Aşıq Alının şeirləri

14:39 / 21.11.2018

NƏ QALDI

Talayıb mahalın mal-dövlətini,

Əyrilər apardı, düzə nə qaldı?

Gəzdim oba-oba üsyan eylədim,

Kəsildi taqətim, dizə nə qaldı?

 

Nəhlət gəlsin pis adamın pirinə,

Cəhd eylər ki, xalqı sala dərinə.

Yetən söyər mərdiməzar goruna,

İrəhmət yaxşıya, pisə nə qaldı?

 

Pozmaq olmur, təqdir yazan yazını,

Alıyam, çəkirəm elin nazını.

Bilmirəm ömrümün çoxu-azını,

Doxsana yetməmiş, yüz yenə qaldı?

******

QOCALIQ

Axtarıb tapdı məni,

Bilmirəm hardan qocalıq;

Ağlımı başdan aldı,

Huşumu sərdən qocalıq;

İşimi əskik etdi,

Lap yerbəyerdən qocalıq;

Müxtəsər, qoydu məni,

Xeyirdən, şərdən qocalıq.

 

Dən düşdü saçlarıma,

Əzəl xəbərdar eylədi;

Hər tərəfi qırovladı,

Aləmə car eylədi;

Arvad baxıb bədənimə,

Yaman ah- zar eylədi;

Axırda ayrı saldı,

Yarı yavərdən qocalıq.

 

İstədim duram gedəm,

Qaranlıq çökdü gözümə;

Keçən günlər yada düşür,

Əlim vurram dizimə;

Oğul - uşaq qulluq etmir,

Baxan da yox sözümə;

Üzümü soyuq etdi,

Borandan, qardan qocalıq.

 

Fələk məni oda saldı,

İki idim, yek eylədi;

İstədim uzaq görəm,

Uzağı yaxın eylədi;

Ölüm yoxdu, keçdi tamam,

Doxsan idim, yüz eylədi;

Vurnuxuram yüzü keçəm,

Alıbdı candan qocalıq.

 

Söyləyir Aşıq Alı:

Mən neyləyim qocalığa?

Deyirlər, sərgini gözlə,

Quşu qoyma yarmarılığa;

Hər kəs gördü, götürmədi,

Döndüm əski yamanlığa;

Aləmdə puç eylədi,

Gözümü nurdan qocalıq.

******

DİLİMİZ

Nisgilin ürəynidən,

Apardı dərdi dilimiz;

Xəstənin, naəlacın,

Dərmanın verdi dilimiz;

Bir sözü yüz mənaldı,

Gör necə sirdi dilimiz;

Mətahını ucuz satma,

İncidi, dürdü dilimiz.

 

Məclis qurdum oba-oba,

Donluq verib donladılar;

Dolandım Bəsrə- Bağdadı,

Salam verdim, anladılar;

Gəzdim İran - Turanı,

"Qardaş" -deyib yanladılar;

Osmanlıda türkü dedim,

Gördülər birdi dilimiz.

 

Bənzədibdi Aşıq Alı,

Ləfzidə bülbülə onu;

Oxuyuban avaz ilə,

Tanıdar hər elə onu;

Toxunan olsa bəndinə,

Qərq eyləyər selə onu;

Daşanda görmə üzünü,

Arazdı, Kürdü dilimiz.

 

******

GÖZLƏRƏM SƏNİ

Gedən, kimsən, boyu bəstə?

Bilincə gözlərəm səni.

Dayanaram yolun üstə,

Gəlincə gözlərəm səni.

 

Şəbnəm üstə ayaq izin,

Mehman mənəm, diyar sizin;

Sürünərəm dizin-dizin,

Yolunca gözlərəm səni.

 

Gözün şəhla, kirpik oxdu,

Köçən köçüb, dönən yoxdu.

Darıxsam da, səbrim çoxdu -

Ölüncə gözlərəm səni.

 

Həsrətdən ağdır birçəyim,

Qönçə gülüm, tər ləçəyim.

Qəbrim üstə hər ləçəyim,

Solunca gözlərəm səni.

 

Alıyam, həsrət çəkərəm,

Qəm biçərəm, dərd əkərəm.

Dəryaca qan-yaş tökərəm,

Dolunca gözlərəm səni.

******

DALDALA KEÇSİN

(dodaqdəyməz təcnis)

Şəhla eynin, siyah qaşın can alır,

Gələndə nakəslər daldala keçsin.

Çəkər həsrətini el cana gələr,

Nə gərək qal etsin, dal dala keçsin.

 

Hərdən, ey nazənin, ara, dan yarı,

Ara aşkar desən, ara dan yarı,

Alarsa haqq alsın aradan yarı,

El gəlsin yasına, dal-dala keçsin.

 

Ərz eylədin sən Alıya yan, ağa,

Aşiq yanar, nədən keçsin yan, ağa?

Həssas eyni aşiqə sal yanağa,

Canan qarşı gəlsə, dal dala keçsin.

 

******

ARANI TEZ-TEZ

(dodaqdəyməz təcnis)

Gəldi yaz ayları, yaylaq çağıdır,

Ellər tərk eyləyir aranı tez-tez.

Aralansa sərin haqq dərgahından,

Sədaqət qısaldar aranı tez-tez.

