Şeyx Şamil

12:00 / 01.02.2019

1797-ci ildə Dağıstanın Gimri kəndində dünyaya gəlib. Dağıstanın tanınmış ailəsindəndir və anası bəy qızıdır.

Əsl adı Əlidir. Uşaq yaşlarında tez-tez xəstələndiyinə görə adını dəyişib qəhrəman dayısının adı ilə "Şamil" adlandırırlar. 
Tez bir zamanda yaşıdlarından fiziki gücü və qabiliyyəti ilə fərqlənən gənc diqqəti cəlb edir. 
İmam seçildiyi 1834-cü ildən 1859-cu ilədək 25 il Rusiyaya qarşı savaşıb...

1839-cu ildə Şamil 3 min müridi ilə general Qrapın 10 minlik qoşununa qarşı 80 gün dirəniş edib və bu dirəniş dünya müharibə tarixinə düşüb. Həmin mücadilədə insanların bir qismi təslim olmağı təklif etmiş, Şamilin təslim olmaqdan danışana 40 çubuq cəzasına görə təklifi onun anasının vasitəsilə söyləmişlər. Anasının sülh təklifinin qarşılığında yaşlı qadının cəzasını özü çəkmiş- 40 çubuğu özünə vurdurmuşdur. 
Bu savaşda xanımı Cavharatı, oğlu Səidi və bacısını itirir və 8 yaşlı oğlu Cəmaləddini ruslara girov verməli olur.


Rus generalı Munyitin 80 gün sürən mübarizə haqqında arvadına yazdığı məktubda deyirdi: " Hiddətlənən dağlılar əsgərlərimizin üzərinə gəlir, süngü ucunda can verənə qədər döyüşürlər. Qadınlar belə, özlərini müdafiə etdilər və silahsız olduqları halda, süngülərimizə atıldılar. Təslim olmağı qətiyyən rədd edən dağlılar heç bir ümidləri qalmadığı halda, qəhrəmancasına döyüşdülər. Qadınlar, uşaqlar əllərindəki qəmə ilə ruslara hücum edir və süngülərimizdə göz qırpmadan can verirdilər. Yaralılar belə, savaşırdı".

Dost ölkələrdən heç bir yardım görməyən Şamilin əlindəki bütün gücləri tükənir və 1859-cu ildə Qunibdə prins Baryanskinin 70 minlik rus ordusuna qarşı yanında bir-neçə yüz mürid qalıncaya qədər dirəndikdən sonra təslim olur. 40 nəfər adamı və ailəsi ilə Peterburqa- Çarın sarayına gətirilir. Sarayda Çar II Aleksandr tərəfindən çox hörmətlə qarşılanır. 
Əsirlikdə ona təklif olunan yemək süfrəsində iştahla yemək yeyəndə buna təəccüblənən çar yanındakılara deyir: "Qorxuram, bu adam bizi də yeyər". Şamil cavab verir: "Qorxma. Bizim dinimizdə donuz əti haramdır".


Əsirlikdə ona hörmətlə yanaşılır və fəxri əsir kimi Kaluqaya göndərilir.
Əsirliyin 2-ci ilində Məkkəyə Həcc səfəri baş tutur. Dünyanın dörd tərəfindən onu görmək üçün Məkkəyə yüz min insan toplanır. Hökümət Həcc ziyarəti zamanı onun Kəbənin üzərinə çıxmasını təmin etmiş və Şamil Kəbə üzərindən bütün müsəlman aləmini salamlamışdır. 1874-cü ildə Həcc ziyarəti zamanı Ərəbistanda vəfat edir və peyğəmbər əfəndimizin qızının uyuduğu məzarda dəfn olunur.


