Qəzetləri vərəqləyərkən...

10:03 / 21.11.2018

Faşist Almaniyası üzərinda qələbənin 20 illiyi qarşısında. Basarkeçər rayon qəzetinin rəngi saralmış bir nömrəsi qarşımızdadır. Burada Nərimanlı kəndindən 6 nəfər gəncin Sovet Ordusu sıralarına yola salınmasından danışılır. Qəzet yazır: “ Böyük qardaş Bəylər Aslanov üzünü kiçik qardaşı Əvəzə tutaraq belə dedi:- Göyçə torpağının adına layiq xidmət edərsən! Vətəni doğma Ana kimi sev! Get, qardaşım, uğurlar olsun! ” Əvəz Aslanov 115-ci diviziyanın 313-cü artileriya polkunda xidmət edirdi. Böyük Vətən Müharibəsi illərində o, Leninqraddan Berlinə qədər vuruşa-vuruşa şərəfli bir qəhrəmanlıq yolu keçmişdir. Ən ağır dəqiqələrdə doğma qardaşının “ Vətəni doğma Anan kimi sev ” sözləri Əvəzin qulaqlarında səslənirdi. O, döyüş tapşırıqlarını həmişə müvəffəqiyyətlə yerinə yetirir, hər cür çətinliklərin öhdəsindən fədakarlıqla gəlirdi. Bunu cəbhə qəzetlərindən əlimizə çatan yazılar bir daha sübut edir. Budur, “ За Родину ” adlı qəzet 1941-ci il 2 avqust nömrəsində yazır: “ Həyəcan vaxtı serjant Əvəz Aslanov və Batalovun dəstələri birinci yer tutdular ”. Bir qədər sonra hissəyə tapşırıq verilir ki, piyada qoşunların hərəkətinə mane olan faşist atəş məntəqələrini məhv etsin. Əvəz Aslanov topçu yoldaşlarından öz həmyerlisi, Kiçik Məzrə kənd sakini Məmməd Hacıyev, Əmikişi Quliyev və başqaları ilə birlikdə ölümə qarşı mərdliklə sinə gərərək bu tapşırığı müvəffəqiyyətlə yerinə yetirir. 1941-ci ilin dekabrın 13-də həmin qəzet bu barədə yazırdı: “ Serjant Aslanov usta atıcıdır. O, sərrast atəşi ilə düşmənin 10-a qədər atəş nöqtəsini susdurmuş və çoxlu faşist məhv etmişdir. Aslanov yoldaşın döyüşdə göstərdiyi xidmət mükafata layiq görülmək üçün baş komandanlığa təqdim edilmişdir ”. “ Aslanov və onun döyüş yoldaşları öz hissələrinin döyüş ənənələrini zənginləşdirirlər ” sərlövhəli başqa bir məqalədə cəsur döyüşçünün qoçaqlığına dair əsaslı məlumat verilir. “ За Родину ” qəzetində həmin il dekabrın 24-cü nömrəsində birinci səhifədə gözəçarpan yerdə iri hərflərlə belə bir başlıq yazılmışdır: “ Baş serjant Kazımovdan, kiçik serjant İdrisovdan və serjant Aslanovdan nümunə götürün! Faşistlərdən intiqam almağı onlardan öyrənin! ”. Aslanov cəbhədə fədakarlıqla vuruşurdu. Hissədə çıxan qəzetlər onun adını tez-tez çəkir, yoldaşlarını da belə qəhrəmanlıqla vuruşmağa çağırırdı. “ За Родину ” qəzetinin 1942-ci il 26 iyun tarixli nömrəsində siyasi