Mərd igidlər çörək verər, hey Alı - Alçalı Aşıq Məhərrəmin şeirləri

12:00 / 30.11.2018

AŞIQ MƏHƏRRƏM (1825-1910)

1825-ci ildə Göyçə mahalının Alçalı kəndində dünyaya göz açmışdır. Aşıq Alıya şəyirdlik etmiş, xalq arasında kamil sənətkar kimi hörmət qazanmışdır. Aşıq Məhərrəm 1910-cu ildə dünyasını dəyişmişdir. Əldə olunan şeirləri aşağıdakılardır.

 

 

 

BULAQLAR

Mən bilirəm, zimistanın qəhrindən

Ağ niqab örtübsən üzə bulaqlar!

Yaşılbaş sonalar tərk olub səndən,

Həsrətsən gəlinə, qıza, bulaqlar!

 

Cənnətül-məvadan olmusan təyyar,

Üstündə gəşt eylər cümlə ərənlər.

Sənə bəxş eyləyib bir pərvərdigar

Qüdrət yeygisindən təzə, bulaqlar!

 

Üstündə cəm olur türfə gözəllər,

Ağ sürüynən ətrafını bəzərlər.

Mərd iyidlər ağır xonlar düzərlər,

Xanlar mehman gələr sizə, bulaqlar!

 

Qarlı dağlar alçaqlanmaz, ucalmaz,

Ləşgər çəkib xotkar ondan bac almaz.

Səndən içən hicran çəkib qocalmaz,

Yetirsə də sinin yüzə, bulaqlar!

 

Məhərrəm arzular, gəlsin baharın,

Ərisin girmələr, tökülsün qarın.

Dad versin dəhanda Abi-Kövsərin,

Olsun içənlərə məzə, bulaqlar!

 

ÇƏP

Sən dənizsən, mən dəryayam,

Sən özünü bilmə çəp;

Çin-çin eylə şahmar zülfün,

Yar, boynuna salma çəp;

Sinən çarşı, məmən dükan,

Müştəriyəm bazarda;

Sən satgınan, qoy mən alım,

Mənim ilə olma çəp.

 

Şahi-cahan, mərdi-sultan,

Ərənlərin sərvəri;

İsmi Əli, özü bəli,

Yəni yerin ləngəri;

Əntərə çaldı qılıncı,

Fəth eylədi Xeybəri;

Möminlərə rəhbərdi,

O xəyala dalma çəp.

 

Ey Məhərrəm, sidqi-dillə

Sığın ağan Heydara;

Haqqı bil, mövlanı tanı,

Qalma aciz, avara;

Şahi-Mərdan sayəsində

Haçan gəlsən bazara;

Vur, çalxansın, qat bəhrəni,

Girdabında qalma, çəp.

 

GƏLMƏDİ

Ey gözəl, sənin təhrində

Huri, qılman gəlmədi;

Yıxdın könlümün evini,

Oldu viran, gəlmədi;

 

Açılsın mah camalın,

Qoy olsun bayram günü;

Cümlə-cahan həsrət çəkir

Mahi-ruhan gəlmədi.

 

Düşdü eşqin ataşına,

Yandı səməndər kimi;

Saz sinədə cuşa gəldi,

Cəm oldu dəftər kimi;

Heç mahalda ustad yoxdu

Aşıq Ələsgər kimi;

Yüz yerdən qətrə oynadı,

Belə ümman gəlmədi.

 

Məhərrəməm əzbərimdi

Sirri-sübhan ibtida;

Ondan münkir olan kimsə

Məhşərdə tapmaz cada;

Müxənnətə bel bağladım,

Zəhmətim getdi bada;

Bağlandı namərd kisəsi,

Daha dövran gəlmədi.

 

Tərsi-tərsinə

cığalı təcnis

Dağlar al geyinib, çöllər qırmızı,

Hüsnün zinət verir tərsi tərsinə.

Aşıq deyər, qəddi tər,

Libası tər, qəddi tər.

Bu gün bir hikmət gördüm

Mürdəsində qədd itər.

Qoy söykənsin köynəyinə qəddi tər,

Köynək tərdi, sinən tərsi tərsinə.

 

Mərd igidlər çörək verər, hey alı,

Namərd sənsən, çörək səndən həyalı.

Aşıq deyər, həyalı,

Gözəl gəzər həyalı.

Bədəsil əsil olmaz,

Əsil olan həyalı.

Yornuq maral otlar, gəzər hey yalı,

Ülkər ovçusundan tərsi tərsinə.

 

Məhərrəm, aç gözün həyat içində,

Dolan, gəz cahanı həyat içində.

Aşıq həyat içində,

Xalın həyat içində.

Bir canlıdı, bir cansız,

On beş həyat içində.

Qapısız - bacasız həyat içində,

Götürüb qoyarlar: tərsi tərsinə.

 

YANA–YANA

(cığalı təcnis)

Bir üzü gülməzin, bəxti küskünün,

Ağladım dərdinə ha yana-yana.

Aşıq deyər, ha yana,

Qəlbin oda ha yana.

Yaxşı dostu unutma,

Canın oda ha yana.

Çəksən də zəhmətin qədirbilməzin,

Axırda qalarsan ha yana-yana.

