Məcnun Göyçəli –Bir bahar zambağı açmışdı könlüm, Dövranın fırçası dərdimi çəkdi!

17:00 / 25.03.2019

Qərbi Azərbaycan Türk şairlərindən olan Göyçədilli, Göyçətəbli şair Məcnun Göyçəlinin “Rübailər, Ocaqyalı” kitabının titul vərəqində kitabın redaktoru Əli Rza Xələfli Məcnun Göyçəlininin yaradıcılığı haqqında qısa bioqrafiq məlumatı belə təqdim etmişdir:

“Məcnun Göyçəli milli ruha köklənmiş, çağdaş poeziyamızın sayılan-seçilən nümayəndələrindəndir. Şairin “Seçilmiş əsərləri”nin birinci cildinə zaman-zaman qələmə aldığı müxtəlif janrlı bədii nümünələr, o cümlədən iki poeması daxil edilmişdir. Məcnun Göyçəli yaradıcılığında təxəlik, poetik duyum, səmimiyyət, doğma el-obaya məhəbbət, yurd həsrəti, didərginlik həyatı, övlad dərdi başlıca yer tutur. Kövrək ruhlu, zərif duyğulu, incə deyimli ifadələr, gözlənilməz bədii sonluqlar şairin yaradıcılığına xas olan axar-baxarlı poetik lövhələr oxucu yaddaşında silinməz izlər buraxır, insanın mənəvi aləminə təzəlik və təravət gətirir.

Yetər ki, səbrinizə yer göstərib, bu dəyərli şairimizi ağıl-kamal gözü ilə, ürəklə oxumağa girişib zəngin poeziyası ilə dərdləşəsiniz. ”Bəli, bir oxucu kimi “Rübailər, Ocaqyalı” kitabını vərəqləyib oxumağa başladım. Kitabın birinci səhifəsindəki:

“Bir bahar zambağı açmışdı könlüm,

Dövranın fırçası dərdimi çəkdi!” bu iki misra proloq əvəzi başdan yazılımışdır. Əlbəttə şair hələ neçəki Göyçə yağı caynağına keçməmişdi, sevgidən, məhəbbətdən, gözəlliklərin al-əlvan boyalarından yazırdı, lakin “Göyçə dərdinə” düçar olandan sonra nisgilli, kədərli şeirlər yazmağa başladı- “əlinə dərd çəkən fırça” aldı- dərdli bədii lövhələr onun yaradıcılığını çulğadı.

Məcnun Göyçəlinin Hüseyn Arifin “Göyçəlilər, dağılmayın Göyçədən” şeirinə cavabında zamanın haqq-ədalət tərəzisinin əyildiyi məqamını poetik lövhələrlə təsvir etdi və bu cavab şeri dillərdə dolaşmaqdadır...İndi mövzuya münasib şairin bəzi rübailərindən seçmələr edərək hikmətli misralarda əks olunan ustad nəsihətlərindən faydalanaq.

Namərd xalçasında gəl, qurma bardaş,

Canda qan ağladar atdığın hər daş.

Necə baş qoyasan soyuq torpağa?

Hər qazılan məzar gor deyil, qardaş!

Bəli, hər bir insan doğulduğu məkanda rahat uyuya bilər... Yad eldə qazılan məzar bir gün insanın öz kəndindəki, şəhərindəki məzərlıqda yenidən qazılır və onun goru-qəbri həqiqi məkanında qərarlaşır.

Paklığın aynasına şər örtüyü salma gəl,

Yamanlığa pul qoyub, yaxşılığı alma gəl.

Fələkqanad atını yüz il çapsan, nə fayda,

Xeyirünvan günlərin səfərindən qalma gəl.

Bu rübaidə də ustad sözü odur ki, “Yamanlığa pul qoyub, yaxşılığı alma gəl” rüşvətlə vəzifəyə keçib (məmur xalqa sədaqətli xidmət mərtəbəsidir) xalqı soyanlara işarədir...

Hərə öz bəxtinin təxtinə dönür,

Bir fikir aləmi yüz don bürünür.

Aslan dişlərində bərq vuran Günəş

Gör neçə ceyranın gözündə sönür!

Bu rübaidə də şair həyatın ədalətsizliyindən bəhs edir, təzadların reallığı da ədalət baxımından qəbul olunmaz hesab edərək etirazını bildirir. Bu cur yanaşma şair hümanizminin təzahürüdür və gözəlliklərin vəhşilər tərəfindən məhv olunmasının əleyhində dayanır...

Oyağın bir, yatanın yüz düşməni var,

İnsan oğlu dar məzarda yuxu tapar.

Baş qoyma gəl bu dünyanın balışına,

Vücudunu haqqa sarı oyaq apar.

Bu rübaidə də hikmət dərindir. Belə ki, elə bizim yuxulayıb çox bəlalara düçar olmağımız öz əksini tapır...Məcnun Göyçəli hərtərəfli dünyagörüşünə malik istedadlı şairlərimizdəndir, var olsun!

