Zəki İslamın şeirləri

14:05 / 19.02.2019

Yetmiş yaşa gəlib çatan vaxtımda,

Bəxtim yatdı, – nəfisdimi, gözdümü?

 

Göyçədi mənim

 

Anamın anası, atam atası,

Babamın babası Göyçədi mənim.

Vətənim, diyarım, doğma yurd-yuvam,

Elimin yuvası Göyçədi mənim.

 

Gözümün işığı, üzümün nuru,

Dizimin taqəti, qolumun zoru.

Qəlbimin atəşi, sinəmin qoru,

Ciyərim havası Göyçədi mənim.

 

Ayrılmır fikirdən, çıxmır yuxudan,

Ordayam, ordayam hər zaman, hər an.

Mən Zəki İslamam, ey Haqqı divan,

Dərdimin davası Göyçədi mənim.

 

GƏLİB

Sərraf Şiruyənin Göyçəyə gəlişinə

 

Göyçənin sevinci həddini aşıb,

Qoynuna öz şair balası gəlib.

Uçub Qarabağdan, keçib Gəncədən,

Qıy vurub şikarın alası gəlib.

 

Gəlişinə qurban dedim, can dedim,

Ədəbinə sultan dedim, xan dedim,

Bədnəzərə alış dedim, yan dedim,

Şeir sənətinin lalası gəlib.

 

Qoşmanın ustadı, təcnisin şahı,

Şeir ocağının bir qibləgahı.

Yurduna bağlıdır, eldi pənahı,

Göyçədən ilhamın alası gəlib.

 

Fikri, düşüncəsi dərindən dərin,

Boylandı Daşkənddə, düşündü dərin.

Həsən Xəyallının ləli-gövhərin,

Sənətkar sazını çalası gəlib.

 

Saldı kotanımı xozana, xama,

Dizim yerə dəydi, yetişdim kama.

Eşitdim, öyrəndim Zəki İslama,

Ürəkdən vəfalı olası gəlib.

 

1982-ci il, Göyçə, Cil kəndi

 

EŞİT, RƏBBİM, DOĞRUDUMU, DÜZDÜMÜ?

 

Deyirlər – dərd çəkmə, bir imtahandır,

Eşit, Rəbbim, doğrudumu, düzdümü?

Yetmiş yaşa gəlib çatan vaxtımda,

Bəxtim yatdı, – nəfisdimi, gözdümü?

 

Kimə görə bəxtim belə qullaşıb?

Əziz balam şeytan ilə yollaşıb.

Çətin bələn keçib, ağır daş aşıb,

Qayıtmağı söhbətdimi, sözdümü?

 

On dörd aydı yoxdu altı-bazarım,

Cümədən cüməyə qışdı baharım.

Dərd mənim dostumdu, qəm mənim varım,

Zal dərdində nuru itən gözdümü?

 

El içində hörmət aldım, nuş oldum,

Sevindikcə, pərvazlanan quş oldum,

Ağlagəlməz bir bəlaya tuş oldum,

Solan yanaq, saralanda üzdümü?

 

Ömrünün sonunu heç kəs biləmməz,

Allah güldürməsə, özü güləmməz.

Zəki İslam ölər, Zalsız öləmməz,

Soruşarlar – "Atan dərdə dözdümü?".

15 noyabr 2009

  

 

QALDI

 

Yetişdi payızın şaxtası, qarı,

Güllərin dərimi borana qaldı.

Ellər köç eylədi, endi arana,

Yaylaqlar çiskinə, dumana qaldı.

 

Kilimsiz, keçəsiz çubuqlar durur,

Marallar boylanıb boynunu burur.

Təkcə öz yerində qartal qıy vurur,

Bulaqlar buzladı, tufana qaldı.

 

Ağaclar qırovlu, budağı qarlı,

Dərələr çovğunlu, gədiklər tarlı.

Zəki İslam, kimdir, gör kimdən varlı,

Arzular arzudu, gümana qaldı.

 

 

BƏXTİM

 

Elə düşünürdüm, elə bilirdim,

Gözəllər gözəli mələkdi bəxtim.

Qohuma-qonşuya, dosta-tanışa,

Arxadı, gərəkdi, köməkdi bəxtim.

 

Güllü-gülüstanlı, bağçalı, bağlı,

Dəryalı, dənizli, çaylı, bulaqlı.

Dərəli, təpəli, silsilə dağlı,

Doqquz asiman, yeddi fələkdi bəxtim.

 

Yenə güvənirəm, yenə sevirəm,

Gecəli, gündüzlü şükür edirəm.

Haqqa üz tutmuşam, haqqa gedirəm,

Bir az üz döndərib, kələkdi bəxtim.

 

Əziz Allah, qoyma qəmdə çürüyəm,

Mən də yaratdığın qulun biriyəm.

Ağlamayam için-için, kiriyəm,

Tufanlı, boranlı küləkdi bəxtim.

 

Yüyürdüm, yıxıldım, durdum, büdrədim,

Birə min olubdur heç nədən dərdim.

Zəki İslam deyir, hardan bilərdim,

Nadanlar əlində ələkdi bəxtim.

 

Yaradanın verdiyidi, verdiyi

 

Bağışlanmır nə gözəllik, nə talant,

Yaradanın verdiyidi, verdiyi.