rəhbər M. Yumatovun “Döyüş ustalığı”adlı məqaləsi dərc edilmişdir. Burada yazılır: “ İyunun 24-də atıcı Əvəz Aslanov partiya bileti aldı. Bileti komissarın əlindən alarkən o, döyüş müvəffəqiyyətlərini artırmağı, məhv etdiyi düşmənini sayını çoxaltmağı vəd etdi. Gənc kommunistin sözü işdən ayrılmadı. Partiya bileti alandan sonra Aslanov hissəsi 2 alman batareyası üzərinə atəş açdı. Batareyalardan biri susduruldu, ikincisi isə məhv edildi. Döyüş əməliyyatında Aslanov üç yerdən yaralandı. Bu uç yara onun nə qədər igid və mərd döyüşçü olduğunu bir daha sübut etdi. Yaralar azacıq sağalan kimi döyüşçü yenidən ön atəş xəttinə, öz doğma topunun yanına qayıtdı. Əvəz Aslanov bir dəqiqə belə itirmir. O öyrənir, sənətinin mahir ustası olmağa can atır, həm də biliyini yoldaşlarına öyrədirdi. Son günlərdə batareyada əsl bayram idi. Döyüş yoldaşları Əvəz Aslanovu cəbhədə göstərdiyi şücaətə görə ikinci dəfə medalla təltif olunması münasibətilə təbrik edirdilər ”. Leninqrad ətrafındakı vuruşmalarda o, daha böyük fədakarlıq göstərdi. Bu xəbər doğma Göyçə mahalına da gəlib çatdı. Budur, 1944-cü il 14 noyabr tarixli “ Sovet Erməistanı ” qəzetinin birinci səhifəsində “ Cəsur döyüşçü Əvəz Aslanov ” sərlövhəli bir məqaləni və Aslanovun portretini görürük. Məqaləni hissənin komandiri yazmışdı. Burada deyilir: “ Aslanov yoldaş ordu sıralarında ikən bolşeviklər partiyası sıralarına qəbul edilmişdir. O, qorxmaz, cəsur, ürəkli, hünərli və mətanətli döyüşçüdür. Vətən müharibəsi cəbhələrində onun göstərdiyi fədakarlıqlar həqiqətən tərifəlayiqdir. Sevimli Leninqrad şəhərinin müdafiəsində Aslanovun xüsusi qoçaqlığı olmuşdur. O, həmin şəhər uğrunda döyüşlərdən birində 15 alman soldat və zabitini öldürmüş, iki düşmən tankını məhv etmiş, ona görə də “ Döyüş xidmətlərinə görə ” medalı ilə təltif edilmişdir ”. Yenə həmin məqalədə oxuyuruq: “ Leninqrad uğrunda aparılan başqa bir döyüşdə 30 almanı cəhənnəmə vasil etmiş, “ Leninqradın müdafiəsinə görə ” medalı almışdır. Aslanov tapşırıqları cəsarətlə həyata keçirmiş, öz yoldaşları ilə bir çox alman qırmış və 110 faşisti əsir tutaraq hissələrinə gətirmişdir. Onun göstərdiyi igidlik komandanlıq tərəfindən qiymətləndirilərək “İgidliyə görə” medalı ilə təltif edilmişdir”.Məqalədə böyük əhəmiyyəti olan bir körpünün dağıdılmasında Aslanovun göstərdiyi hünərdən bəhs edilərək yazılır: “ Aslanov göstərdiyi bu qoçaqlığa görə bu il mayın 20-də komandanlıq