İsmixan Didərginin şeirləri

19:15 / 02.02.2019

   

 

 

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

"Qarşı duran, qarlı dağlar,"

Mənim sizdə nəyim qaldı?

Ötüb-keçən, gözəl çağlar,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Həm kövrəyəm, həm də kürəm,

Sızıldaram, yoxdu şirəm.

Günlər keçir birəm-birəm,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Xatirələr çözələnir,

Köhnə dərdim təzələnir.

Ürək mənlə məzələnir,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Ürək nədir?- yanar çıraq,

Alovlanır varaq-varaq.

Tüstülənən təndir, ocaq,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Ötüb keçdi gənclik çağı,

Telli sazım söylər ağı.

Şişpilləkan, Qonurdağı,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Yurd nə şeydi, bilməz naşı,

Yenə göynər bağrım başı...

Bəzirxana, qalaq daşı,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Ağ yoxuşa, Sarınərə,

"Vida" dedim neçə kərə.

Yelli gədik, Çətin dərə,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Çalmalıdan əsir sazaq,

Xəzəl tökür qucaq-qucaq.

Arxacqaya, Qumlu bulaq,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Ey müqəddəs düzüm, çölüm,

Dədə yurdum, ağır elim.

Göz bəbəyim - Göyçəgölüm,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Həsrət-həsrət mələmişəm,

Bulud kimi ələmişəm.

Demək, sizdə köləymişəm...

Mənim sizdə nəyim qaldı?

***

 

Əl atıram 

 

Dənizlərə qarışmışam,

Köpüklərə əl atıram.

Tümən-tümən səpən canım,

Qəpiklərə əl atıram.

 

Fələk nərdi verib tuza,

Kim oynaya, kim uduza...

Qarışmışıq dələduza,

Şəpiklərə əl atıram.

 

İsmixanam, yetməz bəyan,

Nə qohum var, nə də həyan.

Hərdən-hərdən mənə dəyən,

Təpiklərə əl atıram.

***

 

   ...MƏNİ DƏ ÇAĞIR

Qış günü sovuşub gələndə bahar,
Göylər gah qımışıb, gah ağlayanda...
Dəyişib donunu tikanlı kollar,
Yağış çimdirəndə bizim yaylağı,
Dağ çayı dərədə layla çalanda,
Tovuz tamaşalı göyün qurşağı
Bu dağdan o dağa körpü salanda.
Gördün ki, üfüqdən yerə nur yağır,
Məni də harayla, məni də çağır!

Kəklik oxuyanda qaya başında,
Qartal qayalarda qıy vuran zaman;
Çadırlar ağarıb yalın qaşında,
Çoban tütək çalıb hay vuran zaman.
Həyat qaynayanda, aşıb-daşanda,
Quşlar gözəlliyə nəğmə qoşanda,
Utancaq qızların yanaqlarıtək
Gördün ki, qızarır döşdə çiyələk,
Uşaqlar qüzeydə göbələk yığır,
Məni də harayla, məni də çağır!

Lalələr torpağa boyun əyəndə,
Gördün ağ çiçəkdən qar yağıb döşə.
Sümbülün saçağı yerə dəyəndə,
Hər səhər dərəndə şehli bənövşə,
Yalın ayağını üşüdəndə şeh,
Saçını yalayıb, oxşayanda meh,
Gördün kimsə yoxdu həmən yerdəki
Biz çıxaran bulaq çağlayır, axır,
Bir sənsən, tənhalıq, bir də birdə ki,
Görüş yerimizə uzanır cığır,
Hay salıb aləmə məni də çağır!

Ellər axışanda tarlaya, düzə,
Birdən aranızda olmasam əgər;
Bir an iş yerində dəyməsəm gözə...
Məzarım üstünə gəlib hər səhər...
Bir sənsən, tənhalıq, bir də, birdə ki...
Ötən günlərimi soraqla bir-bir,
Ömür kitabını varaqla bir-bir...
Elin şad günündə, elin yasında,
Hər kəs gün görəndə öz komasında,
Çılığın bir ah çəkib, qışqırıb-bağır!
Bu gözəl aləmə məni də çağır,
Məni də harayla, məni də çağır!

