etsin. Pikasso, əgər Jilo ərindən boşansa, uşaqlarına soyadını verməkdən ötrü rəsmi şəkildə qol çəkəcəyini ona söz verdi. Fransuaza boşandı…və Pablonun başqa qadınla ailə qurduğunu qəzetdən öyrəndi. Yəqin ki, Pikasso, Jilonun çöhrəsinin o xəbəri oxuyarkən nə hala düşdüyünü görmədiyi üçün çox təəssüflənib.

Bütün kişilər öldüyü kimi, Pikasso da sonda öldü getdi. Özündən sonra təkcə yaradıcı miras saxlamadı, həm də digər insanların həyatında, ləzzətlə və qəsdən törətdiyi çox saylı dağıntılar saxladı. Pikassoyla sıx bağlılığı olan insanlar arasında onun xatirəsinə xoş söz söyləyən insan çox az oldu. Bəlkə də Jaklindən başqa heç kim olmadı. Ancaq o da tezliklə intihar edib özünü öldürdü. Mari-Terez kimi. Pikasso qadını öldürmək istəyirdi. İstədiyini etdi, öldürdü də.(bilge.az)


Etiket:
Xəbərlər

Aktrisa ilə evlənib, onu kinoya həsrət qoyan REJİSSOR

23.08.2019

Qul kimi ölən sultan, sultan kimi ölən qul - TARİXİ FAKT

22.08.2019

Yaşamaq üçün özgə həyatını yeyirik - Vislava ŞİMBORSKAYA

22.08.2019

Çingiz xanın çadırına zəncirlənən qadın sultan - TARİXİ FAKT

21.08.2019

Reyxstaqa qədər döyüşən aktyor - Hüseynağa Sadıqovun ömrü boyu unutmadığı dəhşətli EPİZOD

20.08.2019

Toni Morrison əfsanəsi

20.08.2019

Azərbaycan dili aşiqlərin dilidir... -Buludxan Xəlilov, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

19.08.2019

Fətəli xan Xoyski - Erməni gülləsi ilə arxadan vurulan Azərbaycanın ilk Baş naziri

19.08.2019

Gec deyil... - Oqtay Rzanın - ŞEİRLƏRİ

18.08.2019

Xəlil bəy nə zaman vəfat edib? - Övlad acısı, ağır xəstəlik

18.08.2019

Aman Allah 

17.08.2019

ADIYAMAN

17.08.2019

Kiçik Vyetnam böyük Çinin burnunu necə “ovdu”? - 28 günlük müharibənin tarixi

16.08.2019

Əli bəy Hüseynzadənin açılmayan sevgi məktubu - Mətn

15.08.2019

REY BREDBERI  “Dəryaz” 

14.08.2019

Onun həyatındakı qadınlar ya dəli oldu ya intihar etdi - Pikasso

14.08.2019

Tuvalılar Böyük Vətən Müharibəsində

12.08.2019

Oğuzlar və Türk kimliyi - Cahandar Bayoğlunun elmi məqaləsi

11.08.2019

Ən qədim insanların 500 min il əvvəl Naxçıvanda yaşadıqları təsdiqləndi

10.08.2019

“Yeni Gundem” İnformasiya Agentliyinin 2 yaşı tamam olur.

10.08.2019

Böyük Nərimanlılar silsiləsindən - Şair Şahmalı Əliyev  Bəlkə qala sözüm, dünya.  

09.08.2019

Uşaq yaşlarından məhkum olan görkəmli jurnalistimiz

09.08.2019

Vampirlər həqiqətdirmi? – İlginc faktlar

08.08.2019

MƏCNUN GÖYÇƏLİ RÜBAİLƏRİ

08.08.2019

Şadlinskilər

07.08.2019

Yazıçı olmaq istəyənlərə Stefen Kinqdən 22 vacib məsləhət

06.08.2019

Atasından miras qalmış taxta 52 il sahib çıxmış hökmdar

06.08.2019

Xəstəsinin evinə bazarlıq edən həkim – MARAQLI ADAM

05.08.2019

General Sisianovun erməniləri “İT” adlandırdığı 214 illik tarixi məktubu  

04.08.2019

Mən də ölülərin xalq şairiyəm - Telman Hüseyn Anadilin şeirləri

03.08.2019

Misir fironları əslən qafqazlıdır - Alman alimlərindən sensasion tədqiqat

03.08.2019

TİTANİK GƏMİSİ HAQQINDA BİLMƏDİYİNİZ BÜTÜN MARAQLI MƏLUMATLAR BİR ARADA

02.08.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT – VI HİSSƏ - SON - VİDEO

01.08.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - V HİSSƏ

31.07.2019

Ərəb Əmirliklərində çalışan xanım alimimiz: Hər il  28 Mayla bağlı müsabiqə keçirir, tələbələri milli hədiyyələrlə mükafatlandırıram  

31.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - IV HİSSƏ

30.07.2019

Böyük rəhbərə son dəfə qurban gedən kiçik adamlar.

30.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - III HİSSƏ

29.07.2019

Tanrının “Oxu” təlimi

29.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” – FİLM KİMİ HEKAYƏT – II HİSSƏ

27.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” – FİLM KİMİ HEKAYƏT – I HİSSƏ

26.07.2019

Qondarma bəylər

25.07.2019

Eldar Baxış oğlunun cəsədi qucağında evə keçdi – Hadisənin şahidi yazır...

25.07.2019

ƏLİBALA HACIZADƏ: HEÇ NƏ ƏZİZ DEYİL XATİRƏN QƏDƏR

24.07.2019

26 il Ağdamsız

23.07.2019

BÖYÜK NƏRİMANLI SİLSİLƏSİNDƏN YAZIÇI, PUBLİSİST QƏDİR ASLAN 
 

22.07.2019

Azərbaycan mətbuatı-144

22.07.2019

“Rəvan” sözünün əvvəlinə “i” hərfi əlavə olunaraq “İrəvan” adı əmələ gəlmişdir

20.07.2019

"Deportasiyadan Etnik Təmizləməyə Gedən Yol" adlı sənədli filmi ictimaiyyətə təqdim olundu.

19.07.2019

Oğlunun ölümündə özünü günahkar bilən ateist Xalq şairi- Maraqlı Faktlar

18.07.2019
Bütün xəbərlər