 

Ağanın hökmü ilə dərya dayandı,

Suya qərq olana dərya da yandı.

Aşıq deyər, nə yandı,

Nə yandırdı, nə yandı.

Kərəm oldu eşq əhli,

Axır oda nə yandı.

Məcnunu öldürdü Leyli həsrəti,

Eşqi sinəsində ha yana-yana.

 

Məhərrəm, qəlbini üzən nə qandı?

Düşünməzlər bu dünyadan nə qandı?

Aşıq deyər, nə qandı,

Nə yaradı, nə qandı.

Ağıllı yüz ad dedi,

Qanmaz ondan nə qandı?

Bir gün olar bu dünyadan köçərsən,

Ağlayar dostların ha yana-yana.

 

 


Etiket:
Xəbərlər

FƏRHAD ÖLÜB, KÜLÜNGÜNÜN SƏSİ GƏLİR

10.12.2018

İstedadlar sorağında: İlahə İmanova

09.12.2018

Özü ölsə, sözü ölməz ustadın

08.12.2018

Yazıçı, şəxsiyyət...

08.12.2018

 “ Komandanı türk olsa da, gələn rus ordusudur ” - Azərbaycan Parlamenti 100

07.12.2018

 “ Komandanı türk olsa da, gələn rus ordusudur ” - Azərbaycan Parlamenti 100

07.12.2018

AZƏRBAYCANI   POLŞADA   LƏYAQƏTLƏ   TƏMSİL   EDƏN   GƏNC  ZİYALIMIZ

07.12.2018

Vətən harayı əbədi həyat

06.12.2018

Murad Niyazlı

06.12.2018

İki min ildən çox tarixi olan qədim yurd yeri - Ardanış

06.12.2018

Göyçənin uzaqlardakı səsi...

05.12.2018

Aşıq yaradıcılığı

05.12.2018

Nərimanlı şair Bəhmənin şeirləri

04.12.2018

Firudin Cəlilov:"Bizim tariximizin böyük hissəsi erməni qrobar dilində yazılmış mətnlərdədir"

04.12.2018

Qərbi Azərbaycanın məşhur məktəbləri

03.12.2018

Başkənd kəndi

03.12.2018

Gənc elçimiz Sabir Rüstəmov

02.12.2018

MƏN KİMƏM, AZƏRBAYCANLI, YOXSA TÜRK?

02.12.2018

Mövlud Süleymanlı:" Mən özümü, özümüzü, yaşadığım yurdu, mənsub olduğum xalqı, milləti daha yaxşı dəyərləndirmişəm "

01.12.2018

Göyçənin İmanı, İmanın Göyçəsi

01.12.2018

Ardanışlı Aşıq Niftalı ilə bağlı əhvalatlar

30.11.2018

Mərd igidlər çörək verər, hey Alı - Alçalı Aşıq Məhərrəmin şeirləri

30.11.2018

Ermənilərdə Türk mənşəli şəxs adları

29.11.2018

Göyçə mahalı Abbasgölü (Camalgöl) kəndi

29.11.2018

Sonunu düşünən qəhrəman olmaz 

28.11.2018

Azərbaycanın NASA-dakı mütəxəssisi, gənc alim.

28.11.2018

Miskin Abdalın şeirləri (1430 - 1535 )

28.11.2018

Aşıq İsa Hüseyn oğlu Kazımov

27.11.2018

Ardanışda bir ağsaqqal var idi...

26.11.2018

Alicənab ziyalı və səmimiyyət adamı

26.11.2018

Göyçəli sərkərdə Məşədi Qasımın Əsgəran döyüşü - TARİXİ ARAŞDIRMA

26.11.2018

Əqidəsinin qulu olan kişi

25.11.2018

Üzeyir Hacıbəyovun aşıq sənəti haqqında qeydləri

24.11.2018

İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı

24.11.2018

Səfiyar Musayev

23.11.2018

Tələbə ikən Heydər Əliyevlə görüşən Rüstəmov Ramil Litvin oğlu

23.11.2018

Köklənmə və ya kainatla təmasda

23.11.2018

Artsax əslində kimin adıdır? – Erməni tarixinin gizli səhifələri

22.11.2018

Qondarma erməni soyqırımının saxta dəlilləri

22.11.2018

Göyçə hövzəsində Ağkilsə adlı neçə kənd var imiş

21.11.2018

Aşıq Alının şeirləri

21.11.2018

" Nə günahı telli sazın "- Aşıq Musanın şeirləri

21.11.2018

Qəzetləri vərəqləyərkən...

21.11.2018

ŞAİR MƏMMƏDHÜSEYN HAQQINDA MARAQLI TƏDQİQAT ƏSƏRİ

20.11.2018

Həyat dərsi (hekayə)

20.11.2018

Şuşa şəhərinin tarixi

20.11.2018

Cümhuriyyəti yıxan adamın aqibəti – ARAŞDIRMA

20.11.2018

Xatirələrimin qəhrəmanı - Əli Hacıyev

20.11.2018

Könül Bünyadzadə: “ Fəlsəfənin dili, yəqin ki, elə ruhun dilidir. ”

19.11.2018

Ömürdən qalan izlər

19.11.2018
Bütün xəbərlər