Yeni Daşkəndin 70-illik yubileyinə təbrik məktubu

20:22 / 24.05.2023
Baxılıb: 982

Əziz və hörmətli dostlar, həmyerlilər, qonaqlar!


Bu gün burada, 70 il öncə təməli qoyulmuş, qədim, Ulu Göyçənin, onun Daşkəndinin ətrini, ab-havasını verən yurdda, Yeni Daşkənddə sizinlə birlikdə olmaqdan bir Göyçəli, Kəsəmənli kimi məmnunluq duyur, fərəh hissləri keçirirəm. O Göyçəki xalqımızın milli-mədəni dəyərlər xəzinəsinə Misgin Abdal, Ozan Heydər, Ağ Aşıq Allahverdi, Şair Məmmədhüseyn, Aşıq Alı, Dədə Ələsgər, Növrəs İman, Məşədi İsə, Səmənd ağa, Yunis Rzayev, Qəşəm Aslanov, Səfyar Musayev, bu gün aramızda uğurla fəaliyyət göstərən akademik Əhliman Əmiraslanov kimi onlarca şairlər, aşıqlar, ərənlər, el qəhrəmanları, dövlət və elm adamları, millət vəkilləri, müəllimlər, həkimlər, mühəndislər, zabitlər, iş adamları bəxş etmişdir. Daşkənd isə Göyçənin ayrılmaz bir hissəsi kimi Vətənimizə Şair Məmmədhüseynlə yanaşı, Aşıq Nəcəf, Həsən Xəyallı, Sərraf Şiruyə, Aqil İman, Aşıq Hacı Bayramov, Aşıq Abbasəli Xəlilov, Abbasəli Nəzərov, Alqayıt kimi aşıq və şairlər, keçən əsrin 20-ci illərində mənfur qonşularla mübarizədə igidlik göstərmiş Məşədi Qasım, Hacı Rəhim, Qaçaq İdris, Ziyad kimi igidlər, ərən kişilər, SSRİ dönəmində Kimya sənayesi nazirliyində yüksək məsul vəzifədə çalışmış Məhəmməd Hacıyev, tanınmış həkim-professor Qələndər Canbaxışov kimi onlarla görkəmli şəxsiyyətlər yetişdirmişdir.

Hörmətli dostlar! Bildiyiniz kimi illər boyu havadarlarının himayəsi altında “dənizdən-dənizə” siyasəti ilə sayıqlayan mənfur qonşularımız tərəfindən Qərbi Azərbaycanın başqa bölgələrində olduğu kimi bir neçə dəfə Göyçə camaatı da deportasiyaya məruz qalmışdır. 70 il əvvəl Göyçəsindən didərgin salınmış Daşkəndin 130 ailəsi Qarabağın Bərdəsində çöl-biyabanda 7 çinar ağacı ətrafında məskunlaşaraq, öz ağır zəhməti, səyi, fədakarlığı, əzm və iradəsi ilə öz orta məktəbinə, dövlət və sosial strukturlarına malik olan bu gün şahidi olduğumuz öz Göyçəsoylu adını daşıyan artıq 750 ailədən ibarət, 2768 nəfər əhalini birləşdirən belə bir gözəl məkan, kənd qura, yarada bilmişlər. Eşq olsun sizlərə, əziz Daşkəndlilər! 70 il əvvəl köçkün ailələrin bir məkanda məskunlaşması qərarını verən müdrik ağsaqqallarınıza Allah rəhmət eləsin! 70 il əvvəl sizləri qucağına alan Qarabağ torpağına, qonaqpərvərliklə qəbul edən Bərdəyə və bərdəlilərə minnətdarlığımızı bildiririk.

Azərbaycan ərazilərində özlərinə “dövlət” qurmuş mənfur qonşular o ərazilərdə bir nəfər də azərbaycanlı türkü qoymadıqları azmış kimi Qarabağımıza da fəlakətlər, soyqırımlar, mənəvi və fiziki işgəncələr gətirdilər. Daşkəndli Göyçəlilər həyatlarında yeni ağır sınaqlara, faciələrə məruz qaldılar. Bu ağır günləri, bu əzablı durumu sevimli şairimiz Sərraf Şiruyə belə qələmə almışdı:

Qoşalaşıb həsrətimin düyünü,
Biri Qarabağdır, biri də Göyçə.
İki nisgili var qəmli könlümün,
Biri Qarabağdır, biri də Göyçə.
*
Göyçə nəfəs verib, Qarabağ həyat,
Göyçə həvəs verib, Qarabağ büsat,
Qan sızan yaralı bir qoşa qanad,
Biri Qarabağdır, biri də Göyçə.
*
Biri saz götürüb, biri kaman, tar,
Ələsgər, Üzeyir – şair, bəstəkar,
Mənə ustad olan bu iki diyar,
Biri Qarabağdır, biri də Göyçə.
*
Sərraf Şiruyəyəm, bu bir cüt sözüm,
Bu bir cüt sevincim, bu bir cüt gözüm,
Bu bir cüt müqəddəs ocağım, közüm,
Biri Qarabağdır, biri də Göyçə.