 

Gərdişin nəs anı, say alar keçər,

Yardan yara alsan, sayalar keçər.

Gələr allı-şallı sayalar keçər,

Aşiq qeyrət çəkər, ar anı tez-tez.

 

Neçə ayə gəldi, yazıda yandı;

Qışı atəşləndi, yazı da yandı.

Alı yay ağladı, yazı dayandı,

İndi yad eləyir, aranı tez-tez.


Etiket:
Xəbərlər

Ermənilərin çeçenlərə tarixi zərbəsi: Urartu oğurluğu

20.02.2019

Zəki İslamın şeirləri

19.02.2019

19.02.2019

Fəlsəfə - Aşiq buddistlər

19.02.2019

YAXIN NƏŞR TARİXİNİN TƏDQİQİ “BOZ OĞUZ” nəşriyyatı – LEYLA ABASOVAnın təqdimatında

18.02.2019

“...Qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı...” — Xan Şuşinski bayrağımızı gizli musiqi ilə vəsf etmişdi

18.02.2019

Məcnun Göyçəlinin şeirləri

16.02.2019

Türkün ari-slavyan sivilizasiyası qarşısındakı rolu

16.02.2019

Avropalı alimlərdən ŞOK ARAŞDIRMA: Qafqaz xalqları Amerika və Avropa ilə qohumdur

15.02.2019

HƏRBİ HƏKİMLİYİN KAMİL ZİRVƏSİ

14.02.2019

Balaca İsmayılın böyük istedadı

13.02.2019

Azərbaycan türklərinin Qızılbaşlar imperiyası fars dövlətinə necə çevrildi? –"REGNUM"UN ARAŞDIRMASI

12.02.2019

İstedadlar sorağında  - Rəşid Bərgüşadlı

12.02.2019

Eynulla Sadıqın şeirləri

11.02.2019

Adı dillər əzbəri olan, oğlunu vaxtsız itirən Ağ Aşıq Allahverdi

11.02.2019

11.02.2019

Qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanın əhalisi

11.02.2019

Bir-birinin ətini yeyən məhbuslar, qan dolu otaqda dəhşətli 15 gün – FOTOLAR

09.02.2019

1988-1989-cu illər deportasiyası

09.02.2019

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında və Azərbaycan dilinin Krasnoselsk şivələrində bəzi leksik paralellər

08.02.2019

Şükriyyə: Bədənini murdarlayıb namusunu zabitlərdən qoruyan qadın...- ARAŞDIRMA

08.02.2019

Tarixin iki türk sərkərdəsi — Çingiz xan və Əmir Teymurun fərqləri

07.02.2019

Ermənilərin qorxulu kabusu: Təkbaşına hücum…

07.02.2019

İstedadlar sorağında - İlahə İmanova

06.02.2019

Ardanış haqqında tarixi oçerk

06.02.2019

Görməsə də, əli ilə atasının məzarına toxunurdu — Hacı Zeynalabdinin qızına 6 il baxmış şəxsdən açıqlamalar - FOTOLAR

06.02.2019

Əli Məhərrəmovun şeirləri

05.02.2019

Göyçə nisgili, Göyçə dərdi

05.02.2019

Mübarəksən, cənab Leytenant

03.02.2019

İsmixan Didərginin şeirləri

02.02.2019

Nəvai yaradıcılığında Nəsimi obrazı VƏ YA ÖZBƏK ƏDƏBİYYATI SƏHİFƏLƏRİNDƏ NƏSİMİ İZLƏRİ

02.02.2019

ISSIQ YAZISI

01.02.2019

Şeyx Şamil

01.02.2019

Rüstəm Dastanoğlu: " Göyçənin özü böyük bir akademiya idi. Aşıq Ələsgər də o akademiyanın ən parlaq məzunu oldu."                                                                                  1-ci hissə                                                 

31.01.2019

Rəsulzadədən sitatlar

31.01.2019

Yusif Bayramov əzəməti

30.01.2019

Ermənistanın ərazisində qalan Zəngəzur tarixi Azərbaycan torpağıdır

30.01.2019

Əmir Teymurun lənətinə uğrayan Stalinin qorxusu və çaşqınlığı…

29.01.2019

USTA ABDULLANIN ƏXLAQİ-DİDAKTİK ŞEİRLƏRİ

29.01.2019

Fəlsəfə - Bertrand Rassell

29.01.2019

DİL FAKTLARININ DAXİLİ MƏZMUNU VƏ BƏDİİ HƏQİQƏT

28.01.2019

İstedadlar sorağında - Qafar Şövqi

28.01.2019

Xəyanəti unutmayan və bağışlamayan KQB-nin qisası – Kəşfiyyat sirləri

28.01.2019

Düşmənin qorxulu röyası

26.01.2019

Unudulmaz izlər - Firudin bəy Köçərli

26.01.2019

Bakını və Türkiyəni gizli dinləyən kəşfiyyatçı qadının sensasion hekayəsi

25.01.2019

Unudulmaz izlər - Hacı Zeynalabdin Tağıyev.  

25.01.2019

Tarixdə baş vermiş qəribə müharibələr

25.01.2019

Səyyarə Məmmədlinin şeirləri

24.01.2019

Ağa Məhəmməd Şah Qacar haqqında bilmədiklərimiz...

24.01.2019
Bütün xəbərlər