Görəsən mavi gözlü, şux mələyim, Göyçə gölüm bu hicrana necə dözür...

19:30 / 30.04.2019

Bu gün Göyçə yenə yaman yadıma düşüb. Yadıma düşüb deyəndə ki, heç yadımdan çıxır ki... Heç bilmirəm bu gün onunçün niyə daha çox qəribsəmişəm. Sevimli peyğəmbərimizin ismini əzizləyib "Göyçək yer", "Göyçək məkan" adlandırdığı sevgili Göyçəm!...

Vaxtilə böyük öndər, şah babamız Şah İsmayıl Xətaiyə sığınacaq vermiş, onu öz isti qoynunda gizlətmiş etibarlı yurdum! Tarixə Miskin Abdal, Ozan Heydər, Ağ Aşıq Allahverdi, Şıx Alı, Dədə Ələsgər, Növrəs İman və başqa dühalar bəxş etmiş əvəzolunmaz diyarım! Mahallar içində sayılıb-seçilənim, qibləgahım, güvəncim Göyçəm, gözəlim mənim. Nə yazıqlar ki, indi işğal olunmusan, azğın yağıların oylağına çevrilmisən, taxtı-tacı, səltənəti talan edilmisən. Bəxti sınıq, dərdi dərin, qəlbi nisgilli, qürbətdə qalan Vətənim - Göyçəm, göyçəyim mənim!

Yəqin ki, indi sən də bizim üçün darıxmısan. Səni canlarından çox sevən, sədaqətli, vəfalı övladların üçün. Vəfalımı?... Heyflər olsun ki, biz sənin qədrini az bildik, yetərincə dəyərləndirmədik, qoruya bilmədik. Bəlkə elə buna görə bəzən həsrətinlə qisas alıb, cəzalandırırsan bizləri! Yox, yox! Sən insanlar kimi yaddaşsız, unutqan, etibarsız ola bilməzsən! Unutmazsan, yaddan çıxarmazsan bizləri, başı bəlalı, ürəyi dərdli yurdum. Sənin taleyində, qismətində belə şeylər çox olub. Həmişə də heç nə olmamış kimi öz cənnət qucağını ana kimi geniş açaraq, övladlarını mehribanlıqla yenidən köksünə sıxmış, onları xəcalətdən qurtarmısan. Heyf, min heyf ki, biz səni göz bəbəyimiz kimi qoruya bilmədik, qüdrətimiz, cəsarətimiz çatmadı. Nə etməli? Özün yaxşı bilirsən ki, "arxalı köpək qurd basar". Müvəqqəti də olsa bu ağrı, bu niskil, bu qüssə ilə barışmalı, bir təhər dözməliyik! Axı biz dözümlü xalqıq. Əgər dözə bilsək!...

Sənin isti, ilıq qucağına qayıdanadək...Görəsən mavi gözlü, şux mələyim, Göyçə gölüm bu hicrana necə dözür, necə tablaşır? Eh, mənim nazlı-qəmzəli gölüm, boynu burux gözəlim... Yaxşı ki, Sən də insanlar kimi vəfasız, etibarsız olmadın. Ana Göyçənin köksü üstündə, qucağında məğrur dayanıb, öz saf, bakirə, ilıq nəfəsinlə talenin acı, amansız oyunlarından hiddətlənən çılğın ləpələrinlə onun yanan, alovlanan qəlbinin atəşini səngidir, yaralarına məlhəm olursan...Həmişə yuxuda görürəm dağları. Həmişə də hikkəli, kədərli, qəmli, qüssəli... Ərən igidlər kimi Göyçəni üzük qaşıtək əhatəyə alan, onu pis gözlərdən, yad nəfəslərdən, xain baxışlardan qoruyan məğrur dağlarım - Şahdağ, Qocadağ, Qaradağ, Maraldağ, Sarınər, Vəfadağı, Keyti...

Heç olmasa Siz sınmayın, əyilməyin, əriməyin düşmən qarşısında. Nə qədər çətin, dözülməz olsa da, başınızı dik tutun, qürurla dayanın. Qoymayın qəmlənsin, qüssələnsin, boynu burux, bəxti sınıq Göyçəm. Dərddən, qəmdən, ayrılıqdan az qala havalanmış eloğlularından birinin dediyi kimi:...

Ulu dağlar, kimə deyim dərdimi,

Göz yaşlarım Arazdımı, Kürdümü,

Dağlar, Sizə tapşırıram yurdumu,

Yalvarıram, fitnələrə uymayın,

Göyçəmizi darıxmağa qoymayın...

