İmamverdi İsmayılovun "Sonuncu fəsil" ibrətnaməsi

19:00 / 06.03.2019

Yazıçı İmamverdi İsmayılovun “Sonuncu fəsil” kitabı çapdan çıxıb. Kitab albom formatında, xüsusi nəfis tərtibatla hazırlanıb. 
304 səhifəlik kitab xüsusi peyzaj və rəsm əsərləri ilə daha da zənginləşdirilib və rəngarənglik yaradıb.

Kitab Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar Sadıqovun redaktorluğu ilə çap olunub. “Müdrikliyin özü və sözü” sərlövhəli ön sözün müəllifi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti akademik İsa Həbibbəylidir. Yeddi fəsildən ibarət olan kitab ibrətamiz ifadələrdən, müdrik kəlamlardan, tövsiyyə və nəsihətlərdən ibarətdir. “Qabusnamə”, “Əxlaqi-nasir” tipli kitablar seriyasındandır. 

Azərbaycan ədəbiyyatında çoxdandır belə və buna bənzər kitab yazılmırdı, belə bir kitabın yazılması, özü də İmamverdi İsmayılov kimi bir SÖZ SƏRRAFI tərəfindən yazılması təqdirəlayiq bir haldır və yazıçının 60 yaşına – gəncliyin zirvəsinə və müdrikliyin başlanğıcına həm bir hesabatı, həm də proqramı hesab oluna bilər. Düzdür, ilk anda bəzi kəlamlar o qədər xoş təsir bağışlayar ki, sanki bunu nə vaxtsa, kimdənsə eşitmisən, yaxud oxumusan. Amma diqqətlə fərqinə varanda görürsən ki, İmamverdi İsmayılov bütün bunları saf, ülvi kənd həyatı ağsaqqallarından; babalardan, dədələrdən, atalardan eşidib, şüuraltı yaddaşında yaşadıb, bu gün- ömrünün kamil və müdrik çağında doğmalarına – millətin oxucu təbəqəsinə bir töhfə hazırlayıb. Oxuyanlar, ibrət götürənlər və bəhrələnənlər üçün əvəzsiz xəzinədir. 
Akademik baxışına qısa nəzər salaq.
“Təsadüfi deyil ki, oxuculara təqdim olunan müdrik düşüncələrin bir çoxu həyatda yaşamış real insanların – atası, anası, babası, əmisi, dayısı kimi yaxın adamlarının adından “onlar deyərdi ki” təhkiyəsi əsasında formalaşdırılaraq yaşanmış həyati proseslərin ümumiləşdirilmiş ifadəsinə çevrilir.
Məsələn: “Anam deyərdi ki, kəsiyin çörəyini kəsməzlər...”
“...Dədəm qonşusuyla deyib-gülərdi:
-Sən elə tərsməssəb adamsan ki, hər şeyin tərsinədir. Pul verəndə canın çıxır, danışanda da pulun...”
“Əmimin sözləridir: həpənd köpəkoğlu, dalıma minməyin cəhənnəm, ta ürəyimdən niyə sallanmısan?”
“Nənəm ölə bilməyən, ağır can verən insanı görəndə deyərdi ki, zalımın balasının dalında çox qarğış var deyən belə zillət çəkir...”
“...Əmim deyərdi ki, sən elə bir nəsildənsən – yaxşısından yaxşısı, pisindən də pisi yoxdur...”
Bəli, əminliklə deyə bilərəm ki, İmamverdi İsmayılovun “Sonuncu FƏSİL” kitabı MÜDRİKLİYİN ÖZÜ və yaddaqalan təsirli SÖZÜdür...
Nə yaxşı ki, ömrünün bu ucalıq çağında millət vəkili, yazıçı-publisist İmamverdi İsmayılov müdriklik və müasirlik ruhu ilə yaşayıb yaratmaq yolunu ürəklə davam etdirir”.
Bu sözlər akademik İsa Həbibbəylinin kitaba yazdığı ön sözdəndir. Məncə, şərhə ehtiyac yoxdur.
Yazıçı İmamverdi İsmayılovu ədəbi mühitə tanıtmağa ehtiyac duyulmasa belə, ədəbiyyat tarixi naminə, onun haqqında məlumatı, qısa da olsa, yazının gözünə vurmağa ehtiyac yaranıb.
İmanverdi İbiş oğlu İsmayılov 10 iyun 1958-ci il¬də Zəngilan rayonunun Vənətli kəndində anadan olub. Hələ ye¬ni¬yetmə çağlarında “Kənd həyatı” rayon qəzetində onun kiçik məqalələri dərc olunub.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra arzuları onu S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin jur¬nalistika fakultəsinə gətirib. Ali təhsilini uğurla ba¬şa vurduqdan sonra o, Azərbaycan Dövlət Te-le¬vi¬zi¬ya və Radio verilişləri şirkətində müxbir, kiçik re¬dak¬tor, redaktor, şöbə müdiri vəzifələrində işləyib. 
