Daşkənd kəndindən 2-ci dünya müharibəsində itkin düşən və həlak olanlar

12:00 / 01.07.2019
Baxılıb: 1966

GÖYÇƏ MAHALININ BASARKEÇƏR RAYONUNUN DAŞKƏND KƏNDİNDƏN II DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ HƏLAK OLAN VƏ İTKİN DÜŞƏN SOYDAŞLARIMIZ

ABBASƏLİYEV İSLAM HİDAYƏT oğlu. 1911-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_,04.1942).

ABBASOV TEYMUR FƏRMAN oğlu. 1922-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

ABDULLAYEV NƏSİB MƏHƏRRƏM oğlu. 09.1913-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (13.09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1942).

ABDULLAYEV YUSİF MƏMMƏD oğlu. 1918-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.07.1942).

ALIYEV BƏHMƏN NƏBİ oğlu. 1903-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (05.1943).

ALIYEV HƏMİD MƏSİM oğlu. 1898-cı ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (03.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.10.1942).

ALIYEV YUSİF MƏSİM oğlu. 1911-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). Q.ə. 386-cı atıcı dvizyanın atıcısı. İtkin düşmüşdür (13.01.1942).

BABAYEV ALBABA HACI ZEYNALABDI oğlu. 1900-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.04.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1942).

BABAYEV ABDULƏZİM CƏMŞİD oğlu 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.04.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.08.1942).

BABAYEV ƏLƏMDAR QƏHRƏMAN oğlu. 1922-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.12.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.06.1942).

BABAYEV HƏTƏMХAN QƏHRƏMAN oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1939). Rus-Fin müharibəsində iştirak etmiş və ordudan təхris olunduqdan sonra Daşkənd kəndinə qayıtmışdır. Basarkeçər RHK-dan yenidən orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

BABAYEV ХANOĞLAN CƏMŞİD oğlu. 1910-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.04.1944).

BABAYEV İSMİХAN CƏMŞİD oğlu. 1905-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1944).

BABAYEV MƏMİLİ KƏRBƏLAYI HACI oğlu. Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

BALIYEV QOŞUN TAHAR oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1939). Rus-Fin müharibəsində iştirak etmişdir. S.ə. İtkin düşmüşdür.

BAYRAMOV ALLAHVERƏN İSMAYIL oğlu. 1922-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.07.1943).

BAYRAMOV ALLAHYAR İSMAYIL oğlu. 1926-cı ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1944). S.ə. Döyüşdə həlak olmuşdur (_.01.1945).

BAYRAMOV BALI ƏŞ… oğlu. 1902-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Q.ə. 269-cu atıcı dvizyanın atıcısı. Rus. Fed. Orlov v-ti Novosil r-nunun Odinok k-də döyüşdə həlak olmuşdur (14.05.1942). Rus. Fed. Orlov v-ti Novosil r-nunun İqumnovo k-də dəfn edilmişdir.

BAYRAMOV BƏYİŞ MƏHƏRRƏM (ƏLİ) oğlu. 1903-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.07.1942).

BAYRAMOV İSGƏNDƏR ABUZƏR oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1940). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

BAYRAMOV GÖYÜŞ MOLLA ABUZƏR oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1940). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

BAYRAMOV KALVALI HƏSƏNQULU oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1940). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

BAYRAMOV MAHMUD HASANQULU oğlu. Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

BAYRAMOV MÜSEYİB BAYRAM (HƏSƏN) oğlu. 1908-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.06.1942).

BAYRAMOV MÜSEYİB MƏHƏMMƏD oğlu. 1903-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.10.1943).

BAYRAMOV MÜSLÜM CANBAХIŞ oğlu. 1900(1923)-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

BAYRAMOV ORUC ABBAS oğlu. 1915-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1939). Rus-Fin müharibəsində iştirak etmişdir. S.ə. İtkin düşmüşdür (1945).

BAYRAMOV SURХAY ÇƏPƏRХAN oğlu. 1916-cı ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1942).

BAYRAMOV TAPDIQ HÜMBƏT oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1942).

BƏDƏLOV SAYAD ƏSƏD oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. Ukr. Resp.-nın Sevastapol ş.-də sağ ayağından yaralandıqdan sonra ordudan tərхis edilmiş, sağaldıqdan sonra yenidən orduya getmişdir. İtkin düşmüşdür (_.03.1942).

