Nərimanlı kəndindən ikinci dünya müharibəsində itkin düşən soydaşlarımız

16:00 / 04.05.2019

QƏRBİ AZƏRBAYCANIN GÖYÇƏ MAHALININ BASARKEÇƏR RAYONUNUN NƏRİMANLI KƏNDİNDƏN İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ HƏLAK OLAN VƏ İTKİN DÜŞƏN SOYDAŞLARIMIZ:

Abbasov Bahadur Xıdır oğlu 1910-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (12.1942).

Abbasov Qəmbər Ələsgər oğlu 1920-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (04.1942).

Abbasov Qəzənfər Alıhüseyn oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Abbasov Mədət Kərəm oğlu 1922-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (01.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (11.1943).

Abbasov Təyyar Məhəmməd oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Abuzərov Hüseyn Ramazan oğlu 1911-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. St.serjant. 810 a.a.-ın bölmə kom.-ri. Yaralanmışdır (25.08.1943). 478 saylı qospitalda aldığı yaradan ölmüşdür (27.08.1943). Ukr. Resp. Xarkov vil.-ti Zaqoneskoe k.-nin 2 km cənub-şərqində dəfn edilmişdir.

Ağəmmədov İspi Həşim oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Ağəmmədov Məhəmmədəli Həşim oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Alıyev Kərəm Alpaşa oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Alıyev Qoca Hüseynqulu oğlu 1906-cı ildə (1912) ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (16.09.1941). S.ə. 1-ci a.briq.-nın 816-cı a.a-nın avtomatçısı. Səhra poçtu (1452). İtkin düşmüşdür (03.1942).

Alıyev Papır Hüseynqulu oğlu 1905-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (1942).

Alıyev Vəli Bayram oğlu 1887-ci ildə (1910) ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. Əsir düşmüşdür (25.05.1942). 358 saylı əsir düşərgəsində saxlanılmışdır (əsir № 29443). Kerçdə əsirlikdən qaçmışdır. Həlak olmuşdur (09.05.1943). Almaniya Fed. Resp.-da dəfn edilmişdir.

Bağırov Məhəmməd İsmayıl oğlu 1902-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (04.1942).

Bayramov Bayram Balı oğlu 1923-cü ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (04.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (04.1942).

Bayramov Əli İman oğlu 1920ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (04.1942).

Bədəlov Rəhim Vəli oğlu 1914-cü ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (04.1942).

Cəfərov Əhməd Mansur oğlu 1911-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərb. Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (12.1942).

Cəlilov Rəsul ... oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Əliyev Hadı Oruc oğlu 1912-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (01.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (12.1941).

Əliyev Qaraca Yusif oğlu 1916-cı ildə (1914) ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (20.05.1942). S.ə. Səhra poçtu (39434 “Q”). İtkin düşmüşdür (03.1944).

Əliyev Məcid Yusif oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Əliyev Mədət Hüseynqulu oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Əsgərov Şəmidin İsa oğlu 1914-cü ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. 55-ci qvar.-ya a.a.-ın avtomatçısı. Həlak olmuşdur (02.10.1943). Rus. Fed. Krasnodar diyarı Anapsko r.-nu Blaqoveşenski st.-nda dəfn edilmişdir.

Hacıyev İvat Nəbi oğlu 1924-cü ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. 103 saylı ştabın a.a.-nın avtomatçısı. Həlak olmuşdur (12.02.1943). Qardaşlıq qəbristanlığında dəfn edilmişdir.

Hacıyev İsgəndər Mehdi oğlu 1902-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (04.1942).

Hacıyev Mehvalı İmamverdi oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Hacıyev Morul Yunis oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Hacıyev Vəli İdris oğlu 1923-cü ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. 353-cü a.div.-nın avtomatçısı. Həlak olmuşdur (02.02.1944). Ukr. Resp. Dnepropetrovsk vilayəti Stalindorfski rayonu Novo-Vitebsk kəndində dəfn edilmişdir.

Həsənov Balı Bayram oğlu 1898-ci ildə Basarkeçər rayonunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (12.1942).

Həsənov Hüseyn Ələsgər oğlu 1912-ci ildə Basarkeçər rayonunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (12.1942).

Həşimov İsa Ələsgər oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Həşimov Əli Məhəmməd oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. 43-cü a.briqadanın avtomatçısı. Mazdokda itkin düşmüşdür (15.12.1942).

Həşimov Musa Ələsgər oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

İbrahimov Xıdır Bəxtiyar oğlu 1923-cü ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (04.1942).

Kərimov Camal Müseyib oğlu 1903-cü ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (04.1942).

