İmamverdi İsmayılovun "Sonuncu fəsil" ibrətnaməsi

19:00 / 06.03.2019

Yazıçı İmamverdi İsmayılovun “Sonuncu fəsil” kitabı çapdan çıxıb. Kitab albom formatında, xüsusi nəfis tərtibatla hazırlanıb. 
304 səhifəlik kitab xüsusi peyzaj və rəsm əsərləri ilə daha da zənginləşdirilib və rəngarənglik yaradıb.

Kitab Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar Sadıqovun redaktorluğu ilə çap olunub. “Müdrikliyin özü və sözü” sərlövhəli ön sözün müəllifi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti akademik İsa Həbibbəylidir. Yeddi fəsildən ibarət olan kitab ibrətamiz ifadələrdən, müdrik kəlamlardan, tövsiyyə və nəsihətlərdən ibarətdir. “Qabusnamə”, “Əxlaqi-nasir” tipli kitablar seriyasındandır. 

Azərbaycan ədəbiyyatında çoxdandır belə və buna bənzər kitab yazılmırdı, belə bir kitabın yazılması, özü də İmamverdi İsmayılov kimi bir SÖZ SƏRRAFI tərəfindən yazılması təqdirəlayiq bir haldır və yazıçının 60 yaşına – gəncliyin zirvəsinə və müdrikliyin başlanğıcına həm bir hesabatı, həm də proqramı hesab oluna bilər. Düzdür, ilk anda bəzi kəlamlar o qədər xoş təsir bağışlayar ki, sanki bunu nə vaxtsa, kimdənsə eşitmisən, yaxud oxumusan. Amma diqqətlə fərqinə varanda görürsən ki, İmamverdi İsmayılov bütün bunları saf, ülvi kənd həyatı ağsaqqallarından; babalardan, dədələrdən, atalardan eşidib, şüuraltı yaddaşında yaşadıb, bu gün- ömrünün kamil və müdrik çağında doğmalarına – millətin oxucu təbəqəsinə bir töhfə hazırlayıb. Oxuyanlar, ibrət götürənlər və bəhrələnənlər üçün əvəzsiz xəzinədir. 
Akademik baxışına qısa nəzər salaq.
“Təsadüfi deyil ki, oxuculara təqdim olunan müdrik düşüncələrin bir çoxu həyatda yaşamış real insanların – atası, anası, babası, əmisi, dayısı kimi yaxın adamlarının adından “onlar deyərdi ki” təhkiyəsi əsasında formalaşdırılaraq yaşanmış həyati proseslərin ümumiləşdirilmiş ifadəsinə çevrilir.
Məsələn: “Anam deyərdi ki, kəsiyin çörəyini kəsməzlər...”
“...Dədəm qonşusuyla deyib-gülərdi:
-Sən elə tərsməssəb adamsan ki, hər şeyin tərsinədir. Pul verəndə canın çıxır, danışanda da pulun...”
“Əmimin sözləridir: həpənd köpəkoğlu, dalıma minməyin cəhənnəm, ta ürəyimdən niyə sallanmısan?”
“Nənəm ölə bilməyən, ağır can verən insanı görəndə deyərdi ki, zalımın balasının dalında çox qarğış var deyən belə zillət çəkir...”
“...Əmim deyərdi ki, sən elə bir nəsildənsən – yaxşısından yaxşısı, pisindən də pisi yoxdur...”
Bəli, əminliklə deyə bilərəm ki, İmamverdi İsmayılovun “Sonuncu FƏSİL” kitabı MÜDRİKLİYİN ÖZÜ və yaddaqalan təsirli SÖZÜdür...
Nə yaxşı ki, ömrünün bu ucalıq çağında millət vəkili, yazıçı-publisist İmamverdi İsmayılov müdriklik və müasirlik ruhu ilə yaşayıb yaratmaq yolunu ürəklə davam etdirir”.
Bu sözlər akademik İsa Həbibbəylinin kitaba yazdığı ön sözdəndir. Məncə, şərhə ehtiyac yoxdur.
Yazıçı İmamverdi İsmayılovu ədəbi mühitə tanıtmağa ehtiyac duyulmasa belə, ədəbiyyat tarixi naminə, onun haqqında məlumatı, qısa da olsa, yazının gözünə vurmağa ehtiyac yaranıb.
İmanverdi İbiş oğlu İsmayılov 10 iyun 1958-ci il¬də Zəngilan rayonunun Vənətli kəndində anadan olub. Hələ ye¬ni¬yetmə çağlarında “Kənd həyatı” rayon qəzetində onun kiçik məqalələri dərc olunub.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra arzuları onu S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin jur¬nalistika fakultəsinə gətirib. Ali təhsilini uğurla ba¬şa vurduqdan sonra o, Azərbaycan Dövlət Te-le¬vi¬zi¬ya və Radio verilişləri şirkətində müxbir, kiçik re¬dak¬tor, redaktor, şöbə müdiri vəzifələrində işləyib. 