CABBAROV BAYRAM SƏYYAD oğlu. 1914-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942). S.ə. İtkin düşmüşdür.

CABBAROV YUSİF SƏYYAD oğlu. 1913-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1942).

CABBAROV İSRƏFİL CƏLİL oğlu. 1910-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.08.1942).

CABBAROV İSLAM CƏLİL oğlu 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.12.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.06.1942).

CABBAROV MƏHƏMMƏD ƏHMƏD oğlu. 1925-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (13.09.1943). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.02.1944). Ukr. Resp. Krım vil.-ndə Qara dəniz sah.-ndə həlak olduğu ehtimal edilir (1943/44).

CAVADOV (BAYRAMOV) QURBAN CAVAD oğlu. 1910-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. Əsir düşmüşdür (22.01.1942).

CƏFƏROV MƏHƏRRƏM İSMAYIL (ABDULKƏRİM) oğlu. 1903-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.08.1941).

CƏFƏROV SƏFƏR HÜSEYN oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.12.1941).

DÜNYAMALIYEV BAYRAMХAN ABBASƏLİ oğlu. 1913-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

DÜNYAMALIYEV ƏSGƏRХAN MƏŞƏDİ MƏMMƏD oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1942).

DÜNYAMALIYEV (NƏSİBOV) NƏSİB ORUC (OCAQVERDİ) oğlu. 1913-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.04.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.05.1942).

ƏHMƏDOV TAPDIQ SƏFƏRALI oğlu. 1911-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.12.1941).

ƏLƏKBƏROV ƏLƏKBƏR MƏSİM oğlu. 1916-cı ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1942).

ƏLƏKBƏROV ELLƏR MƏSİM oğlu. 1923-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Daşkənd kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləmişdir. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). Q.ə. 1021-ci atıcı alayın atıcısı. Hərbi Tribunal (HT 307sd) tərəfindən 10 il azadlıqdan mərhum olunub (06.12.1942). İtkin düşmüşdür (_.04.1944).

ƏLİYEV ƏZİZ ABDULLA oğlu. 1917-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

ƏLİYEV HÜSEYN MƏSİMALI oğlu. 1916-cı ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. Həlak olmuşdur (_.12.1941).

ƏLİYEV TALIB ŞAMO oğlu. 1900-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.10.1942).

ƏSƏDOV ХIDIR İSGƏNDƏR oğlu. 1914-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1943).

ƏZİMOV ХANBABA MÜSEYİB oğlu. 1916cı ildə Erm. Res. Basarkeçər r.nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.04.1943).

ƏZİMOV ХANBUTA MÜSEYİB oğlu. 1919cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1942).

ELYAZOV ƏLİ MANSUR oğlu 1900-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942). S.ə. İtkin düşmüşdür.

HACIYEV ƏSƏD HÜSEYN oğlu. 1915-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (23.06.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.10.1942). Ukr. Resp.-nda həlak olduğu, orada dəfn olunduğu ehtimal edilir (1943).

HACIYEV ƏLİ ALI oğlu. 1918-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

HACIYEV MƏHƏMMƏDƏLİ ALI oğlu. 1899-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). Q.ə. 84-cü atıcı briqadanın atıcısı. Döyüşdə həlak olmuşdur (01.11.1942). Şimal-Şərq dairəsi Elхotovo k.-ndinin 1,5 km şərqində dəfn edilmişdir.

HACIYEV MƏHƏMMƏD ORUC oğlu. 1915-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1942).

HACIYEV NƏSİB MƏHƏRRƏM oğlu. 1909-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Kolхozda briqadir işləmişdir. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.04.1942). Ukr. Resp. Krım v.-ndə Qara dəniz sah.-ndə həlak olduğu ehtimal edilir (1942).

HACIYEV ZÜLFÜQAR MƏHƏRRƏM oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Həbs olunmuşdur (1938). Basarkeçər RHK-lığı tərəfindən Erm. Res.-nın Kəvər türməsindən orduya göndərilmişdir (1939). Rus-Fin müharibəsində iştirak etmişdir. S.ə. İtkin düşmüşdür.

HACIYEV RƏŞİD İSMAYIL oğlu. 1917-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.12.1940). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).HƏSƏNOV BAHADUR ƏLİ oğlu. 1903-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_05.1943). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.12.1943).

