Qəlbində vətən həsrəti inildəyən şair...

19:00 / 19.04.2019

Zəki İslam 10 avqust 1939-cu ildə Göyçə mahalının Krasnoselo rayonunun Cil kəndində anadan оlub. Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunu, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib. Uzun müddət kolxoz və sovxozlarda rəhbər vəzifələrdə işləyib.

Azərbaycan Aşıqlar Birliyi İdarə heyətinin üzvüdür. "Qızıl Qələm" mükafatı laureatıdır. Şeirlərini əsasən dini mövzuda yazır. Müasir aşıq şerinin tanınmış nümayəndəsi, dini şeir və poemaların müəllifidir. Zəki İslam məşədi, kərbəlayi və hacıdır.

“Göyçənin tonqalı sinəmdə yanır”, “Əlim tanrı ətəyində”, “Ziyarətgahlarım mənim”, “Ziyarətgahlarım mənim”(fars əlifbası ilə), “Məktublar, cavablar, yeni şeirlər” kimi kitabların müəllifidir. Zəki İslam yaradıcılığında vətən mövzusu özünəməxsus yer tutur. Hər bir şeirində vətən həsrəti, iniltisi duyulur. Ulu Göyçəni qarış-qarış şeirlərində gəzən və Göyçəsiz Göyçədə yaşayan Zəki İslamın söz dünyası zəngin və cəlb edicidir.

Sən Göyçənin ellərinə,

Zimistanı çıxanda gəl.

Yamacda tütək səsinə,

Maral dönüb baxanda gəl.

 

Gəz Göyçəni başdan-başa,

Qon kəkliktək daşdan-daşa,

Zəki İslam yaşdan-yaşa,

Ömür yolu axanda gəl.

Göyçə, yurd, vətən, millət sevgisi şairin yaradıcılığının ana xəttini təşkil edir. Bu duyğular torpağa bağıllıqdan irəli gəlir. Yağı əlinə keçən yurdun dərdi Zəki İslamla yaşayır. Bu ağrılar ona bu düyada heç rahatlıq vermir. Xəyalı, amalı, niyyəti Göyçədir şairin.

Şair yazır:

Ata-baba məskənimsən,

Ana yurdum, elim Göyçə!

Ünvanımı soruşanda,

Tez-tez deyir dilim "Göyçə"!

 

Zəki qurban ocağına,

Dörd küncünə, bucağına,

Balan kimi qucağına,

Darıxıram gəlim, Göyçə!

Oxucunun diqqətini cəlb edən bir məqamda şairin yaradıcılığında Allah sevgisidir. Vətən və Allah sevgisini paralel şəkildə yaradıcılığında işıqlandıran Zəki İslam geniş oxucu auditoriyası üçün zəngin irs buraxıb. İndi əziz oxuyucuya Zəki İslamın dillər əzbəri olan və məşhur bir şeirini ərz edirik:

Özü birdi, adı min bir,

Qadiri-Subhan Bismillah.

Min Mustafa, Rəsul-Əkrəm,

Dini-iman Bismillah.

 

Doqquz yüz doxsan doqquzda,

Şiri Aslan Bismillah İbtidadı,

Aliəba, On dörd mənsuman Bismillah.

Yüz iyirmi dörd min Nəbi,

 

Allahı bir bilin dedi.

Bütdən sizə Tanrı olmaz,

Tanrınıza gəlin dedi.

"Quran"da yüz on üç surə,

 

Bismillahla dinin dedi.

Tək Ət-Tövbə surəsində,

Sirri-pünhan Bismillah.

Hər bir sözün əvvəlində,

 

Bismillah əzəl səslənir.

La-İlahə-İl-Ləl-Lah,

Necə gözəl səslənir.

Hər dəqiqə yaddaşımda,

 

Haqqa düzəl səslənir.

Zəki İslam sayə salsın,

Sahib-Əz-Zaman Bismillah.

Şairin yaradıcılığında diqqət kəsb edən məqamlardan biri də əcdadlara bağılıqdır. Anaya, ataya, övlada olan bağıllıq şarin yaradıcılığında müfəssəl şəkildə verilib. Ananı hər şeydən üstün tutan Zəki İslam yazır:

Şahların taxtından, tacından üstün

Ağıllı başların tacıdı ana

Evin bünövrəsi, isti nəfəsi

Təndiri, tavağı, sacıdı ana.

Ağsaqqal və Ağbirçəklərə gözəl məhəbbət bəsləyən oğullara tərif deyən Zəki İslam öz oğulluna müraciətlə deyir:

Oğlum, mənə verdiyinin,

Əvəzini verən versin.

Aləmlərin varlığını,

Öz gözünnən görən versin.

 

Addım-addım izlərinə,

Taqət versin dizlərinə.

Öz nurunnan gözlərinə

Nur çiləsin verən versin

 

Ata səsi haqq səsidi,

Arzuların nəfəsidi,

Zəki İslam görəsidi,

Xoş gününü verən versin.