Bakıda oxuduğu və işlədiyi dövrlərdə də İman¬ver¬di İsmayılov doğma rayon qəzeti ilə əlaqələri kəs¬məyib, ara-sıra məqalələrlə çıxış edib. 
Daha yüksək nailiyyətlər əldə etmək, həyat pil¬lə¬lə¬rin¬də yeni uğurlar qazanmaq üçün daima öz üzə-rin¬də çalışan İmanverdi İsmayılov bir ali təhsil ocağı ilə qənaətlənmir və Bakı Sosial İdarəetmə və Po¬li¬to¬lo¬giya İnstitutunu da bitirir. 
Çalışdığı teleşirkətdə də onu irəli çəkirlər. İs¬te¬dad¬lı və bacarıqlı bir kadr kimi rəhbərlik çox keçmir ki, onu rəngarəng proqramları ilə diqqət çəkən “Gənc¬¬lik” baş redaksiyasına baş redaktor təyin edir.
Gər¬gin iş rejiminə baxmayaraq İmanverdi İs¬ma¬yı¬lov yaradıcılığını da davam etdirir. “Göyərçin köçü”, “Ocaq daşı” kimi maraqlı kitabları ilə oxucuların gö¬rü¬şünə gəlir. Bir müddət Respublika Mətbuat Fonduna rəh¬bərlik edir. “Qızıl qələm” Media mükafatı laure¬atı¬dır. 
Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvüdür. O, Azərbaycan Respublikası prezidenti cənab İlham Əliyevin 15 iyul 2015-ci il tarixli sərəncamına əsasən “Əməkdar jurnalist” fəxri adına layiq görülüb.
İmamverdi İsmayılov siyasi arenada da bir sıra uğur¬lara imza atmışdır. Azərbaycanın müstəqillik ta¬ri¬xində ilk dəfə olaraq 1995-ci ildə Milli Məclisə ke¬çi¬rilən seçkilərdə Zəngilan – Laçın – Qubadlı ra¬yon¬la¬rını əhatə edən dairədən deputat seçilmişdir. Bu uğu¬runu davam etdirərək o, rəqiblərinə qalib gəlmiş və 125 saylı Zəngilan – Qubadlı seçki dairəsindən dal¬badal dörd dəfə; 2000, 2005, 2010 və 2015-ci illərdə Mil¬li Məclisə deputat seçilmişdir.
Ailəlidir, üç övlad atasıdır.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin 8 iyun 2018-ci il tarixli sərəncamına əsasən 60 illik yubileyi münasibətilə ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunub.
“Sonuncu fəsil” kitabının sonunda yazıçının balaca nəvəsi ilə şəkili, bir də “BİR DEYƏCƏYİM QALDI” başlığı altında cəmi bir səhifəlik deyəcəkləri yerləşdirilib. 
“Bu da ikimiz...
İkimizin də adı bir, soyadı bir: İmamverdi İsmayılov...
Birimiz böyük, birimiz kiçik...
Və ikimizin bir yerdə 68 yaşı var; 60 mənim, 8 onun...
Birimiz ömrün payız vədəsində, birimiz yaz çağında...
Elə bu kitabı da ömrümün və nəslimin 8 yaşlı davamçısına – nəvəm İmamverdi İsmayılovun adına bağışlamaq istədim...
Bir ömür qocalıb gedirəm...
Bir ömür cavanlığa gəlirəm...
Təskinlik tapıram ki, adımı, soyumu yaşadan var...
Sözümü, söhbətimi yaşadan isə, yəqin, elə kitablarım olacaq...
Bəlkə də elə bu son kitabım...
Bir ömür boyu içimdə qaynayıb ürəyimin yükünə çevrilən, nəhayət, bu kitaba sığışan düşüncələrimə, duyğularıma şərik olduğunuza görə, əziz oxucularım, sizə minnətdarlığım sonsuzdur...
Özünüzü də qoruyun, sözünüzü də!..”
Kitab İmamverdi İsmayılovun cəmiyyətə, ədəbiyyata, millətə möhtəşəm yazıçı töhfəsidir – “Sonuncu fəsil” ibrətnaməsidir.
İmamverdi İsmayılov həyatda həm də babadır, ömrün müdrik çağındadır. Özü məsləhətlər, tövsiyyələr, nəsihətlər verir. Deməli, kitaba daxil etdiyi ibrətamiz kəlamların hər birini öz adından deyə, “özəlləşdirə” bilər. Buna görə ona irad tutmağa heç kimin haqqı çatmaz. Lakin o, bunu etməyib. Babasından, nənəsindən, əmisindən; kimdən necə eşidibsə, eləcə də kitabına daxil edib, ədəbiyyatın qızıl fonduna bağışlayıb.
Bax, budur onun ucalığı, qələminin saflığı, təbiətə, doğma yurda, soy-kökə bağlılığı...