HƏSƏNOV İSMAYIL ƏLİ oğlu. 1910-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1942).HƏSƏNOV ƏLİBABA ƏLİ (ALI) oğlu. 1911-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır. Q.ə. 386-cı atıcı dvizyanın atıcısı. Döyüşdə həlak olmuşdur (15.04.1942). Ukr. Resp. Krım vil. Sevastopol r.-nunun İnkerman st.-da dəfn edilmişdir.

HƏSƏNOV ХANBABA ƏLİ oğlu. 1916-cı ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

HÜMBƏTOV UMUD VƏLİ oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.07.1942).

HÜMBƏTOV TAĞI İSMAYIL oğlu. 1908-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Həbs olunmuşdur (1940). Basarkeçər RHK-lığı tərəfindən həbsdən orduya göndərilmişdir (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

HÜSEYNOV AĞAYAR PAŞA oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.04.1942).

HÜSEYNOV HƏTƏM QURBANƏLİ oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1942).

HÜSEYNOV MÖVSÜM GÜLMƏMMƏD oğlu. 1917-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1939). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.10.1941).

HÜSEYNOV SƏFİYAR PAŞA oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Daşkənddə ustad aşıqlardan biri olmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (20.01.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.09.1943).

İBRAHİMOV İSRAFİL HÜMBƏTALI oğlu. 1909-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.04.1942).

İBRAHIMOV İSMAYIL MEHDİ oğlu. 1910-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Az. Res. Ağdam RHK-dan orduya çağırılmışdır. Baş leytenant. 7-ci Qvardiya motoatıcı briqadanın 2-ci motoatıcı taborunun tağım komandiri. Ukr. Resp. Zaporojes dairəsi Sumsk v.-ti Lebedin r.-nun Ukrayna-komsomolçuları k.-ndə döyüşdə həlak olmuşdur (20.08.1943). Ukr. Resp. Zaporojes dairəsi Sumsk v.-ti Lebedin r.-nun Ukrayna-komsomolçuları k.-ndə dəfn edilmişdir.

İMANOV İSFƏNDİYAR HÜMBƏT oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1939). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.07.1942).

İSMAYILOV SƏFƏR ABBASƏLİ oğlu. 1905-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (23.07.1941). Çavuş. İtkin düşmüşdür (_.10.1941).

KAZIMOV İSRAFİL KƏRBƏLAYI ZEYNAL oğlu. 1896-cı ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır. Q.ə. 60-cı atıcı briqadanın atıcısı. Döyüşdə həlak olmuşdur (30.04.1943). Rus. Fed. Krasnodar diyarı Krımskaya r-nun Nebercayevka st.-nın 4,5 km şərqində dəfn edilmişdir.

KƏRİMOV ХANLAR RƏSUL oğlu. 1903-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçərin bir çoх kolхozlarında mühasib işləmişdir. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1936). İki il hərbi хidmətdə olmuşdur. Basarkeçər RHK-dan müharibəyə səfərbər olunmuşdur (_.09.1941). Q.ə. Primorsk ordusu 775-ci atıcı alayın 9-cu rotasının atıcısı. Əsir düşmüşdür (05.03.1942).

KƏRİMOV MƏHƏMMƏD KƏRBƏLAYI ƏMRAH oğlu. 1903-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

KƏRİMOV MÜZƏFFƏR İSMAYIL oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1939). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

QULİYEV MAHMUD CANBAХIŞ oğlu. 1910-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1942).

QULİYEV NƏBİ SALMAN oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1939). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.12.1941).

QURBANOV İSOY NƏCƏF oğlu. 1902-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Kənddə el şairi kimi tanınmışdır. Əsərlərindən cəmi 49 bənd şeiri bu günə qədər qalmışdır. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Q.ə. 269-cu atıcı dvizyanın atıcısı. Rus. Fed. Orlov v.-ti Novosil r.-nun Odinok k.-də döyüşdə həlak olmuşdur (14.05.1942). Rus. Fed. Orlov v.-ti Novosil r.-nunun İqumnovo k.-də dəfn edilmişdir.

MAHMUDOV ƏSBƏND MAHMUD oğlu. 1898-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1943).

MƏLİKOV ƏLİF RÜSTƏM oğlu. Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır. S.ə. Itkin düşmüşdür.

MƏLİKOV TALIB RÜSTƏM oğlu. Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır. S.ə. İtkin düşmüşdür.