***

 

Göyçə gölü

 

Bаlаsıdır bu dаğlаrın,
Dizi üstə Göyçə gölü.
Хumаrlаnır nаrın-nаrın,
Üzü üstə Göyçə gölü.

Gеn sinəsi sаf şüşədən,
Çətir tutub göy mеşədən.
Vəsmə yахıb bənövşədən,
Gözü üstə Göyçə gölü.

Cоşаr, çаğlаr məlhəm suyu,
Sаhillərin kəsməz tоyu.
Dönməz, durаr ömrü bоyu,
Sözü üstə Göyçə gölü.

***

 

Yaxşı yada mən

cığalı təcnis


Bəd qohuma sirr söylədim, car oldu,
Açdım ürəyimi yaxşı yada mən.


Yox aşıq, yaxşı da var,
Pis də var, yaxşı da var.
Pis qohumdan yaxşıdır,
Qapında yaxşı davar.


Qohum var ki, qazır, atır yolumu,
Nədən xoş gəlirəm, yaxşı, yada mən?

Pisə töhmət yazdım, yaxşıya namə,
Qeyrətin yaxşıdır, yaxşı, yanama.


Yox aşıq, yaxşı yana,
Yanadın, yaxşı yana.
Yaxşı ölsə pis yanmaz,
Pis ölə, yaxşı yana.


Sanma ərəsətdə yaxşı yanam a,
Yaxşıyam pisə də, yaxşıya da mən.

Dərdimə dərmanı səfa gətirdi,
Gəlişin cismimi safa gətirdi.


Yox aşıq, safalıdı,
Geyimin saf alıdı.
Dost qapısı mənimçin,
Cənnətdən safalıdı.


Dostum, mehribanım safa gətirdi,
Xoşbəxtəm, düşmüşəm yaxşı yada mən.

Soruşmur halımı yar adı mənim,
İsmixanam, qəlbim yaradı mənim.


Yox aşıq, yar adımı,
Tanıyıb yar adımı.
Min bəlaya düşmüşəm,
Unudub yar adımı.


Ölürəm, dilimdə "yar" adı mənim,
Yetim dərdli olar, yaxşı, ya da mən?

***

 

Xoşdur 

Cənnət оlsа qürbət оbа, yаd diyаr,
Könlümə öz еli, оbаsı хоşdu.
Səfаlı yеr çохdu uzаq еllərdə,
Mənə bu dаğlаrın hаvаsı хоşdu.

Еlnən gеyinərəm bаyrаm libаsı,
Еlnən kеçirərəm şənliyi, yаsı.
İstidi hər kəsin kаsıb kоmаsı,
Hər quşun tikdiyi yuvаsı хоşdu.

Аğrılаr qəlbimi didsə də pünhаn,
İsmiхаnаm, sirrim еtmərəm bəyаn.
Yаd еlin cаn vеrən cərrаhlаrındаn,
Nənəmin məlhəmi, dаvаsı хоşdu.

***

 

Axırıma çıxdı dərdim

 

Gülər üzlü bir insanam,

Naşı deyər yoxdu dərdim.

Səsim çıxmaz, parçalansam,

Qaf dağından çoxdu dərdim.

 

Qayğı bilməz bir balaydım,

Min sevdaya mübtəlaydım.

Top dağıtmaz bir qalaydım,

Altdan-altdan yıxdı dərdim.

 

İsmixanam, budu varım,

Doğru sözüm, düz iqarım.

Çin olmadı arzularım,

Axırıma çıxdı dərdim.

 

 

 

 

 

 


Etiket:
Xəbərlər

Gülzar nənə ilə Kitab bayramı

26.04.2019

İçimdən göyərən dərdimdi Göyçə…   II HİSSƏ

25.04.2019

Ermənistanda Türk toponimlərinin dəyişdirilməsi

24.04.2019

Qərbi Azərbaycan (Ermənistan) kolanıları

24.04.2019

Asif Ata. Deyimlər (“Rəmzlər” Bitiyindən)

23.04.2019

Səfəvilər dövründə Azərbaycan dili

23.04.2019

Bizim Kino - Qanlı Zəmi 

22.04.2019

Göyce.az Azər Abdullanın "Qəmərlidən keçən qatar"  hekayəsini təqdim edir.

