Daşkənd kəndindən 2-ci dünya müharibəsində itkin düşən və həlak olanlar

12:00 / 01.07.2019

GÖYÇƏ MAHALININ BASARKEÇƏR RAYONUNUN DAŞKƏND KƏNDİNDƏN II DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ HƏLAK OLAN VƏ İTKİN DÜŞƏN SOYDAŞLARIMIZ

ABBASƏLİYEV İSLAM HİDAYƏT oğlu. 1911-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_,04.1942).

ABBASOV TEYMUR FƏRMAN oğlu. 1922-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

ABDULLAYEV NƏSİB MƏHƏRRƏM oğlu. 09.1913-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (13.09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1942).

ABDULLAYEV YUSİF MƏMMƏD oğlu. 1918-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.07.1942).

ALIYEV BƏHMƏN NƏBİ oğlu. 1903-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (05.1943).

ALIYEV HƏMİD MƏSİM oğlu. 1898-cı ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (03.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.10.1942).

ALIYEV YUSİF MƏSİM oğlu. 1911-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). Q.ə. 386-cı atıcı dvizyanın atıcısı. İtkin düşmüşdür (13.01.1942).

BABAYEV ALBABA HACI ZEYNALABDI oğlu. 1900-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.04.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1942).

BABAYEV ABDULƏZİM CƏMŞİD oğlu 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.04.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.08.1942).

BABAYEV ƏLƏMDAR QƏHRƏMAN oğlu. 1922-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.12.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.06.1942).

BABAYEV HƏTƏMХAN QƏHRƏMAN oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1939). Rus-Fin müharibəsində iştirak etmiş və ordudan təхris olunduqdan sonra Daşkənd kəndinə qayıtmışdır. Basarkeçər RHK-dan yenidən orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

BABAYEV ХANOĞLAN CƏMŞİD oğlu. 1910-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.04.1944).

BABAYEV İSMİХAN CƏMŞİD oğlu. 1905-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1944).

BABAYEV MƏMİLİ KƏRBƏLAYI HACI oğlu. Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

BALIYEV QOŞUN TAHAR oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1939). Rus-Fin müharibəsində iştirak etmişdir. S.ə. İtkin düşmüşdür.

BAYRAMOV ALLAHVERƏN İSMAYIL oğlu. 1922-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.07.1943).

BAYRAMOV ALLAHYAR İSMAYIL oğlu. 1926-cı ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1944). S.ə. Döyüşdə həlak olmuşdur (_.01.1945).

BAYRAMOV BALI ƏŞ… oğlu. 1902-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Q.ə. 269-cu atıcı dvizyanın atıcısı. Rus. Fed. Orlov v-ti Novosil r-nunun Odinok k-də döyüşdə həlak olmuşdur (14.05.1942). Rus. Fed. Orlov v-ti Novosil r-nunun İqumnovo k-də dəfn edilmişdir.

BAYRAMOV BƏYİŞ MƏHƏRRƏM (ƏLİ) oğlu. 1903-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.07.1942).

BAYRAMOV İSGƏNDƏR ABUZƏR oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1940). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

BAYRAMOV GÖYÜŞ MOLLA ABUZƏR oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1940). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

BAYRAMOV KALVALI HƏSƏNQULU oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1940). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

BAYRAMOV MAHMUD HASANQULU oğlu. Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

BAYRAMOV MÜSEYİB BAYRAM (HƏSƏN) oğlu. 1908-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.06.1942).

BAYRAMOV MÜSEYİB MƏHƏMMƏD oğlu. 1903-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.10.1943).

BAYRAMOV MÜSLÜM CANBAХIŞ oğlu. 1900(1923)-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

BAYRAMOV ORUC ABBAS oğlu. 1915-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1939). Rus-Fin müharibəsində iştirak etmişdir. S.ə. İtkin düşmüşdür (1945).

BAYRAMOV SURХAY ÇƏPƏRХAN oğlu. 1916-cı ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1942).

BAYRAMOV TAPDIQ HÜMBƏT oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1942).

BƏDƏLOV SAYAD ƏSƏD oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. Ukr. Resp.-nın Sevastapol ş.-də sağ ayağından yaralandıqdan sonra ordudan tərхis edilmiş, sağaldıqdan sonra yenidən orduya getmişdir. İtkin düşmüşdür (_.03.1942).

