Alqayıt Xəlilovun şeirləri

18:58 / 09.01.2020
Baxılıb: 1966

Bir ovuc torpağa, bir büküm ağa,
Ümidim, pənahım yenə Göyçədir.

Qalıb yadımda

Nə müddətdir ayrılmışam Vətəndən,
Ana yurdun odu qalıb yadımda.
Tütək səsi, ağ sürülər, göy çəmən -
O günlərdən budur, qalıb yadimda.

Vurulmuşdum qıy səsinə qartalın,
Əsiriydim, hər yamacın, hər yalın.
Ağ lavaşın, kərə yağın, şan balın,
Qovurmanın dadı qalıb yadımda.

Alqayıdam, dərdim, qəmim bilinib,
Bağrım başı şan-şan olub, dəlinib.
Hər nə varsa, хəyalımdan silinib,
Bir o elin adı qalıb yadımda.

 

            XXX

Bir ana laylası, bir sənin laylan

Getdin, qayıtmadın, bu necə haldı?
Getdin, sevgimizin ömrü azaldı.
Getdin, ürəyimdə həsrətin qaldı,
Təbibdən, loğmandan betərmiş, inan,
Bir ana laylası, bir sənin laylan.

Endi qürublara günəşim erkən,
Aylı gecələrdə yox oldu kölgən.
Ruhuma qanaddı, fikrimə yelkən,
Bir tütək, bir nəğmə, bir tar, bir kaman,
Bir ana laylası, bir sənin laylan.

Eşqin bir ümmandı, kükrəyən çaydır,
Sənsiz sevincim də nalədir, vaydır.
Mənə təbiətin verdiyi paydır,
Ötür qulağımda hey zaman-zaman,
Bir ana laylası, bir sənin laylan.

Alqayıdam, yaman sarsıtdı məni,
Gözümdə dağların dumanı, çəni.
Nə qədər axtardım, aradım səni,
Oldu varlığıma nur saçıb yanan:
Bir ana laylası, bir sənin laylan.
                               1986-cı il Gəncə

         XXX

 Dəyməsin

Qızıl da, gümüş də gəldi-gedərdi,
Ulu xilqət qoy canıma dəyməsin.
Özü hifz eləsin şərdən, bəladan,
Şöhrətimə, ad-sanıma dəyməsin.

Nə ölüm dəhşətdir, nə də varsızlıq,
Ötəridir bəhrəsizlik, barsızlıq.
Xudpəsəndlik, qeyrətsizlik, arsızlıq,
Təkcə mənim ünvanıma dəyməsin.

Alqayıdam, nə altunam, nə zərəm,
Ləl yerinə həqiqəti gəzərəm.
Ürəyimi parçalasa, dözərəm,
Böhtan əli vicdanıma dəyməsin.

           XXX

Məndə qalıbdı

O dağları gözlərimə çəkmişəm,
Çəmənləri, düzü məndə qalıbdı.
İnciməsin nilufərim, bənövşəm,
Deyilməmiş sözü məndə qalıbdı.

Quzeylərə qar gəlmədi, gecikdi,
Baxçamıza bar gəlmədi, gecikdi,
Görüşümə yar gəlmədi, gecikdi,
Çiçəklərin yüzü məndə qalıbdı.

Kür taleyim, qəm atını minsə də,
İncimərəm dönük çıxsa, dönsə də.
Ana yurdun ocaqları sönsə də,
Odu məndə, közü məndə qalıbdı.

Xalqa inam gətirmişəm o yurdda,
Ömrü başa yetirmişəm o yurdda,
İlk eşqimi itirmişəm o yurdda,
Bir gözəlin gözü məndə qalıbdı.

Alqayıtam, vətən imiş gərəyim,
Namusum, qeyrətim, duzum, çörəyim.
Zirvələnib, dağa dönüb ürəyim,
O dağların özü məndə qalıbdı.

              XXX

Yenə Göyçədir

Dünya cənnət olsa başdan-ayağa,
Mənim qibləgahım yenə Göyçədir.
İmanım, məzhəbim, əqidəm, dinim,
Qızıl barigahım yenə Göyçədir.

Ana laylasında odur birincim,
Amalım, əqidəm, qəmim, sevincim.
Alınan sərvətim, satılan incim,
Xırd olan mətahım yenə Göyçədir.

