Aşıq Alının şeirləri

14:39 / 21.11.2018

NƏ QALDI

Talayıb mahalın mal-dövlətini,

Əyrilər apardı, düzə nə qaldı?

Gəzdim oba-oba üsyan eylədim,

Kəsildi taqətim, dizə nə qaldı?

 

Nəhlət gəlsin pis adamın pirinə,

Cəhd eylər ki, xalqı sala dərinə.

Yetən söyər mərdiməzar goruna,

İrəhmət yaxşıya, pisə nə qaldı?

 

Pozmaq olmur, təqdir yazan yazını,

Alıyam, çəkirəm elin nazını.

Bilmirəm ömrümün çoxu-azını,

Doxsana yetməmiş, yüz yenə qaldı?

******

QOCALIQ

Axtarıb tapdı məni,

Bilmirəm hardan qocalıq;

Ağlımı başdan aldı,

Huşumu sərdən qocalıq;

İşimi əskik etdi,

Lap yerbəyerdən qocalıq;

Müxtəsər, qoydu məni,

Xeyirdən, şərdən qocalıq.

 

Dən düşdü saçlarıma,

Əzəl xəbərdar eylədi;

Hər tərəfi qırovladı,

Aləmə car eylədi;

Arvad baxıb bədənimə,

Yaman ah- zar eylədi;

Axırda ayrı saldı,

Yarı yavərdən qocalıq.

 

İstədim duram gedəm,

Qaranlıq çökdü gözümə;

Keçən günlər yada düşür,

Əlim vurram dizimə;

Oğul - uşaq qulluq etmir,

Baxan da yox sözümə;

Üzümü soyuq etdi,

Borandan, qardan qocalıq.

 

Fələk məni oda saldı,

İki idim, yek eylədi;

İstədim uzaq görəm,

Uzağı yaxın eylədi;

Ölüm yoxdu, keçdi tamam,

Doxsan idim, yüz eylədi;

Vurnuxuram yüzü keçəm,

Alıbdı candan qocalıq.

 

Söyləyir Aşıq Alı:

Mən neyləyim qocalığa?

Deyirlər, sərgini gözlə,

Quşu qoyma yarmarılığa;

Hər kəs gördü, götürmədi,

Döndüm əski yamanlığa;

Aləmdə puç eylədi,

Gözümü nurdan qocalıq.

******

DİLİMİZ

Nisgilin ürəynidən,

Apardı dərdi dilimiz;

Xəstənin, naəlacın,

Dərmanın verdi dilimiz;

Bir sözü yüz mənaldı,

Gör necə sirdi dilimiz;

Mətahını ucuz satma,

İncidi, dürdü dilimiz.

 

Məclis qurdum oba-oba,

Donluq verib donladılar;

Dolandım Bəsrə- Bağdadı,

Salam verdim, anladılar;

Gəzdim İran - Turanı,

"Qardaş" -deyib yanladılar;

Osmanlıda türkü dedim,

Gördülər birdi dilimiz.

 

Bənzədibdi Aşıq Alı,

Ləfzidə bülbülə onu;

Oxuyuban avaz ilə,

Tanıdar hər elə onu;

Toxunan olsa bəndinə,

Qərq eyləyər selə onu;

Daşanda görmə üzünü,

Arazdı, Kürdü dilimiz.

 

******

GÖZLƏRƏM SƏNİ

Gedən, kimsən, boyu bəstə?

Bilincə gözlərəm səni.

Dayanaram yolun üstə,

Gəlincə gözlərəm səni.

 

Şəbnəm üstə ayaq izin,

Mehman mənəm, diyar sizin;

Sürünərəm dizin-dizin,

Yolunca gözlərəm səni.

 

Gözün şəhla, kirpik oxdu,

Köçən köçüb, dönən yoxdu.

Darıxsam da, səbrim çoxdu -

Ölüncə gözlərəm səni.

 

Həsrətdən ağdır birçəyim,

Qönçə gülüm, tər ləçəyim.

Qəbrim üstə hər ləçəyim,

Solunca gözlərəm səni.

 

Alıyam, həsrət çəkərəm,

Qəm biçərəm, dərd əkərəm.

Dəryaca qan-yaş tökərəm,

Dolunca gözlərəm səni.

******

DALDALA KEÇSİN

(dodaqdəyməz təcnis)

Şəhla eynin, siyah qaşın can alır,

Gələndə nakəslər daldala keçsin.

Çəkər həsrətini el cana gələr,

Nə gərək qal etsin, dal dala keçsin.

 

Hərdən, ey nazənin, ara, dan yarı,

Ara aşkar desən, ara dan yarı,

Alarsa haqq alsın aradan yarı,

El gəlsin yasına, dal-dala keçsin.

 

Ərz eylədin sən Alıya yan, ağa,

Aşiq yanar, nədən keçsin yan, ağa?

Həssas eyni aşiqə sal yanağa,

Canan qarşı gəlsə, dal dala keçsin.

 

******

ARANI TEZ-TEZ

(dodaqdəyməz təcnis)

Gəldi yaz ayları, yaylaq çağıdır,

Ellər tərk eyləyir aranı tez-tez.

Aralansa sərin haqq dərgahından,

Sədaqət qısaldar aranı tez-tez.