Aygün Sadiq


Etiket:
Xəbərlər

Ermənilərin çeçenlərə tarixi zərbəsi: Urartu oğurluğu

20.02.2019

Zəki İslamın şeirləri

19.02.2019

19.02.2019

Fəlsəfə - Aşiq buddistlər

19.02.2019

YAXIN NƏŞR TARİXİNİN TƏDQİQİ “BOZ OĞUZ” nəşriyyatı – LEYLA ABASOVAnın təqdimatında

18.02.2019

“...Qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı...” — Xan Şuşinski bayrağımızı gizli musiqi ilə vəsf etmişdi

18.02.2019

Məcnun Göyçəlinin şeirləri

16.02.2019

Türkün ari-slavyan sivilizasiyası qarşısındakı rolu

16.02.2019

Avropalı alimlərdən ŞOK ARAŞDIRMA: Qafqaz xalqları Amerika və Avropa ilə qohumdur

15.02.2019

HƏRBİ HƏKİMLİYİN KAMİL ZİRVƏSİ

14.02.2019

Balaca İsmayılın böyük istedadı

13.02.2019

Azərbaycan türklərinin Qızılbaşlar imperiyası fars dövlətinə necə çevrildi? –"REGNUM"UN ARAŞDIRMASI

12.02.2019

İstedadlar sorağında  - Rəşid Bərgüşadlı

12.02.2019

Eynulla Sadıqın şeirləri

11.02.2019

Adı dillər əzbəri olan, oğlunu vaxtsız itirən Ağ Aşıq Allahverdi

11.02.2019

11.02.2019

Qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanın əhalisi

11.02.2019

Bir-birinin ətini yeyən məhbuslar, qan dolu otaqda dəhşətli 15 gün – FOTOLAR

09.02.2019

1988-1989-cu illər deportasiyası

09.02.2019

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında və Azərbaycan dilinin Krasnoselsk şivələrində bəzi leksik paralellər

08.02.2019

Şükriyyə: Bədənini murdarlayıb namusunu zabitlərdən qoruyan qadın...- ARAŞDIRMA

08.02.2019

Tarixin iki türk sərkərdəsi — Çingiz xan və Əmir Teymurun fərqləri

07.02.2019

Ermənilərin qorxulu kabusu: Təkbaşına hücum…

07.02.2019

İstedadlar sorağında - İlahə İmanova

06.02.2019

Ardanış haqqında tarixi oçerk

06.02.2019

Görməsə də, əli ilə atasının məzarına toxunurdu — Hacı Zeynalabdinin qızına 6 il baxmış şəxsdən açıqlamalar - FOTOLAR

06.02.2019

Əli Məhərrəmovun şeirləri

05.02.2019

Göyçə nisgili, Göyçə dərdi

05.02.2019

Mübarəksən, cənab Leytenant

03.02.2019

İsmixan Didərginin şeirləri

02.02.2019

Nəvai yaradıcılığında Nəsimi obrazı VƏ YA ÖZBƏK ƏDƏBİYYATI SƏHİFƏLƏRİNDƏ NƏSİMİ İZLƏRİ

02.02.2019

ISSIQ YAZISI

01.02.2019

Şeyx Şamil

01.02.2019

Rüstəm Dastanoğlu: " Göyçənin özü böyük bir akademiya idi. Aşıq Ələsgər də o akademiyanın ən parlaq məzunu oldu."                                                                                  1-ci hissə                                                 

31.01.2019

Rəsulzadədən sitatlar

31.01.2019

Yusif Bayramov əzəməti

30.01.2019

Ermənistanın ərazisində qalan Zəngəzur tarixi Azərbaycan torpağıdır

30.01.2019

Əmir Teymurun lənətinə uğrayan Stalinin qorxusu və çaşqınlığı…

29.01.2019

USTA ABDULLANIN ƏXLAQİ-DİDAKTİK ŞEİRLƏRİ

29.01.2019

Fəlsəfə - Bertrand Rassell

29.01.2019

DİL FAKTLARININ DAXİLİ MƏZMUNU VƏ BƏDİİ HƏQİQƏT

28.01.2019

İstedadlar sorağında - Qafar Şövqi

28.01.2019

Xəyanəti unutmayan və bağışlamayan KQB-nin qisası – Kəşfiyyat sirləri

28.01.2019

Düşmənin qorxulu röyası

26.01.2019

Unudulmaz izlər - Firudin bəy Köçərli

26.01.2019

Bakını və Türkiyəni gizli dinləyən kəşfiyyatçı qadının sensasion hekayəsi

25.01.2019

Unudulmaz izlər - Hacı Zeynalabdin Tağıyev.  

25.01.2019

Tarixdə baş vermiş qəribə müharibələr

25.01.2019

Səyyarə Məmmədlinin şeirləri

24.01.2019

Ağa Məhəmməd Şah Qacar haqqında bilmədiklərimiz...

24.01.2019
Bütün xəbərlər