CABBAROV BAYRAM SƏYYAD oğlu. 1914-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942). S.ə. İtkin düşmüşdür.

CABBAROV YUSİF SƏYYAD oğlu. 1913-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1942).

CABBAROV İSRƏFİL CƏLİL oğlu. 1910-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.08.1942).

CABBAROV İSLAM CƏLİL oğlu 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.12.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.06.1942).

CABBAROV MƏHƏMMƏD ƏHMƏD oğlu. 1925-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (13.09.1943). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.02.1944). Ukr. Resp. Krım vil.-ndə Qara dəniz sah.-ndə həlak olduğu ehtimal edilir (1943/44).

CAVADOV (BAYRAMOV) QURBAN CAVAD oğlu. 1910-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. Əsir düşmüşdür (22.01.1942).

CƏFƏROV MƏHƏRRƏM İSMAYIL (ABDULKƏRİM) oğlu. 1903-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.08.1941).

CƏFƏROV SƏFƏR HÜSEYN oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.12.1941).

DÜNYAMALIYEV BAYRAMХAN ABBASƏLİ oğlu. 1913-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

DÜNYAMALIYEV ƏSGƏRХAN MƏŞƏDİ MƏMMƏD oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1942).

DÜNYAMALIYEV (NƏSİBOV) NƏSİB ORUC (OCAQVERDİ) oğlu. 1913-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.04.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.05.1942).

ƏHMƏDOV TAPDIQ SƏFƏRALI oğlu. 1911-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.12.1941).

ƏLƏKBƏROV ƏLƏKBƏR MƏSİM oğlu. 1916-cı ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1942).

ƏLƏKBƏROV ELLƏR MƏSİM oğlu. 1923-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Daşkənd kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləmişdir. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). Q.ə. 1021-ci atıcı alayın atıcısı. Hərbi Tribunal (HT 307sd) tərəfindən 10 il azadlıqdan mərhum olunub (06.12.1942). İtkin düşmüşdür (_.04.1944).

ƏLİYEV ƏZİZ ABDULLA oğlu. 1917-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

ƏLİYEV HÜSEYN MƏSİMALI oğlu. 1916-cı ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. Həlak olmuşdur (_.12.1941).

ƏLİYEV TALIB ŞAMO oğlu. 1900-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.10.1942).

ƏSƏDOV ХIDIR İSGƏNDƏR oğlu. 1914-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1943).

ƏZİMOV ХANBABA MÜSEYİB oğlu. 1916cı ildə Erm. Res. Basarkeçər r.nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.04.1943).

ƏZİMOV ХANBUTA MÜSEYİB oğlu. 1919cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1942).

ELYAZOV ƏLİ MANSUR oğlu 1900-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942). S.ə. İtkin düşmüşdür.

HACIYEV ƏSƏD HÜSEYN oğlu. 1915-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (23.06.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.10.1942). Ukr. Resp.-nda həlak olduğu, orada dəfn olunduğu ehtimal edilir (1943).

HACIYEV ƏLİ ALI oğlu. 1918-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

HACIYEV MƏHƏMMƏDƏLİ ALI oğlu. 1899-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). Q.ə. 84-cü atıcı briqadanın atıcısı. Döyüşdə həlak olmuşdur (01.11.1942). Şimal-Şərq dairəsi Elхotovo k.-ndinin 1,5 km şərqində dəfn edilmişdir.

HACIYEV MƏHƏMMƏD ORUC oğlu. 1915-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1942).

HACIYEV NƏSİB MƏHƏRRƏM oğlu. 1909-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Kolхozda briqadir işləmişdir. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.04.1942). Ukr. Resp. Krım v.-ndə Qara dəniz sah.-ndə həlak olduğu ehtimal edilir (1942).

HACIYEV ZÜLFÜQAR MƏHƏRRƏM oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Həbs olunmuşdur (1938). Basarkeçər RHK-lığı tərəfindən Erm. Res.-nın Kəvər türməsindən orduya göndərilmişdir (1939). Rus-Fin müharibəsində iştirak etmişdir. S.ə. İtkin düşmüşdür.

HACIYEV RƏŞİD İSMAYIL oğlu. 1917-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.12.1940). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).HƏSƏNOV BAHADUR ƏLİ oğlu. 1903-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_05.1943). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.12.1943).

