İstedadlar sorağında - Qafar Şövqi

17:45 / 28.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And iç 

Hər kəs bizi sözlə döyərək eylədi aqqa.
Haqdan danışanlar bizə göstərmədi hoqqa?
Müşküldür inandırmaq onunçun bizi haqqa..
And iç sənə qurban, ona and iç, buna and iç.
And iç, ulu Şirvin kişinin ruhuna and iç.

İşsiz kişi bas-bağla, denen vergiliyəm, ah..
Daşla edirəm müalicə insanları vallah...
Daşqəlbli adamlar sənə şəkk eyləsə hərgah,
Daş başıva düşmüşdür, əyil sən daşa and iç.
Daşdan çıxarılmış çörəyə birbaşa and iç.

Ferz eylə düşübsən zibilə, bölmədəsən sən.
Öz haqqını isbat eləmək istəsən, hərdən,
And içmə, deyərlər sənə məsciddə deyilsən.
Dur get xarabanda uşağa, övrətə and iç.
İllərdi yaxandan yapışan qeyrətə and iç.

Şövqi, bilirəm ölməməliydi fəqət, öldü!
Şairlərə qan qusduracaq məmləkət öldü!
Əksinlə danış ki şeir öldü, sənət öldü!
Güzgü qabağında dayanıb üz-üzə and iç.
Şair baba, ver fatihə, mərhum sözə and iç.


Bismillah

Gecə cin çıxsa əgər qarşımıza, bismillah.
Hava gəlməzmi görən başımıza? Bismillah.

Kiçicik dərs otağından çıxan əlaçıya de:
Qələmiylə yaza başdaşımıza, bismillah.

Qorxunu məhv eləmək eşqinə nolar ki bəyəm?...
Bir adam öyrədə qardaşımıza, Bismillah.

Ölə kaş qonşuların gündə biri, kəfkiri biz
Böyük iştahla vuraq aşımıza, bismillah.

Uzadıb saqqalı din naminə məcnunluq edək.
Yapışaq "siyğəlik" oynaşımıza, bismillah...

Bu gedişnən nə bizi cənnət özü cəlb edəcək,
Nə cəhənnəm gələcək xoşumuza, bismillah.

Dilimiz zikrinə əzbərləsə toy-bayram olar.
Sora dildən köçə yaddaşımıza, bismillah.

Gözümüzdən qaçır hərdən ölümün vahiməsi,
Gəlib hərdən toxunur qaşımıza, bismillah.

Dikələn başları edam kötüyüyçün şişirib
Veririk baltanı fərraşımıza, bismillah.

Ağa gəl sürt əlini oğlumuzun boş başına.
Bəlkə təsir edə əyyaşımıza "bismillah".

Nə əcəb cin bizə girmir? Ya o bizdən qorxur
Ya da rəhm eyləyir az yaşımıza, bismillah...


Ağıllı ol 

Ürək istər dəlilik eyləyə ta həşrə kimi.
Ayaq istər ki ağılla gedə yol, ağıllı ol.

Qatma gəl virtual hisslərimizi gerçəkliyə sən.
Bura dünyadı nə pinkod nə parol? ağıllı ol.

Buyurublar ki, "çörək bolsa, basılmazsan sən".
Basacaqlar, çörəyin olmasa bol, ağıllı ol.

Desələr maygülüsən, sorma nədir maygülülük?
O bir obrazdı, nə güldür nə də kol, ağıllı ol.

Kasıb olsan, evə getdikdə sıxar ev də səni.
Dirəşər üstdəki dam, altdakı pol, ağıllı ol.

Ürəyin sağdadı ya soldadı, sənçün nədi fərq?
Solu sağ bilmisən onsuz, sağı sol, ağıllı ol.

Qumara girmə həyatla, həyat öyrəncəlidir
Aça üç damana üç bığlı karol, ağıllı ol.

Fərqin eşşəkdən odur, eşşək adam olmuşdu.
Ona bir dəfə desəydik, "adam ol, ağıllı ol".

Şövqinin şeiri səninçün şeir olmaz yəqin...
Bu ya qappazdı ya pulsuz depazol, ağıllı ol.

