Görəsən mavi gözlü, şux mələyim, Göyçə gölüm bu hicrana necə dözür...

19:30 / 30.04.2019

Bu gün Göyçə yenə yaman yadıma düşüb. Yadıma düşüb deyəndə ki, heç yadımdan çıxır ki... Heç bilmirəm bu gün onunçün niyə daha çox qəribsəmişəm. Sevimli peyğəmbərimizin ismini əzizləyib "Göyçək yer", "Göyçək məkan" adlandırdığı sevgili Göyçəm!...

Vaxtilə böyük öndər, şah babamız Şah İsmayıl Xətaiyə sığınacaq vermiş, onu öz isti qoynunda gizlətmiş etibarlı yurdum! Tarixə Miskin Abdal, Ozan Heydər, Ağ Aşıq Allahverdi, Şıx Alı, Dədə Ələsgər, Növrəs İman və başqa dühalar bəxş etmiş əvəzolunmaz diyarım! Mahallar içində sayılıb-seçilənim, qibləgahım, güvəncim Göyçəm, gözəlim mənim. Nə yazıqlar ki, indi işğal olunmusan, azğın yağıların oylağına çevrilmisən, taxtı-tacı, səltənəti talan edilmisən. Bəxti sınıq, dərdi dərin, qəlbi nisgilli, qürbətdə qalan Vətənim - Göyçəm, göyçəyim mənim!

Yəqin ki, indi sən də bizim üçün darıxmısan. Səni canlarından çox sevən, sədaqətli, vəfalı övladların üçün. Vəfalımı?... Heyflər olsun ki, biz sənin qədrini az bildik, yetərincə dəyərləndirmədik, qoruya bilmədik. Bəlkə elə buna görə bəzən həsrətinlə qisas alıb, cəzalandırırsan bizləri! Yox, yox! Sən insanlar kimi yaddaşsız, unutqan, etibarsız ola bilməzsən! Unutmazsan, yaddan çıxarmazsan bizləri, başı bəlalı, ürəyi dərdli yurdum. Sənin taleyində, qismətində belə şeylər çox olub. Həmişə də heç nə olmamış kimi öz cənnət qucağını ana kimi geniş açaraq, övladlarını mehribanlıqla yenidən köksünə sıxmış, onları xəcalətdən qurtarmısan. Heyf, min heyf ki, biz səni göz bəbəyimiz kimi qoruya bilmədik, qüdrətimiz, cəsarətimiz çatmadı. Nə etməli? Özün yaxşı bilirsən ki, "arxalı köpək qurd basar". Müvəqqəti də olsa bu ağrı, bu niskil, bu qüssə ilə barışmalı, bir təhər dözməliyik! Axı biz dözümlü xalqıq. Əgər dözə bilsək!...

Sənin isti, ilıq qucağına qayıdanadək...Görəsən mavi gözlü, şux mələyim, Göyçə gölüm bu hicrana necə dözür, necə tablaşır? Eh, mənim nazlı-qəmzəli gölüm, boynu burux gözəlim... Yaxşı ki, Sən də insanlar kimi vəfasız, etibarsız olmadın. Ana Göyçənin köksü üstündə, qucağında məğrur dayanıb, öz saf, bakirə, ilıq nəfəsinlə talenin acı, amansız oyunlarından hiddətlənən çılğın ləpələrinlə onun yanan, alovlanan qəlbinin atəşini səngidir, yaralarına məlhəm olursan...Həmişə yuxuda görürəm dağları. Həmişə də hikkəli, kədərli, qəmli, qüssəli... Ərən igidlər kimi Göyçəni üzük qaşıtək əhatəyə alan, onu pis gözlərdən, yad nəfəslərdən, xain baxışlardan qoruyan məğrur dağlarım - Şahdağ, Qocadağ, Qaradağ, Maraldağ, Sarınər, Vəfadağı, Keyti...

Heç olmasa Siz sınmayın, əyilməyin, əriməyin düşmən qarşısında. Nə qədər çətin, dözülməz olsa da, başınızı dik tutun, qürurla dayanın. Qoymayın qəmlənsin, qüssələnsin, boynu burux, bəxti sınıq Göyçəm. Dərddən, qəmdən, ayrılıqdan az qala havalanmış eloğlularından birinin dediyi kimi:...

Ulu dağlar, kimə deyim dərdimi,

Göz yaşlarım Arazdımı, Kürdümü,

Dağlar, Sizə tapşırıram yurdumu,

Yalvarıram, fitnələrə uymayın,

Göyçəmizi darıxmağa qoymayın...