Bəli, müasir milli musiqi mədəniyyətimizin, bütöv müasir şərq musiqi mədəniyyətinin banisi, dahi Üzeyir bəylə, Azərbaycan, Türk aşıq poeziyasının peyğəmbəri, sirli, sehrli, müəmmalı, möcüzəli şerlərilə minlərlə qəlbləri fəth etmiş Dədə Ələsgərin ruhu idi elin Şiruyəsini, yüzlərlə insanın ürəyini isidən, onları yaşamağa, yaratmağa, yağı düşmənlə mübarizə aparmağa səsləyən, güc verən.
Bu gün ömrünün bir hissəsini burada, qədim Bərdə, Qarabağ torpağında, Yeni Daşkənddə keçirmiş sevimli şairimiz Sərraf Şiruyənin ruhu bizimlədir, o bizlərə qulaq asır. Ona müraciətlə deyərdim, əziz şair, sənin, hər birimizin həsrətimizin düyünlərindən biri artıq açılıb. Müzəffər ordumuzun, əsgər və zabitlərimizin rəşadəti, şəhidlərimizin müqəddəs qanı bahasına düşmən üzərində Qələbə çalınıb, Qarabağımız düşmən caynağından azad edilib.

Bu mücadilədə, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində yüzlərlə Yeni Daşkəndli də düşmənlə vuruşmuş, onlarla şəhid vermişdir. 2-ci Qarabağ müharibəsində rəşadət göstərmiş Yeni Daşkəndli Milli Qəhrəmanlarımız şəhid Azad Hümbətov və bu gün də ölkəmiz üçün vacib olan fəaliyyətini davam etdirən general-mayor Namiq İslamzadə ilə bütöv xalqımız fəxr edir!

Qarşıda Göyçə, Zəngəzur həsrətinin düyünü durur. Dövlətimizin, ölkə Prezidentinin uzaqgörən siyasəti, atdıqları addımlar, o cümlədən, Qərbi Azərbaycan İcmasının yaradılması kimi gördükləri əməli işlər bizlərə ümid verir, hər birimizin qəlbində əminlik yaradır ki, o həsrət düyünləri də açılacaqdır. Bu yolda, bu məqsəd və məramlarımızın həyata keçməsində hər birimizə uğurlar diləyirəm!

Əziz dostlar! Qərbi Azərbaycan torpaqlarının, o cümlədən Göyçənin zəngin tarixi-mədəni irsinin öyrənilməsi, təbliğ olunması, onların təbiətini, adət-ənənələrini, milli-mədəni dəyərlərini, görkəmli şəxsiyyətlərinin həyat və yaradıcılığını tədqiq etmək, gələcək nəsillərə çatdırmaq xüsusi əhmiyyət kəsb edir və bu sahədə alimlərimiz, yaradıcı insanlarımız qarşısında mühüm vəzifələr qoyur. Bu zəmində tədqiqatçı, publisist-jurnalist, şair dostumuz, istedadlı Araz Yaquboğlunun Daşkəndin tarixi salnaməsini yaratmaq əzmində gördüyü böyük məna daşıyan çoxsaylı işlər bir örnək kimi xüsusi minnətdarlıqla qeyd olunmalıdır. Var olun, Araz bəy!

Hörmətli dostlar! Çıxışımın sonunda bu tədbirin təşkilində, ərsəyə gəlməsində əməyi olan hər kəsə təşəkkür edir, Yeni Daşkənd camaatını, Göyçəliləri, xalqımızı bu günkü gözəl, əlamətdar yubiley günü münasibətilə təbrik edirəm!

Hörmətlə: professor Ələddin Allahverdiyev


Etiket:
Xəbərlər

ŞAİR SALMAN QARALAR

22.09.2023

Qərbi Azərbaycan İcmasından

21.09.2023

BASARKEÇƏRDƏN NEVADAYA QƏDƏR

14.09.2023

RƏŞADƏTLİ RƏŞADƏT

13.09.2023

HƏSRƏTİN POETİK QEYDLƏRİ

13.09.2023

ƏLLİ YAŞIN İŞIĞINDA

09.08.2023

ZOD 

06.08.2023

DAİM AXTARIŞDA OLAN NƏCİB, YARADICI İNSAN    

27.07.2023

SONA İSMAYILOVA : FILOLOGIYA ELMLƏRI DOKTORU NƏZAKƏT MƏMMƏDLININ 23 ILLIK ƏZIYYƏTI BƏHRƏ VERDI

04.07.2023

NƏRİMANLI  (HÜSEYNQULUAĞALI)

20.06.2023

QƏRİB MƏZAR

13.06.2023

SARIYAQUB

06.06.2023

TOXLUCA

01.06.2023

Bu gün Azərbaycanın milli bayramı - Müstəqillik Günü qeyd olunur.

