Aşıq Alının şeirləri

14:39 / 21.11.2018

NƏ QALDI

Talayıb mahalın mal-dövlətini,

Əyrilər apardı, düzə nə qaldı?

Gəzdim oba-oba üsyan eylədim,

Kəsildi taqətim, dizə nə qaldı?

 

Nəhlət gəlsin pis adamın pirinə,

Cəhd eylər ki, xalqı sala dərinə.

Yetən söyər mərdiməzar goruna,

İrəhmət yaxşıya, pisə nə qaldı?

 

Pozmaq olmur, təqdir yazan yazını,

Alıyam, çəkirəm elin nazını.

Bilmirəm ömrümün çoxu-azını,

Doxsana yetməmiş, yüz yenə qaldı?

******

QOCALIQ

Axtarıb tapdı məni,

Bilmirəm hardan qocalıq;

Ağlımı başdan aldı,

Huşumu sərdən qocalıq;

İşimi əskik etdi,

Lap yerbəyerdən qocalıq;

Müxtəsər, qoydu məni,

Xeyirdən, şərdən qocalıq.

 

Dən düşdü saçlarıma,

Əzəl xəbərdar eylədi;

Hər tərəfi qırovladı,

Aləmə car eylədi;

Arvad baxıb bədənimə,

Yaman ah- zar eylədi;

Axırda ayrı saldı,

Yarı yavərdən qocalıq.

 

İstədim duram gedəm,

Qaranlıq çökdü gözümə;

Keçən günlər yada düşür,

Əlim vurram dizimə;

Oğul - uşaq qulluq etmir,

Baxan da yox sözümə;

Üzümü soyuq etdi,

Borandan, qardan qocalıq.

 

Fələk məni oda saldı,

İki idim, yek eylədi;

İstədim uzaq görəm,

Uzağı yaxın eylədi;

Ölüm yoxdu, keçdi tamam,

Doxsan idim, yüz eylədi;

Vurnuxuram yüzü keçəm,

Alıbdı candan qocalıq.

 

Söyləyir Aşıq Alı:

Mən neyləyim qocalığa?

Deyirlər, sərgini gözlə,

Quşu qoyma yarmarılığa;

Hər kəs gördü, götürmədi,

Döndüm əski yamanlığa;

Aləmdə puç eylədi,

Gözümü nurdan qocalıq.

******

DİLİMİZ

Nisgilin ürəynidən,

Apardı dərdi dilimiz;

Xəstənin, naəlacın,

Dərmanın verdi dilimiz;

Bir sözü yüz mənaldı,

Gör necə sirdi dilimiz;

Mətahını ucuz satma,

İncidi, dürdü dilimiz.

 

Məclis qurdum oba-oba,

Donluq verib donladılar;

Dolandım Bəsrə- Bağdadı,

Salam verdim, anladılar;

Gəzdim İran - Turanı,

"Qardaş" -deyib yanladılar;

Osmanlıda türkü dedim,

Gördülər birdi dilimiz.

 

Bənzədibdi Aşıq Alı,

Ləfzidə bülbülə onu;

Oxuyuban avaz ilə,

Tanıdar hər elə onu;

Toxunan olsa bəndinə,

Qərq eyləyər selə onu;

Daşanda görmə üzünü,

Arazdı, Kürdü dilimiz.

 

******

GÖZLƏRƏM SƏNİ

Gedən, kimsən, boyu bəstə?

Bilincə gözlərəm səni.

Dayanaram yolun üstə,

Gəlincə gözlərəm səni.

 

Şəbnəm üstə ayaq izin,

Mehman mənəm, diyar sizin;

Sürünərəm dizin-dizin,

Yolunca gözlərəm səni.

 

Gözün şəhla, kirpik oxdu,

Köçən köçüb, dönən yoxdu.

Darıxsam da, səbrim çoxdu -

Ölüncə gözlərəm səni.

 

Həsrətdən ağdır birçəyim,

Qönçə gülüm, tər ləçəyim.

Qəbrim üstə hər ləçəyim,

Solunca gözlərəm səni.

 

Alıyam, həsrət çəkərəm,

Qəm biçərəm, dərd əkərəm.

Dəryaca qan-yaş tökərəm,

Dolunca gözlərəm səni.

******

DALDALA KEÇSİN

(dodaqdəyməz təcnis)

Şəhla eynin, siyah qaşın can alır,

Gələndə nakəslər daldala keçsin.

Çəkər həsrətini el cana gələr,

Nə gərək qal etsin, dal dala keçsin.

 

Hərdən, ey nazənin, ara, dan yarı,

Ara aşkar desən, ara dan yarı,

Alarsa haqq alsın aradan yarı,

El gəlsin yasına, dal-dala keçsin.

 

Ərz eylədin sən Alıya yan, ağa,

Aşiq yanar, nədən keçsin yan, ağa?

Həssas eyni aşiqə sal yanağa,

Canan qarşı gəlsə, dal dala keçsin.

 

******

ARANI TEZ-TEZ

(dodaqdəyməz təcnis)

Gəldi yaz ayları, yaylaq çağıdır,

Ellər tərk eyləyir aranı tez-tez.

