İmamverdi İsmayılovun "Sonuncu fəsil" ibrətnaməsi

19:00 / 06.03.2019

Yazıçı İmamverdi İsmayılovun “Sonuncu fəsil” kitabı çapdan çıxıb. Kitab albom formatında, xüsusi nəfis tərtibatla hazırlanıb. 
304 səhifəlik kitab xüsusi peyzaj və rəsm əsərləri ilə daha da zənginləşdirilib və rəngarənglik yaradıb.

Kitab Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar Sadıqovun redaktorluğu ilə çap olunub. “Müdrikliyin özü və sözü” sərlövhəli ön sözün müəllifi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti akademik İsa Həbibbəylidir. Yeddi fəsildən ibarət olan kitab ibrətamiz ifadələrdən, müdrik kəlamlardan, tövsiyyə və nəsihətlərdən ibarətdir. “Qabusnamə”, “Əxlaqi-nasir” tipli kitablar seriyasındandır. 

Azərbaycan ədəbiyyatında çoxdandır belə və buna bənzər kitab yazılmırdı, belə bir kitabın yazılması, özü də İmamverdi İsmayılov kimi bir SÖZ SƏRRAFI tərəfindən yazılması təqdirəlayiq bir haldır və yazıçının 60 yaşına – gəncliyin zirvəsinə və müdrikliyin başlanğıcına həm bir hesabatı, həm də proqramı hesab oluna bilər. Düzdür, ilk anda bəzi kəlamlar o qədər xoş təsir bağışlayar ki, sanki bunu nə vaxtsa, kimdənsə eşitmisən, yaxud oxumusan. Amma diqqətlə fərqinə varanda görürsən ki, İmamverdi İsmayılov bütün bunları saf, ülvi kənd həyatı ağsaqqallarından; babalardan, dədələrdən, atalardan eşidib, şüuraltı yaddaşında yaşadıb, bu gün- ömrünün kamil və müdrik çağında doğmalarına – millətin oxucu təbəqəsinə bir töhfə hazırlayıb. Oxuyanlar, ibrət götürənlər və bəhrələnənlər üçün əvəzsiz xəzinədir. 
Akademik baxışına qısa nəzər salaq.
“Təsadüfi deyil ki, oxuculara təqdim olunan müdrik düşüncələrin bir çoxu həyatda yaşamış real insanların – atası, anası, babası, əmisi, dayısı kimi yaxın adamlarının adından “onlar deyərdi ki” təhkiyəsi əsasında formalaşdırılaraq yaşanmış həyati proseslərin ümumiləşdirilmiş ifadəsinə çevrilir.
Məsələn: “Anam deyərdi ki, kəsiyin çörəyini kəsməzlər...”
“...Dədəm qonşusuyla deyib-gülərdi:
-Sən elə tərsməssəb adamsan ki, hər şeyin tərsinədir. Pul verəndə canın çıxır, danışanda da pulun...”
“Əmimin sözləridir: həpənd köpəkoğlu, dalıma minməyin cəhənnəm, ta ürəyimdən niyə sallanmısan?”
“Nənəm ölə bilməyən, ağır can verən insanı görəndə deyərdi ki, zalımın balasının dalında çox qarğış var deyən belə zillət çəkir...”
“...Əmim deyərdi ki, sən elə bir nəsildənsən – yaxşısından yaxşısı, pisindən də pisi yoxdur...”
Bəli, əminliklə deyə bilərəm ki, İmamverdi İsmayılovun “Sonuncu FƏSİL” kitabı MÜDRİKLİYİN ÖZÜ və yaddaqalan təsirli SÖZÜdür...
Nə yaxşı ki, ömrünün bu ucalıq çağında millət vəkili, yazıçı-publisist İmamverdi İsmayılov müdriklik və müasirlik ruhu ilə yaşayıb yaratmaq yolunu ürəklə davam etdirir”.
Bu sözlər akademik İsa Həbibbəylinin kitaba yazdığı ön sözdəndir. Məncə, şərhə ehtiyac yoxdur.
Yazıçı İmamverdi İsmayılovu ədəbi mühitə tanıtmağa ehtiyac duyulmasa belə, ədəbiyyat tarixi naminə, onun haqqında məlumatı, qısa da olsa, yazının gözünə vurmağa ehtiyac yaranıb.
İmanverdi İbiş oğlu İsmayılov 10 iyun 1958-ci il¬də Zəngilan rayonunun Vənətli kəndində anadan olub. Hələ ye¬ni¬yetmə çağlarında “Kənd həyatı” rayon qəzetində onun kiçik məqalələri dərc olunub.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra arzuları onu S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin jur¬nalistika fakultəsinə gətirib. Ali təhsilini uğurla ba¬şa vurduqdan sonra o, Azərbaycan Dövlət Te-le¬vi¬zi¬ya və Radio verilişləri şirkətində müxbir, kiçik re¬dak¬tor, redaktor, şöbə müdiri vəzifələrində işləyib. 
