Səyyarə Məmmədlinin şeirləri

19:06 / 24.01.2019

Mən Göyçəsiz, Göyçəliyəm

(Məndən "haralısan" deyə soruşanlara)

 

Soruşmayın, haralıyam!

Mən də Vətən yaralıyam!

Səsi Vətən haraylıyam,

İndi eşiyi, çölüyəm,

Mən Göyçəsiz, Göyçəliyəm!

 

Ən füsunkar çağımdadır,

Mənim varım-yoxumdadır,

O, hər gecə yuxumdadır,

Gerçəyin nağıl diliyəm,

Mən Göyçəsiz, Göyçəliyəm!

 

Yüz paradan bir para mən,

Ən dərin, köklü yara mən,

Axıram hardan-hara mən,

Göz yaşının gur seliyəm

Mən Göyçəsiz, Göyçəliyəm!

 

Əzəlimdi, sonum deyil,

Hələ ki, bu günüm deyil,

O, mənimdi, mənim deyil,

Sanıram, diri ölüyəm,

Mən Göyçəsiz, Göyçəliyəm!

 

***

Sağalmaq bilmir yaramız,

Dönük çıxdı bəxtimiz  də!

Dərd bizi tapandan sonra,

Silah görmədi əlimiz

Oyuncaq sapanddan sonra.

 

Gen düşdü yayından oxlar,

Birləşib od oldu “ah”lar.

Qol – budaq atdı günahlar

“Baltanın sapı”ndan sonra.

 

Bağlayıb gözünü hamı,

Udur düz sözünü hamı,

İtirib özünü hamı

Kökündən qopandan sonra.

 

Torpaq dərdini “toz” bildik,

Kədərin üzündən sildik,

Hər şeyin qədrini bildik

İtirib,  tapandan sonra.

 

Bir hava çallıq hərəmiz,

Qalıb  yadlara çarəmiz.

Sağalmaq bilmir yaramız

Erməni qapandan sonra.

 

***

Hamının oldu,

Hər kəsi düşündü.

Tək mənim olmadı,

Tək məni düşünmədi.

Yaxının da,

yadın da

dərdinə yandı.

Yükləndikcə yükləndi,

Paylandıqca paylandı.

Çəkdiyi ağrılardan

özü ağrı tapanda,

Yalnız onda

Mənim oldu-

ürəyim.

 

***

 

Kirpiklərimlə od götürdüm,

Çiyinlərimdə

özümdən ağır yük!

Zülmlə,

zillətlə gəldim bu yolu.

Gəldim!

Fəqət

sonuna çatanda gördüm ki,

hələ də bu yolun

əvvəlindəyəm!

Bu dəfə

kirpikləri qarsalanmış,

bir də

çiyinlərimdən ürəyimə

düşən yük!

 

***

Göyçə Gölüm

 

Dörd yanını dağlar tutub,

Yolunu yağılar tutub,

Dilini ağılar tutub

Səntək gözəl-göyçək gölün,

Göyçə Gölüm!

 

Haqqı danır sağ-solumuz,

Çidarlıdır əl-qolumuz,

Ayrılıbdı bir yolumuz

Bizim yercə-göycə, gölüm,

Göyçə Gölüm!

 

Həsrət qaldım bal suyuna,

Bizlərə halal suyuna,

Sehr et, məni sal suyuna

Olum səntək göyçək, gölüm,

Göyçə Gölüm!

 

Yetişəcək əlim sənə,

Hər bir ayım, ilim sənə,

Qovuşacaq elim sənə

Düşmən gözün oycaq, gölüm,

Göyçə  Gölüm!

Göyçə  Gölüm!

***

İllərə

Ay illər, boşuna keçməyin belə,

Məni də alın yel qanadınıza!

Aparın, tərk edib gəldiyim elə,

Nə olar, salmayın inadınıza!

 

Aparın, tərk edib gəldiyim elə,

Yiyəsiz dağlardan, daşdan ötürün!

Siz məni götürün, mən isə sizdən

Gedib dönməməyi ibrət götürüm!

 

Cənnəti viranə görüb son kərə

Üzümü əriyən daşına sürtüm!

Yaşıma köçməyin siz də o gündən

Orda qalaqlanıb üstümü örtün!...

İllər, alın məni qanadınıza!

 

 

***

İndi yaşamağa hünər gərəkdir,

Bir də ki fərasət, əmək yox, Allah!

İndi ağlayana dəsmal verirlər,

İndi ağlayana kömək yox, Allah!

 

****

Bu gün şeirlərim uşaqlaşacaq

(Nəvələrimə).

Bu gün dünya yenə mənim olacaq,
Nəvələrim bizdə olacaq bu gün!
Əsil istirahət günüm olacaq
Nəvələrim bizdə olacaq bu gün!

 

Evimizə gülüş, şənlik dolacaq,
Gündəlik işlərim sona qalacaq.
Bütün əşyalarım  yerdə  olacaq
Nəvələrim bizdə olacaq bu gün!

 

Bu gün qayğı məndən uzaqlaşacaq,
İstəyim sevgimlə qoşalaşacaq,
Bu gün şeirlərim uşaqlaşacaq
Nəvələrim bizdə olacaq bu gün!

 

 

***

Ömürdən-gündən saymıram

Boş qalan, dolmayan vaxtı.

Bir də lapdan çıxmaya iş

Vaxtımın olmayan vaxtı.

 

***

Qılınc susur hələ də,

Qələmimdən qan damır.

Kəsilir budaq-budaq

Qılınc çaldığım ömür.