Əksilsə başımdan dumanı, çəni,
Üfüqsüz sanaram ana Vətəni.
Bir ovuc torpağı kor etsə məni,
Demərəm, günahım yenə Göyçədir.

Həm gənclik qürurum, həm tale püşküm,
Ürəyi bədəndən ayırmaz heç kim.
Sivri daşlarında qalan ilk eşqim,
O ülvi siyahım yenə Göyçədir.

Nə müddətdi aranlıyam, dağlıyam,
Buz donduran nəfəsinə bağlıyam.
Mən onun övladı, onun oğluyam,
Axır səcdəgahım yenə Göyçədir.

Qürbət eldə bənzər olsam bir dağa,
Alqayıtam, istəmərəm, yox, qağa.
Bir ovuc torpağa, bir büküm ağa,
Ümidim, pənahım yenə Göyçədir.

        XXX


 Bir də o günlərim qayıda geri,

Bir də o günlərim qayıda geri,
Düzülə sürfəmə, ağ lavaş gələ.
Kalapır suyuna sarımsaq döyəm,
Kabab arxacınca, yağlı aş gələ.

Satlığa qoyublar əqli, məsləki,
Vicdan sükutdadır, susub hələ ki!
Doğma yuvasına kim istərdi ki,
Qonaq ürəyində min təlaş gələ?

Varlılar çobandır, kasıblar qoyun,
Mələyən deyilik, soydurun, soyun.
"Azadlıq" deyilən min cürə oyun-
Demədik, bu həyat ayaq-baş gələ.

Qanunlar dəyişdi, nökər oldu şah,
Mindir məmləkətdə, miliyondur günah.
İcazə vermədin, qoymadın, Allah,
Xanım süfrəsinə qaravaş gələ.

Nə vaxtdan yaranıb, görün bu əda:
Sərkədəsiz qoşun tez gedər bada!
İdrak davasında neyləyər gəda,
Kim görüb ocaqdan quru yaş gələ?

İran sərhədinə keçdi varımız,
Bir az qeyrətimiz, bir az arımız.
Mis-qalay daşıyır arvadlarımız
Əri yol gözləyir, arvad kaş gələ.

Diplomat, jurnalist getmir xaricə,
İnsan ləyaqəti alınmır vecə.
Hay--küylü otellər, qaranlıq gecə,
Qorxuram, qayıda döl faraş gələ!

Səngərdə yaralı, girov qalan var,
Qızılla, gümüşlə cibi dolan var,
Əsgər meyidindən rüşvət alan var,
Qorxun ki, göylərdən yağa, daş gələ!

Vətənim yaralı, elim mükəddər,
Bəxtim səksəkəli, dövranım hədər.
Alqayıdam, inanmazdım bu qədər,
Axa gözlərimdən qanlı yaş gələ .
                                        1992-ci il,

 


Etiket:
Xəbərlər

1918-ci il mart soyqırımı

31.03.2020

31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü
 

31.03.2020

MƏCNUN GÖYÇƏLİ BAYATILARI  

30.03.2020

Naxçıvan xanlığına məxsus üçüncü bayraq aşkar edilib

30.03.2020

Qırx günə bəşəri təhlükəyə qalib gəlinəcək, lakin...

28.03.2020

Unudulmuş Türk Yurdu

27.03.2020

Ermənilər 3 dövlətə ərazi iddiası edir

26.03.2020

Azərbaycanın güllələnmiş daxili işlər naziri - Bir qətlin tarixçəsi

25.03.2020

22 iyun 1941-ci il... Müharibə başlayanda Stalin rəhbərlikdən imtina edibmi? Müəmmalar və həqiqətlər

23.03.2020

Kirayədə yaşamaq- özgənin evində  gecələməkdir...

