İsmixan Didərginin şeirləri

19:15 / 02.02.2019

   

 

 

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

"Qarşı duran, qarlı dağlar,"

Mənim sizdə nəyim qaldı?

Ötüb-keçən, gözəl çağlar,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Həm kövrəyəm, həm də kürəm,

Sızıldaram, yoxdu şirəm.

Günlər keçir birəm-birəm,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Xatirələr çözələnir,

Köhnə dərdim təzələnir.

Ürək mənlə məzələnir,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Ürək nədir?- yanar çıraq,

Alovlanır varaq-varaq.

Tüstülənən təndir, ocaq,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Ötüb keçdi gənclik çağı,

Telli sazım söylər ağı.

Şişpilləkan, Qonurdağı,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Yurd nə şeydi, bilməz naşı,

Yenə göynər bağrım başı...

Bəzirxana, qalaq daşı,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Ağ yoxuşa, Sarınərə,

"Vida" dedim neçə kərə.

Yelli gədik, Çətin dərə,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Çalmalıdan əsir sazaq,

Xəzəl tökür qucaq-qucaq.

Arxacqaya, Qumlu bulaq,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Ey müqəddəs düzüm, çölüm,

Dədə yurdum, ağır elim.

Göz bəbəyim - Göyçəgölüm,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Həsrət-həsrət mələmişəm,

Bulud kimi ələmişəm.

Demək, sizdə köləymişəm...

Mənim sizdə nəyim qaldı?

***

 

Əl atıram 

 

Dənizlərə qarışmışam,

Köpüklərə əl atıram.

Tümən-tümən səpən canım,

Qəpiklərə əl atıram.

 

Fələk nərdi verib tuza,

Kim oynaya, kim uduza...

Qarışmışıq dələduza,

Şəpiklərə əl atıram.

 

İsmixanam, yetməz bəyan,

Nə qohum var, nə də həyan.

Hərdən-hərdən mənə dəyən,

Təpiklərə əl atıram.

***

 

   ...MƏNİ DƏ ÇAĞIR

Qış günü sovuşub gələndə bahar,
Göylər gah qımışıb, gah ağlayanda...
Dəyişib donunu tikanlı kollar,
Yağış çimdirəndə bizim yaylağı,
Dağ çayı dərədə layla çalanda,
Tovuz tamaşalı göyün qurşağı
Bu dağdan o dağa körpü salanda.
Gördün ki, üfüqdən yerə nur yağır,
Məni də harayla, məni də çağır!

Kəklik oxuyanda qaya başında,
Qartal qayalarda qıy vuran zaman;
Çadırlar ağarıb yalın qaşında,
Çoban tütək çalıb hay vuran zaman.
Həyat qaynayanda, aşıb-daşanda,
Quşlar gözəlliyə nəğmə qoşanda,
Utancaq qızların yanaqlarıtək
Gördün ki, qızarır döşdə çiyələk,
Uşaqlar qüzeydə göbələk yığır,
Məni də harayla, məni də çağır!

Lalələr torpağa boyun əyəndə,
Gördün ağ çiçəkdən qar yağıb döşə.
Sümbülün saçağı yerə dəyəndə,
Hər səhər dərəndə şehli bənövşə,
Yalın ayağını üşüdəndə şeh,
Saçını yalayıb, oxşayanda meh,
Gördün kimsə yoxdu həmən yerdəki
Biz çıxaran bulaq çağlayır, axır,
Bir sənsən, tənhalıq, bir də birdə ki,
Görüş yerimizə uzanır cığır,
Hay salıb aləmə məni də çağır!

Ellər axışanda tarlaya, düzə,
Birdən aranızda olmasam əgər;
Bir an iş yerində dəyməsəm gözə...
Məzarım üstünə gəlib hər səhər...
Bir sənsən, tənhalıq, bir də, birdə ki...
Ötən günlərimi soraqla bir-bir,
Ömür kitabını varaqla bir-bir...
Elin şad günündə, elin yasında,
Hər kəs gün görəndə öz komasında,
Çılığın bir ah çəkib, qışqırıb-bağır!
Bu gözəl aləmə məni də çağır,
Məni də harayla, məni də çağır!

