Miskin Abdal yaradıcılığından seçmələr

20:27 / 19.03.2019

 

 

 

 

 

Olmusan

Yazıq könül, nə sızlarsan, bülbülə tay olmusan,

Haçan yardan yarımısan, sevilib bay olmusan?

Sən dərvişsən haqq yolunda haqqı istə, haqqı sev,

Nə olsun ki, bel bükülüb, kamana tay olmusan.

 

Yar olsam da incimə gəl, Ulu tanrı bağışlar,

Dərgahında apaydındı bu cizgilər, naxışlar.

Qoy didəndən sel-sel axsın yenə leysan yağışlar,

Axır məhşər görəsən ki, köpüklü çay olmusan.

 

Çay olmağın paklığındı, durma yuyun, paka çıx,

Doğru-düzə yol açıqdı, nə qar-boran, nə palçıq.

Miskin Abdal, dolansan da ayaqyalın-baş açıq,

Zər qədrini zərgər bilər, zaylara say olmusan.

****

Dağlar

Məğribdən məşriqə səf çəkib durub,

Qüdrətdən çatıbdı baş-başa dağlar.

İtaət boynuna salıb həmayıl,

Misli-pəsənd, xotkar, xan, paşa dağlar.

 

Ağ çeşmən sərindən car elər seli,

Yaşıl tirmə qurşar ədağa bəli.

Dağıstan kölgəsi, zabitə yeli,

Sərin səfalıdı həmişə dağlar.

 

Nəs illərdən satın aldın pis günü,

Çağırdın dumanı, tökdün çiskini.

Gözü yaşlı qoydun cüda Miskini,

Eylə gülə-gülə tamaşa, dağlar.

****

Bilmərəm

Ey dost, sənin bağın cənnət, narın üzə bilmərəm,

Ha silkinsəm, dəryan dərin, narın üzə bilmərəm.

Qırxlar piri özü süzüb ayağına atəşi,

Alışıram Səməndərtək, narın üzə bilmərəm.

 

Dərviş gərək bu meydanda qurban olsun baş-başa,

Mürşüdündən üzü dönməz, dünya gəlsə baş-başa.

Ayıq olan uzaq olsun, yetsin gərək baş-başa,

Fələk nə vaxt sökər üzüm, narın üzə bilmərəm.

 

Miskin Abdal, eşq əhlisən, ömrün vermə badə hey,

Özün haqsan, haqq əlindən götür nuş et, badə hey,

Məhşər günü tab etməzsən salxum-salxum badə hey,

Nə tutmusan özün dərviş, narın üzə bilmərəm.

****

NƏDİ?

Tərs düşür fələyin işi,

Lil basan arxdımı, nədi?

Fani dünyanın gərdişi,

Dolanan çarxdımı, nədi?

 

Qalanıb küfrün kürəsi,

Yanırsan gözüm görəsi.

Tutulub yolun yörəsi,

Bir bilən yoxdumu, nədi?

 

Miskin Abdal, işin xata,

Ünün gedib ərşə çata.

On iki ay müdam yata,

Görgünən baxtdımı, nədi?

****

DÖNƏR

"Vətən" deyib ağlayanın,

Göz yaşları selə dönər.

Axıb gedər gecə-gündüz,

Bir məkanda gölə dönər.

 

Yolu yorğun dağ aşanın,

Axırı yox şöhrət-şanın.

Qürbət eldə yaşayanın,

Bir həftəsi ilə dönər.

 

Bir yandadı hay-haraylar,

Bir yandadı sonsuz vaylar.

Çilçıraqlı çox saraylar,

Yanıb-yanıb külə dönər.

 

Mayasıdı haqdan halal,

Hər kəlməsi sirli sual.

Qərib olan Miskin Abdal,

Bəlkə bir gün elə dönər.

 

****

BAŞIN

Namərd ilə yoldaş olma,

Uzun ağrı çəkər başın.

Halalınan ərsəyə çat,

Daş qalalar sökər başın.

 

Xayin çıxma Yaradana,

Qibləgahdı ata-ana.

Arxalanma bəyə, xana,

Qoy sağ olsun nökər başın.

 

Haxdan istə baxtı-yığval,

Yaradanı yadına sal,

Söz gövhərdi, Miskin Abdal,

Saxla, dürdü, tökər başın.

****

DÜŞƏRSƏN

Adamsansa, tələ qurma,

Tələyə, fəndə düşərsən.

Üzə durma, ara vurma,

Zülmündən anda düşərsən.

 

Hər yetənlə olma tanış,

Yazın olar boranlı qış,

Fikir eylə, sonra danış,

Qəfil kəməndə düşərsən.

 

Miskin Abdal, vəfadar ol,

İlqarında düz ilqar ol.

Çətin günə şükürdar ol,

Dönüb asanda düşərsən.