Niftalı GÖYÇƏLİ


Etiket:
Xəbərlər

Qərbi Azərbaycan (Ermənistan) kolanıları

24.04.2019

Asif Ata. Deyimlər (“Rəmzlər” Bitiyindən)

23.04.2019

Səfəvilər dövründə Azərbaycan dili

23.04.2019

Bizim Kino - Qanlı Zəmi 

22.04.2019

Göyce.az Azər Abdullanın "Qəmərlidən keçən qatar"  hekayəsini təqdim edir.

21.04.2019

Qardaşını və oğlunu şəhid verən yeganə Xalq yazıçımız

21.04.2019

Viktor Hüqo və onun "Paris Notr-Dam kilsəsi"

20.04.2019

Qəlbində vətən həsrəti inildəyən şair...

19.04.2019

Başlıbel qətliamından 26 il ötür - İşğaldakı Şəhid ruhlar məskəni...

19.04.2019

Özünü ölümə atıb əsgərlərini xilas edən komandir: Elnur Əliyevin həyat yolu- FOTOLAR

18.04.2019

Özündən 60 yaş böyük kişi ilə evlənən dahi qızcığaz

17.04.2019

URVATLI SÖZÜN İŞIĞINDA

17.04.2019

Əliyev İsmayıl Hüseyn oğlu

16.04.2019

Azərbaycandilli mətbuat Ermənistanda qadağaya məruz qalanda, Bakıda erməni dilində qəzet və jurnallar çıxıb

16.04.2019

"Böyük Ermənistan və ermənilərin xilası”: ABŞ nədən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tanımadı...

15.04.2019

BAĞLAYIN GÜNAHKAR PƏNCƏRƏLƏRİ
       (Məsum günahkar Elina üçün )

15.04.2019

Xain bəd qandırar a yara məndən-Növrəs İmanın şeirləri

14.04.2019

Rusiya sovetləşmə müqabilində Zəngəzur, Göyçə, Dərələyəz mahalları Ermənistana vermişdir.

14.04.2019

Kişilik məktəbi (Hekayə)

13.04.2019

Xatirə Həsrət Göyçənin şeirləri

12.04.2019

Erməni tarixçi ermənilərin qədim xalq olması barədə iddiaları alt-üst etdi – Video

12.04.2019

“BÜTÜN QƏLƏBƏLƏR – QAN RƏNGİNDƏDİR”

12.04.2019

XIX əsrin əvvəllərində Qarabağ və Gəncə xanlıqlarının inzibati vahidləri və əhalisi

11.04.2019

Müəllim ucalığı

11.04.2019

Ənəlhəqq həqiqəti...

10.04.2019

Namiq Məna: Meyxanada bədahətən şeir deyən elə adamlar göstərərəm sizə, özünə şairəm deyən bir ay evində oturub fikirləşsə, o sözləri yaza bilməz.

10.04.2019

Rəşid Göyçənin şeirləri

09.04.2019

AŞIQ ŞAHSOLTAN – 70   SAZLI-SÖZLÜ BİR DÜNYANIN RƏNGLƏRİ

09.04.2019

17 nəfərin diri-diri yandırıldığı gün-AĞDABAN SOYQIRIMI

08.04.2019

İlk baxışdan ilk məhəbbət

07.04.2019

Füzuli Sabiroğlunun şeirləri

06.04.2019

Bir toponimin hikməti

06.04.2019

Richard Branson - Hər şeyi kənara qoy! GİRİŞ VƏ ET!...

05.04.2019

Sarınər gədiyinə varanda

05.04.2019

Göyçə gölünün pıçıltıları

04.04.2019

Aprel şəhidləri - Fotolorla

04.04.2019

İstedadlar sorağında - Rəşid Bərgüşadlı

03.04.2019

İtirdiklərimiz!...

02.04.2019

Gizlin dəfn edilən böyük aktyor - Adil İsgəndərovu niyə kimsə yada salmadı...

01.04.2019

Ləngərli kişi

01.04.2019

İşğalçı Rusların dərsini verən Səfəvi hökmdarı - II Şah Abbas

31.03.2019

1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımı. Bakıda mart qırğınları

31.03.2019

Aşıq Alının yeddi divanisi

30.03.2019

"Mikoyan Dağlıq Qarabağ və Zəngəzurun Ermənistana verilməsinə ən kəskin etiraz edənlərdən olub"

30.03.2019

Bu torpaqda izin qaldı...

29.03.2019

“Erməni-qriqoryan kilsəsi XIX əsr ərzində alban irsini məhv edib, qarət edirdi”

28.03.2019

Vətən, başın sağ olsun

28.03.2019

İrəvan şəhəri və onun tarixi haqqında

27.03.2019

Ermənilərə qan udduran qaçaq qadın-“Kişi Tavat” - ARAŞDIRMA

27.03.2019

“Qorbaçov “peşka” idi, SSRİ-ni Andropovun adamları dağıtdı” - SƏS-KÜY YARADACAQ MÜSAHİBƏ

26.03.2019
Bütün xəbərlər