Mərd igidlər çörək verər, hey Alı - Alçalı Aşıq Məhərrəmin şeirləri

12:00 / 30.11.2018

AŞIQ MƏHƏRRƏM (1825-1910)

1825-ci ildə Göyçə mahalının Alçalı kəndində dünyaya göz açmışdır. Aşıq Alıya şəyirdlik etmiş, xalq arasında kamil sənətkar kimi hörmət qazanmışdır. Aşıq Məhərrəm 1910-cu ildə dünyasını dəyişmişdir. Əldə olunan şeirləri aşağıdakılardır.

 

 

 

BULAQLAR

Mən bilirəm, zimistanın qəhrindən

Ağ niqab örtübsən üzə bulaqlar!

Yaşılbaş sonalar tərk olub səndən,

Həsrətsən gəlinə, qıza, bulaqlar!

 

Cənnətül-məvadan olmusan təyyar,

Üstündə gəşt eylər cümlə ərənlər.

Sənə bəxş eyləyib bir pərvərdigar

Qüdrət yeygisindən təzə, bulaqlar!

 

Üstündə cəm olur türfə gözəllər,

Ağ sürüynən ətrafını bəzərlər.

Mərd iyidlər ağır xonlar düzərlər,

Xanlar mehman gələr sizə, bulaqlar!

 

Qarlı dağlar alçaqlanmaz, ucalmaz,

Ləşgər çəkib xotkar ondan bac almaz.

Səndən içən hicran çəkib qocalmaz,

Yetirsə də sinin yüzə, bulaqlar!

 

Məhərrəm arzular, gəlsin baharın,

Ərisin girmələr, tökülsün qarın.

Dad versin dəhanda Abi-Kövsərin,

Olsun içənlərə məzə, bulaqlar!

 

ÇƏP

Sən dənizsən, mən dəryayam,

Sən özünü bilmə çəp;

Çin-çin eylə şahmar zülfün,

Yar, boynuna salma çəp;

Sinən çarşı, məmən dükan,

Müştəriyəm bazarda;

Sən satgınan, qoy mən alım,

Mənim ilə olma çəp.

 

Şahi-cahan, mərdi-sultan,

Ərənlərin sərvəri;

İsmi Əli, özü bəli,

Yəni yerin ləngəri;

Əntərə çaldı qılıncı,

Fəth eylədi Xeybəri;

Möminlərə rəhbərdi,

O xəyala dalma çəp.

 

Ey Məhərrəm, sidqi-dillə

Sığın ağan Heydara;

Haqqı bil, mövlanı tanı,

Qalma aciz, avara;

Şahi-Mərdan sayəsində

Haçan gəlsən bazara;

Vur, çalxansın, qat bəhrəni,

Girdabında qalma, çəp.

 

GƏLMƏDİ

Ey gözəl, sənin təhrində

Huri, qılman gəlmədi;

Yıxdın könlümün evini,

Oldu viran, gəlmədi;

 

Açılsın mah camalın,

Qoy olsun bayram günü;

Cümlə-cahan həsrət çəkir

Mahi-ruhan gəlmədi.

 

Düşdü eşqin ataşına,

Yandı səməndər kimi;

Saz sinədə cuşa gəldi,

Cəm oldu dəftər kimi;

Heç mahalda ustad yoxdu

Aşıq Ələsgər kimi;

Yüz yerdən qətrə oynadı,

Belə ümman gəlmədi.

 

Məhərrəməm əzbərimdi

Sirri-sübhan ibtida;

Ondan münkir olan kimsə

Məhşərdə tapmaz cada;

Müxənnətə bel bağladım,

Zəhmətim getdi bada;

Bağlandı namərd kisəsi,

Daha dövran gəlmədi.

 

Tərsi-tərsinə

cığalı təcnis

Dağlar al geyinib, çöllər qırmızı,

Hüsnün zinət verir tərsi tərsinə.

Aşıq deyər, qəddi tər,

Libası tər, qəddi tər.

Bu gün bir hikmət gördüm

Mürdəsində qədd itər.

Qoy söykənsin köynəyinə qəddi tər,

Köynək tərdi, sinən tərsi tərsinə.

 

Mərd igidlər çörək verər, hey alı,

Namərd sənsən, çörək səndən həyalı.

Aşıq deyər, həyalı,

Gözəl gəzər həyalı.

Bədəsil əsil olmaz,

Əsil olan həyalı.

Yornuq maral otlar, gəzər hey yalı,

Ülkər ovçusundan tərsi tərsinə.

 

Məhərrəm, aç gözün həyat içində,

Dolan, gəz cahanı həyat içində.

Aşıq həyat içində,

Xalın həyat içində.

Bir canlıdı, bir cansız,

On beş həyat içində.

Qapısız - bacasız həyat içində,

Götürüb qoyarlar: tərsi tərsinə.

 

YANA–YANA

(cığalı təcnis)

Bir üzü gülməzin, bəxti küskünün,

Ağladım dərdinə ha yana-yana.

Aşıq deyər, ha yana,

Qəlbin oda ha yana.

Yaxşı dostu unutma,

Canın oda ha yana.

Çəksən də zəhmətin qədirbilməzin,

Axırda qalarsan ha yana-yana.

 

Ağanın hökmü ilə dərya dayandı,

Suya qərq olana dərya da yandı.