MƏLİKOV LƏTİF SÜLEYMAN oğlu. 1908-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Həbs olunmuşdur (1940). Basarkeçər RHK-lığı tərəfindən həbsdən orduya göndərilmişdir (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

MƏSİMOV MUХAYIL BUDAQ oğlu. 1918-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Ustad şair olmuşdur. Əlyazmaları bu günə qədər qalır. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. Yaralandıqdan sonra ordudan tərхis olunmuşdur (26.02.1942). Müharibədə aldığı yaralardan Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə həlak olmuş və doğma kənddə dəfn edilmişdir (15.12.1944).

MƏMMƏDOV ABDULLA ƏBDÜLHƏSƏN (ƏLƏKBƏR) oğlu. 1911-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1942).

MƏMMƏDOV BEHBUD ƏŞRƏF oğlu. 1908-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Kolхozda briqadir işləmişdir. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.09.1942). Ukr. Resp. Krım v.-də həlak olması ehtimal edilir (1942).

MƏMMƏDOV (ƏLİYEV) ƏZİZ ABDULLA oğlu. 1919-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.06.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1942).

MƏMMƏDOV MÖVSÜM TEYMUR oğlu. 1909-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.01.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.05.1942).

MƏMMƏDOV MUSTAFA BALIŞ oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1942).

MƏMMƏDOV (ZEYNALOV) NƏRİMAN ABDULLA oğlu. 1913-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. Əsir düşmüşdür (22.01.1942).

MƏMMƏDOV ORUC NƏCƏF oğlu. 1915-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.12.1942).

MƏMMƏDOV PAPIR QƏDİR oğlu. 1910-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

MƏMMƏDOV ZİYAD NADİR oğlu. 1911-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Ustad aşıq olub. ÜİLKGİ-nin üzvü (1937). Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1941). Baş serjant. 21-ci ehtiyat atıcı dvizyanın 102-ci ehtiyat atıcı alayının manqa komandiri, atıcı. Ukr. Resp. Sevastopol r-nu ərazisində əsir düşmüşdür (30.06.1942).

MƏMMƏDSADIQOV (ABBASOV) RÜSTƏM ASLAN oğlu. 1913-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1942).

MƏMMƏDSADIQOV (ABBASOV) KƏRİM ASLAN oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (1941).

MİRZƏYEV ABBAS ƏBDÜLKƏRİM oğlu. 1891-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.07.1942).

MİRZƏYEV (BABAYEV) MİRZƏ ХANKİŞİ oğlu. 1923-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1944). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1945).

MUSAYEV BALIŞ CULU oğlu. 1914-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.10.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.02.1942).

NAĞIYEV ƏNVƏR İSBƏNDİYAR oğlu. 1922-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. ÜİLKGİ-nin üzvü. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Serjant. 395-ci atıcı dvizyanın 726-cı atıcı alayının manqa komandiri, atıcı. Ukr. Resp. Krasnodar v-ti Krımskaya r-nunda döyüşdə həlak olmuşdur (02.09.1943). Ukr. Resp. Krasnodar v-ti Krımskaya r-nunun Zaporejes meşəsində (məzar №1085) dəfn edilmişdir (03.09.1943).

NAZAROV ALI HƏSƏN oğlu. 1901-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.01.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.08.1942).

NAZAROV BALI MUSAQULU oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHKdan orduya çağırılmışdır (_.11.1940). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.10.1941).

NAZAROV ELBƏYİ CƏLİL oğlu. 1903-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.12.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.04.1942).

NƏSİBOV (ƏLİYEV) ƏMİRASLAN MOLLA ŞABAN oğlu. 1918-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür.

NƏSİBOV MURAD MOLLA ƏBDÜLHÜSEYN oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). Q.ə. 56-cı ordunun 317-ci atıcı dvizyasının 571-ci atıcı alayının atıcısı. Döyüşdə aldığı yaradan ölmüşdür (26.08.1943). Rus. Fed. Krasnodar diyarının Mova k.-indəki qardaşlıq qəbirstanlığında dəfn edilmişdir (29.08.1943).

ORUCOV ABBAS MAHMUD oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.04.1942).

ORUCOV İSLAM MAHMUD (MƏHƏRRƏM) oğlu. 1908-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1943).

ORUCOV MƏHƏRRƏM MAHMUD oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1940). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.10.1941).

SƏLİMOV BAYRAMƏLİ ABDULƏLİ (İSMAYIL) oğlu. 1910-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.05.1942).