İndi fitnəkar, kafir ermənilərin ayağı dəydikcə özünü alçalmış, murdarlanmış sayan Keçəltəpə, Şivri, Sarıtap, Pirlik və b. təpələrim, Qarabattağı, Gözə, Hümbətbiçən, Qaranınqoruğu, Uçuqkom kimi yamaclarım, Sarınər, Ələs, Qoyundağı kimi yaylaqlarım, Şairrza, Cillik, Domyeri, Ağkilsə, Yumrutəpə və s. örüşlərim, yəqin ki, xəcalətdən tər tökür, əriyir, doğma övladları olan bizlərin yolunu, səbirsizliklə, hürkək baxışlarla hər an gözləyirlər. Hələ mən bulaqlardan danışmıram. Göz yaşı kimi dumduru, şərbət kimi şirin, buz kimi soyuq sulu, min bir dərdin dərmanı bulaqlarım - Sonabulağı, Maral bulağı, Pəricahanbulağı, Dəlibulaq, Pəribulağı, Qarabulaq...Görəsən Qocadağla Qaradağın arasında əzəmətlə, qürurla, məğrur dayanan, əkiz qardaşlar kimi baş-başa verən əzəmətli, vüqarlı şiş qayalar-Kiçik Şişqaya, Böyük Şişqaya, möhtəşəm, füsunkar Qaysafalar yerindəmi? Keşiyini çəkə bilirlərmi yurdumun? Yoxsa xəcalətdən ovulub-tökülüblər, yerlə yeksan olublar?...

Ey, ayrılığına, həsrətinə, qəm-qüssəsinə, nisgilinə, kədərinə-qəminə dözə bilmədiyim məmləkətim. Sənin haqqında yazmaq mənə çox çətindir, əzablıdır, zülmlüdür. Bilmirəm haradan başlayım, nədən başlayım, nədə qurtarım. Axı "hər şey yaddan çıxsa, unudulsa da, yaddan çıxmaz Vətən dağı". Vallah cismimizdə dözüm, ürəyimizdə təpər, ruhumuzda ilham qalmayıb. Bir zamanlar "Aşıq Pəri məclisi"nin sevilən üzvü, unudulmaz Tərlan Göyçəli öz ağrılı-acılı yazılarından birində qeyd etdiyi kimi:

Tarixin hökmünə mat qalıb zaman,

Dünyanın oxuna hazırdı kaman,

Belə bir dövrandan aman, əlaman!

Sındırdı belimi, tökdü didəmi,

Bir Vətən həsrəti, bir Göyçə qəmi!

Böyük Azərbaycanımızın cənnət guşələrindən biri, əsrarəngiz təbiətli müqəddəs Göyçəm! Sənsiz cismən diriyiksə, ruhən, mənən ölüyük. Axı Vətən vətəndaşın namusudu, qeyrətidi. Hər özünü sənin vətəndaşın sanan kəs, Səni qorumağı bacarmalıdır. Qisasını nankor düşməndən, amansız yağıdan almalıdı. Yəqin ki, o gün də gələcək. Əgər, qisas qiyamətə qalamasa! Özün bilirsən, yaramız çox dərindir, anam Göyçə! Bu yaranın göynərtisi həsrətimizi vüsala, qeyrətimizi silaha döndərməyənə qədər bizi tərk etməyəcək. Yenə eloğlularımdan birinin yaralı misraları düşür yadıma:...

Təbiblərdən məlhəm umma yarama,

Qazdır məzarımı Göyçəyə sarı...

Təki Sən yaşa gözəl, gözəl olduğu qədər də bəxtsiz, talesiz yurdum. Başını dik tut, əyilmə, sınma biz gələnə qədər qarı düşmən qarşısında. Səninlə görüşmək ümidi ilə. Səninlə sənsiz...

Ramiz HƏSƏNLİ

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru


Etiket: Ramiz Həsənli
Xəbərlər

Oğlunun ölümündə özünü günahkar bilən ateist Xalq şairi- Maraqlı Faktlar

18.07.2019

Azərbaycanlı tarixçidən maraqlı iddia - Keşikçidağda eramızdan əvvəldən oğuz türkləri yaşayıb

18.07.2019

Ağbulaq

17.07.2019

Qərbi Azərbaycan həqiqətlərini ermənilər etiraf etdi. 