Bakıda oxuduğu və işlədiyi dövrlərdə də İman¬ver¬di İsmayılov doğma rayon qəzeti ilə əlaqələri kəs¬məyib, ara-sıra məqalələrlə çıxış edib. 
Daha yüksək nailiyyətlər əldə etmək, həyat pil¬lə¬lə¬rin¬də yeni uğurlar qazanmaq üçün daima öz üzə-rin¬də çalışan İmanverdi İsmayılov bir ali təhsil ocağı ilə qənaətlənmir və Bakı Sosial İdarəetmə və Po¬li¬to¬lo¬giya İnstitutunu da bitirir. 
Çalışdığı teleşirkətdə də onu irəli çəkirlər. İs¬te¬dad¬lı və bacarıqlı bir kadr kimi rəhbərlik çox keçmir ki, onu rəngarəng proqramları ilə diqqət çəkən “Gənc¬¬lik” baş redaksiyasına baş redaktor təyin edir.
Gər¬gin iş rejiminə baxmayaraq İmanverdi İs¬ma¬yı¬lov yaradıcılığını da davam etdirir. “Göyərçin köçü”, “Ocaq daşı” kimi maraqlı kitabları ilə oxucuların gö¬rü¬şünə gəlir. Bir müddət Respublika Mətbuat Fonduna rəh¬bərlik edir. “Qızıl qələm” Media mükafatı laure¬atı¬dır. 
Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvüdür. O, Azərbaycan Respublikası prezidenti cənab İlham Əliyevin 15 iyul 2015-ci il tarixli sərəncamına əsasən “Əməkdar jurnalist” fəxri adına layiq görülüb.
İmamverdi İsmayılov siyasi arenada da bir sıra uğur¬lara imza atmışdır. Azərbaycanın müstəqillik ta¬ri¬xində ilk dəfə olaraq 1995-ci ildə Milli Məclisə ke¬çi¬rilən seçkilərdə Zəngilan – Laçın – Qubadlı ra¬yon¬la¬rını əhatə edən dairədən deputat seçilmişdir. Bu uğu¬runu davam etdirərək o, rəqiblərinə qalib gəlmiş və 125 saylı Zəngilan – Qubadlı seçki dairəsindən dal¬badal dörd dəfə; 2000, 2005, 2010 və 2015-ci illərdə Mil¬li Məclisə deputat seçilmişdir.
Ailəlidir, üç övlad atasıdır.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin 8 iyun 2018-ci il tarixli sərəncamına əsasən 60 illik yubileyi münasibətilə ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunub.
“Sonuncu fəsil” kitabının sonunda yazıçının balaca nəvəsi ilə şəkili, bir də “BİR DEYƏCƏYİM QALDI” başlığı altında cəmi bir səhifəlik deyəcəkləri yerləşdirilib. 
“Bu da ikimiz...
İkimizin də adı bir, soyadı bir: İmamverdi İsmayılov...
Birimiz böyük, birimiz kiçik...
Və ikimizin bir yerdə 68 yaşı var; 60 mənim, 8 onun...
Birimiz ömrün payız vədəsində, birimiz yaz çağında...
Elə bu kitabı da ömrümün və nəslimin 8 yaşlı davamçısına – nəvəm İmamverdi İsmayılovun adına bağışlamaq istədim...
Bir ömür qocalıb gedirəm...
Bir ömür cavanlığa gəlirəm...
Təskinlik tapıram ki, adımı, soyumu yaşadan var...
Sözümü, söhbətimi yaşadan isə, yəqin, elə kitablarım olacaq...
Bəlkə də elə bu son kitabım...
Bir ömür boyu içimdə qaynayıb ürəyimin yükünə çevrilən, nəhayət, bu kitaba sığışan düşüncələrimə, duyğularıma şərik olduğunuza görə, əziz oxucularım, sizə minnətdarlığım sonsuzdur...
Özünüzü də qoruyun, sözünüzü də!..”
Kitab İmamverdi İsmayılovun cəmiyyətə, ədəbiyyata, millətə möhtəşəm yazıçı töhfəsidir – “Sonuncu fəsil” ibrətnaməsidir.
İmamverdi İsmayılov həyatda həm də babadır, ömrün müdrik çağındadır. Özü məsləhətlər, tövsiyyələr, nəsihətlər verir. Deməli, kitaba daxil etdiyi ibrətamiz kəlamların hər birini öz adından deyə, “özəlləşdirə” bilər. Buna görə ona irad tutmağa heç kimin haqqı çatmaz. Lakin o, bunu etməyib. Babasından, nənəsindən, əmisindən; kimdən necə eşidibsə, eləcə də kitabına daxil edib, ədəbiyyatın qızıl fonduna bağışlayıb.
Bax, budur onun ucalığı, qələminin saflığı, təbiətə, doğma yurda, soy-kökə bağlılığı...