Qarayev Pənah Xəlil oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Qarayev Rəsul İbrahim oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Qarayev Salah Xəlil oğlu 1902-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. 41-ci tank briqadasında atıcı. Həlak olmuşdur (15.07.1943). Rusiya Federaqsiyası Orlov vilayəti Yaqodnaya kəndində dəfn edilmişdir.

Qartağan Məhəmməd Ələsgər oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Qəhrəmanov Abdulla İmran oğlu 1914-cü ildə Basarkeçər rayonunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (1941).

Qəribov İmamverdi Məşədi Məmmədqulu oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Quliyev Cəfərqulu Mehdi oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Quliyev Əlif Əli oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Quliyev Xanbəyi Məmmədəli oğlu 1915-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (12.1942).

Quliyev Xıdır Əli oğlu 1907-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (04.1942).

Quliyev İsa Əşrəf oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Quliyev Məcid Məmmədsöyün oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Quliyev Nəcəfqulu (Cəfərqulu) Mehdi oğlu 1907-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (04.1942).

Quliyev Yaqub Oruc oğlu 1924-cü ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. 61-ci a.div.-nın avtomatçısı və sanitarı. Ukr. Resp. Zaporojest vil.-ti Kanadskovo qəs.-nin 400 m şərqində həlak olmuşdur (14.10.1943). Ukr. Resp. Zaporojest vil.-ti Mixaylovski r-nu Razdol k.-nin 10 km şərqində dəfn edilmişdir.

Mehdiyev Çərkəz İdris oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Mehdiyev Heydər İman oğlu 1924-cü ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1942). S.ə. Həlak olmuşdur (09.10.1944).

Mehdiyev Əmirxan İman oğlu 1913-cü ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (04.1942).

Mehdiyev Əmiralı İman oğlu 1912-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. Həlak olmuşdur (16.01.1943).

Mehdiyev Məmməd Rəhim oğlu 1919-cu ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (12.1942).

Məmmədov Allahverdi Məhərrəm oğlu 1921-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (23.07.1941). S.ə. 176-cı a.div.-nın avtomatçısı. İtkin düşmüşdür (17.09.1942).

Məsimov Sayad Alı oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Musayev İsa Mahmud oğlu 1920-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (15.09.1940). S.ə. 162-ci a.a.-ın avtomatçısı. İtkin düşmüşdür (10.1941).

Nadirov Bəhrəm Əli oğlu 1922-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (01.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (12.1942).

Namazov Həbib İsmayıl oğlu 1911-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (04.1942).

Nəsibov İmamqulu Mikayıl oğlu 1914-cü ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Kəvər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. 60-cı a. briqadanın avtomatçısı. Həlak olmuşdur (05.04.1943). Rusiya Federasiyası Krasnodar diyarı Krımskiy r.-nu Neberdjaev kəndində dəfn edilmişdir.

Osmanov Alı Bilal oğlu 1914-cü ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (04.1942).

Rüstəmov Xumuş Vəli oğlu 1912-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (04.1942).

Süleymanov Allahyar Musa oğlu 1904-cü ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (04.1942).

Süleymanov Əli Məşədi Rəşid oğlu 1925-ci ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. 111-ci a.a.-ın avtomatçısı. Yaralanmışdır (05.03.1944). 492 saylı qospitalda aldığı yaralardan ölmüşdür (09.03.1944). Ukr. Resp. Dnepropetrovsk vil.-ti Krivornik r.-nu Çervonnoe st.-nda dəfn edilmişdir.

Tanrıverdiyev Əhməd Qaraş oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Tanrıverdiyev Əziz Abbas oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Tanrıverdiyev Xumuş Abbas oğlu 1910-cu ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (04.1942).

Tanrıverdiyev Qurban Qaraş oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Tanrıverdiyev Mirzalı Abbas oğlu 1916-cı ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (04.1942).

Verdiyev Tahir Yolçu oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Vəliyev Misir Qurban oğlu 1914-cü ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır (09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (04.1942).

Yusibov Aslan Oruc oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Yusifov Kamal Nəbi oğlu Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

Zeynalov Astan Abdulla oğlu 1903-cü ildə Basarkeçər r-nunun Nərimanlı kəndində doğulmuşdur. Azərbaycan Basarkeçər RHK-ndan orduya çağırılmışdır. S.ə. 717-ci a.a.-ın avtomatçısı. Yaralanmışdır (15.01.1945). 154 saylı qospitalda aldığı yaralardan ölmüşdür (16.01.1945). Polşa Respublikasında dəfn edilmişdir.

