“BÜTÜN QƏLƏBƏLƏR – QAN RƏNGİNDƏDİR”

12:47 / 12.04.2019

Ədəbiyyat söz sənətidir. Söz sənəti olduğu qədər də söz yüküdür. Bu yükün ağırlığını isə çiyinlərində daşıyanları var: şairlər, yazıçılar və tənqidçilər, bir sözlə; söz adamları.

Yaşlı və orta nəslin nümayəndələri kimi, gənclərimiz də müqəddəs yükün ağırlığına sinə gərərək, bu yolda şərəflə addımlamaqdadırlar. Həmin gənc nəslin nümayəndələrinə aid olunan xanımlardan Şəfa Vəli, Sevinc Qərib, Günel Əliyeva, Nuranə Nihan, İlhamə Sultan, Əfsanə Rəvan və şeirlərini oxumadığım üçün tanıyıb burada adını çəkmədiyim onlarla gənc imza sahibi şairlik yükünü çiyinlərində daşıyaraq sözün nazını ləyaqətlə çəkməkdədirlər.

Bu gənc xanım yazarlarımızın içərisində AYGÜN SADİQin özünəməxsus yeri vardır. Hələlik ədəbi mühitdə onun bir kitabı mövcuddur. Yazıçı Əli bəy Azərinin redaktorluğu, Eluca Atalının “ön söz”ü ilə ədəbiyyata vəsiqə alan “Güzgüdə kim var?” kitabına şairənin son illərdə qələmə aldığı şeirləri və bir neçə hekayəsi daxil olunmuşdur. Hekayələrinə nəzər salanda onların da poetik libasa büründüyünü görürük. Odur ki, onun poeziyasından bəhs etməyə çalışacağıq.

Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, onu digər gənc yazar xanımlardan fərqləndirən, imzalar içində imzasının seçilməsinə əsas səbəb verən öz milli varlığını, milli kimliyini daha qabarıq şəkildə ön plana çəkməsidir. Türkçülük, turançılıq ideyalarının təbliği, bu ideyalara dərin sevgi şairin yaradıcılığının əsas ana xəttini təşkil edir.

Mənim əzəmətim – zəfərim sayda,

Türkün yüksəlişi yaxın gündədir.

Bütün xoşbəxtliklər – azadlıq boyda,

Bütün qələbələr – qan rəngindədir.

   

Və yaxud:

 

Nədir fərqi BİZim BİZdən?

Biz Metenin, Attilanın övladıykən,

TURAN yetim qaldı deyə

Vaz keçəkmi ÖZÜMÜZDƏN?..

Məhz, bu cür poetik milli duyğuların, milli marağın sayəsində də Aygün Sadiq bir şair kimi bütövləşir, tamlaşır, şeirdən şeirə dolğunlaşır. Qələmini cilalaya bilir.

Özümlə savaşa, yenməyə gəldim,

Birbaş Haqqa doğru yola düzəldim.

Yolçuluq çox şeyi öyrətdi, bildim...

Axdıqca arınan bulaq kimiyəm. – deyən şairin axa-axa arındığı, sözdən barındığı daha da mükəmməlləşir.

 

Ömür beş gün, o da dərddir sərasər,

Yüz kədərdən, yüz ələmdən yazıram.

Aç ürəyin qəm yükünü, şeirə sər,

Qəm əhliyəm, mən də qəmdən yazıram.

Bu gənc şairi qəmdən yazmağa vadar edən isə öz şəxsi dərdləri deyil, Vətən dərdidir.

Vətən yoxsa, neynirəm hər imanı, hər dini?!

...Qaytar əsir yurdunu, vətənsiz qalan övlad.

 

Bölməyəlim Vətəni bölgələrə, rayona,

Qarabağ cənnət idi, heç yox idi, tay ona.

...Viranə könlüm kimi Ulus tarimar, bərbad,

Gətir zəfər sorağı, yuvası talan övlad.

Baxmayın ki, Aygün Sadiq Rusiyanın Novokuznetsk şəhərində doğulub, dünyaya göz açıb, uşaqlıq illəri məktəbə gedənə qədər orada keçib, Vətən torpağına sədaqət hissi, elə-obaya bağlılıq sevdası onun genindən öz qidasını alır, doğma Azərbaycanımızın sərhədləri boyu şaxələndikcə -şaxələnir. Bax, budur Vətən eşqi!..

Qururum, qeyrətim yad torpağında,

Soysuz dövran sürür türk torpağında.

Daha bülbül ötmür gül budağında,

Bağında tikanlar bitəndən sonra.

 

Güclüyəm deyirdim, gücüm hardadır,

Əllərim qandalda, Ulus dardadır.

İyirmi beş ildir, göz yollardadır,

Niyə yaşayıram Vətəndən sonra?!..

Məhz, o ilahi Vətənə bağlılığının eşqiylə də şair bu ali poetik deyiminə daha kəskin qüvvət qataraq ağrılı duyğularına bir şirinlik qataraq əlavə edir:

Vətən xəcalətliyik -

Dinməyə üzümüz yox...

Dərdimiz bizdən böyük,

Xəcalət tərim soyuq...

Vətən,

məni qucaqla,

bəlkə, yaram sarına...

Və sonda Vətənə olan böyük və sonsuz eşqini, sevgisini poetik bir dillə belə ifadə edir. Oxucunu özündən alıb, ilahi duyğularının, hisslərinin axınına qatır və apara bildikcə aparır.