28.05.2023

GÖYÇƏ MAHALI ŞİŞQAYA KƏNDİ

25.05.2023

Yeni Daşkəndin 70-illik yubileyinə təbrik məktubu

24.05.2023

Bərdə rayonun Yeni Daşkənd kəndində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi və Daşkənd kəndinin Qərbi Azərbaycandan Deportasiyasının 70 illiyi ilə əlaqədar tədbir keçirilmişdir.

22.05.2023

QANLI KƏNDİ (QANLI ALLAHVERDİ)

15.05.2023

Ümummilli Lider yeganə şəxsdir ki, Ali Baş Komandan onra raport verdi.

15.05.2023

SƏFƏVİLƏRİN BÖYÜK İDEOLOQU,
 SUFİ ŞEYXİ
 MİSKİN ABDAL (SEYİD HÜSEYN MƏHƏMMƏD OĞLU)

13.05.2023

KƏSƏMƏN
(Solaq)  

08.05.2023

Azərbaycan hərbi hospitallarının 1941-1945-ci illər
fəaliyyəti haqqında

08.05.2023

Naxçıvandan qurtuluşa gedən yol

06.05.2023

Bu gün görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə Əliyevanın doğum günüdür.

28.04.2023

GÖYÇƏ MAHALI CİL KƏNDİ (Ərkacilli-Ərqavil)

24.04.2023

Aşıq Ələsgər yaradıcılığında divan ədəbiyyatına xas poetik fiqurlar

11.04.2023

31 Mart - unutmayacağımız tarix

31.03.2023

Basarkeçər rayonu Dərə kəndi.

30.03.2023

Göyçə Mahalı Daşkənd kəndi

13.03.2023

Qərbi Azərbaycan İcması Ermənistanın baş nazirinə məktub göndərib

12.03.2023

İKİYƏ BÖLÜNMÜŞ GÖYÇƏLİ VƏ GÖYÇƏSİZ ÖMÜR

10.03.2023

GEC TAPIB, TEZ İTİRDİYİM DOSTUM

05.03.2023

Zahid Oruc: "Göyçə Qərbi Azərbaycanın Şuşasıdır!"

04.03.2023

Qəriblikdə ölmək qorxusu...
Əmimin əziz xatirəsinə ithaf edirəm

04.03.2023

Aşıq Ələsgər yaradıcılığında irfan məqamları

02.03.2023

Meksikalı deputatlar Qərbi Azərbaycan İcmasında olublar.

01.03.2023

Dağıstanı xilas edən azərbaycanlı - Əziz Əliyevin HƏYAT HEKAYƏTİ

20.02.2023

Göyçə mahalı, Qaraiman kəndi

19.02.2023

Tanınmış həkim Şirazi İbrahimov Nərimanlı kənd icmasının sədri seçildi

19.02.2023

Qərbi Azərbaycan İcmasında görüş keçirilmişdir.

 

12.02.2023

Düşüncələrin kölgəsindən özünə - Yazıçı Rüstəm Dastanoğlunun "Düşüncələrimin kölgəsi" kitabı haqqında - Əsəd CAHANGİR

06.02.2023

Ələddin Allahverdiyev "Düşüncələrimin kölgəsi" kitabı haqqında

04.02.2023

 İnsanların 74.6%-i Qərbi Azərbaycana qayıdışın baş tutacağına inanır. 

19.01.2023

Klassik şeirimizin xalq ruhunun Heyranı...

13.01.2023

Qərbi Azərbaycan İcması müraciət yayıb

12.01.2023

"Deyiblər, ya gecə ikən çıxın, ya da sabah silahlılar gələcək" - Misir Mərdanov

27.12.2022

Prezident İlham Əliyev Qərbi Azərbaycan İcmasının inzibati binasında yaradılan şəraitlə tanış olub

24.12.2022

Prezident: Gün gələcək, biz Qərbi Azərbaycanda da belə gözəl məclis keçirəcəyik  

24.12.2022

Prezident İlham Əliyev: Biz birgə səylərlə Qərbi Azərbaycana Qayıdış Konsepsiyasını da işləməliyik

24.12.2022

Prezident İlham Əliyev: Qərbi Azərbaycana Qayıdış Konsepsiyası çox sanballı sənəd olmalıdır

24.12.2022
Bütün xəbərlər