Başın sağ olsun, Vətən!

15:21 / 20.02.2021
Baxılıb: 4682


Bir qədər qabaq Vətəndən aldığım ağır xəbər məni sarsıtdı. Türk poetik dünyasının, çağdaş ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi, xalqımızın sevimli şairi, əziz dostum, qardaşım Eldar İsmayılın vəfatı xalqımız üçün, el-obası üçün, xüsusilə öz doğma yurdundan didərgin salınmış Göyçə camaatı, insanları üçün çox ağır, böyük itkidir.
Sevimli şairimiz ürəyində Göyçə həsrətiylə tərk etdi bu dünyanı...
Allahdan ona rəhmət diləyirəm! O nurlu insanın o dünyası da nurlu, cənnətməkan olsun!
Bu ağır dəqiqələrdə Eldar müəllim haqqında bir neçə söz demək istərdim.
İlk növbədə demək istərdim ki, şair, jurnalist, yazıçı, dramaturq, publisist Eldar İsmayılın çoxşaxəli yaradıcılığı uzun illərdən bəri söz sərraflarının maraq dairəsində olmuşdur. Bəxtiyar Vahabzadə, Hüseyn Arif, Yaşar Qarayev, Teymur Bünyadov və bir çox başqaları onun bədii-sənədli əsərləri barədə dəyərli mülahizələr söyləmişlər.
Şeiri, ədəbiyyatı sevən bir oxucu kimi deyə bilərəm ki, Eldar İsmayıl həm poeziyasında, həm nəsr və publisistika əsərlərində Vətəninin, xalqının, millətinin – bütün Türk dünyasının çırpınan ürəyi, bugünkü taleyi ümman kimi dalğalanır.
Eldar İsmayıl çox duyğusal şair olaraq, bədii sözün gücüylə, poetik obrazlarla insanların qəlbində incə duyğular, hisslər yaradaraq oxucusunun beyninə, şüuruna, düşüncəsinə təsir etməyə qadir bir şair idi.
Onun sehrli qələmindən doğulmuş “Ulu Göyçə” epik poeması bunun parlaq timsalıdır. İstərdim bu poema haqqında bir qədər dayanım.
“Ulu Göyçə...” poeması Göyçə ədəbi irs ənənəsindən qidalanmış, onun bədii söz xiridarlarının məktəbindən süzülüb gələn, o məktəbdən doğulmuş yalnız ecazkar Eldar İsmayıl qələminə mənsub olan epik bir bədii yaradıcılıq zirvəsidir.
Göyçədə doğulub boy atmış bir insan kimi deyə bilərəm: Eldar İsmayıla qədər heç kəs bu mahalın təbiətini, ədəbi mühitini, tanınmış dövlət, elm, mədəniyyət xadimlərini, ərənlərini, kəndlərini, oylaqlarını bu qədər dəqiqliklə öyrənərək bənzərsiz bədiiliklə tərənnüm edə bilməmişdir.
Eldar İsmayılla tanışlığımızın ilk anlarından şairin öz yurduna-yuvasına, Vətəninə, türk dünyasına nə qədər bağlı bir insan olduğunu hiss etdim. Mənə bağışladığı kitablar içərisində “Ulu Göyçə” poemasını birnəfəsə oxudum, elə ilk sətirlərdən Göyçəyə yenidən səyahət elədim…
Cığır-cığır, bələn-bələn o dağları, düzləri dolandım... Göyçə təbiətinin ətrini duydum, süsənli, sünbüllü dağların havasını uddum, diş göynədən büllur bulaqlarından su içdim... Gəzə-gəzə doğma Göyçə ləhcəmizdə ağsaqqal və ağbirçəklərimizlə salamlaşıb görüşdüm...
Şair poemada qədim Göyçənin adət-ənənələrini, özünəməxsus mətbəxini, folklorunu, söz, sənət adamlarını, xadimlərini yada salaraq Göyçəni tərk etmişlərin yaddaşlarını təzələyir, yetişməkdə olan nəslə isə onları tanımağı, öyrənməyi tövsiyə etmişdir.
Onun canından əziz bildiyi Göyçəsinə, onun adi insanlarına sevgisi, məhəbbəti atəşli və sonsuzdur:


Ulu Göyçə, məlhəm olum yarana,
Canım qurban möhnət dağın yarana!
İnanma ki, Eldar bir də yarana,
Bir ömürü “Vətən” deyib əritdi,
Söz atını “millət” deyib səyritdi.