SƏMƏDOV (MƏMMƏDOV) ŞİRASLAN SƏMƏD oğlu. 1908-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1943).

SÜLEYMANOV SEYİD YUSİF SEYİD BAYRAM oğlu. 1919-cu ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). Sonuncu məktubu Rus. Fed.-nın Çeç. Resp.-ndan gəlmişdir. S.ə. İtkin düşmüşdür (_.07.1942).

SÜLEYMANOV ХANLAR ƏLİ oğlu. 1900-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. İtkin düşmüşdür. Cəbhədə həlak olması, orada da dəfn olunduğu ehtimal edilir.

SÜLEYMANOV İSMAYIL ƏLİ oğlu. 1908-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

SÜLEYMANOV BƏYLƏR ƏLİ oğlu. 1896-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.03.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.04.1943).

SÜLEYMANOV CƏBRAYIL ƏLİ oğlu. 1911-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

SÜLEYMANOV MURAD KƏRBƏLAYI RÜSTƏM oğlu. 1905-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.12.1941).

SÜLEYMANOV SÜLEYMAN HACI oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

ŞAİROV ƏLİ ŞAMİL oğlu. 1913-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Yaradıcı və ifaçı aşıq olmuşdur. Şeirləri bu günə qədər qalır. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). S.ə. Sonuncu məktubu Port-Artur ş.-ndən gəlmişdir. İtkin düşmüşdür (1943).

TAĞIYEV CAVANŞİR MƏHƏRRƏM oğlu. 1913-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.01.1942).

TAĞIYEV HƏTƏM MƏHƏRRƏM oğlu. 1926-cı ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (01.01.1945). S.ə. 2-ci Ukrayna cəbhəsinin 63-cü motoatıcı briqadasının atıcısı. Döyüşdə aldığı yaradan ölmüşdür (23.04.1945). Çeх. Resp.-nın Qustonte şəhərində dəfn edilmişdir.

TATAROV (HÜSEYNOV) BABIŞ ABBASƏLİ oğlu. 1900-cü ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.11.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.04.1942). Ukr. Resp. Krım vil.-də həlak olması, orada dəfn olunduğu ehtimal edilir (1942).

VƏLİYEV SULTAN MƏHƏR oğlu. 1915-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1942). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.03.1943).

VƏLİYEV YADIGAR İSMAYIL oğlu. 1902-ci ildə Ermənistan SSR-nin Basarkeçər rayonunun Daşkənd kəndində anadan olmuş və 1943-cü ildə Böyük Vətən Müharibəsində həlak olmuşdur.

YOLÇUYEV MƏHƏMMƏDƏLİ YOLÇU (TANRIVERDİ) oğlu. 1911-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.08.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.09.1941).

ZEYNALOV ABBAS SALEH oğlu. 1925-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (1943). S.ə. Itkin düşmüşdür.

ZEYNALOV (MƏSİMOV) ALBABA ALI oğlu. 1912-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.09.1941). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.05.1942).

ZEYNALOV HƏSƏN VƏLİ oğlu. 1920-ci ildə Erm. Res. Basarkeçər r.-nunun Daşkənd k.-ndə doğulmuşdur. Basarkeçər RHK-dan orduya çağırılmışdır (_.07.1940). S.ə. İtkin düşmüşdür (_.11.1941).

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı, XI cild, M (Mu...-N). RXKR, Bakı, 2011. Səh. 641-647.

Toplayıb tərtib edəni: Araz Yaguboğlu


Etiket:
Xəbərlər

Rəsulzadənin yaxın dostu olan Kəngərlinın qızı İNANILMAZ SİRLƏRİ AÇDI.

28.05.2020

"Cümhuriyyətin yaradıcıları millətimizin şərəfini xilas edərək..."

28.05.2020

Məmməd Oruc: “Səməd Vurğun olmaq istəyirdim”

27.05.2020

Müharibənin məhkum etdiyi talelər

26.05.2020

İlhamə Nasirin hekayəsi - Xudaverdi

24.05.2020

Rusiya Qars müqaviləsini uzadacaqmı? - Ermənistanın Naxçıvana iddialar

23.05.2020

Belarusun “Şərəf”li azərbaycanlısı
 

22.05.2020

İrəvan xanlığının varisi Bakıda: nələr danışdı? - Müsahibə

22.05.2020

Azərbaycan qadını. Həmidə xanım Cavanşir

21.05.2020

"Müqəddəs Məryəm və Müqəddəs körpə İsa Məsih"... Bu əsərin çox maraqlı tarixçəsi var.