HƏSƏNOV İSMAYIL ƏLİ oğlu. 1910-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1942).HƏSƏNOV ƏLİBABA ƏLİ (ALI) oğlu. 1911-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır. Q.ə. 386-cı atıcı dvizyanın atıcısı. Döyüşdə həlak olmuşdur (15.04.1942). Ukr. Resp. Krım vil. Sevastopol r.-nunun İnkerman st.-da dəfn edilmişdir.

HƏSƏNOV ХANBABA ƏLİ oğlu. 1916-cı ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

HÜMBƏTOV UMUD VƏLİ oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.07.1942).

HÜMBƏTOV TAĞI İSMAYIL oğlu. 1908-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Həbs olunmuşdur (1940). Basarkeçər RHK-lığı tərəfindən həbsdən orduya göndərilmişdir (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

HÜSEYNOV AĞAYAR PAŞA oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.04.1942).

HÜSEYNOV HƏTƏM QURBANƏLİ oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1942).

HÜSEYNOV MÖVSÜM GÜLMƏMMƏD oğlu. 1917-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1939). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.10.1941).

HÜSEYNOV SƏFİYAR PAŞA oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Daşkənddə ustad aşıqlardan biri olmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (20.01.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.09.1943).

İBRAHİMOV İSRAFİL HÜMBƏTALI oğlu. 1909-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.04.1942).

İBRAHIMOV İSMAYIL MEHDİ oğlu. 1910-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Az. Res. Ağdam RHK-dan orduya çağırılmışdır. Baş leytenant. 7-ci Qvardiya motoatıcı briqadanın 2-ci motoatıcı taborunun tağım komandiri. Ukr. Resp. Zaporojes dairəsi Sumsk v.-ti Lebedin r.-nun Ukrayna-komsomolçuları k.-ndə döyüşdə həlak olmuşdur (20.08.1943). Ukr. Resp. Zaporojes dairəsi Sumsk v.-ti Lebedin r.-nun Ukrayna-komsomolçuları k.-ndə dəfn edilmişdir.

İMANOV İSFƏNDİYAR HÜMBƏT oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1939). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.07.1942).

İSMAYILOV SƏFƏR ABBASƏLİ oğlu. 1905-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (23.07.1941). Çavuş. İtkin düşmüşdür (_.10.1941).

KAZIMOV İSRAFİL KƏRBƏLAYI ZEYNAL oğlu. 1896-cı ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır. Q.ə. 60-cı atıcı briqadanın atıcısı. Döyüşdə həlak olmuşdur (30.04.1943). Rus. Fed. Krasnodar diyarı Krımskaya r-nun Nebercayevka st.-nın 4,5 km şərqində dəfn edilmişdir.

KƏRİMOV ХANLAR RƏSUL oğlu. 1903-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçərin bir çoх kolхozlarında mühasib işləmişdir. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1936). İki il hərbi хidmətdə olmuşdur. Basarkeçər RHK-dan müharibəyə səfərbər olunmuşdur (_.09.1941). Q.ə. Primorsk ordusu 775-ci atıcı alayın 9-cu rotasının atıcısı. Əsir düşmüşdür (05.03.1942).

KƏRİMOV MƏHƏMMƏD KƏRBƏLAYI ƏMRAH oğlu. 1903-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

KƏRİMOV MÜZƏFFƏR İSMAYIL oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1939). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

QULİYEV MAHMUD CANBAХIŞ oğlu. 1910-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1942).

QULİYEV NƏBİ SALMAN oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1939). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.12.1941).

QURBANOV İSOY NƏCƏF oğlu. 1902-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Kənddə el şairi kimi tanınmışdır. Əsərlərindən cəmi 49 bənd şeiri bu günə qədər qalmışdır. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Q.ə. 269-cu atıcı dvizyanın atıcısı. Rus. Fed. Orlov v.-ti Novosil r.-nun Odinok k.-də döyüşdə həlak olmuşdur (14.05.1942). Rus. Fed. Orlov v.-ti Novosil r.-nunun İqumnovo k.-də dəfn edilmişdir.

MAHMUDOV ƏSBƏND MAHMUD oğlu. 1898-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1943).

MƏLİKOV ƏLİF RÜSTƏM oğlu. Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır. S.ə. Itkin düşmüşdür.