16.07.2019

Tarixi şəxslər barədə qalmaqallı faktlar

15.07.2019

İlham Qəhrəman - "Könül işi"

13.07.2019

Seyid Əzim ateist idimi? - ARAŞDIRMA

11.07.2019

Mif ibtidai təfəkkürün gerçəkliyi anlamaq cəhdidir – İkinci Mahmudun müsahibəsi

09.07.2019

Mən də kəfənimi geyib gedirəm

08.07.2019

Bəxtli bu dünyadan bəxtsiz getdi... - Azər TURAN yazır

08.07.2019

İkinci Mahmud - Tanımal Mustafa (hekayə)

07.07.2019

Şərq və İslam mədəniyyətinin rus ədəbiyyatına təsiri... - Mətanət Vahid yazır

05.07.2019

Türkün oxunmamış bəlgələri : Nüvədi-Qarqadaşı kitabəsi

04.07.2019

Türkmənçay müqaviləsində “Ermənistan” sözü yoxdur

03.07.2019

Aqşin Xəyal - “Yad əl, doğma sığal” (hekayə)

02.07.2019

Qurd Cəbrayılın oğlu: Anam dəsmalı niyə atdığını soruşanda dedi, dəsmal ayrılıqdır, bilmirsən? Bizdə ayrılırıq.

01.07.2019

Daşkənd kəndindən 2-ci dünya müharibəsində itkin düşən və həlak olanlar

01.07.2019

Stalinin nazirlərinə kələk gələn dələduz – “Qəhrəman” donuna bürünən Vaysman

29.06.2019

Bəşəri problemlər və həll yolları Albert Eynşteyn

28.06.2019

Kəsəmən kəndindən ikinci dünya müharibəsində itkin düşən və həlak olanlar

27.06.2019

İnsanlığın taleyini dəyişən tarixi məkanlar - İLK DƏFƏ burada... - FOTOLAR

27.06.2019

NKVD-nin dəhşətli işgəncələri: qadınlar kişilərin kamerasına salınırmış, körpələrin dırnaqları çıxarılırmış

26.06.2019

26 İyun Milli Ordunun yaranma günüdür

26.06.2019

İsrafil Məmmədov vəfat edib

25.06.2019

Laçın rayonundan məcburi köçkün düşmüş bir qrup şəxsin BƏYANATI

25.06.2019

Şirməmməd Hüseynovdan sitatlar: “Bilirsiniz, kimə səcdə etmək lazımdır?

25.06.2019

Eldar Baxışın heç yerdə yayımlanmayan şeirləri

24.06.2019

İsa Peyğəmbəri kim satıb? — Kariotlu İuda satqın idi, yoxsa..?

23.06.2019

Aristotelin dostluq fəlsəfəsi niyə bu gün də aktualdır?

23.06.2019

Sirri açılmayan Xüdafərin Körpüsü

22.06.2019

Dost-dost deyə-deyə... - Etimad Başkeçid

21.06.2019

Mirzə Ələkbər Sabirin “Oxutmuram, əl çəkin” şerinin yazılma tarixçəsi

20.06.2019

Vahid Əziz: Qadınlar məşhur roman müəllifi, rəssam, bəstəkar ola bilərlər, amma şair ola bilməzlər.

19.06.2019

Melkumyan necə cəzalandırıldı? – erməni Allahverdinin oğlu Dağlıq Qarabağda fitnə-fəsad toxumu səpirmiş

19.06.2019

Şadlinskilər

18.06.2019

"Turan eli"ndə Ramiz Rövşənlə...

17.06.2019

Nəsimini sevən qadın necə öldü? – Faciəli tale

17.06.2019

Görkəmli dövlət xadimi, bacarıqlı səhiyyə təşkilatçısı, böyük alim

16.06.2019

Dünya siyasətçilərinin Heydər Əliyev haqqında səmimi fikirləri...

15.06.2019

Dövlətimizin və müstəqilliyimizin xilaskarı

15.06.2019

Meyitlərin altından sağ çıxan dünyaca məşhur azərbaycanlıdan İNANILMAZ SÖZLƏR: 27 il öncə Şuşada...

14.06.2019

“Atamı yalnız qışda görürdük”– Mirzə Cəlilin Polşadakı ailəsi ilə EKSKLÜZİV MÜSAHİBƏ (FOTOLAR)

13.06.2019

Abdal - Təsəvvüfün (Sufizmin) əsası kimi

12.06.2019

“Çox təəssüf ki, mən hələ indi İsa Muğannanın qızı olduğumu dərk edirəm” – MÜSAHİBƏ

12.06.2019

Hitler və Stalinin dərdindən divanə olduğu AGENT QADIN – MARAQLI FAKTLAR

11.06.2019

İslam dünyasına sərt senzura necə gəldi - Əl-Fərabi

11.06.2019

Qədim Türklərdə SIRĞA

10.06.2019

Azərbaycanda çadra əleyhinə hərəkat - Səriyyə Xəlilovanın Bakını ayağa qaldıran qətli

10.06.2019

İrəvan ədəbi mühitinin XIX əsr və XX əsrin 20-ci illərini əhatə edən dövrünün tarixi özünəməxsusluğu

08.06.2019

Müşfiqli günlərim

08.06.2019
Bütün xəbərlər