Bakıda oxuduğu və işlədiyi dövrlərdə də İman¬ver¬di İsmayılov doğma rayon qəzeti ilə əlaqələri kəs¬məyib, ara-sıra məqalələrlə çıxış edib. 
Daha yüksək nailiyyətlər əldə etmək, həyat pil¬lə¬lə¬rin¬də yeni uğurlar qazanmaq üçün daima öz üzə-rin¬də çalışan İmanverdi İsmayılov bir ali təhsil ocağı ilə qənaətlənmir və Bakı Sosial İdarəetmə və Po¬li¬to¬lo¬giya İnstitutunu da bitirir. 
Çalışdığı teleşirkətdə də onu irəli çəkirlər. İs¬te¬dad¬lı və bacarıqlı bir kadr kimi rəhbərlik çox keçmir ki, onu rəngarəng proqramları ilə diqqət çəkən “Gənc¬¬lik” baş redaksiyasına baş redaktor təyin edir.
Gər¬gin iş rejiminə baxmayaraq İmanverdi İs¬ma¬yı¬lov yaradıcılığını da davam etdirir. “Göyərçin köçü”, “Ocaq daşı” kimi maraqlı kitabları ilə oxucuların gö¬rü¬şünə gəlir. Bir müddət Respublika Mətbuat Fonduna rəh¬bərlik edir. “Qızıl qələm” Media mükafatı laure¬atı¬dır. 
Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvüdür. O, Azərbaycan Respublikası prezidenti cənab İlham Əliyevin 15 iyul 2015-ci il tarixli sərəncamına əsasən “Əməkdar jurnalist” fəxri adına layiq görülüb.
İmamverdi İsmayılov siyasi arenada da bir sıra uğur¬lara imza atmışdır. Azərbaycanın müstəqillik ta¬ri¬xində ilk dəfə olaraq 1995-ci ildə Milli Məclisə ke¬çi¬rilən seçkilərdə Zəngilan – Laçın – Qubadlı ra¬yon¬la¬rını əhatə edən dairədən deputat seçilmişdir. Bu uğu¬runu davam etdirərək o, rəqiblərinə qalib gəlmiş və 125 saylı Zəngilan – Qubadlı seçki dairəsindən dal¬badal dörd dəfə; 2000, 2005, 2010 və 2015-ci illərdə Mil¬li Məclisə deputat seçilmişdir.
Ailəlidir, üç övlad atasıdır.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin 8 iyun 2018-ci il tarixli sərəncamına əsasən 60 illik yubileyi münasibətilə ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunub.
“Sonuncu fəsil” kitabının sonunda yazıçının balaca nəvəsi ilə şəkili, bir də “BİR DEYƏCƏYİM QALDI” başlığı altında cəmi bir səhifəlik deyəcəkləri yerləşdirilib. 
“Bu da ikimiz...
İkimizin də adı bir, soyadı bir: İmamverdi İsmayılov...
Birimiz böyük, birimiz kiçik...
Və ikimizin bir yerdə 68 yaşı var; 60 mənim, 8 onun...
Birimiz ömrün payız vədəsində, birimiz yaz çağında...
Elə bu kitabı da ömrümün və nəslimin 8 yaşlı davamçısına – nəvəm İmamverdi İsmayılovun adına bağışlamaq istədim...
Bir ömür qocalıb gedirəm...
Bir ömür cavanlığa gəlirəm...
Təskinlik tapıram ki, adımı, soyumu yaşadan var...
Sözümü, söhbətimi yaşadan isə, yəqin, elə kitablarım olacaq...
Bəlkə də elə bu son kitabım...
Bir ömür boyu içimdə qaynayıb ürəyimin yükünə çevrilən, nəhayət, bu kitaba sığışan düşüncələrimə, duyğularıma şərik olduğunuza görə, əziz oxucularım, sizə minnətdarlığım sonsuzdur...
Özünüzü də qoruyun, sözünüzü də!..”
Kitab İmamverdi İsmayılovun cəmiyyətə, ədəbiyyata, millətə möhtəşəm yazıçı töhfəsidir – “Sonuncu fəsil” ibrətnaməsidir.
İmamverdi İsmayılov həyatda həm də babadır, ömrün müdrik çağındadır. Özü məsləhətlər, tövsiyyələr, nəsihətlər verir. Deməli, kitaba daxil etdiyi ibrətamiz kəlamların hər birini öz adından deyə, “özəlləşdirə” bilər. Buna görə ona irad tutmağa heç kimin haqqı çatmaz. Lakin o, bunu etməyib. Babasından, nənəsindən, əmisindən; kimdən necə eşidibsə, eləcə də kitabına daxil edib, ədəbiyyatın qızıl fonduna bağışlayıb.
Bax, budur onun ucalığı, qələminin saflığı, təbiətə, doğma yurda, soy-kökə bağlılığı...