İndi fitnəkar, kafir ermənilərin ayağı dəydikcə özünü alçalmış, murdarlanmış sayan Keçəltəpə, Şivri, Sarıtap, Pirlik və b. təpələrim, Qarabattağı, Gözə, Hümbətbiçən, Qaranınqoruğu, Uçuqkom kimi yamaclarım, Sarınər, Ələs, Qoyundağı kimi yaylaqlarım, Şairrza, Cillik, Domyeri, Ağkilsə, Yumrutəpə və s. örüşlərim, yəqin ki, xəcalətdən tər tökür, əriyir, doğma övladları olan bizlərin yolunu, səbirsizliklə, hürkək baxışlarla hər an gözləyirlər. Hələ mən bulaqlardan danışmıram. Göz yaşı kimi dumduru, şərbət kimi şirin, buz kimi soyuq sulu, min bir dərdin dərmanı bulaqlarım - Sonabulağı, Maral bulağı, Pəricahanbulağı, Dəlibulaq, Pəribulağı, Qarabulaq...Görəsən Qocadağla Qaradağın arasında əzəmətlə, qürurla, məğrur dayanan, əkiz qardaşlar kimi baş-başa verən əzəmətli, vüqarlı şiş qayalar-Kiçik Şişqaya, Böyük Şişqaya, möhtəşəm, füsunkar Qaysafalar yerindəmi? Keşiyini çəkə bilirlərmi yurdumun? Yoxsa xəcalətdən ovulub-tökülüblər, yerlə yeksan olublar?...

Ey, ayrılığına, həsrətinə, qəm-qüssəsinə, nisgilinə, kədərinə-qəminə dözə bilmədiyim məmləkətim. Sənin haqqında yazmaq mənə çox çətindir, əzablıdır, zülmlüdür. Bilmirəm haradan başlayım, nədən başlayım, nədə qurtarım. Axı "hər şey yaddan çıxsa, unudulsa da, yaddan çıxmaz Vətən dağı". Vallah cismimizdə dözüm, ürəyimizdə təpər, ruhumuzda ilham qalmayıb. Bir zamanlar "Aşıq Pəri məclisi"nin sevilən üzvü, unudulmaz Tərlan Göyçəli öz ağrılı-acılı yazılarından birində qeyd etdiyi kimi:

Tarixin hökmünə mat qalıb zaman,

Dünyanın oxuna hazırdı kaman,

Belə bir dövrandan aman, əlaman!

Sındırdı belimi, tökdü didəmi,

Bir Vətən həsrəti, bir Göyçə qəmi!

Böyük Azərbaycanımızın cənnət guşələrindən biri, əsrarəngiz təbiətli müqəddəs Göyçəm! Sənsiz cismən diriyiksə, ruhən, mənən ölüyük. Axı Vətən vətəndaşın namusudu, qeyrətidi. Hər özünü sənin vətəndaşın sanan kəs, Səni qorumağı bacarmalıdır. Qisasını nankor düşməndən, amansız yağıdan almalıdı. Yəqin ki, o gün də gələcək. Əgər, qisas qiyamətə qalamasa! Özün bilirsən, yaramız çox dərindir, anam Göyçə! Bu yaranın göynərtisi həsrətimizi vüsala, qeyrətimizi silaha döndərməyənə qədər bizi tərk etməyəcək. Yenə eloğlularımdan birinin yaralı misraları düşür yadıma:...

Təbiblərdən məlhəm umma yarama,

Qazdır məzarımı Göyçəyə sarı...

Təki Sən yaşa gözəl, gözəl olduğu qədər də bəxtsiz, talesiz yurdum. Başını dik tut, əyilmə, sınma biz gələnə qədər qarı düşmən qarşısında. Səninlə görüşmək ümidi ilə. Səninlə sənsiz...

Ramiz HƏSƏNLİ

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru


Etiket: Ramiz Həsənli
Xəbərlər

Cəlalilər: qanlı üsyan, izi itmiş Koroğlu, öldürülən Dəli Həsən

19.09.2019

Nərimanlı kökənli 27 abituriyent "tələbə" adını qazandı

18.09.2019

Əfanəvi Mixaylo Rəsulzadəni öldürməkdən imtina etmişdi- GİZLİ TARİX

18.09.2019

Üzeyir Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığı

18.09.2019

İşğal altında olan torpaqlarda 330 yerli əhəmiyyətli abidə dağıdılıb

17.09.2019

NİL ADAM

16.09.2019

Rəhim Əliyev. Birinci Türkoloji Qurultayın iki qərarı haqqında

14.09.2019

Tereza ana ilə bağlı İNANILMAZ FAKTLAR: 12 yaşında... - FOTO

14.09.2019

"Ey Firdovsi, qalx, küfr etdiyin türkü gör" - Əmir Teymurun türkü aşağılayan Firdovsiyə cavabı