 

Gərdişin nəs anı, say alar keçər,

Yardan yara alsan, sayalar keçər.

Gələr allı-şallı sayalar keçər,

Aşiq qeyrət çəkər, ar anı tez-tez.

 

Neçə ayə gəldi, yazıda yandı;

Qışı atəşləndi, yazı da yandı.

Alı yay ağladı, yazı dayandı,

İndi yad eləyir, aranı tez-tez.


Etiket:
Xəbərlər

Kiçik bir zaman kəsiyində rayon mərkəzi Spitak şəhəri, qonşu kəndlər, o cümlədən Qursalı kəndimiz yer üzündən silindi- Vaqif Namazov

19.05.2019

Göy üzünün şairi

18.05.2019

Bizsiz Laçın işğaldan sonra (FOTO)

18.05.2019

Türkün qədim yurdu- İrəvan Xanlığının tarixi

17.05.2019

Bilmək və inanmaq arasında - Nəyə inanırıq, nəyi bilirik?

16.05.2019

Qoşabulaq kəndindən II dünya müharibəsində həlak olan və itkin düşən soydaşlarımız

16.05.2019

Üzeyir Hacıbəyov aşıq sənəti haqqında

15.05.2019

Ardanış kolxozu və sədrləri

15.05.2019

Həyat yoldaşı ilə birgə güllələnən Sovet İttifaqı qəhrəmanı, gənc general kimdi?

14.05.2019

Tanınmış yazıçı- publisist, vətənpərvər ziyalı

14.05.2019

“Könüllü” köçürülmə erməni xəyanəti idi

13.05.2019

Yüzilliklər boyu yaşayacaq bir abidə...

13.05.2019

Tarixin GİZLİNLƏRİ – Rus zabit Berlinə bayraq sancan Məmmədovu niyə güllələdi? – VİDEO

12.05.2019

Dastan haqqında

11.05.2019

Azərbaycanlıların deportasiyası və 1988-ci il faciəsi

11.05.2019

Bir gölün dəniz dərdi

10.05.2019

“Rütbəli erməni əyilib mənə dedi ki, atam azərbaycanlıdır...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

10.05.2019

Dünya siyasətinin Heydər Əliyev zirvəsi

10.05.2019

“Özümü tualetə atıb boğulmaq yeganə xilas yolu idi...” –ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

09.05.2019

GÖYÇƏNİN SAZ-SÖZ USTADLARI İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ

09.05.2019

Ədəbiyyatın Şuşasız Şuşası

08.05.2019

“Avtomatın qundağı ilə vurdular, düşdüm meyitin üstünə...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

08.05.2019

Dəmir Gədəbəylinin şeirləri

07.05.2019

300 erməninin mühasirəsində: bitməyən gecə, qaranlıq lağımda itən düşmən – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

07.05.2019

"Ermənistandan" qovulmuş Azərbaycan türklərinin sayı

07.05.2019

Kitab danışır - Xalqların və Kütlənin psixologiyası.

06.05.2019

Azərbaycan ədəbiyyatında deportasiya mövzusuna həsr olunmuş əsərlər

06.05.2019

Abbas Çayxorski - Qəribə soyadlı azərbaycanlı “Atom kralı”

05.05.2019

Azıx mağarasının müasir taleyi və “erməni dişi” - Şəhla Cabbarlı yazır

04.05.2019

Nərimanlı kəndindən ikinci dünya müharibəsində itkin düşən soydaşlarımız

04.05.2019

Sonradan sevərsən...

04.05.2019

Göyçə dedim, yaralarım göynədi...

03.05.2019

Aclıq
(Hekayə)

03.05.2019

RAMİZ RÖVŞƏN OLAN YERDƏ...

02.05.2019

Göyçə gölü, göy üzündə gözüm var

01.05.2019

Göyçə mahalında Adatəpə kəndi

01.05.2019

Görəsən mavi gözlü, şux mələyim, Göyçə gölüm bu hicrana necə dözür...

30.04.2019

Soyqırıma məruz qalan Azərbaycan toponimləri

30.04.2019

Xocalı soyqırımını törətmiş ermənini məhv edən döyüşçü - Aprel döyüşlərinin gizli tərəfi

29.04.2019

“CAMALIN GÖYÇƏKDİ BAYRAM AYINDAN” – Professor Ələddin Allahverdiyevin yazısı

28.04.2019

Allahverdi Təkləlinin şeirləri

28.04.2019

“REPATRİASİYA”... DEPORTASİYA... və yaxud GİZLİ İŞĞAL

27.04.2019

Bizim Kino - Babək

27.04.2019

Kitablar haqqında 15 maraqlı məlumat

26.04.2019

Gülzar nənə ilə Kitab bayramı

26.04.2019

İçimdən göyərən dərdimdi Göyçə…   II HİSSƏ

25.04.2019

Ermənistanda Türk toponimlərinin dəyişdirilməsi

24.04.2019

Qərbi Azərbaycan (Ermənistan) kolanıları

24.04.2019

Asif Ata. Deyimlər (“Rəmzlər” Bitiyindən)

23.04.2019

Səfəvilər dövründə Azərbaycan dili

23.04.2019
Bütün xəbərlər