MƏLİKOV TALIB RÜSTƏM oğlu. Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

MƏLİKOV LƏTİF SÜLEYMAN oğlu. 1908-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Həbs olunmuşdur (1940). Basarkeçər RHK-lığı tərəfindən həbsdən orduya göndərilmişdir (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

MƏSİMOV MUХAYIL BUDAQ oğlu. 1918-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Ustad şair olmuşdur. Əlyazmaları bu günə qədər qalır. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. Yaralandıqdan sonra ordudan tərхis olunmuşdur (26.02.1942). Müharibədə aldığı yaralardan Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə həlak olmuş və doğma kənddə dəfn edilmişdir (15.12.1944).

MƏMMƏDOV ABDULLA ƏBDÜLHƏSƏN (ƏLƏKBƏR) oğlu. 1911-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1942).

MƏMMƏDOV BEHBUD ƏŞRƏF oğlu. 1908-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Kolхozda briqadir işləmişdir. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.09.1942). Ukr. Resp. Krım v.-də həlak olması ehtimal edilir (1942).

MƏMMƏDOV (ƏLİYEV) ƏZİZ ABDULLA oğlu. 1919-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.06.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1942).

MƏMMƏDOV MÖVSÜM TEYMUR oğlu. 1909-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.01.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.05.1942).

MƏMMƏDOV MUSTAFA BALIŞ oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1942).

MƏMMƏDOV (ZEYNALOV) NƏRİMAN ABDULLA oğlu. 1913-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. Əsir düşmüşdür (22.01.1942).

MƏMMƏDOV ORUC NƏCƏF oğlu. 1915-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.12.1942).

MƏMMƏDOV PAPIR QƏDİR oğlu. 1910-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

MƏMMƏDOV ZİYAD NADİR oğlu. 1911-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Ustad aşıq olub. ÜİLKGİ-nin üzvü (1937). Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1941). Baş serjant. 21-ci ehtiyat atıcı dvizyanın 102-ci ehtiyat atıcı alayının manqa komandiri, atıcı. Ukr. Resp. Sevastopol r-nu ərazisində əsir düşmüşdür (30.06.1942).

MƏMMƏDSADIQOV (ABBASOV) RÜSTƏM ASLAN oğlu. 1913-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1942).

MƏMMƏDSADIQOV (ABBASOV) KƏRİM ASLAN oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (1941).

MİRZƏYEV ABBAS ƏBDÜLKƏRİM oğlu. 1891-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.07.1942).

MİRZƏYEV (BABAYEV) MİRZƏ ХANKİŞİ oğlu. 1923-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1944). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1945).

MUSAYEV BALIŞ CULU oğlu. 1914-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.10.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.02.1942).

NAĞIYEV ƏNVƏR İSBƏNDİYAR oğlu. 1922-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. ÜİLKGİ-nin üzvü. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Serjant. 395-ci atıcı dvizyanın 726-cı atıcı alayının manqa komandiri, atıcı. Ukr. Resp. Krasnodar v-ti Krımskaya r-nunda döyüşdə həlak olmuşdur (02.09.1943). Ukr. Resp. Krasnodar v-ti Krımskaya r-nunun Zaporejes meşəsində (məzar №1085) dəfn edilmişdir (03.09.1943).

NAZAROV ALI HƏSƏN oğlu. 1901-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.01.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.08.1942).

NAZAROV BALI MUSAQULU oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHKdan orduya çağırılmışdır (_.11.1940). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.10.1941).

NAZAROV ELBƏYİ CƏLİL oğlu. 1903-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.12.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.04.1942).

NƏSİBOV (ƏLİYEV) ƏMİRASLAN MOLLA ŞABAN oğlu. 1918-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

NƏSİBOV MURAD MOLLA ƏBDÜLHÜSEYN oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). Q.ə. 56-cı ordunun 317-ci atıcı dvizyasının 571-ci atıcı alayının atıcısı. Döyüşdə aldığı yaradan ölmüşdür (26.08.1943). Rus. Fed. Krasnodar diyarının Mova k.-indəki qardaşlıq qəbirstanlığında dəfn edilmişdir (29.08.1943).

ORUCOV ABBAS MAHMUD oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.04.1942).

ORUCOV İSLAM MAHMUD (MƏHƏRRƏM) oğlu. 1908-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1943).

ORUCOV MƏHƏRRƏM MAHMUD oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1940). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.10.1941).

SƏLİMOV BAYRAMƏLİ ABDULƏLİ (İSMAYIL) oğlu. 1910-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.05.1942).