***

 

Göyçə gölü

 

Bаlаsıdır bu dаğlаrın,
Dizi üstə Göyçə gölü.
Хumаrlаnır nаrın-nаrın,
Üzü üstə Göyçə gölü.

Gеn sinəsi sаf şüşədən,
Çətir tutub göy mеşədən.
Vəsmə yахıb bənövşədən,
Gözü üstə Göyçə gölü.

Cоşаr, çаğlаr məlhəm suyu,
Sаhillərin kəsməz tоyu.
Dönməz, durаr ömrü bоyu,
Sözü üstə Göyçə gölü.

***

 

Yaxşı yada mən

cığalı təcnis


Bəd qohuma sirr söylədim, car oldu,
Açdım ürəyimi yaxşı yada mən.


Yox aşıq, yaxşı da var,
Pis də var, yaxşı da var.
Pis qohumdan yaxşıdır,
Qapında yaxşı davar.


Qohum var ki, qazır, atır yolumu,
Nədən xoş gəlirəm, yaxşı, yada mən?

Pisə töhmət yazdım, yaxşıya namə,
Qeyrətin yaxşıdır, yaxşı, yanama.


Yox aşıq, yaxşı yana,
Yanadın, yaxşı yana.
Yaxşı ölsə pis yanmaz,
Pis ölə, yaxşı yana.


Sanma ərəsətdə yaxşı yanam a,
Yaxşıyam pisə də, yaxşıya da mən.

Dərdimə dərmanı səfa gətirdi,
Gəlişin cismimi safa gətirdi.


Yox aşıq, safalıdı,
Geyimin saf alıdı.
Dost qapısı mənimçin,
Cənnətdən safalıdı.


Dostum, mehribanım safa gətirdi,
Xoşbəxtəm, düşmüşəm yaxşı yada mən.

Soruşmur halımı yar adı mənim,
İsmixanam, qəlbim yaradı mənim.


Yox aşıq, yar adımı,
Tanıyıb yar adımı.
Min bəlaya düşmüşəm,
Unudub yar adımı.


Ölürəm, dilimdə "yar" adı mənim,
Yetim dərdli olar, yaxşı, ya da mən?

***

 

Xoşdur 

Cənnət оlsа qürbət оbа, yаd diyаr,
Könlümə öz еli, оbаsı хоşdu.
Səfаlı yеr çохdu uzаq еllərdə,
Mənə bu dаğlаrın hаvаsı хоşdu.

Еlnən gеyinərəm bаyrаm libаsı,
Еlnən kеçirərəm şənliyi, yаsı.
İstidi hər kəsin kаsıb kоmаsı,
Hər quşun tikdiyi yuvаsı хоşdu.

Аğrılаr qəlbimi didsə də pünhаn,
İsmiхаnаm, sirrim еtmərəm bəyаn.
Yаd еlin cаn vеrən cərrаhlаrındаn,
Nənəmin məlhəmi, dаvаsı хоşdu.

***

 

Axırıma çıxdı dərdim

 

Gülər üzlü bir insanam,

Naşı deyər yoxdu dərdim.

Səsim çıxmaz, parçalansam,

Qaf dağından çoxdu dərdim.

 

Qayğı bilməz bir balaydım,

Min sevdaya mübtəlaydım.

Top dağıtmaz bir qalaydım,

Altdan-altdan yıxdı dərdim.

 

İsmixanam, budu varım,

Doğru sözüm, düz iqarım.

Çin olmadı arzularım,

Axırıma çıxdı dərdim.

 

 

 

 

 

 


Etiket:
Xəbərlər

Azərbaycan dili aşiqlərin dilidir... -Buludxan Xəlilov, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

19.08.2019

Fətəli xan Xoyski - Erməni gülləsi ilə arxadan vurulan Azərbaycanın ilk Baş naziri

19.08.2019

Gec deyil... - Oqtay Rzanın - ŞEİRLƏRİ

18.08.2019

Xəlil bəy nə zaman vəfat edib? - Övlad acısı, ağır xəstəlik

18.08.2019

Aman Allah 

17.08.2019

ADIYAMAN

17.08.2019

Kiçik Vyetnam böyük Çinin burnunu necə “ovdu”? - 28 günlük müharibənin tarixi

16.08.2019

Əli bəy Hüseynzadənin açılmayan sevgi məktubu - Mətn

15.08.2019

REY BREDBERI  “Dəryaz” 

14.08.2019

Onun həyatındakı qadınlar ya dəli oldu ya intihar etdi - Pikasso

14.08.2019

Tuvalılar Böyük Vətən Müharibəsində

12.08.2019

Oğuzlar və Türk kimliyi - Cahandar Bayoğlunun elmi məqaləsi

11.08.2019

Ən qədim insanların 500 min il əvvəl Naxçıvanda yaşadıqları təsdiqləndi

10.08.2019

“Yeni Gundem” İnformasiya Agentliyinin 2 yaşı tamam olur.