ƏLİ BƏY AZƏRİ,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Manevr.az


Etiket:
Xəbərlər

Kiçik bir zaman kəsiyində rayon mərkəzi Spitak şəhəri, qonşu kəndlər, o cümlədən Qursalı kəndimiz yer üzündən silindi- Vaqif Namazov

19.05.2019

Göy üzünün şairi

18.05.2019

Bizsiz Laçın işğaldan sonra (FOTO)

18.05.2019

Türkün qədim yurdu- İrəvan Xanlığının tarixi

17.05.2019

Bilmək və inanmaq arasında - Nəyə inanırıq, nəyi bilirik?

16.05.2019

Qoşabulaq kəndindən II dünya müharibəsində həlak olan və itkin düşən soydaşlarımız

16.05.2019

Üzeyir Hacıbəyov aşıq sənəti haqqında

15.05.2019

Ardanış kolxozu və sədrləri

15.05.2019

Həyat yoldaşı ilə birgə güllələnən Sovet İttifaqı qəhrəmanı, gənc general kimdi?

14.05.2019

Tanınmış yazıçı- publisist, vətənpərvər ziyalı

14.05.2019

“Könüllü” köçürülmə erməni xəyanəti idi

13.05.2019

Yüzilliklər boyu yaşayacaq bir abidə...

13.05.2019

Tarixin GİZLİNLƏRİ – Rus zabit Berlinə bayraq sancan Məmmədovu niyə güllələdi? – VİDEO

12.05.2019

Dastan haqqında

11.05.2019

Azərbaycanlıların deportasiyası və 1988-ci il faciəsi

11.05.2019

Bir gölün dəniz dərdi

10.05.2019

“Rütbəli erməni əyilib mənə dedi ki, atam azərbaycanlıdır...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

10.05.2019

Dünya siyasətinin Heydər Əliyev zirvəsi

10.05.2019

“Özümü tualetə atıb boğulmaq yeganə xilas yolu idi...” –ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

09.05.2019

GÖYÇƏNİN SAZ-SÖZ USTADLARI İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ

09.05.2019

Ədəbiyyatın Şuşasız Şuşası

08.05.2019

“Avtomatın qundağı ilə vurdular, düşdüm meyitin üstünə...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

08.05.2019

Dəmir Gədəbəylinin şeirləri

07.05.2019

300 erməninin mühasirəsində: bitməyən gecə, qaranlıq lağımda itən düşmən – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

07.05.2019

"Ermənistandan" qovulmuş Azərbaycan türklərinin sayı

07.05.2019

Kitab danışır - Xalqların və Kütlənin psixologiyası.

06.05.2019

Azərbaycan ədəbiyyatında deportasiya mövzusuna həsr olunmuş əsərlər

06.05.2019

Abbas Çayxorski - Qəribə soyadlı azərbaycanlı “Atom kralı”

05.05.2019

Azıx mağarasının müasir taleyi və “erməni dişi” - Şəhla Cabbarlı yazır

04.05.2019

Nərimanlı kəndindən ikinci dünya müharibəsində itkin düşən soydaşlarımız

04.05.2019

Sonradan sevərsən...

04.05.2019

Göyçə dedim, yaralarım göynədi...

03.05.2019

Aclıq
(Hekayə)

03.05.2019

RAMİZ RÖVŞƏN OLAN YERDƏ...

02.05.2019

Göyçə gölü, göy üzündə gözüm var

01.05.2019

Göyçə mahalında Adatəpə kəndi

01.05.2019

Görəsən mavi gözlü, şux mələyim, Göyçə gölüm bu hicrana necə dözür...

30.04.2019

Soyqırıma məruz qalan Azərbaycan toponimləri

30.04.2019

Xocalı soyqırımını törətmiş ermənini məhv edən döyüşçü - Aprel döyüşlərinin gizli tərəfi

29.04.2019

“CAMALIN GÖYÇƏKDİ BAYRAM AYINDAN” – Professor Ələddin Allahverdiyevin yazısı

28.04.2019

Allahverdi Təkləlinin şeirləri

28.04.2019

“REPATRİASİYA”... DEPORTASİYA... və yaxud GİZLİ İŞĞAL

27.04.2019

Bizim Kino - Babək

27.04.2019

Kitablar haqqında 15 maraqlı məlumat

26.04.2019

Gülzar nənə ilə Kitab bayramı

26.04.2019

İçimdən göyərən dərdimdi Göyçə…   II HİSSƏ

25.04.2019

Ermənistanda Türk toponimlərinin dəyişdirilməsi

24.04.2019

Qərbi Azərbaycan (Ermənistan) kolanıları

24.04.2019

Asif Ata. Deyimlər (“Rəmzlər” Bitiyindən)

23.04.2019

Səfəvilər dövründə Azərbaycan dili

23.04.2019
Bütün xəbərlər