Adam var ki, hər kəlməsi hikmətdi,

Adam var ki, şər-böhtandı dediyi.

 

Otuz yaşa qədər - daşa yazılır,

Otuzdan altmışa - başa yazılır,

Altmışdan sonrakı - boşa yazılır,

Yaddaş yoxdu, yaddan çıxır gördüyü.

 

İnciyənlər inciməsin, görəcək,

Bir salamı iki dəfə verəcək.

Zəki İslam, zəmanəsi gələcək,

Görəcək ki, çat veribdi hördüyü.

 


Etiket:
Xəbərlər

Fukidid ‒ Milos dialoqu

23.05.2019

Anton Çexovun Qardaşına Yazdığı Məktub

23.05.2019

Ərtoğrol Cavid - Ölümə tərk edilən...

22.05.2019

Ağ Aşıq Allahverdinin şeirləri

22.05.2019

Musa Yaquba camaat az qala ürəyini verməyə hazırdır, durub iki min manat verirlər.

21.05.2019

Dünənki Qərbi Azərbaycan tariximizdən və Göyçə ziyalılarından xatirə.

21.05.2019

Qızı Əhməd bəy Ağaoğlu haqqında

20.05.2019

Kiçik bir zaman kəsiyində rayon mərkəzi Spitak şəhəri, qonşu kəndlər, o cümlədən Qursalı kəndimiz yer üzündən silindi- Vaqif Namazov

19.05.2019

Göy üzünün şairi

18.05.2019

Bizsiz Laçın işğaldan sonra (FOTO)

18.05.2019

Türkün qədim yurdu- İrəvan Xanlığının tarixi

17.05.2019

Bilmək və inanmaq arasında - Nəyə inanırıq, nəyi bilirik?

16.05.2019

Qoşabulaq kəndindən II dünya müharibəsində həlak olan və itkin düşən soydaşlarımız

16.05.2019

Üzeyir Hacıbəyov aşıq sənəti haqqında

15.05.2019

Ardanış kolxozu və sədrləri

15.05.2019

Həyat yoldaşı ilə birgə güllələnən Sovet İttifaqı qəhrəmanı, gənc general kimdi?

14.05.2019

Tanınmış yazıçı- publisist, vətənpərvər ziyalı

14.05.2019

“Könüllü” köçürülmə erməni xəyanəti idi

13.05.2019

Yüzilliklər boyu yaşayacaq bir abidə...

13.05.2019

Tarixin GİZLİNLƏRİ – Rus zabit Berlinə bayraq sancan Məmmədovu niyə güllələdi? – VİDEO

12.05.2019

Dastan haqqında

11.05.2019

Azərbaycanlıların deportasiyası və 1988-ci il faciəsi

11.05.2019

Bir gölün dəniz dərdi

10.05.2019

“Rütbəli erməni əyilib mənə dedi ki, atam azərbaycanlıdır...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

10.05.2019

Dünya siyasətinin Heydər Əliyev zirvəsi

10.05.2019

“Özümü tualetə atıb boğulmaq yeganə xilas yolu idi...” –ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

09.05.2019

GÖYÇƏNİN SAZ-SÖZ USTADLARI İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ

09.05.2019

Ədəbiyyatın Şuşasız Şuşası

08.05.2019

“Avtomatın qundağı ilə vurdular, düşdüm meyitin üstünə...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

08.05.2019

Dəmir Gədəbəylinin şeirləri

07.05.2019

300 erməninin mühasirəsində: bitməyən gecə, qaranlıq lağımda itən düşmən – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

07.05.2019

"Ermənistandan" qovulmuş Azərbaycan türklərinin sayı

07.05.2019

Kitab danışır - Xalqların və Kütlənin psixologiyası.

06.05.2019

Azərbaycan ədəbiyyatında deportasiya mövzusuna həsr olunmuş əsərlər

06.05.2019

Abbas Çayxorski - Qəribə soyadlı azərbaycanlı “Atom kralı”

05.05.2019

Azıx mağarasının müasir taleyi və “erməni dişi” - Şəhla Cabbarlı yazır

04.05.2019

Nərimanlı kəndindən ikinci dünya müharibəsində itkin düşən soydaşlarımız

04.05.2019

Sonradan sevərsən...

04.05.2019

Göyçə dedim, yaralarım göynədi...

03.05.2019

Aclıq
(Hekayə)

03.05.2019

RAMİZ RÖVŞƏN OLAN YERDƏ...

02.05.2019

Göyçə gölü, göy üzündə gözüm var

01.05.2019

Göyçə mahalında Adatəpə kəndi

01.05.2019

Görəsən mavi gözlü, şux mələyim, Göyçə gölüm bu hicrana necə dözür...

30.04.2019

Soyqırıma məruz qalan Azərbaycan toponimləri

30.04.2019

Xocalı soyqırımını törətmiş ermənini məhv edən döyüşçü - Aprel döyüşlərinin gizli tərəfi

29.04.2019

“CAMALIN GÖYÇƏKDİ BAYRAM AYINDAN” – Professor Ələddin Allahverdiyevin yazısı

28.04.2019

Allahverdi Təkləlinin şeirləri

28.04.2019

“REPATRİASİYA”... DEPORTASİYA... və yaxud GİZLİ İŞĞAL

27.04.2019

Bizim Kino - Babək

27.04.2019
Bütün xəbərlər