21.04.2019

Qardaşını və oğlunu şəhid verən yeganə Xalq yazıçımız

21.04.2019

Viktor Hüqo və onun "Paris Notr-Dam kilsəsi"

20.04.2019

Qəlbində vətən həsrəti inildəyən şair...

19.04.2019

Başlıbel qətliamından 26 il ötür - İşğaldakı Şəhid ruhlar məskəni...

19.04.2019

Özünü ölümə atıb əsgərlərini xilas edən komandir: Elnur Əliyevin həyat yolu- FOTOLAR

18.04.2019

Özündən 60 yaş böyük kişi ilə evlənən dahi qızcığaz

17.04.2019

URVATLI SÖZÜN İŞIĞINDA

17.04.2019

Əliyev İsmayıl Hüseyn oğlu

16.04.2019

Azərbaycandilli mətbuat Ermənistanda qadağaya məruz qalanda, Bakıda erməni dilində qəzet və jurnallar çıxıb

16.04.2019

"Böyük Ermənistan və ermənilərin xilası”: ABŞ nədən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tanımadı...

15.04.2019

BAĞLAYIN GÜNAHKAR PƏNCƏRƏLƏRİ
       (Məsum günahkar Elina üçün )

15.04.2019

Xain bəd qandırar a yara məndən-Növrəs İmanın şeirləri

14.04.2019

Rusiya sovetləşmə müqabilində Zəngəzur, Göyçə, Dərələyəz mahalları Ermənistana vermişdir.

14.04.2019

Kişilik məktəbi (Hekayə)

13.04.2019

Xatirə Həsrət Göyçənin şeirləri

12.04.2019

Erməni tarixçi ermənilərin qədim xalq olması barədə iddiaları alt-üst etdi – Video

12.04.2019

“BÜTÜN QƏLƏBƏLƏR – QAN RƏNGİNDƏDİR”

12.04.2019

XIX əsrin əvvəllərində Qarabağ və Gəncə xanlıqlarının inzibati vahidləri və əhalisi

11.04.2019

Müəllim ucalığı

11.04.2019

Ənəlhəqq həqiqəti...

10.04.2019

Namiq Məna: Meyxanada bədahətən şeir deyən elə adamlar göstərərəm sizə, özünə şairəm deyən bir ay evində oturub fikirləşsə, o sözləri yaza bilməz.

10.04.2019

Rəşid Göyçənin şeirləri

09.04.2019

AŞIQ ŞAHSOLTAN – 70   SAZLI-SÖZLÜ BİR DÜNYANIN RƏNGLƏRİ

09.04.2019

17 nəfərin diri-diri yandırıldığı gün-AĞDABAN SOYQIRIMI

08.04.2019

İlk baxışdan ilk məhəbbət

07.04.2019

Füzuli Sabiroğlunun şeirləri

06.04.2019

Bir toponimin hikməti

06.04.2019

Richard Branson - Hər şeyi kənara qoy! GİRİŞ VƏ ET!...

05.04.2019

Sarınər gədiyinə varanda

05.04.2019

Göyçə gölünün pıçıltıları

04.04.2019

Aprel şəhidləri - Fotolorla

04.04.2019

İstedadlar sorağında - Rəşid Bərgüşadlı

03.04.2019

İtirdiklərimiz!...

02.04.2019

Gizlin dəfn edilən böyük aktyor - Adil İsgəndərovu niyə kimsə yada salmadı...

01.04.2019

Ləngərli kişi

01.04.2019

İşğalçı Rusların dərsini verən Səfəvi hökmdarı - II Şah Abbas

31.03.2019

1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımı. Bakıda mart qırğınları

31.03.2019

Aşıq Alının yeddi divanisi

30.03.2019

"Mikoyan Dağlıq Qarabağ və Zəngəzurun Ermənistana verilməsinə ən kəskin etiraz edənlərdən olub"

30.03.2019

Bu torpaqda izin qaldı...

29.03.2019

“Erməni-qriqoryan kilsəsi XIX əsr ərzində alban irsini məhv edib, qarət edirdi”

28.03.2019

Vətən, başın sağ olsun

28.03.2019
Bütün xəbərlər