SƏMƏDOV (MƏMMƏDOV) ŞİRASLAN SƏMƏD oğlu. 1908-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1943).

SÜLEYMANOV SEYİD YUSİF SEYİD BAYRAM oğlu. 1919-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). Sonuncu məktubu Rus. Fed.-nın Çeç. Resp.-ndan gəlmişdir. S.ə. İtkin düşmüşdür (_.07.1942).

SÜLEYMANOV ХANLAR ƏLİ oğlu. 1900-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür. Cəbhədə həlak olması, orada da dəfn olunduğu ehtimal edilir.

SÜLEYMANOV İSMAYIL ƏLİ oğlu. 1908-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

SÜLEYMANOV BƏYLƏR ƏLİ oğlu. 1896-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.04.1943).

SÜLEYMANOV CƏBRAYIL ƏLİ oğlu. 1911-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

SÜLEYMANOV MURAD KƏRBƏLAYI RÜSTƏM oğlu. 1905-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.12.1941).

SÜLEYMANOV SÜLEYMAN HACI oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

ŞAİROV ƏLİ ŞAMİL oğlu. 1913-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Yaradıcı və ifaçı aşıq olmuşdur. Şeirləri bu günə qədər qalır. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. Sonuncu məktubu Port-Artur ş.-ndən gəlmişdir. İtkin düşmüşdür (1943).

TAĞIYEV CAVANŞİR MƏHƏRRƏM oğlu. 1913-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1942).

TAĞIYEV HƏTƏM MƏHƏRRƏM oğlu. 1926-cı ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (01.01.1945). S.ə. 2-ci Ukrayna cəbhəsinin 63-cü motoatıcı briqadasının atıcısı. Döyüşdə aldığı yaradan ölmüşdür (23.04.1945). Çeх. Resp.-nın Qustonte şəhərində dəfn edilmişdir.

TATAROV (HÜSEYNOV) BABIŞ ABBASƏLİ oğlu. 1900-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.04.1942). Ukr. Resp. Krım vil.-də həlak olması, orada dəfn olunduğu ehtimal edilir (1942).

VƏLİYEV SULTAN MƏHƏR oğlu. 1915-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1943).

VƏLİYEV YADIGAR İSMAYIL oğlu. 1902-ci ildə Ermənistan SSR-nin Basarkeçər rayonunun Daşkənd kəndində anadan olmuş və 1943-cü ildə Böyük Vətən Müharibəsində həlak olmuşdur.

YOLÇUYEV MƏHƏMMƏDƏLİ YOLÇU (TANRIVERDİ) oğlu. 1911-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.09.1941).

ZEYNALOV ABBAS SALEH oğlu. 1925-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1943). S.ə. Itkin düşmüşdür.

ZEYNALOV (MƏSİMOV) ALBABA ALI oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.05.1942).

ZEYNALOV HƏSƏN VƏLİ oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1940). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı, XI cild, M (Mu...-N). RXKR, Bakı, 2011. Səh. 641-647.

Toplayıb tərtib edəni: Araz Yaguboğlu


Etiket:
Xəbərlər

Ərəblinski niyə öldürüldü?

17.10.2019

Ermənilər tarixi bu cür SAXTALAŞDIRIB: Əslində isə indiki İrəvan şəhəri...

17.10.2019

İradə Aytel – “Türkəm, kürdəm, talışam, ləzgiyəm, avaram, udinəm…”

16.10.2019

Milli Ordu quruculuğunun ilk hərbi məktəbləri

16.10.2019

Rizvan Talıbov: “1988-1991-ci ilər ərzində Ermənistandan qaçqın düşmüş 500000 (beş yüz min) bu günkü faktiki sayları 1.000000-u (bir milyonu) keçmiş Ermənistan qaçqınlarının məsələsi sülh danışıqlarının predmeti olmalıdır”

15.10.2019

Azərbaycanda çadra əleyhinə hərəkat - Səriyyə Xəlilovanın Bakını ayağa qaldıran qətli

14.10.2019

"Qara bağ": SSRİ dağılmağa nədən başladı

11.10.2019

“Nobel” almış qadınlar

11.10.2019

Uğur böcəyi  

10.10.2019

Qeyrətimiz olarsa, yaxud sonuncu dayaq nöqtəsindən reportaj - FOTOLAR

09.10.2019

Sahilsiz qəlbinin dalğalarını misralara çevirən şair…  ABDULLA FARUQ

09.10.2019

Məşhur azərbaycanlı aktyor və bolşevikin sui-qəsdi ilə öldürülən Həsən bəy Ağayev - “Qürbətin doğma məzarları”