 


Etiket:
Xəbərlər

Ermənilərin çeçenlərə tarixi zərbəsi: Urartu oğurluğu

20.02.2019

Zəki İslamın şeirləri

19.02.2019

19.02.2019

Fəlsəfə - Aşiq buddistlər

19.02.2019

YAXIN NƏŞR TARİXİNİN TƏDQİQİ “BOZ OĞUZ” nəşriyyatı – LEYLA ABASOVAnın təqdimatında

18.02.2019

“...Qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı...” — Xan Şuşinski bayrağımızı gizli musiqi ilə vəsf etmişdi

18.02.2019

Məcnun Göyçəlinin şeirləri

16.02.2019

Türkün ari-slavyan sivilizasiyası qarşısındakı rolu

16.02.2019

Avropalı alimlərdən ŞOK ARAŞDIRMA: Qafqaz xalqları Amerika və Avropa ilə qohumdur

15.02.2019

HƏRBİ HƏKİMLİYİN KAMİL ZİRVƏSİ

14.02.2019

Balaca İsmayılın böyük istedadı

13.02.2019

Azərbaycan türklərinin Qızılbaşlar imperiyası fars dövlətinə necə çevrildi? –"REGNUM"UN ARAŞDIRMASI

12.02.2019

İstedadlar sorağında  - Rəşid Bərgüşadlı

12.02.2019

Eynulla Sadıqın şeirləri

11.02.2019

Adı dillər əzbəri olan, oğlunu vaxtsız itirən Ağ Aşıq Allahverdi

11.02.2019

11.02.2019

Qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanın əhalisi

11.02.2019

Bir-birinin ətini yeyən məhbuslar, qan dolu otaqda dəhşətli 15 gün – FOTOLAR

09.02.2019

1988-1989-cu illər deportasiyası

09.02.2019

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında və Azərbaycan dilinin Krasnoselsk şivələrində bəzi leksik paralellər

08.02.2019

Şükriyyə: Bədənini murdarlayıb namusunu zabitlərdən qoruyan qadın...- ARAŞDIRMA

08.02.2019

Tarixin iki türk sərkərdəsi — Çingiz xan və Əmir Teymurun fərqləri

07.02.2019

Ermənilərin qorxulu kabusu: Təkbaşına hücum…

07.02.2019

İstedadlar sorağında - İlahə İmanova

06.02.2019

Ardanış haqqında tarixi oçerk

06.02.2019

Görməsə də, əli ilə atasının məzarına toxunurdu — Hacı Zeynalabdinin qızına 6 il baxmış şəxsdən açıqlamalar - FOTOLAR

06.02.2019

Əli Məhərrəmovun şeirləri

05.02.2019

Göyçə nisgili, Göyçə dərdi

05.02.2019

Mübarəksən, cənab Leytenant

03.02.2019

İsmixan Didərginin şeirləri

02.02.2019

Nəvai yaradıcılığında Nəsimi obrazı VƏ YA ÖZBƏK ƏDƏBİYYATI SƏHİFƏLƏRİNDƏ NƏSİMİ İZLƏRİ

02.02.2019

ISSIQ YAZISI

01.02.2019

Şeyx Şamil

01.02.2019

Rüstəm Dastanoğlu: " Göyçənin özü böyük bir akademiya idi. Aşıq Ələsgər də o akademiyanın ən parlaq məzunu oldu."                                                                                  1-ci hissə                                                 

31.01.2019

Rəsulzadədən sitatlar

31.01.2019

Yusif Bayramov əzəməti

30.01.2019

Ermənistanın ərazisində qalan Zəngəzur tarixi Azərbaycan torpağıdır

30.01.2019

Əmir Teymurun lənətinə uğrayan Stalinin qorxusu və çaşqınlığı…

29.01.2019

USTA ABDULLANIN ƏXLAQİ-DİDAKTİK ŞEİRLƏRİ

29.01.2019

Fəlsəfə - Bertrand Rassell

29.01.2019

DİL FAKTLARININ DAXİLİ MƏZMUNU VƏ BƏDİİ HƏQİQƏT

28.01.2019

İstedadlar sorağında - Qafar Şövqi

28.01.2019

Xəyanəti unutmayan və bağışlamayan KQB-nin qisası – Kəşfiyyat sirləri

28.01.2019

Düşmənin qorxulu röyası

26.01.2019

Unudulmaz izlər - Firudin bəy Köçərli

26.01.2019

Bakını və Türkiyəni gizli dinləyən kəşfiyyatçı qadının sensasion hekayəsi

25.01.2019

Unudulmaz izlər - Hacı Zeynalabdin Tağıyev.  

25.01.2019

Tarixdə baş vermiş qəribə müharibələr

25.01.2019

Səyyarə Məmmədlinin şeirləri

24.01.2019

Ağa Məhəmməd Şah Qacar haqqında bilmədiklərimiz...

24.01.2019
Bütün xəbərlər