Bu gün qədim, ulu Göyçə yağı tapdağı altındadı. Bu gün Göyçənin üzünü görməmiş Göyçə soylu böyük bir nəsil yetişməkdədir. Onlar Göyçəni görməsələr də, Eldar İsmayılın "Ulu Göyçə"sini oxuyandan sonra necə füsunkar, bənzərsiz bir məkana mənsub olduqlarını tam dolğunluğu ilə hiss edib başa düşəcəklər!
Əminliklə deyə bilərəm, fikri, düşüncəsi, ruhu daim Göyçədə gəzən, yaşayan şair Eldar İsmayıl "Ulu Göyçə" poeması ilə, özünə başı onun əngin göylərinə ucalan əbədi bir heykəl qoymuşdur.
Tanışlığımız, eləcə də dost-tanışların Eldar İsmayıl haqqında söylədikləri onu xeyirxah, ədalətin tərəfdarı olan, fitnə-fəsada dözməyən, bir şair-vətəndaş kimi tanıdır. Özü dediyi kimi:


Mən insaf yolçusu, mən haqq buyruğu,
Ürəyim mərhəmət, mürvət qoruğu...
Şərin-şamatanın dəmir yumruğu
Haqqı yenə bilməz mən olan yerdə.


Yaradıcılığında türkçülük ideyasına sadiq olan, Vətəninə, el-obasına, xalqına sevgisini tərənnüm edən və bu yoldan dönməyən şair elə dəyərlərin təməlində nəyin durduğunu gözəl ifadə edir:


Məni yanlış yola çəkə bilməzsən,
Həmişə el qəhri çəkən olmuşam.
Zəhmətsiz bir loxma dadmamışam mən,
Torpağa tər töküb əkən olmuşam.


Eldar İsmayılın şəxsiyyəti və yaradıcılıq dünyası hələ sirrləri açılmamış, müəmmalı bir xəzinədir! Onun özünə məxsus poetik düşüncə, təfəkkür tərzini ifadə edən bu qiymətli sətirlər dediyimə sübutdur:


Çölüm kürə, Eldar, içim ayazdı,
Tanrı dedim, taleyimi o yazdı...
Məni məndə tapmısansa o azdı,
Məndən yana bir dünya var o mənəm!


Şairin bu sirli dünyasının möcüzələrini açmaq, anlamaq üçün bizlər, gələcək nəsillər onun yaradıcılığını diqqətlə, maraqla, minnətdarlıq hissi ilə araşdıracaq, o müəmmaları, hikmətləri kəşf etdikcə şairin ruhuna rəhmət oxuyacağıq!
Sevimli şairimiz, əziz dostum Eldar İsmayıl haqqında bu gün, bu anlarda bu sətirləri yazmaq çox ağır və sıxıntılıdır.
Xatirəsi daim yaddaşlarımızda, ürəyimizdə poeziya mücəssəməsi, vətənsevər, xeyirxah insan kimi yaşayacaq sevimli şairimizə, əziz dostum Eldar İsmayıla Allahdan rəhmət diləyir, doğma və yaxınlarına, hər birinizə dərin hüznlə başsağlığı verirəm!
Ələddin ALLAHVERDIYEV

professor

Moskva


Etiket:
Xəbərlər

Mədəniyyətimizin zənginləşməsində Aşıq Ələsgər amilindən istifadə mexanizmi

16.04.2024

Aşıq Ələsgər xalqımızın Qərbi Azərbaycandan deportasiyası dövrünün qurbanı, canlı şahidi kimi

01.04.2024

ORDA BİR KƏND VAR, UZAQDA... DOĞMA QARAQOYUNLUM - FOTO

26.03.2024

NOVRUZ XALQIMIZIN MİLLİ BAYRAMIDIR!

20.03.2024

Bayram Aslanov “Heydər Əliyevin 100 illiyi” yubiley medalı ilə təltif edilib - Fotolar

19.03.2024

16 mart 2024-cü ildə Qərbi Azərbaycan İcmasında Gənclər Şurasının üzvləri ilə görüş keçirilib.

16.03.2024

Niyə məhz Qurbani?

04.03.2024

Meşəli kəndində ailəsi qətlə yetirilən qadın: “Atamı diri-diri yandırdılar, anamı, bacımı güllələdilər” - FOTO

26.02.2024

Milli düşmənçiliyə qarşı etiraz səsini ucaldan ŞƏXSİYYƏT – FOTOLAR

24.02.2024

Qərbi Azərbaycanın rayonları və kəndləri üzrə icma sədrləri və Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidləri üzrə nümayəndələrinin 1-ci toplantısı keçirilib

24.02.2024

Qərbi Azərbaycan kəndləri – Cıvıxlı

21.02.2024

Pəmbək. (Göldək)

21.02.2024

BÖYÜK NƏRİMANLILAR SİLSİLƏSİNDƏN - QURBANOV ELŞƏN MAHMUD OĞLU

17.02.2024

Prezidentin andiçmə nitqi: inkişafın yeni “yol xəritəsi”

16.02.2024

BÖYÜK NƏRİMANLILAR SİLSİLƏSİNDƏN YAZIÇI, PUBLİSİST QƏDİR ASLAN 
 

14.02.2024

Qərbi Azərbaycan İcmasında Basarkeçər rayonunun alimləri ilə görüş keçirilib.