08.10.2019

Təsəvvüf, Vəhdəti-vücud və An-i daimin qısa şərhi

07.10.2019

Ermənilər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ən uğurlu diplomatı haqda ARXİVLƏRİ AÇDILAR

04.10.2019

3 oktyabr tarixinin Türk Dünyası üçün önəmi

03.10.2019

90 min uşağı ölümdən xilas edən həkimin inanılmaz həyat hekayəsi

03.10.2019

Tibb bacısıyla evləndi, tibb bacısı da onu öldürdü – Maraqlı faktlar

02.10.2019

Bu gün günlərdən Vaqif Bayatlı...

01.10.2019

“Şəhidlərə müqəddəs məkan, qazilərə Vətən olan - Azərbaycan”... və yaxud Acıdərə döyüşlərinin tale yazısı...

01.10.2019

FƏTƏLİ XAN XOYSKİNİN İNGİLİS GENERALINA DEDİKLƏRİ

30.09.2019

İrəvan şəhəri

28.09.2019

Haylar necə erməni oldu?

27.09.2019

Türklərin inanc tarixi: “uçmaq”, “tin”, “Tanrının oğlu”... – I YAZI

27.09.2019

Şeir təhlilləri: M.Ə.Sabir "Neylərdin, İlahi"

26.09.2019

Basarkeçər
(Basatkeçən)

25.09.2019

Çarli Çaplini niyə ABŞ-dan qovmuşdular və onu niyə kommunist casusu adlandırırdılar

24.09.2019

Heydər Əliyevin anası haqda maraqlı XATİRƏLƏR

24.09.2019

“Ülvimə bir məktub yazdım” kitabı çap olunub

23.09.2019

ADAM YAŞAMAQDAN QORXUR

23.09.2019

"Bir alman - möhtəşəm insan, iki alman - ittifaq, üç alman - müharibə deməkdir!"

20.09.2019

Goyce.az saytı Rüstəm Dastanoğlu ilə müsahibəni təqdim edir.

20.09.2019

Şahbulaq Qıfılı saray kompleksi - Qarabağ abidələri  

20.09.2019

Cəlalilər: qanlı üsyan, izi itmiş Koroğlu, öldürülən Dəli Həsən

19.09.2019

Nərimanlı kökənli 27 abituriyent "tələbə" adını qazandı

18.09.2019

Əfsanəvi Mixaylo Rəsulzadəni öldürməkdən imtina etmişdi- GİZLİ TARİX

18.09.2019

Üzeyir Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığı

18.09.2019

İşğal altında olan torpaqlarda 330 yerli əhəmiyyətli abidə dağıdılıb

17.09.2019

NİL ADAM

16.09.2019

Rəhim Əliyev. Birinci Türkoloji Qurultayın iki qərarı haqqında

14.09.2019

Tereza ana ilə bağlı İNANILMAZ FAKTLAR: 12 yaşında... - FOTO

14.09.2019

"Ey Firdovsi, qalx, küfr etdiyin türkü gör" - Əmir Teymurun türkü aşağılayan Firdovsiyə cavabı

13.09.2019

Baninin “Qafqaz Günləri” – köhnə Bakının hekayəsi

12.09.2019

Tarixdə iz qoyanlar: Təbrizdə ana dilində ilk məktəb açan MÜƏLLİM – Şahın Tehrana çağırdığı azərbaycanlı

12.09.2019

“Azərbaycanda erməni qırğınları və deportasiyaları” haqqında baxışların tənqidi təhlili

11.09.2019

Mükəmməl kitab yazmaq istəyirsinizsə... - DAHİLƏRİN TÖVSİYƏSİ

11.09.2019

M.Ə.Rəsulzadənin və N.Nərimanovun İmam Hüseyn haqqında fikirləri - Layihə
 

10.09.2019

Kərbəla nədir?

10.09.2019

Tağıyevin qızı Saraya katib Hacıyev nələr etdi?

09.09.2019

Qafqazın əsil sahibi kimlər imiş?

07.09.2019

Asəf QAYA: ULAMAĞIN ÇAĞIDIR, ULA BOZ QURDUM, ULA!..

06.09.2019
Bütün xəbərlər