tərəfindən “ Qızıl Ulduz”ordeni ilə təltif edilmişdir ”. Məqalədə deyilir ki, “ düşmən qərərgahını dağıtmaq haqında tapşırıq alan Aslanov öz yoldaşları ilə 70-dən artıq düşmən soldatını məhv etmiş, 6 əsir tutmuş və lazımi sənədləri götürüb öz hissəsinə qayıtmışdır ”. Müharibə cəbhələrində döyüş tapşırıqlarını həmişə müvəffəqiyyətlə yerinə yetirən Əvəz Aslanov bir orden və 7 medalla təltif olunmuşdur. 1945-ci ilin əvvəllərində müharibənin qurtarmasına az qalmış Aslanov ağır yaralanmış, bir qədər sonra doğma vətəni Ermənistana qayıtmışdır. O, burada silahı qələmlə əvəz etmişdir. Nərimanlı kəndində gənc nəslin tərbiyəsi ilə məşğul olmağa, məktəbin direktoru vəzifəsində işləməyə başlamışdır. Döyüş cəbhələrində həmişə hünər göstərdiyi kimi, bu yeni cəbhədə- böyüməkdə olan nəslin təlim-tərbiyəsi işində də Aslanov xüsusi fədakarlıq göstərmiş, uşaqlarda elmin əsaslarına, Vətənə dərin məhəbbət hissi aşılamaqda var gücünü əsirgəməmişdir. Cəbhədə hünər, cəsarət, mətanət sahibi kimi tanınan Aslanov gənc nəslin tərbiyəsi aləmində də səbirli, qayğıkeş, bacarıqlı tərbiyəçi kimi hamının diqqətini cəlb etmişdir. Nərimanlı kənd məktəbinin çoxlu məzunları hələ indi də onun xidmətlərini unutmurlar. Altı ildir ki, Əvəz Aslanov Basarkeçər rayon Xalq Maarif şöbəsində təlimatçı işləyir. O, var qüvvəsini, bacarıq və səyini xalq maarifinin inkişafına, böyüməkdə olan gənc nəslin yeni ruhda tərbiyə edilməsi işinə sərf edir. Maarif işçiləri Əvəz Aslanovu səmimi yoldaş, bacarıqlı pedaqoq, təcrübəli müəllim və həm də Vətənini taleyi- müqəddaratı həll olunan dövrdə hədsiz fədakarlıqla çarpışan cəsur bir döyüşçü kimi tanıyır, ona hədsiz hörmət bəsləyirlər. Aslanov həm də səmimi bir ailəyə başçılıq edir. Onun 9 uşağı vardır. O, sovet məktəbində təhsil alan digər uşaqlar kimi öz uşaqlarının təlim-tərbiyəsinə də mehriban atalıq qayğısı göstərir. Onları Vətənə, xalqa sədaqət ruhunda tərbiyə edir. Böyük Vətən Müharibəsi illərində milyonlarla sovet adamlarından biri kimi döyüş cəbhələrində mərdliklə vuruşan Əvəz Aslanov yeni quruculuq dövründə yenə milyonlardan biri kimi böyük ideallara, sülhün möhkəmləndirilməsinə, yeni cəmiyyət quruculuğuna, bu cəmiyyət üçün hərtərəfli inkişaf etmiş gənclər yetişdirməyə sədaqətlə xidmət edir. O, Vətən, partiya, xalq yolunda heç bir çətinlikdən qorxmayan cəsur igiddir, böyüməkdə olan nəslə ən gözəl insani hislər aşılayan qayğıkeş müəllim, tərbiyəçi və valideyndir.