ƏLİ BƏY AZƏRİ,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Manevr.az


Etiket:
Xəbərlər

Stalinin şəxsən partbilet təqdim etdiyi yeganə azərbaycanlı-Aydın Məmmədov

21.03.2019

Xan hekayəti: Bilmədiyimiz faktlar, görmədiyimiz fotolar – Oğlu yazır...

20.03.2019

Miskin Abdal yaradıcılığından seçmələr

19.03.2019

NOVRUZ ÇƏRŞƏNBƏLƏRİ

19.03.2019

Alban elinin Sünik vilayəti

19.03.2019

Osmanlı sultanının qızı onu niyə sevmədi? - Atatürk haqda bilmədiklərimiz

18.03.2019

Əli Kərim yaşasaydı, 88 yaşı olacaqdı...

18.03.2019

Təkamül nəzəriyyəsini Darvin-dən 1000 il əvvəl irəli sürən müsəlman mütəfəkkir

17.03.2019

"Qafqazın Pensilvaniyası" - Bakı və I Dünya Müharibəsi

16.03.2019

Mahir Bayram Becan Qasımova şeir həsr etdi

16.03.2019

Qubadlı rayon Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi

15.03.2019

İntihar nədir, insanlar niyə intihar edir?

15.03.2019

Gülüstan müqaviləsi - TAM MƏTN

14.03.2019

Babək Xürrəmi bu gün edam edilib – 1181 il öncə

14.03.2019

Makedoniyalı İskəndərin ölümünün sirri 

13.03.2019

Tarixin ilk qadın hökmdarı - Araşdırma

13.03.2019

Müdrikliklə ziyalılığı özündə qovuşduran el ağsaqqalı...  

12.03.2019

Bugün Cabir Novruzun doğum günüdür.

12.03.2019

Sabirin ölümündən əvvəl yazdığı vəsiyyət məktubu: Qardaşım Səhhət...

11.03.2019

Ətrafın ağılsız və bayağı düşüncələrindən necə qurtulmalı?

11.03.2019

Eldar İsmayıl Böyüktürkün şeirləri 

10.03.2019

Erməni Əsirliyində Olan Ağdamlı Rus Qadın Başına Gələnləri Danışır

09.03.2019

Göyçədə Zod kəndində ermənilərin törətdikləri soyqırımları

09.03.2019

25 milyon insanın ölümünə gətirib çıxaran repressiyaların səbəbkarı olan qadın kim idi?

09.03.2019

8 Martın yaranmasının maraqlı - TARİXİ

08.03.2019

Xanımlar haqqında poeziya çələngi

08.03.2019

“Azərbaycanda erməni qırğınları və deportasiyaları” haqqında baxışların tənqidi təhlili                                                                                                                                

07.03.2019

Millət vəkili Qənirə Paşayevanın günü

07.03.2019

20 yaşında ABŞ-da əməliyyat aparan azərbaycanlı cərrah

07.03.2019

İmamverdi İsmayılovun "Sonuncu fəsil" ibrətnaməsi

06.03.2019

Şəlvə sovməəsi - Laçının əsir abidələri - FOTO

06.03.2019

Kinomuzun Ceyhun Mirzəyev məqamı

05.03.2019

“Azərbaycan: tarixi-coğrafi məkan adından müstəqil siyasi dövlətə kimi”- Şəhla Cabbarlı yazır

05.03.2019

Abbasəli Kərimovun şeirləri

04.03.2019

Xarici Ədəbiyyat - Aqata Kristi

02.03.2019

Sona qədər döyüşən 4 qardaş: Onları niyə tanımamışıq? - Foto

02.03.2019

ƏLİ QURBANI NECƏ TANIMIŞDIM... 

01.03.2019

İstedadlar sorağında - Mücirəddin Mübariz

01.03.2019

 MİSKİN ABDAL OCAĞININ NÜMAYƏNDƏSİ

28.02.2019

İstedadlar sorağında - Aygün Sadiq

27.02.2019

Xocalıda şərəfsiz hərb tarixini yazanlar - Qanlı polk (ARAŞDIRMA)

27.02.2019

Milli Qəhrəmanlarımızın şəhid olduğu gündür - 26 fevral

26.02.2019

Şamil Sabiroğlu: “Mən fotoşəkilləri göndərəndən sonra gördülər ki, doğrudan da Xocalı işğal olunub.”

26.02.2019

İstedadlar sorağında  - Rəşid Bərgüşadlı

25.02.2019

HƏRBİ HƏKİM FƏDAKARLIĞI

25.02.2019

Xocalı faciəsinin canlı şahidi: "Gözümün önündə bibimi və övladını qətlə yetirdilər"

25.02.2019

İstedadlar sorağında - İlhamə Nasir

24.02.2019

Putinin nifrət etdiyi ÇEX QIZI: "Mavi quş"un İNANILMAZ SİRRİ

23.02.2019

Unudulmaz izlər - Cəlil Məmmədquluzadə

22.02.2019

Şəfaqət Cavanşirzadə

22.02.2019
Bütün xəbərlər