22.03.2020

Türkiyəni xəritədən silinməyə qoymayan dahi azərbaycanlı – Nərimanov haqqında bilmədiklərimiz  

21.03.2020

Novruz bayramının tarixi

21.03.2020

Osmanlılardan qadın paltarında gizlənən, heç vaxt evi olmayan, oğlu ilə bir məzarda basdırılan azərbaycanlı dahi  

19.03.2020

Milli-mənəvi dəyərə çevrilən qəhrəmanlıq salnaməsi

18.03.2020

Bəzz qalasında namaz qılıb Quran oxuyan xürrəmilərin rəhbəri Babək

17.03.2020

1918-1920-ci illərdə erməni millətçilərinin Naxçıvan, Zəngəzur və Qarabağda qanlı cinayətləri

16.03.2020

HAYLARIN ÖN QAFQAZDA RUS İMPERİYA TARİXİ – 2-Cİ YAZI

15.03.2020

Feminizim qaranlıq üzü – Nəzakət Məmmədovanın yazısı

14.03.2020

Deputatdan qaçqınlarla bağlı Milli Məclisə şok təklif  - YENİ DEPUTATLARI TANIYAQ

13.03.2020

13 MART HƏSƏN ƏBLÜÇÜN VƏFAT ETDİYİ GÜNDÜR

13.03.2020

HAYLARIN ÖN QAFQAZDA RUS İMPERİYA TARİXİ – 1-Cİ YAZI

12.03.2020

12 MART CABİR NOVRUZUN DOĞULDUĞU GÜNDÜR

12.03.2020

İstiqlal fədaisi Mirzə Bala Məmmədzadə “haylar” (ermənilər) haqqında

12.03.2020

Ermənilərin erməniləri güldürən xəritəsi – Foto

11.03.2020

Pakistan ordusunun Qarabağa gəlmək istəyinin SƏBƏBİ: Onların Zeynalabdin Tağıyevə nə borcu var idi? – FOTOLAR

11.03.2020

Nuru Paşanın Bakı və İstanbul türklərini evləndirmə təşəbbüsü - Bakıdan İstanbula göndərilən gizli məktub

10.03.2020

QƏLƏBƏ VƏ MƏĞLUBİYYƏT NİSBİ ANLAYIŞLARDIR.

09.03.2020

215 illik tarixi bina - AĞ EV (FOTOLAR)

09.03.2020

8 Martın yaranmasının maraqlı - TARİXİ

08.03.2020

1992-ci ilin oktyabrında Laçına bayraq sancmağa kim imkan vermədi? - “7 oğul istərəm”

06.03.2020

Azərbaycanın istehsal etdiyi "İstiqlal" snayper tüfəngi 

05.03.2020

Vurulan düşmən təyyarəsi və nuru çəkilən gözlər – Bir döyüşçünün taleyi

04.03.2020

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki Alban məbədləri

03.03.2020

Tarixi həqiqətlər və erməni uydurmaları

02.03.2020

İsa Məsihə bənzəyən uşağın qaçırılması - Dünya ədəbiyyatından hekayə

01.03.2020

3800 illik yaşı olan `Düşünən adam` heykəli tapılıb - FOTO

01.03.2020

Tarixin gedişatını dəyişən Malazgird döyüşü — TURAN TAKTİKASI

28.02.2020

Əyyaş əmisinə çəkən rəhbər oğlu – DTK Yuri Brejnevi İsveçdə təşkil olunan eyş-işrət məclisindən xilas edib

27.02.2020

XOCALI SOYQIRIMI DÜNYANIN GÖZÜ ILƏ

26.02.2020

Şahidlərin xatirələri: Xocalı soyqırımı – zamanın sağalda bilmədiyi yara – FOTO-VİDEO

26.02.2020

Xocalı rayonu

25.02.2020

Türk dünyasının 2500 illik sirli əlifbası

24.02.2020

Qadınlara olan hisslərinin qurbanı olan əfsanəvi sovet kəşfiyyatçısı RİXARD ZORGE

22.02.2020

Qarabağın qədim türk tayfası olan dondarlar

22.02.2020

Dünyanın ən qəddar insanlarının dahi sitatları

21.02.2020

Aşıq Alının kitabı təqdim olunacaq

21.02.2020

Qorbaçovun tarixi müraciəti: Qarabağ Azərbaycanındır! – Video

20.02.2020

Qədim türklərdə dövlət məclisləri

20.02.2020

Uyğurlar haqda nə bilirik? - Araşdırma

19.02.2020

Bolşeviklərin 39 yaşında güllələdiyi cəsur general HƏBİB BƏY SƏLİMOV

18.02.2020
Bütün xəbərlər