İsmayıl Əliyev " Sovet Ermenistanı " qəzeti. 19 aprel 1965-ci il


Etiket:
Xəbərlər

Ermənilərin çeçenlərə tarixi zərbəsi: Urartu oğurluğu

20.02.2019

Zəki İslamın şeirləri

19.02.2019

19.02.2019

Fəlsəfə - Aşiq buddistlər

19.02.2019

YAXIN NƏŞR TARİXİNİN TƏDQİQİ “BOZ OĞUZ” nəşriyyatı – LEYLA ABASOVAnın təqdimatında

18.02.2019

“...Qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı...” — Xan Şuşinski bayrağımızı gizli musiqi ilə vəsf etmişdi

18.02.2019

Məcnun Göyçəlinin şeirləri

16.02.2019

Türkün ari-slavyan sivilizasiyası qarşısındakı rolu

16.02.2019

Avropalı alimlərdən ŞOK ARAŞDIRMA: Qafqaz xalqları Amerika və Avropa ilə qohumdur

15.02.2019

HƏRBİ HƏKİMLİYİN KAMİL ZİRVƏSİ

14.02.2019

Balaca İsmayılın böyük istedadı

13.02.2019

Azərbaycan türklərinin Qızılbaşlar imperiyası fars dövlətinə necə çevrildi? –"REGNUM"UN ARAŞDIRMASI

12.02.2019

İstedadlar sorağında  - Rəşid Bərgüşadlı

12.02.2019

Eynulla Sadıqın şeirləri

11.02.2019

Adı dillər əzbəri olan, oğlunu vaxtsız itirən Ağ Aşıq Allahverdi

11.02.2019

11.02.2019

Qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanın əhalisi

11.02.2019

Bir-birinin ətini yeyən məhbuslar, qan dolu otaqda dəhşətli 15 gün – FOTOLAR

09.02.2019

1988-1989-cu illər deportasiyası

09.02.2019

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında və Azərbaycan dilinin Krasnoselsk şivələrində bəzi leksik paralellər

08.02.2019

Şükriyyə: Bədənini murdarlayıb namusunu zabitlərdən qoruyan qadın...- ARAŞDIRMA

08.02.2019

Tarixin iki türk sərkərdəsi — Çingiz xan və Əmir Teymurun fərqləri

07.02.2019

Ermənilərin qorxulu kabusu: Təkbaşına hücum…

07.02.2019

İstedadlar sorağında - İlahə İmanova

06.02.2019

Ardanış haqqında tarixi oçerk

06.02.2019

Görməsə də, əli ilə atasının məzarına toxunurdu — Hacı Zeynalabdinin qızına 6 il baxmış şəxsdən açıqlamalar - FOTOLAR

06.02.2019

Əli Məhərrəmovun şeirləri

05.02.2019

Göyçə nisgili, Göyçə dərdi

05.02.2019

Mübarəksən, cənab Leytenant

03.02.2019

İsmixan Didərginin şeirləri

02.02.2019

Nəvai yaradıcılığında Nəsimi obrazı VƏ YA ÖZBƏK ƏDƏBİYYATI SƏHİFƏLƏRİNDƏ NƏSİMİ İZLƏRİ

02.02.2019

ISSIQ YAZISI

01.02.2019

Şeyx Şamil

01.02.2019

Rüstəm Dastanoğlu: " Göyçənin özü böyük bir akademiya idi. Aşıq Ələsgər də o akademiyanın ən parlaq məzunu oldu."                                                                                  1-ci hissə                                                 

31.01.2019

Rəsulzadədən sitatlar

31.01.2019

Yusif Bayramov əzəməti

30.01.2019

Ermənistanın ərazisində qalan Zəngəzur tarixi Azərbaycan torpağıdır

30.01.2019

Əmir Teymurun lənətinə uğrayan Stalinin qorxusu və çaşqınlığı…

29.01.2019

USTA ABDULLANIN ƏXLAQİ-DİDAKTİK ŞEİRLƏRİ

29.01.2019

Fəlsəfə - Bertrand Rassell

29.01.2019

DİL FAKTLARININ DAXİLİ MƏZMUNU VƏ BƏDİİ HƏQİQƏT

28.01.2019

İstedadlar sorağında - Qafar Şövqi

28.01.2019

Xəyanəti unutmayan və bağışlamayan KQB-nin qisası – Kəşfiyyat sirləri

28.01.2019

Düşmənin qorxulu röyası

26.01.2019

Unudulmaz izlər - Firudin bəy Köçərli

26.01.2019

Bakını və Türkiyəni gizli dinləyən kəşfiyyatçı qadının sensasion hekayəsi

25.01.2019

Unudulmaz izlər - Hacı Zeynalabdin Tağıyev.  

25.01.2019

Tarixdə baş vermiş qəribə müharibələr

25.01.2019

Səyyarə Məmmədlinin şeirləri

24.01.2019

Ağa Məhəmməd Şah Qacar haqqında bilmədiklərimiz...

24.01.2019
Bütün xəbərlər