10.08.2019

Böyük Nərimanlılar silsiləsindən - Şair Şahmalı Əliyev  Bəlkə qala sözüm, dünya.  

09.08.2019

Uşaq yaşlarından məhkum olan görkəmli jurnalistimiz

09.08.2019

Vampirlər həqiqətdirmi? – İlginc faktlar

08.08.2019

MƏCNUN GÖYÇƏLİ RÜBAİLƏRİ

08.08.2019

Şadlinskilər

07.08.2019

Yazıçı olmaq istəyənlərə Stefen Kinqdən 22 vacib məsləhət

06.08.2019

Atasından miras qalmış taxta 52 il sahib çıxmış hökmdar

06.08.2019

Xəstəsinin evinə bazarlıq edən həkim – MARAQLI ADAM

05.08.2019

General Sisianovun erməniləri “İT” adlandırdığı 214 illik tarixi məktubu  

04.08.2019

Mən də ölülərin xalq şairiyəm - Telman Hüseyn Anadilin şeirləri

03.08.2019

Misir fironları əslən qafqazlıdır - Alman alimlərindən sensasion tədqiqat

03.08.2019

TİTANİK GƏMİSİ HAQQINDA BİLMƏDİYİNİZ BÜTÜN MARAQLI MƏLUMATLAR BİR ARADA

02.08.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT – VI HİSSƏ - SON - VİDEO

01.08.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - V HİSSƏ

31.07.2019

Ərəb Əmirliklərində çalışan xanım alimimiz: Hər il  28 Mayla bağlı müsabiqə keçirir, tələbələri milli hədiyyələrlə mükafatlandırıram  

31.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - IV HİSSƏ

30.07.2019

Böyük rəhbərə son dəfə qurban gedən kiçik adamlar.

30.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - III HİSSƏ

29.07.2019

Tanrının “Oxu” təlimi

29.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” – FİLM KİMİ HEKAYƏT – II HİSSƏ

27.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” – FİLM KİMİ HEKAYƏT – I HİSSƏ

26.07.2019

Qondarma bəylər

25.07.2019

Eldar Baxış oğlunun cəsədi qucağında evə keçdi – Hadisənin şahidi yazır...

25.07.2019

ƏLİBALA HACIZADƏ: HEÇ NƏ ƏZİZ DEYİL XATİRƏN QƏDƏR

24.07.2019

26 il Ağdamsız

23.07.2019

BÖYÜK NƏRİMANLI SİLSİLƏSİNDƏN YAZIÇI, PUBLİSİST QƏDİR ASLAN 
 

22.07.2019

Azərbaycan mətbuatı-144

22.07.2019

“Rəvan” sözünün əvvəlinə “i” hərfi əlavə olunaraq “İrəvan” adı əmələ gəlmişdir

20.07.2019

"Deportasiyadan Etnik Təmizləməyə Gedən Yol" adlı sənədli filmi ictimaiyyətə təqdim olundu.

19.07.2019

Oğlunun ölümündə özünü günahkar bilən ateist Xalq şairi- Maraqlı Faktlar

18.07.2019

Azərbaycanlı tarixçidən maraqlı iddia - Keşikçidağda eramızdan əvvəldən oğuz türkləri yaşayıb

18.07.2019

Ağbulaq

17.07.2019

Qərbi Azərbaycan həqiqətlərini ermənilər etiraf etdi. 

16.07.2019

Tarixi şəxslər barədə qalmaqallı faktlar

15.07.2019

İlham Qəhrəman - "Könül işi"

13.07.2019

Seyid Əzim ateist idimi? - ARAŞDIRMA

11.07.2019
Bütün xəbərlər