Aşıq deyər, nə yandı,

Nə yandırdı, nə yandı.

Kərəm oldu eşq əhli,

Axır oda nə yandı.

Məcnunu öldürdü Leyli həsrəti,

Eşqi sinəsində ha yana-yana.

 

Məhərrəm, qəlbini üzən nə qandı?

Düşünməzlər bu dünyadan nə qandı?

Aşıq deyər, nə qandı,

Nə yaradı, nə qandı.

Ağıllı yüz ad dedi,

Qanmaz ondan nə qandı?

Bir gün olar bu dünyadan köçərsən,

Ağlayar dostların ha yana-yana.

 

 


Etiket:
Xəbərlər

Kiçik bir zaman kəsiyində rayon mərkəzi Spitak şəhəri, qonşu kəndlər, o cümlədən Qursalı kəndimiz yer üzündən silindi- Vaqif Namazov

19.05.2019

Göy üzünün şairi

18.05.2019

Bizsiz Laçın işğaldan sonra (FOTO)

18.05.2019

Türkün qədim yurdu- İrəvan Xanlığının tarixi

17.05.2019

Bilmək və inanmaq arasında - Nəyə inanırıq, nəyi bilirik?

16.05.2019

Qoşabulaq kəndindən II dünya müharibəsində həlak olan və itkin düşən soydaşlarımız

16.05.2019

Üzeyir Hacıbəyov aşıq sənəti haqqında

15.05.2019

Ardanış kolxozu və sədrləri

15.05.2019

Həyat yoldaşı ilə birgə güllələnən Sovet İttifaqı qəhrəmanı, gənc general kimdi?

14.05.2019

Tanınmış yazıçı- publisist, vətənpərvər ziyalı

14.05.2019

“Könüllü” köçürülmə erməni xəyanəti idi

13.05.2019

Yüzilliklər boyu yaşayacaq bir abidə...

13.05.2019

Tarixin GİZLİNLƏRİ – Rus zabit Berlinə bayraq sancan Məmmədovu niyə güllələdi? – VİDEO

12.05.2019

Dastan haqqında

11.05.2019

Azərbaycanlıların deportasiyası və 1988-ci il faciəsi

11.05.2019

Bir gölün dəniz dərdi

10.05.2019

“Rütbəli erməni əyilib mənə dedi ki, atam azərbaycanlıdır...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

10.05.2019

Dünya siyasətinin Heydər Əliyev zirvəsi

10.05.2019

“Özümü tualetə atıb boğulmaq yeganə xilas yolu idi...” –ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

09.05.2019

GÖYÇƏNİN SAZ-SÖZ USTADLARI İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ

09.05.2019

Ədəbiyyatın Şuşasız Şuşası

08.05.2019

“Avtomatın qundağı ilə vurdular, düşdüm meyitin üstünə...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

08.05.2019

Dəmir Gədəbəylinin şeirləri

07.05.2019

300 erməninin mühasirəsində: bitməyən gecə, qaranlıq lağımda itən düşmən – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

07.05.2019

"Ermənistandan" qovulmuş Azərbaycan türklərinin sayı

07.05.2019

Kitab danışır - Xalqların və Kütlənin psixologiyası.

06.05.2019

Azərbaycan ədəbiyyatında deportasiya mövzusuna həsr olunmuş əsərlər

06.05.2019

Abbas Çayxorski - Qəribə soyadlı azərbaycanlı “Atom kralı”

05.05.2019

Azıx mağarasının müasir taleyi və “erməni dişi” - Şəhla Cabbarlı yazır

04.05.2019

Nərimanlı kəndindən ikinci dünya müharibəsində itkin düşən soydaşlarımız

04.05.2019

Sonradan sevərsən...

04.05.2019

Göyçə dedim, yaralarım göynədi...

03.05.2019

Aclıq
(Hekayə)

03.05.2019

RAMİZ RÖVŞƏN OLAN YERDƏ...

02.05.2019

Göyçə gölü, göy üzündə gözüm var

01.05.2019

Göyçə mahalında Adatəpə kəndi

01.05.2019

Görəsən mavi gözlü, şux mələyim, Göyçə gölüm bu hicrana necə dözür...

30.04.2019

Soyqırıma məruz qalan Azərbaycan toponimləri

30.04.2019

Xocalı soyqırımını törətmiş ermənini məhv edən döyüşçü - Aprel döyüşlərinin gizli tərəfi

29.04.2019

“CAMALIN GÖYÇƏKDİ BAYRAM AYINDAN” – Professor Ələddin Allahverdiyevin yazısı

28.04.2019

Allahverdi Təkləlinin şeirləri

28.04.2019

“REPATRİASİYA”... DEPORTASİYA... və yaxud GİZLİ İŞĞAL

27.04.2019

Bizim Kino - Babək

27.04.2019

Kitablar haqqında 15 maraqlı məlumat

26.04.2019

Gülzar nənə ilə Kitab bayramı

26.04.2019

İçimdən göyərən dərdimdi Göyçə…   II HİSSƏ

25.04.2019

Ermənistanda Türk toponimlərinin dəyişdirilməsi

24.04.2019

Qərbi Azərbaycan (Ermənistan) kolanıları

24.04.2019

Asif Ata. Deyimlər (“Rəmzlər” Bitiyindən)

23.04.2019

Səfəvilər dövründə Azərbaycan dili

23.04.2019
Bütün xəbərlər