Mərd igidlər çörək verər, hey Alı - Alçalı Aşıq Məhərrəmin şeirləri

12:00 / 30.11.2018

AŞIQ MƏHƏRRƏM (1825-1910)

1825-ci ildə Göyçə mahalının Alçalı kəndində dünyaya göz açmışdır. Aşıq Alıya şəyirdlik etmiş, xalq arasında kamil sənətkar kimi hörmət qazanmışdır. Aşıq Məhərrəm 1910-cu ildə dünyasını dəyişmişdir. Əldə olunan şeirləri aşağıdakılardır.

 

 

 

BULAQLAR

Mən bilirəm, zimistanın qəhrindən

Ağ niqab örtübsən üzə bulaqlar!

Yaşılbaş sonalar tərk olub səndən,

Həsrətsən gəlinə, qıza, bulaqlar!

 

Cənnətül-məvadan olmusan təyyar,

Üstündə gəşt eylər cümlə ərənlər.

Sənə bəxş eyləyib bir pərvərdigar

Qüdrət yeygisindən təzə, bulaqlar!

 

Üstündə cəm olur türfə gözəllər,

Ağ sürüynən ətrafını bəzərlər.

Mərd iyidlər ağır xonlar düzərlər,

Xanlar mehman gələr sizə, bulaqlar!

 

Qarlı dağlar alçaqlanmaz, ucalmaz,

Ləşgər çəkib xotkar ondan bac almaz.

Səndən içən hicran çəkib qocalmaz,

Yetirsə də sinin yüzə, bulaqlar!

 

Məhərrəm arzular, gəlsin baharın,

Ərisin girmələr, tökülsün qarın.

Dad versin dəhanda Abi-Kövsərin,

Olsun içənlərə məzə, bulaqlar!

 

ÇƏP

Sən dənizsən, mən dəryayam,

Sən özünü bilmə çəp;

Çin-çin eylə şahmar zülfün,

Yar, boynuna salma çəp;

Sinən çarşı, məmən dükan,

Müştəriyəm bazarda;

Sən satgınan, qoy mən alım,

Mənim ilə olma çəp.

 

Şahi-cahan, mərdi-sultan,

Ərənlərin sərvəri;

İsmi Əli, özü bəli,

Yəni yerin ləngəri;

Əntərə çaldı qılıncı,

Fəth eylədi Xeybəri;

Möminlərə rəhbərdi,

O xəyala dalma çəp.

 

Ey Məhərrəm, sidqi-dillə

Sığın ağan Heydara;

Haqqı bil, mövlanı tanı,

Qalma aciz, avara;

Şahi-Mərdan sayəsində

Haçan gəlsən bazara;

Vur, çalxansın, qat bəhrəni,

Girdabında qalma, çəp.

 

GƏLMƏDİ

Ey gözəl, sənin təhrində

Huri, qılman gəlmədi;

Yıxdın könlümün evini,

Oldu viran, gəlmədi;

 

Açılsın mah camalın,

Qoy olsun bayram günü;

Cümlə-cahan həsrət çəkir

Mahi-ruhan gəlmədi.

 

Düşdü eşqin ataşına,

Yandı səməndər kimi;

Saz sinədə cuşa gəldi,

Cəm oldu dəftər kimi;

Heç mahalda ustad yoxdu

Aşıq Ələsgər kimi;

Yüz yerdən qətrə oynadı,

Belə ümman gəlmədi.

 

Məhərrəməm əzbərimdi

Sirri-sübhan ibtida;

Ondan münkir olan kimsə

Məhşərdə tapmaz cada;

Müxənnətə bel bağladım,

Zəhmətim getdi bada;

Bağlandı namərd kisəsi,

Daha dövran gəlmədi.

 

Tərsi-tərsinə

cığalı təcnis

Dağlar al geyinib, çöllər qırmızı,

Hüsnün zinət verir tərsi tərsinə.

Aşıq deyər, qəddi tər,

Libası tər, qəddi tər.

Bu gün bir hikmət gördüm

Mürdəsində qədd itər.

Qoy söykənsin köynəyinə qəddi tər,

Köynək tərdi, sinən tərsi tərsinə.

 

Mərd igidlər çörək verər, hey alı,

Namərd sənsən, çörək səndən həyalı.

Aşıq deyər, həyalı,

Gözəl gəzər həyalı.

Bədəsil əsil olmaz,

Əsil olan həyalı.

Yornuq maral otlar, gəzər hey yalı,

Ülkər ovçusundan tərsi tərsinə.

 

Məhərrəm, aç gözün həyat içində,

Dolan, gəz cahanı həyat içində.

Aşıq həyat içində,

Xalın həyat içində.

Bir canlıdı, bir cansız,

On beş həyat içində.

Qapısız - bacasız həyat içində,

Götürüb qoyarlar: tərsi tərsinə.

 

YANA–YANA

(cığalı təcnis)

Bir üzü gülməzin, bəxti küskünün,

Ağladım dərdinə ha yana-yana.

Aşıq deyər, ha yana,

Qəlbin oda ha yana.

Yaxşı dostu unutma,

Canın oda ha yana.

Çəksən də zəhmətin qədirbilməzin,

Axırda qalarsan ha yana-yana.

 

Ağanın hökmü ilə dərya dayandı,

Suya qərq olana dərya da yandı.

Aşıq deyər, nə yandı,

Nə yandırdı, nə yandı.