ƏLİ BƏY AZƏRİ,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Manevr.az


Etiket:
Xəbərlər

Azərbaycan dili aşiqlərin dilidir... -Buludxan Xəlilov, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

19.08.2019

Fətəli xan Xoyski - Erməni gülləsi ilə arxadan vurulan Azərbaycanın ilk Baş naziri

19.08.2019

Gec deyil... - Oqtay Rzanın - ŞEİRLƏRİ

18.08.2019

Xəlil bəy nə zaman vəfat edib? - Övlad acısı, ağır xəstəlik

18.08.2019

Aman Allah 

17.08.2019

ADIYAMAN

17.08.2019

Kiçik Vyetnam böyük Çinin burnunu necə “ovdu”? - 28 günlük müharibənin tarixi

16.08.2019

Əli bəy Hüseynzadənin açılmayan sevgi məktubu - Mətn

15.08.2019

REY BREDBERI  “Dəryaz” 

14.08.2019

Onun həyatındakı qadınlar ya dəli oldu ya intihar etdi - Pikasso

14.08.2019

Tuvalılar Böyük Vətən Müharibəsində

12.08.2019

Oğuzlar və Türk kimliyi - Cahandar Bayoğlunun elmi məqaləsi

11.08.2019

Ən qədim insanların 500 min il əvvəl Naxçıvanda yaşadıqları təsdiqləndi

10.08.2019

“Yeni Gundem” İnformasiya Agentliyinin 2 yaşı tamam olur.

10.08.2019

Böyük Nərimanlılar silsiləsindən - Şair Şahmalı Əliyev  Bəlkə qala sözüm, dünya.  

09.08.2019

Uşaq yaşlarından məhkum olan görkəmli jurnalistimiz

09.08.2019

Vampirlər həqiqətdirmi? – İlginc faktlar

08.08.2019

MƏCNUN GÖYÇƏLİ RÜBAİLƏRİ

08.08.2019

Şadlinskilər

07.08.2019

Yazıçı olmaq istəyənlərə Stefen Kinqdən 22 vacib məsləhət

06.08.2019

Atasından miras qalmış taxta 52 il sahib çıxmış hökmdar

06.08.2019

Xəstəsinin evinə bazarlıq edən həkim – MARAQLI ADAM

05.08.2019

General Sisianovun erməniləri “İT” adlandırdığı 214 illik tarixi məktubu  

04.08.2019

Mən də ölülərin xalq şairiyəm - Telman Hüseyn Anadilin şeirləri

03.08.2019

Misir fironları əslən qafqazlıdır - Alman alimlərindən sensasion tədqiqat

03.08.2019

TİTANİK GƏMİSİ HAQQINDA BİLMƏDİYİNİZ BÜTÜN MARAQLI MƏLUMATLAR BİR ARADA

02.08.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT – VI HİSSƏ - SON - VİDEO

01.08.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - V HİSSƏ

31.07.2019

Ərəb Əmirliklərində çalışan xanım alimimiz: Hər il  28 Mayla bağlı müsabiqə keçirir, tələbələri milli hədiyyələrlə mükafatlandırıram  

31.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - IV HİSSƏ

30.07.2019

Böyük rəhbərə son dəfə qurban gedən kiçik adamlar.

30.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - III HİSSƏ

29.07.2019

Tanrının “Oxu” təlimi

29.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” – FİLM KİMİ HEKAYƏT – II HİSSƏ

27.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” – FİLM KİMİ HEKAYƏT – I HİSSƏ

26.07.2019

Qondarma bəylər

25.07.2019

Eldar Baxış oğlunun cəsədi qucağında evə keçdi – Hadisənin şahidi yazır...

25.07.2019

ƏLİBALA HACIZADƏ: HEÇ NƏ ƏZİZ DEYİL XATİRƏN QƏDƏR

24.07.2019

26 il Ağdamsız

23.07.2019

BÖYÜK NƏRİMANLI SİLSİLƏSİNDƏN YAZIÇI, PUBLİSİST QƏDİR ASLAN 
 

22.07.2019

Azərbaycan mətbuatı-144

22.07.2019

“Rəvan” sözünün əvvəlinə “i” hərfi əlavə olunaraq “İrəvan” adı əmələ gəlmişdir

20.07.2019

"Deportasiyadan Etnik Təmizləməyə Gedən Yol" adlı sənədli filmi ictimaiyyətə təqdim olundu.

19.07.2019

Oğlunun ölümündə özünü günahkar bilən ateist Xalq şairi- Maraqlı Faktlar

18.07.2019

Azərbaycanlı tarixçidən maraqlı iddia - Keşikçidağda eramızdan əvvəldən oğuz türkləri yaşayıb

18.07.2019

Ağbulaq

17.07.2019

Qərbi Azərbaycan həqiqətlərini ermənilər etiraf etdi. 

16.07.2019

Tarixi şəxslər barədə qalmaqallı faktlar

15.07.2019

İlham Qəhrəman - "Könül işi"

13.07.2019

Seyid Əzim ateist idimi? - ARAŞDIRMA

11.07.2019
Bütün xəbərlər