Etiket:
Xəbərlər

Qərbi Azərbaycan (Ermənistan) kolanıları

24.04.2019

Asif Ata. Deyimlər (“Rəmzlər” Bitiyindən)

23.04.2019

Səfəvilər dövründə Azərbaycan dili

23.04.2019

Bizim Kino - Qanlı Zəmi 

22.04.2019

Göyce.az Azər Abdullanın "Qəmərlidən keçən qatar"  hekayəsini təqdim edir.

21.04.2019

Qardaşını və oğlunu şəhid verən yeganə Xalq yazıçımız

21.04.2019

Viktor Hüqo və onun "Paris Notr-Dam kilsəsi"

20.04.2019

Qəlbində vətən həsrəti inildəyən şair...

19.04.2019

Başlıbel qətliamından 26 il ötür - İşğaldakı Şəhid ruhlar məskəni...

19.04.2019

Özünü ölümə atıb əsgərlərini xilas edən komandir: Elnur Əliyevin həyat yolu- FOTOLAR

18.04.2019

Özündən 60 yaş böyük kişi ilə evlənən dahi qızcığaz

17.04.2019

URVATLI SÖZÜN İŞIĞINDA

17.04.2019

Əliyev İsmayıl Hüseyn oğlu

16.04.2019

Azərbaycandilli mətbuat Ermənistanda qadağaya məruz qalanda, Bakıda erməni dilində qəzet və jurnallar çıxıb

16.04.2019

"Böyük Ermənistan və ermənilərin xilası”: ABŞ nədən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tanımadı...

15.04.2019

BAĞLAYIN GÜNAHKAR PƏNCƏRƏLƏRİ
       (Məsum günahkar Elina üçün )

15.04.2019

Xain bəd qandırar a yara məndən-Növrəs İmanın şeirləri

14.04.2019

Rusiya sovetləşmə müqabilində Zəngəzur, Göyçə, Dərələyəz mahalları Ermənistana vermişdir.

14.04.2019

Kişilik məktəbi (Hekayə)

13.04.2019

Xatirə Həsrət Göyçənin şeirləri

12.04.2019

Erməni tarixçi ermənilərin qədim xalq olması barədə iddiaları alt-üst etdi – Video

12.04.2019

“BÜTÜN QƏLƏBƏLƏR – QAN RƏNGİNDƏDİR”

12.04.2019

XIX əsrin əvvəllərində Qarabağ və Gəncə xanlıqlarının inzibati vahidləri və əhalisi

11.04.2019

Müəllim ucalığı

11.04.2019

Ənəlhəqq həqiqəti...

10.04.2019

Namiq Məna: Meyxanada bədahətən şeir deyən elə adamlar göstərərəm sizə, özünə şairəm deyən bir ay evində oturub fikirləşsə, o sözləri yaza bilməz.

10.04.2019

Rəşid Göyçənin şeirləri

09.04.2019

AŞIQ ŞAHSOLTAN – 70   SAZLI-SÖZLÜ BİR DÜNYANIN RƏNGLƏRİ

09.04.2019

17 nəfərin diri-diri yandırıldığı gün-AĞDABAN SOYQIRIMI

08.04.2019

İlk baxışdan ilk məhəbbət

07.04.2019

Füzuli Sabiroğlunun şeirləri

06.04.2019

Bir toponimin hikməti

06.04.2019

Richard Branson - Hər şeyi kənara qoy! GİRİŞ VƏ ET!...

05.04.2019

Sarınər gədiyinə varanda

05.04.2019

Göyçə gölünün pıçıltıları

04.04.2019

Aprel şəhidləri - Fotolorla

04.04.2019

İstedadlar sorağında - Rəşid Bərgüşadlı

03.04.2019

İtirdiklərimiz!...

02.04.2019

Gizlin dəfn edilən böyük aktyor - Adil İsgəndərovu niyə kimsə yada salmadı...

01.04.2019

Ləngərli kişi

01.04.2019

İşğalçı Rusların dərsini verən Səfəvi hökmdarı - II Şah Abbas

31.03.2019

1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımı. Bakıda mart qırğınları

31.03.2019

Aşıq Alının yeddi divanisi

30.03.2019

"Mikoyan Dağlıq Qarabağ və Zəngəzurun Ermənistana verilməsinə ən kəskin etiraz edənlərdən olub"

30.03.2019

Bu torpaqda izin qaldı...

29.03.2019

“Erməni-qriqoryan kilsəsi XIX əsr ərzində alban irsini məhv edib, qarət edirdi”

28.03.2019

Vətən, başın sağ olsun

28.03.2019

İrəvan şəhəri və onun tarixi haqqında

27.03.2019

Ermənilərə qan udduran qaçaq qadın-“Kişi Tavat” - ARAŞDIRMA

27.03.2019

“Qorbaçov “peşka” idi, SSRİ-ni Andropovun adamları dağıtdı” - SƏS-KÜY YARADACAQ MÜSAHİBƏ

26.03.2019
Bütün xəbərlər