13.09.2019

Baninin “Qafqaz Günləri” – köhnə Bakının hekayəsi

12.09.2019

Tarixdə iz qoyanlar: Təbrizdə ana dilində ilk məktəb açan MÜƏLLİM – Şahın Tehrana çağırdığı azərbaycanlı

12.09.2019

“Azərbaycanda erməni qırğınları və deportasiyaları” haqqında baxışların tənqidi təhlili

11.09.2019

Mükəmməl kitab yazmaq istəyirsinizsə... - DAHİLƏRİN TÖVSİYƏSİ

11.09.2019

M.Ə.Rəsulzadənin və N.Nərimanovun İmam Hüseyn haqqında fikirləri - Layihə
 

10.09.2019

Kərbəla nədir?

10.09.2019

Tağıyevin qızı Saraya katib Hacıyev nələr etdi?

09.09.2019

Qafqazın əsil sahibi kimlər imiş?

07.09.2019

Asəf QAYA: ULAMAĞIN ÇAĞIDIR, ULA BOZ QURDUM, ULA!..

06.09.2019

Əbu-Dabidəki Şəhrizadın Cəbrayıl həsrəti

06.09.2019

ZƏNGƏZURU ERMƏNİLƏRƏ KİM SATDI

05.09.2019

Andranikin qoşunları Zəngəzur qəzasına soxulandan sonra Şuşa qəzasında ermənilərin düşmənçilik mövqeyi daha da möhkəmləndi
 

05.09.2019

Ermənistandan 100 min azərbaycanlını sürgün edən əmr

04.09.2019

Məğlub olmağı bacarmayan, Hitleri depressiyaya salan marşal – Çuykovun son arzusu

03.09.2019

Müsavatın əleyhinə yazılan aşıq şeirləri

03.09.2019

Haqq aşığı Novrəs İmanın sirli dünyası

02.09.2019

“Böyük Ermənistan” xülyası və tarixi həqiqətlər

02.09.2019

26 il - Qubadlısız

31.08.2019

HƏSRƏTİNDƏ QALDIĞIM O YERLƏR

31.08.2019

Cənazə namazı qılınmayan, yası tutulmayan Səlcuqlu sultanı kim olub?

30.08.2019

Haqverdiyevin Axundov haqda yazdığı nadir məqalə

30.08.2019

Aqil İman unudulmazlığı - Sərraf Şiruyə

29.08.2019

SSRİ-nin 29 yaşlı azərbaycanlı naziri - O bir gündə 12 erməni direktoru işdən qovub - FOTOLAR

29.08.2019

İrəvan xanları nəslinin nümayəndəsi Azərbaycanda səfərdə olub

28.08.2019

Qadınlara laqeyd olan, yoxsul yaşayan, xəstəliyini vecinə almayan Xalq artisti

28.08.2019

Türklərin böyük qələbəsi – “Turan taktikası”

27.08.2019

Kitablar haqqında məşhurların dedikləri

26.08.2019

Çəkiclə gəzən, 40 yaşında məzun olan 100 çətirli dahi – FOTOLAR/VİDEO

26.08.2019

Tələbəsinə aşiq olan, 20 Yanvarda adamları ölümdən qurtaran aktyor – Maraqlı faktlar

24.08.2019

26 il Cəbrayılsız 

23.08.2019

26 il Füzulisiz

23.08.2019

Aktrisa ilə evlənib, onu kinoya həsrət qoyan REJİSSOR

23.08.2019

Qul kimi ölən sultan, sultan kimi ölən qul - TARİXİ FAKT

22.08.2019

Yaşamaq üçün özgə həyatını yeyirik - Vislava ŞİMBORSKAYA

22.08.2019

Çingiz xanın çadırına zəncirlənən qadın sultan - TARİXİ FAKT

21.08.2019

Reyxstaqa qədər döyüşən aktyor - Hüseynağa Sadıqovun ömrü boyu unutmadığı dəhşətli EPİZOD

20.08.2019

Toni Morrison əfsanəsi

20.08.2019

Azərbaycan dili aşiqlərin dilidir... -Buludxan Xəlilov, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

19.08.2019

Fətəli xan Xoyski - Erməni gülləsi ilə arxadan vurulan Azərbaycanın ilk Baş naziri

19.08.2019

Gec deyil... - Oqtay Rzanın - ŞEİRLƏRİ

18.08.2019

Xəlil bəy nə zaman vəfat edib? - Övlad acısı, ağır xəstəlik

18.08.2019
Bütün xəbərlər