Zəki İslam gözəl şair olması ilə yanaşı nurani bir ağsaqqaldır. Yaradıcılığı geniş oxucu kütləsi üçün cəlb edicidir. O dövründə tanınan və sevilən bir şairdir. Zəki müəllimin tanınmış şairlərlə olan məktublaşmaları və nəzirələri çox maraqlıdır. Şairə uca Allahdan uzun ömür və can sağlığı arzu edirik.

Mahmud Əyyub


Etiket:
Xəbərlər

Kiçik bir zaman kəsiyində rayon mərkəzi Spitak şəhəri, qonşu kəndlər, o cümlədən Qursalı kəndimiz yer üzündən silindi- Vaqif Namazov

19.05.2019

Göy üzünün şairi

18.05.2019

Bizsiz Laçın işğaldan sonra (FOTO)

18.05.2019

Türkün qədim yurdu- İrəvan Xanlığının tarixi

17.05.2019

Bilmək və inanmaq arasında - Nəyə inanırıq, nəyi bilirik?

16.05.2019

Qoşabulaq kəndindən II dünya müharibəsində həlak olan və itkin düşən soydaşlarımız

16.05.2019

Üzeyir Hacıbəyov aşıq sənəti haqqında

15.05.2019

Ardanış kolxozu və sədrləri

15.05.2019

Həyat yoldaşı ilə birgə güllələnən Sovet İttifaqı qəhrəmanı, gənc general kimdi?

14.05.2019

Tanınmış yazıçı- publisist, vətənpərvər ziyalı

14.05.2019

“Könüllü” köçürülmə erməni xəyanəti idi

13.05.2019

Yüzilliklər boyu yaşayacaq bir abidə...

13.05.2019

Tarixin GİZLİNLƏRİ – Rus zabit Berlinə bayraq sancan Məmmədovu niyə güllələdi? – VİDEO

12.05.2019

Dastan haqqında

11.05.2019

Azərbaycanlıların deportasiyası və 1988-ci il faciəsi

11.05.2019

Bir gölün dəniz dərdi

10.05.2019

“Rütbəli erməni əyilib mənə dedi ki, atam azərbaycanlıdır...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

10.05.2019

Dünya siyasətinin Heydər Əliyev zirvəsi

10.05.2019

“Özümü tualetə atıb boğulmaq yeganə xilas yolu idi...” –ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

09.05.2019

GÖYÇƏNİN SAZ-SÖZ USTADLARI İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ

09.05.2019

Ədəbiyyatın Şuşasız Şuşası

08.05.2019

“Avtomatın qundağı ilə vurdular, düşdüm meyitin üstünə...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

08.05.2019

Dəmir Gədəbəylinin şeirləri

07.05.2019

300 erməninin mühasirəsində: bitməyən gecə, qaranlıq lağımda itən düşmən – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

07.05.2019

"Ermənistandan" qovulmuş Azərbaycan türklərinin sayı

07.05.2019

Kitab danışır - Xalqların və Kütlənin psixologiyası.

06.05.2019

Azərbaycan ədəbiyyatında deportasiya mövzusuna həsr olunmuş əsərlər

06.05.2019

Abbas Çayxorski - Qəribə soyadlı azərbaycanlı “Atom kralı”

05.05.2019

Azıx mağarasının müasir taleyi və “erməni dişi” - Şəhla Cabbarlı yazır

04.05.2019

Nərimanlı kəndindən ikinci dünya müharibəsində itkin düşən soydaşlarımız

04.05.2019

Sonradan sevərsən...

04.05.2019

Göyçə dedim, yaralarım göynədi...

03.05.2019

Aclıq
(Hekayə)

03.05.2019

RAMİZ RÖVŞƏN OLAN YERDƏ...

02.05.2019

Göyçə gölü, göy üzündə gözüm var

01.05.2019

Göyçə mahalında Adatəpə kəndi

01.05.2019

Görəsən mavi gözlü, şux mələyim, Göyçə gölüm bu hicrana necə dözür...

30.04.2019

Soyqırıma məruz qalan Azərbaycan toponimləri

30.04.2019

Xocalı soyqırımını törətmiş ermənini məhv edən döyüşçü - Aprel döyüşlərinin gizli tərəfi

29.04.2019

“CAMALIN GÖYÇƏKDİ BAYRAM AYINDAN” – Professor Ələddin Allahverdiyevin yazısı

28.04.2019

Allahverdi Təkləlinin şeirləri

28.04.2019

“REPATRİASİYA”... DEPORTASİYA... və yaxud GİZLİ İŞĞAL

27.04.2019

Bizim Kino - Babək

27.04.2019

Kitablar haqqında 15 maraqlı məlumat

26.04.2019

Gülzar nənə ilə Kitab bayramı

26.04.2019

İçimdən göyərən dərdimdi Göyçə…   II HİSSƏ

25.04.2019

Ermənistanda Türk toponimlərinin dəyişdirilməsi

24.04.2019

Qərbi Azərbaycan (Ermənistan) kolanıları

24.04.2019

Asif Ata. Deyimlər (“Rəmzlər” Bitiyindən)

23.04.2019

Səfəvilər dövründə Azərbaycan dili

23.04.2019
Bütün xəbərlər