Məcnun Göyçəli –Bir bahar zambağı açmışdı könlüm, Dövranın fırçası dərdimi çəkdi!

17:00 / 25.03.2019

Qərbi Azərbaycan Türk şairlərindən olan Göyçədilli, Göyçətəbli şair Məcnun Göyçəlinin “Rübailər, Ocaqyalı” kitabının titul vərəqində kitabın redaktoru Əli Rza Xələfli Məcnun Göyçəlininin yaradıcılığı haqqında qısa bioqrafiq məlumatı belə təqdim etmişdir:

“Məcnun Göyçəli milli ruha köklənmiş, çağdaş poeziyamızın sayılan-seçilən nümayəndələrindəndir. Şairin “Seçilmiş əsərləri”nin birinci cildinə zaman-zaman qələmə aldığı müxtəlif janrlı bədii nümünələr, o cümlədən iki poeması daxil edilmişdir. Məcnun Göyçəli yaradıcılığında təxəlik, poetik duyum, səmimiyyət, doğma el-obaya məhəbbət, yurd həsrəti, didərginlik həyatı, övlad dərdi başlıca yer tutur. Kövrək ruhlu, zərif duyğulu, incə deyimli ifadələr, gözlənilməz bədii sonluqlar şairin yaradıcılığına xas olan axar-baxarlı poetik lövhələr oxucu yaddaşında silinməz izlər buraxır, insanın mənəvi aləminə təzəlik və təravət gətirir.

Yetər ki, səbrinizə yer göstərib, bu dəyərli şairimizi ağıl-kamal gözü ilə, ürəklə oxumağa girişib zəngin poeziyası ilə dərdləşəsiniz. ”Bəli, bir oxucu kimi “Rübailər, Ocaqyalı” kitabını vərəqləyib oxumağa başladım. Kitabın birinci səhifəsindəki:

“Bir bahar zambağı açmışdı könlüm,

Dövranın fırçası dərdimi çəkdi!” bu iki misra proloq əvəzi başdan yazılımışdır. Əlbəttə şair hələ neçəki Göyçə yağı caynağına keçməmişdi, sevgidən, məhəbbətdən, gözəlliklərin al-əlvan boyalarından yazırdı, lakin “Göyçə dərdinə” düçar olandan sonra nisgilli, kədərli şeirlər yazmağa başladı- “əlinə dərd çəkən fırça” aldı- dərdli bədii lövhələr onun yaradıcılığını çulğadı.

Məcnun Göyçəlinin Hüseyn Arifin “Göyçəlilər, dağılmayın Göyçədən” şeirinə cavabında zamanın haqq-ədalət tərəzisinin əyildiyi məqamını poetik lövhələrlə təsvir etdi və bu cavab şeri dillərdə dolaşmaqdadır...İndi mövzuya münasib şairin bəzi rübailərindən seçmələr edərək hikmətli misralarda əks olunan ustad nəsihətlərindən faydalanaq.

Namərd xalçasında gəl, qurma bardaş,

Canda qan ağladar atdığın hər daş.

Necə baş qoyasan soyuq torpağa?

Hər qazılan məzar gor deyil, qardaş!

Bəli, hər bir insan doğulduğu məkanda rahat uyuya bilər... Yad eldə qazılan məzar bir gün insanın öz kəndindəki, şəhərindəki məzərlıqda yenidən qazılır və onun goru-qəbri həqiqi məkanında qərarlaşır.

Paklığın aynasına şər örtüyü salma gəl,

Yamanlığa pul qoyub, yaxşılığı alma gəl.

Fələkqanad atını yüz il çapsan, nə fayda,

Xeyirünvan günlərin səfərindən qalma gəl.

Bu rübaidə də ustad sözü odur ki, “Yamanlığa pul qoyub, yaxşılığı alma gəl” rüşvətlə vəzifəyə keçib (məmur xalqa sədaqətli xidmət mərtəbəsidir) xalqı soyanlara işarədir...

Hərə öz bəxtinin təxtinə dönür,

Bir fikir aləmi yüz don bürünür.

Aslan dişlərində bərq vuran Günəş

Gör neçə ceyranın gözündə sönür!

Bu rübaidə də şair həyatın ədalətsizliyindən bəhs edir, təzadların reallığı da ədalət baxımından qəbul olunmaz hesab edərək etirazını bildirir. Bu cur yanaşma şair hümanizminin təzahürüdür və gözəlliklərin vəhşilər tərəfindən məhv olunmasının əleyhində dayanır...

Oyağın bir, yatanın yüz düşməni var,

İnsan oğlu dar məzarda yuxu tapar.

Baş qoyma gəl bu dünyanın balışına,

Vücudunu haqqa sarı oyaq apar.

Bu rübaidə də hikmət dərindir. Belə ki, elə bizim yuxulayıb çox bəlalara düçar olmağımız öz əksini tapır...Məcnun Göyçəli hərtərəfli dünyagörüşünə malik istedadlı şairlərimizdəndir, var olsun!

Niftalı GÖYÇƏLİ


Etiket:
Xəbərlər

Dünya siyasətçilərinin Heydər Əliyev haqqında səmimi fikirləri...