 

***

Desən, qane olar bircə “sağ ol”la,

Dar qəfəsdə dünya qurub ürəyim.

Hər bir işi o, yarıdar sağ əllə,

Amma nədən solda durub ürəyim!?

 

***

Hər zaman öz aldığıyla

Qalana dərd oldu – ölüm!

Amma haqqı dananlara

Ən humanist yoldu – ölüm!

 

***

Gedirik, gəlmək üçün,

Yerinə dolmaq üçün,

Ən vacib istək budur

Bizə, VAR olmaq üçün.

 

***

Baxanda,

hər şey yerindədir.

Amma yenə narahatam...

Hardasa, nə isə

yerində deyil!

 


Etiket:
Xəbərlər

Ermənilərin çeçenlərə tarixi zərbəsi: Urartu oğurluğu

20.02.2019

Zəki İslamın şeirləri

19.02.2019

19.02.2019

Fəlsəfə - Aşiq buddistlər

19.02.2019

YAXIN NƏŞR TARİXİNİN TƏDQİQİ “BOZ OĞUZ” nəşriyyatı – LEYLA ABASOVAnın təqdimatında

18.02.2019

“...Qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı...” — Xan Şuşinski bayrağımızı gizli musiqi ilə vəsf etmişdi

18.02.2019

Məcnun Göyçəlinin şeirləri

16.02.2019

Türkün ari-slavyan sivilizasiyası qarşısındakı rolu

16.02.2019

Avropalı alimlərdən ŞOK ARAŞDIRMA: Qafqaz xalqları Amerika və Avropa ilə qohumdur

15.02.2019

HƏRBİ HƏKİMLİYİN KAMİL ZİRVƏSİ

14.02.2019

Balaca İsmayılın böyük istedadı

13.02.2019

Azərbaycan türklərinin Qızılbaşlar imperiyası fars dövlətinə necə çevrildi? –"REGNUM"UN ARAŞDIRMASI

12.02.2019

İstedadlar sorağında  - Rəşid Bərgüşadlı

12.02.2019

Eynulla Sadıqın şeirləri

11.02.2019

Adı dillər əzbəri olan, oğlunu vaxtsız itirən Ağ Aşıq Allahverdi

11.02.2019

11.02.2019

Qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanın əhalisi

11.02.2019

Bir-birinin ətini yeyən məhbuslar, qan dolu otaqda dəhşətli 15 gün – FOTOLAR

09.02.2019

1988-1989-cu illər deportasiyası

09.02.2019

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında və Azərbaycan dilinin Krasnoselsk şivələrində bəzi leksik paralellər

08.02.2019

Şükriyyə: Bədənini murdarlayıb namusunu zabitlərdən qoruyan qadın...- ARAŞDIRMA

08.02.2019

Tarixin iki türk sərkərdəsi — Çingiz xan və Əmir Teymurun fərqləri

07.02.2019

Ermənilərin qorxulu kabusu: Təkbaşına hücum…

07.02.2019

İstedadlar sorağında - İlahə İmanova

06.02.2019

Ardanış haqqında tarixi oçerk

06.02.2019

Görməsə də, əli ilə atasının məzarına toxunurdu — Hacı Zeynalabdinin qızına 6 il baxmış şəxsdən açıqlamalar - FOTOLAR

06.02.2019

Əli Məhərrəmovun şeirləri

05.02.2019

Göyçə nisgili, Göyçə dərdi

05.02.2019

Mübarəksən, cənab Leytenant

03.02.2019

İsmixan Didərginin şeirləri

02.02.2019

Nəvai yaradıcılığında Nəsimi obrazı VƏ YA ÖZBƏK ƏDƏBİYYATI SƏHİFƏLƏRİNDƏ NƏSİMİ İZLƏRİ

02.02.2019

ISSIQ YAZISI

01.02.2019

Şeyx Şamil

01.02.2019

Rüstəm Dastanoğlu: " Göyçənin özü böyük bir akademiya idi. Aşıq Ələsgər də o akademiyanın ən parlaq məzunu oldu."                                                                                  1-ci hissə                                                 

31.01.2019

Rəsulzadədən sitatlar

31.01.2019

Yusif Bayramov əzəməti

30.01.2019

Ermənistanın ərazisində qalan Zəngəzur tarixi Azərbaycan torpağıdır

30.01.2019

Əmir Teymurun lənətinə uğrayan Stalinin qorxusu və çaşqınlığı…

29.01.2019

USTA ABDULLANIN ƏXLAQİ-DİDAKTİK ŞEİRLƏRİ

29.01.2019

Fəlsəfə - Bertrand Rassell

29.01.2019

DİL FAKTLARININ DAXİLİ MƏZMUNU VƏ BƏDİİ HƏQİQƏT

28.01.2019

İstedadlar sorağında - Qafar Şövqi

28.01.2019

Xəyanəti unutmayan və bağışlamayan KQB-nin qisası – Kəşfiyyat sirləri

28.01.2019

Düşmənin qorxulu röyası

26.01.2019

Unudulmaz izlər - Firudin bəy Köçərli

26.01.2019

Bakını və Türkiyəni gizli dinləyən kəşfiyyatçı qadının sensasion hekayəsi

25.01.2019

Unudulmaz izlər - Hacı Zeynalabdin Tağıyev.  

25.01.2019

Tarixdə baş vermiş qəribə müharibələr

25.01.2019

Səyyarə Məmmədlinin şeirləri

24.01.2019

Ağa Məhəmməd Şah Qacar haqqında bilmədiklərimiz...

24.01.2019
Bütün xəbərlər