Kərəm oldu eşq əhli,

Axır oda nə yandı.

Məcnunu öldürdü Leyli həsrəti,

Eşqi sinəsində ha yana-yana.

 

Məhərrəm, qəlbini üzən nə qandı?

Düşünməzlər bu dünyadan nə qandı?

Aşıq deyər, nə qandı,

Nə yaradı, nə qandı.

Ağıllı yüz ad dedi,

Qanmaz ondan nə qandı?

Bir gün olar bu dünyadan köçərsən,

Ağlayar dostların ha yana-yana.

 

 


Etiket:
Xəbərlər

Ermənilərin çeçenlərə tarixi zərbəsi: Urartu oğurluğu

20.02.2019

Zəki İslamın şeirləri

19.02.2019

19.02.2019

Fəlsəfə - Aşiq buddistlər

19.02.2019

YAXIN NƏŞR TARİXİNİN TƏDQİQİ “BOZ OĞUZ” nəşriyyatı – LEYLA ABASOVAnın təqdimatında

18.02.2019

“...Qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı...” — Xan Şuşinski bayrağımızı gizli musiqi ilə vəsf etmişdi

18.02.2019

Məcnun Göyçəlinin şeirləri

16.02.2019

Türkün ari-slavyan sivilizasiyası qarşısındakı rolu

16.02.2019

Avropalı alimlərdən ŞOK ARAŞDIRMA: Qafqaz xalqları Amerika və Avropa ilə qohumdur

15.02.2019

HƏRBİ HƏKİMLİYİN KAMİL ZİRVƏSİ

14.02.2019

Balaca İsmayılın böyük istedadı

13.02.2019

Azərbaycan türklərinin Qızılbaşlar imperiyası fars dövlətinə necə çevrildi? –"REGNUM"UN ARAŞDIRMASI

12.02.2019

İstedadlar sorağında  - Rəşid Bərgüşadlı

12.02.2019

Eynulla Sadıqın şeirləri

11.02.2019

Adı dillər əzbəri olan, oğlunu vaxtsız itirən Ağ Aşıq Allahverdi

11.02.2019

11.02.2019

Qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanın əhalisi

11.02.2019

Bir-birinin ətini yeyən məhbuslar, qan dolu otaqda dəhşətli 15 gün – FOTOLAR

09.02.2019

1988-1989-cu illər deportasiyası

09.02.2019

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında və Azərbaycan dilinin Krasnoselsk şivələrində bəzi leksik paralellər

08.02.2019

Şükriyyə: Bədənini murdarlayıb namusunu zabitlərdən qoruyan qadın...- ARAŞDIRMA

08.02.2019

Tarixin iki türk sərkərdəsi — Çingiz xan və Əmir Teymurun fərqləri

07.02.2019

Ermənilərin qorxulu kabusu: Təkbaşına hücum…

07.02.2019

İstedadlar sorağında - İlahə İmanova

06.02.2019

Ardanış haqqında tarixi oçerk

06.02.2019

Görməsə də, əli ilə atasının məzarına toxunurdu — Hacı Zeynalabdinin qızına 6 il baxmış şəxsdən açıqlamalar - FOTOLAR

06.02.2019

Əli Məhərrəmovun şeirləri

05.02.2019

Göyçə nisgili, Göyçə dərdi

05.02.2019

Mübarəksən, cənab Leytenant

03.02.2019

İsmixan Didərginin şeirləri

02.02.2019

Nəvai yaradıcılığında Nəsimi obrazı VƏ YA ÖZBƏK ƏDƏBİYYATI SƏHİFƏLƏRİNDƏ NƏSİMİ İZLƏRİ

02.02.2019

ISSIQ YAZISI

01.02.2019

Şeyx Şamil

01.02.2019

Rüstəm Dastanoğlu: " Göyçənin özü böyük bir akademiya idi. Aşıq Ələsgər də o akademiyanın ən parlaq məzunu oldu."                                                                                  1-ci hissə                                                 

31.01.2019

Rəsulzadədən sitatlar

31.01.2019

Yusif Bayramov əzəməti

30.01.2019

Ermənistanın ərazisində qalan Zəngəzur tarixi Azərbaycan torpağıdır

30.01.2019

Əmir Teymurun lənətinə uğrayan Stalinin qorxusu və çaşqınlığı…

29.01.2019

USTA ABDULLANIN ƏXLAQİ-DİDAKTİK ŞEİRLƏRİ

29.01.2019

Fəlsəfə - Bertrand Rassell

29.01.2019

DİL FAKTLARININ DAXİLİ MƏZMUNU VƏ BƏDİİ HƏQİQƏT

28.01.2019

İstedadlar sorağında - Qafar Şövqi

28.01.2019

Xəyanəti unutmayan və bağışlamayan KQB-nin qisası – Kəşfiyyat sirləri

28.01.2019

Düşmənin qorxulu röyası

26.01.2019

Unudulmaz izlər - Firudin bəy Köçərli

26.01.2019

Bakını və Türkiyəni gizli dinləyən kəşfiyyatçı qadının sensasion hekayəsi

25.01.2019

Unudulmaz izlər - Hacı Zeynalabdin Tağıyev.  

25.01.2019

Tarixdə baş vermiş qəribə müharibələr

25.01.2019

Səyyarə Məmmədlinin şeirləri

24.01.2019

Ağa Məhəmməd Şah Qacar haqqında bilmədiklərimiz...

24.01.2019
Bütün xəbərlər