15.06.2019

Dövlətimizin və müstəqilliyimizin xilaskarı

15.06.2019

Meyitlərin altından sağ çıxan dünyaca məşhur azərbaycanlıdan İNANILMAZ SÖZLƏR: 27 il öncə Şuşada...

14.06.2019

“Atamı yalnız qışda görürdük”– Mirzə Cəlilin Polşadakı ailəsi ilə EKSKLÜZİV MÜSAHİBƏ (FOTOLAR)

13.06.2019

Abdal - Təsəvvüfün (Sufizmin) əsası kimi

12.06.2019

“Çox təəssüf ki, mən hələ indi İsa Muğannanın qızı olduğumu dərk edirəm” – MÜSAHİBƏ

12.06.2019

Hitler və Stalinin dərdindən divanə olduğu AGENT QADIN – MARAQLI FAKTLAR

11.06.2019

İslam dünyasına sərt senzura necə gəldi - Əl-Fərabi

11.06.2019

Qədim Türklərdə SIRĞA

10.06.2019

Azərbaycanda çadra əleyhinə hərəkat - Səriyyə Xəlilovanın Bakını ayağa qaldıran qətli

10.06.2019

İrəvan ədəbi mühitinin XIX əsr və XX əsrin 20-ci illərini əhatə edən dövrünün tarixi özünəməxsusluğu

08.06.2019

Müşfiqli günlərim

08.06.2019

Tofiq Yusifin şeirləri

07.06.2019

AĞKİLSƏ

07.06.2019

Puşkin və Düma eyni adam imiş - VERSİYA

06.06.2019

İrəvanda erməni dövləti necə yaradıldı? - ARAŞDIRMA – II HİSSƏ

06.06.2019

Vaqif Səmədoğlu şeirləri

05.06.2019

İrəvanda erməni dövləti necə yaradıldı? - ARAŞDIRMA - YENİ SƏNƏDLƏR
I hissə

05.06.2019

Nazim Əhmədli: - Mən həmişə demişəm ki, biz özümüz yadplanetliyik. Bizi kainatdan yer kürəsinə atıblar.

04.06.2019

Şahbulaq Qıfılı saray kompleksi - Qarabağ abidələri

03.06.2019

QƏHRƏMAN DÖYÜŞÇÜNÜN QƏHRƏMAN XANIMI

03.06.2019

Fəlsəfə - Bernard Şou
(1856-1950)
Görkəmli irland dramaturqu və romançısı, Nobel mükafatı laureatı.

02.06.2019

NÖVRƏS İMAN YARADICILIĞINDA HƏZRƏT ƏLİ (Ə.) VƏ ƏHLİ-BEYT (Ə.) SEVGİSİ

31.05.2019

Mirzə Ələkbər Sabirin ilk və son müsahibəsi: “Başda o böyükdür, yaşda mən”

31.05.2019

Ermənilər özlərinə necə tarix uydurub? - Fransız tarixçidən şok

30.05.2019

Rəsulzadənin yaxın dostu olan Kəngərlinın qızı İNANILMAZ SİRLƏRİ AÇDI: Leyla xanım… – MÜSAHİBƏ

29.05.2019

MƏHƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏ

28.05.2019

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularının məzarları

28.05.2019

Ustad Aşıq Hacı Göyçəlinin yeganə müsahibəsi...

27.05.2019

TÜRKİYƏNİN İLK QADIN VƏKİLİ – ŞUŞALI QIZ

26.05.2019

İlanqaya

25.05.2019

EL YERİDİ, 
YALQIZ QALDIN SƏHRADA...
(Dədə Ələsgərin ruhuyla söhbət)

25.05.2019

Firuz Göyçəsizin şeirləri

24.05.2019

Qərbi Azərbacanım - mənim vətənim 

24.05.2019

Fukidid ‒ Milos dialoqu

23.05.2019

Anton Çexovun Qardaşına Yazdığı Məktub

23.05.2019

Ərtoğrol Cavid - Ölümə tərk edilən...

22.05.2019

Ağ Aşıq Allahverdinin şeirləri

22.05.2019

Musa Yaquba camaat az qala ürəyini verməyə hazırdır, durub iki min manat verirlər.

21.05.2019

Dünənki Qərbi Azərbaycan tariximizdən və Göyçə ziyalılarından xatirə.

21.05.2019

Qızı Əhməd bəy Ağaoğlu haqqında

20.05.2019

Kiçik bir zaman kəsiyində rayon mərkəzi Spitak şəhəri, qonşu kəndlər, o cümlədən Qursalı kəndimiz yer üzündən silindi- Vaqif Namazov

19.05.2019

Göy üzünün şairi

18.05.2019

Bizsiz Laçın işğaldan sonra (FOTO)

18.05.2019

Türkün qədim yurdu- İrəvan Xanlığının tarixi

17.05.2019

Bilmək və inanmaq arasında - Nəyə inanırıq, nəyi bilirik?

16.05.2019

Qoşabulaq kəndindən II dünya müharibəsində həlak olan və itkin düşən soydaşlarımız

16.05.2019

Üzeyir Hacıbəyov aşıq sənəti haqqında

15.05.2019

Ardanış kolxozu və sədrləri

15.05.2019

Həyat yoldaşı ilə birgə güllələnən Sovet İttifaqı qəhrəmanı, gənc general kimdi?

14.05.2019
Bütün xəbərlər