Toplayıb tərtib edəni: Araz Yaquboğlu 

"Xatirə kitabı"


Etiket:
Xəbərlər

Kiçik bir zaman kəsiyində rayon mərkəzi Spitak şəhəri, qonşu kəndlər, o cümlədən Qursalı kəndimiz yer üzündən silindi- Vaqif Namazov

19.05.2019

Göy üzünün şairi

18.05.2019

Bizsiz Laçın işğaldan sonra (FOTO)

18.05.2019

Türkün qədim yurdu- İrəvan Xanlığının tarixi

17.05.2019

Bilmək və inanmaq arasında - Nəyə inanırıq, nəyi bilirik?

16.05.2019

Qoşabulaq kəndindən II dünya müharibəsində həlak olan və itkin düşən soydaşlarımız

16.05.2019

Üzeyir Hacıbəyov aşıq sənəti haqqında

15.05.2019

Ardanış kolxozu və sədrləri

15.05.2019

Həyat yoldaşı ilə birgə güllələnən Sovet İttifaqı qəhrəmanı, gənc general kimdi?

14.05.2019

Tanınmış yazıçı- publisist, vətənpərvər ziyalı

14.05.2019

“Könüllü” köçürülmə erməni xəyanəti idi

13.05.2019

Yüzilliklər boyu yaşayacaq bir abidə...

13.05.2019

Tarixin GİZLİNLƏRİ – Rus zabit Berlinə bayraq sancan Məmmədovu niyə güllələdi? – VİDEO

12.05.2019

Dastan haqqında

11.05.2019

Azərbaycanlıların deportasiyası və 1988-ci il faciəsi

11.05.2019

Bir gölün dəniz dərdi

10.05.2019

“Rütbəli erməni əyilib mənə dedi ki, atam azərbaycanlıdır...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

10.05.2019

Dünya siyasətinin Heydər Əliyev zirvəsi

10.05.2019

“Özümü tualetə atıb boğulmaq yeganə xilas yolu idi...” –ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

09.05.2019

GÖYÇƏNİN SAZ-SÖZ USTADLARI İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ

09.05.2019

Ədəbiyyatın Şuşasız Şuşası

08.05.2019

“Avtomatın qundağı ilə vurdular, düşdüm meyitin üstünə...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

08.05.2019

Dəmir Gədəbəylinin şeirləri

07.05.2019

300 erməninin mühasirəsində: bitməyən gecə, qaranlıq lağımda itən düşmən – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

07.05.2019

"Ermənistandan" qovulmuş Azərbaycan türklərinin sayı

07.05.2019

Kitab danışır - Xalqların və Kütlənin psixologiyası.

06.05.2019

Azərbaycan ədəbiyyatında deportasiya mövzusuna həsr olunmuş əsərlər

06.05.2019

Abbas Çayxorski - Qəribə soyadlı azərbaycanlı “Atom kralı”

05.05.2019

Azıx mağarasının müasir taleyi və “erməni dişi” - Şəhla Cabbarlı yazır

04.05.2019

Nərimanlı kəndindən ikinci dünya müharibəsində itkin düşən soydaşlarımız

04.05.2019

Sonradan sevərsən...

04.05.2019

Göyçə dedim, yaralarım göynədi...

03.05.2019

Aclıq
(Hekayə)

03.05.2019

RAMİZ RÖVŞƏN OLAN YERDƏ...

02.05.2019

Göyçə gölü, göy üzündə gözüm var

01.05.2019

Göyçə mahalında Adatəpə kəndi

01.05.2019

Görəsən mavi gözlü, şux mələyim, Göyçə gölüm bu hicrana necə dözür...

30.04.2019

Soyqırıma məruz qalan Azərbaycan toponimləri

30.04.2019

Xocalı soyqırımını törətmiş ermənini məhv edən döyüşçü - Aprel döyüşlərinin gizli tərəfi

29.04.2019

“CAMALIN GÖYÇƏKDİ BAYRAM AYINDAN” – Professor Ələddin Allahverdiyevin yazısı

28.04.2019

Allahverdi Təkləlinin şeirləri

28.04.2019

“REPATRİASİYA”... DEPORTASİYA... və yaxud GİZLİ İŞĞAL

27.04.2019

Bizim Kino - Babək

27.04.2019

Kitablar haqqında 15 maraqlı məlumat

26.04.2019

Gülzar nənə ilə Kitab bayramı

26.04.2019

İçimdən göyərən dərdimdi Göyçə…   II HİSSƏ

25.04.2019

Ermənistanda Türk toponimlərinin dəyişdirilməsi

24.04.2019

Qərbi Azərbaycan (Ermənistan) kolanıları

24.04.2019

Asif Ata. Deyimlər (“Rəmzlər” Bitiyindən)

23.04.2019

Səfəvilər dövründə Azərbaycan dili

23.04.2019
Bütün xəbərlər