Aralansa sərin haqq dərgahından,

Sədaqət qısaldar aranı tez-tez.

 

Gərdişin nəs anı, say alar keçər,

Yardan yara alsan, sayalar keçər.

Gələr allı-şallı sayalar keçər,

Aşiq qeyrət çəkər, ar anı tez-tez.

 

Neçə ayə gəldi, yazıda yandı;

Qışı atəşləndi, yazı da yandı.

Alı yay ağladı, yazı dayandı,

İndi yad eləyir, aranı tez-tez.


Etiket:
Xəbərlər

FƏRHAD ÖLÜB, KÜLÜNGÜNÜN SƏSİ GƏLİR

10.12.2018

İstedadlar sorağında: İlahə İmanova

09.12.2018

Özü ölsə, sözü ölməz ustadın

08.12.2018

Yazıçı, şəxsiyyət...

08.12.2018

 “ Komandanı türk olsa da, gələn rus ordusudur ” - Azərbaycan Parlamenti 100

07.12.2018

 “ Komandanı türk olsa da, gələn rus ordusudur ” - Azərbaycan Parlamenti 100

07.12.2018

AZƏRBAYCANI   POLŞADA   LƏYAQƏTLƏ   TƏMSİL   EDƏN   GƏNC  ZİYALIMIZ

07.12.2018

Vətən harayı əbədi həyat

06.12.2018

Murad Niyazlı

06.12.2018

İki min ildən çox tarixi olan qədim yurd yeri - Ardanış

06.12.2018

Göyçənin uzaqlardakı səsi...

05.12.2018

Aşıq yaradıcılığı

05.12.2018

Nərimanlı şair Bəhmənin şeirləri

04.12.2018

Firudin Cəlilov:"Bizim tariximizin böyük hissəsi erməni qrobar dilində yazılmış mətnlərdədir"

04.12.2018

Qərbi Azərbaycanın məşhur məktəbləri

03.12.2018

Başkənd kəndi

03.12.2018

Gənc elçimiz Sabir Rüstəmov

02.12.2018

MƏN KİMƏM, AZƏRBAYCANLI, YOXSA TÜRK?

02.12.2018

Mövlud Süleymanlı:" Mən özümü, özümüzü, yaşadığım yurdu, mənsub olduğum xalqı, milləti daha yaxşı dəyərləndirmişəm "

01.12.2018

Göyçənin İmanı, İmanın Göyçəsi

01.12.2018

Ardanışlı Aşıq Niftalı ilə bağlı əhvalatlar

30.11.2018

Mərd igidlər çörək verər, hey Alı - Alçalı Aşıq Məhərrəmin şeirləri

30.11.2018

Ermənilərdə Türk mənşəli şəxs adları

29.11.2018

Göyçə mahalı Abbasgölü (Camalgöl) kəndi

29.11.2018

Sonunu düşünən qəhrəman olmaz 

28.11.2018

Azərbaycanın NASA-dakı mütəxəssisi, gənc alim.

28.11.2018

Miskin Abdalın şeirləri (1430 - 1535 )

28.11.2018

Aşıq İsa Hüseyn oğlu Kazımov

27.11.2018

Ardanışda bir ağsaqqal var idi...

26.11.2018

Alicənab ziyalı və səmimiyyət adamı

26.11.2018

Göyçəli sərkərdə Məşədi Qasımın Əsgəran döyüşü - TARİXİ ARAŞDIRMA

26.11.2018

Əqidəsinin qulu olan kişi

25.11.2018

Üzeyir Hacıbəyovun aşıq sənəti haqqında qeydləri

24.11.2018

İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı

24.11.2018

Səfiyar Musayev

23.11.2018

Tələbə ikən Heydər Əliyevlə görüşən Rüstəmov Ramil Litvin oğlu

23.11.2018

Köklənmə və ya kainatla təmasda

23.11.2018

Artsax əslində kimin adıdır? – Erməni tarixinin gizli səhifələri

22.11.2018

Qondarma erməni soyqırımının saxta dəlilləri

22.11.2018

Göyçə hövzəsində Ağkilsə adlı neçə kənd var imiş

21.11.2018

Aşıq Alının şeirləri

21.11.2018

" Nə günahı telli sazın "- Aşıq Musanın şeirləri

21.11.2018

Qəzetləri vərəqləyərkən...

21.11.2018

ŞAİR MƏMMƏDHÜSEYN HAQQINDA MARAQLI TƏDQİQAT ƏSƏRİ

20.11.2018

Həyat dərsi (hekayə)

20.11.2018

Şuşa şəhərinin tarixi

20.11.2018

Cümhuriyyəti yıxan adamın aqibəti – ARAŞDIRMA

20.11.2018

Xatirələrimin qəhrəmanı - Əli Hacıyev

20.11.2018

Könül Bünyadzadə: “ Fəlsəfənin dili, yəqin ki, elə ruhun dilidir. ”

19.11.2018

Ömürdən qalan izlər

19.11.2018
Bütün xəbərlər