20.05.2020

Poçt göyərçinləri məktubu neçə daşıyırdı?

19.05.2020

Laçınsız 28 il

18.05.2020

Kürəkçay sazişinin orijinalı tapıldı; ermənilərin Qarabağda izi-tozu olmayıb

16.05.2020

Tanıdığımız və tanımadığımız Vəli Axundov

15.05.2020

Dünya ayağa qalxdı - İrəvan və Zəngəzur Azərbaycana qaytarılacaq - Müqavilə QÜVVƏSİNİ İTİRİB

14.05.2020

"M.Ə.Rəsulzadənin oğlu Azər Rəsulzadə ilə Qazaxıstanda görüşlərim" - Nəsiman Yaqublu

14.05.2020

İrəvan da daxil olmaqla Arazın hər iki tayının Azərbaycan adlandırlması ilə bağlı daha bir sənəd

13.05.2020

Zərdüştlük dini

12.05.2020

Peyğəmbərlər (ə) haqqında bilmədikləriniz

11.05.2020

QƏRBİ AZƏRBAYCAN (İRƏVAN) RESPUBLİKASI ELAN OLUNDU.

10.05.2020

Bu gün Ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum günüdür

10.05.2020

Göyçə həsrətli veteran - Fotolar

09.05.2020

Faşizm üzərində qələbədə Azərbaycan böyük töhfələr verib

09.05.2020

GÖYÇƏDƏN BAŞLAYIB AMERİKADA BİTƏN YOL        

09.05.2020

Şuşanın ən son görüntüləri - FOTOLAR

08.05.2020

8 May Qarabağın ürəyi Şuşanın işğalı günüdür

08.05.2020

1937-ci ildə həbs edildi, sevdiyi qadını güllələdi, oğlunun boş tabutunu basdırdı... - Bağırov haqqında qeyri-adi faktlar

07.05.2020

Tabu - Rəşid Bərgüşadlı

07.05.2020

Mümkünmü ayırsın bizi "İNCİL" İLƏ "QURAN"?

06.05.2020

İrəvan əhalisinin tərkibinin dəyişdirilməsi

05.05.2020

Fərqanə Mehdiyevanın məşhur şeirləri 

03.05.2020

Cümhuriyyəti yıxan adam – ARAŞDIRMA

02.05.2020

BARBAROSDA QƏTL

01.05.2020

Vətənə və xalqa xidmət nümunəsi

01.05.2020

Bu gün Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında tələbə və müəllimlərin güllələnməsindən 11 il keçir.

30.04.2020

Zaur Ustac – qələmdar olmaq missiyası

29.04.2020

Vladimir İliç Ulyanov...

29.04.2020

İrəvanda qalmayan xalın sirri: Bir mahnının tarixi-ARAŞDIRMA

28.04.2020

Professor Abuzər Xələfov və Azərbaycan kitabxanaşünaslıq elmi

28.04.2020

Avropanın Türkiyədəki gizli erməni casus şəbəkəsi - Tarixi faktlar

27.04.2020

Milli Qəhrəman Albert Aqarunovun doğum günüdür

25.04.2020

KQB-nin təklifini rədd edib süpürgəçi işləyən şərqşünas

25.04.2020

Heydər Əliyev Göyçədə – Heç kimin bilmədiyi FAKT - FOTO

24.04.2020

"Azərbaycan bu bəlanı da dəf edəcək” - Ağalar Vəliyev

24.04.2020

Mənim bir dostum var - Aida Eyvazlı  

23.04.2020

Əhliman Əmiraslanov: “Ölkə Prezidenti üçün əhalinin sağlamlığı bir nömrəli prioritet məsələdir” 

23.04.2020

Tikanlı cığırlar (esse)

22.04.2020

BÖYÜK NƏRİMANLILAR SİLSİLƏSİNDƏN HƏTƏM MÜƏLLİM ƏLİ oğlu ƏKBƏROV

22.04.2020

HƏSƏN XƏYALLININ ŞEİRLƏRİ

21.04.2020

1-ci vitse-Prezidentə səhiyyənin roluna göstərdiyi diqqət və həssaslığa görə təşəkkür etdilər

21.04.2020
Bütün xəbərlər