12.02.2024

QOŞABULAQ

06.02.2024

DƏDƏ ƏLƏSGƏRİN 60 YAŞLI MÜRİDİ

16.01.2024

DƏDƏ ƏLƏSGƏR SEVDALI İŞ ADAMI

15.01.2024

60 YAŞIN MÜBARƏK!

15.01.2024

AŞIQ İSLAM YUSİFOV
(1893-1968)

12.01.2024

Milli dövlətçilik tariximizin məğrur lideri

28.12.2023

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə "Qərbi Azərbaycan yolunda" adlı konfrans keçirilir - FOTOLAR

28.12.2023

GÖYÇƏ MAHALI, BASARKEÇƏR RAYONU. BALA MƏZRƏ KƏNDİNİN QISA TARİXİ

27.12.2023

AZƏRBAYCAN AŞIQ POEZIYASININ GÖRKƏMLİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNDƏN BİRİ ŞAİR, USTAD AŞIQ NÖVRƏS İMANIN 120 İLLİK YUBİLEY TƏDBİRİ KEÇİRİLİB

26.12.2023

İLAHİ EŞQİN TƏRCÜMANI

24.12.2023

Müzəffər Ali Baş Komandan, Qarabağın Fatehi, sizi doğum günü münasibətilə təbrik edirk!

24.12.2023

Həsən Xəyallının şeirlərində dini məqamlar. “Qıfılbənd”in təhlili

21.12.2023

BÖYÜK MƏZRƏ - GÖYÇƏ MAHALI

10.12.2023

Dekabrın 7-də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Vəcihə Səmədova adına Sərgi Salonunda Qərbi Azərbaycan əsilli rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi açılıb.

07.12.2023

Tanınmış hərbi ekspert Telman Qasımov İrəvana səfər edib.    

05.12.2023

HƏYATDA ÖZÜMÜ XOŞBƏXT ADAM HESAB EDİRƏM Ki, HEYDƏR ƏLİYEVLƏ BİRGƏ İŞLƏDİM

04.12.2023

AMEA müxbir üzvü, Basarkeçər rayon icma sədri, professor Nuru Bayramov İnönü Universitetinin “Fəxri Doktoru” seçilib - FOTOLAR.

03.12.2023

 Bax, biz Göyçə torpağındayıq...

29.11.2023

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ “Qərbi Azərbaycanda türk müsəlman abidələrinin erməni vandallığına məruz qalması” mövzusunda elmi seminar keçirilib - FOTOLAR

25.11.2023

SƏHRADA YALQIZLIQ

25.11.2023

Azərbaycanda ilk dəfə “Qərbi Azərbaycana qayıdış” festival-konqres keçirilir FOTO

23.11.2023

İcma: Paşinyan hökumətindən azərbaycanlıların Ermənistanda öz dədə-baba yurdlarına qayıdış hüququnu tanımasını gözləyirik

21.11.2023

“Azərbaycan Bayrağı” ordeni və “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif olunan - MÜBARİZ QULUYEV BABACAN KƏND İCMASININ SƏDRİ SEÇİLDİ-FOTOLAR

14.11.2023

Xankəndi şəhərində Vətən müharibəsində əldə edilən Zəfərin üçüncü ildönümünə həsr olunan hərbi parad keçirilib

08.11.2023

Qərbi Azərbaycan İcmasının Basarkeçər rayonu Dərə kənd sakinləri və Dərəli kökənli gənclərlə görüşü keçirilib.

07.11.2023

Ulu Öndər Heydər Əliyev xatirələrdə

31.10.2023

"Azərbaycanlılara qarşı nifrət cinayətləri və nifrət nitqi" hesabatının təqdimatı ilə bağlı konfrans keçirilib.

30.10.2023

Oktyabrın 27-də Qərbi Azərbaycan İcmasında (QAİ) “Ulu Öndər Heydər Əliyev xatirələrdə” kitabının təqdimatı keçirilib.

28.10.2023

“Oğul” filminin rejissoru: “Erməni hərbçilərdən biri Natiqin cəsurluğunu etiraf etdi” - MÜSAHİBƏ

26.10.2023

Nərimanlı gəncləri ilə görüş keçirilib - FOTOLAR

24.10.2023

TANINMIŞ ALİM, İSTEDADLI ŞAİR-PUBLİSİST - RAMİZ HƏSƏNLİ ŞİŞQAYA KƏND İCMASININ SƏDRİ SEÇİLDİ

21.10.2023

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qüdrətdən səngərli, qalalı dağlar” adlı konsert proqramı keçirilib.

21.10.2023

Erməni dostunun azərbaycanlı yazıçıya hər il yazdığı mesaj: “Axırda...” – Müsahibə

17.10.2023

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə
Qərbi Azərbaycan İcmasının TƏBRİKİ

17.10.2023
Bütün xəbərlər