Əsir yurd! Haqqını halal eyləmə!

Bumbuz bulaqların qənimim olsun.

Qoy, Allah canımı alsın yerinə,

Sənə layiq olan övlad doğulsun!..

Budur Vətəndən uzaqlarda doğulan Vətən qızı Aygün Sadiqin Vətəndaşlıq mövqeyi! Necə əyilməmək olar ki, bu Vətəndaşlıq mövqeyinin – eşqinin önündə.

Vətənçün yarıda kəsib ömrünü,

Vida söyləyənin “salam”ı olmur.

Şəhid anasının hüzürdür günü,

Şəhid anasının bayramı olmur! – deyən şair şəhidlərimizə və şəhid analarımıza nə qədər də yüksək qiymət verir, şəhidlik mərtəbəsinin necə bir alınmaz, möhtəşəm zirvə olduğunu bədii boyalarla dolğun təsvir edir.

Aygün Sadiqin şeirlərinin mövzusu genişdir. Həyatımızın ayrı-ayrı sahələrinin müxtəlif  çalarlarını şirin dillə, obrazlı şəkildə əks etdirməyə çalışan bir şairdir. Bu baxımdan onun represiya qurbanı olan böyük şairimiz Mikayıl Müşfiqə həsr etdiyi şeiri diqqətimi daha çox cəlb etdi.

Bu gün bir şairin doğum günüdür,

Qələmi möhtəşəm, eşqi əbədi.

Bütün zamanların sevgi şairi,

Bütün sevgilərin eşqiz məbədi.

Mərhum, ustad şairimiz Mikayıl Müşfiqə verdiyi bu uca, ülvi dəyər gənc şairi gözlərim önündə daha da ucaltdı, sevdirdi mənə.

Aygün Sadiqin şeirlərinin ana xəttini əgər Vətən eşqi, yurd məhəbbəti, el sevgisi təşkil edirsə, ikinci əsas xəttini isə dünyanın əsrəfi insana sevgi, gözələ məhəbbət, ədəbiyyatımız əzəli və əbədi mövzusu olan aşiqə vurğunluq, eşqə sədaqət duyğusun vəfa təşkil edir.

Yalan tanımazdı bizim sevgimiz,

Ayrı yaşamağı düşünməzdik biz.

Sənli dünyam vardı – günahdan təmiz,

Kainat bir yana, sevgim bir yana.

Şair üçün sevgi hissi dünyanın ən böyük bəşəri dəyərlərindən biridir. Odur ki, o məhəbbəti hər şeydən uca və əlçatmaz tutur. Sevgi kimi ülvi hissləri heçə sayanları dəyərsiz sayır. O cür kəsləri ürəksiz adlandırır.

“Sən” adlı dünyada qaraydı baxtım –

Bizim yolumuza ayrılıq yağıb!

Sənə söz vermişdim – unudacaqdım,

Lənətə gələsən!

Yadımdan çıxıb!

Yazıya başlıq kimi Aygün Sadiqin şeirindən bir misra seçdim: “Bütün qələbələr qan rəngindədir!” Yaradıcı insan nə qədər qan tökməyin əlehinə olsa da dünyada hökm sürən bu reallıqdan yan keçə bilmir; Atatürk demişkən, “bizim qələbəmiz süngümüzün ucundadır…” Hesab edirəm ki, şairə bu bir misra ilə ayıq-sayıq olmağa, mübarizliyə səsləyir. Bu bir misrada cəsarət də var, iradə də, vətənpərvərlik də, vətəni sevmək də, vətəni qorumaq da…

Bütövlükdə, gənc şairin yaradıcılıq manerası geniş olduğu kimi də uğurludur. Bu uğurun da davamını Aygün Sadiqdən gözləyirik.

Xəyallar möhtəşəm, xatirə şirin...

Hər günü sonuncu gün kimi yaşa.

Baxma arxasınca ötən illərin,

Qürurla, şərəflə ömrü vur başa.

 

Ələsgər Talıboğlu


Etiket:
Xəbərlər

Qərbi Azərbaycan (Ermənistan) kolanıları

24.04.2019

Asif Ata. Deyimlər (“Rəmzlər” Bitiyindən)

23.04.2019

Səfəvilər dövründə Azərbaycan dili

23.04.2019

Bizim Kino - Qanlı Zəmi 

22.04.2019

Göyce.az Azər Abdullanın "Qəmərlidən keçən qatar"  hekayəsini təqdim edir.

21.04.2019

Qardaşını və oğlunu şəhid verən yeganə Xalq yazıçımız

21.04.2019

Viktor Hüqo və onun "Paris Notr-Dam kilsəsi"

20.04.2019

Qəlbində vətən həsrəti inildəyən şair...

19.04.2019

Başlıbel qətliamından 26 il ötür - İşğaldakı Şəhid ruhlar məskəni...

19.04.2019

Özünü ölümə atıb əsgərlərini xilas edən komandir: Elnur Əliyevin həyat yolu- FOTOLAR

18.04.2019

Özündən 60 yaş böyük kişi ilə evlənən dahi qızcığaz

17.04.2019

URVATLI SÖZÜN İŞIĞINDA

17.04.2019

Əliyev İsmayıl Hüseyn oğlu

16.04.2019

Azərbaycandilli mətbuat Ermənistanda qadağaya məruz qalanda, Bakıda erməni dilində qəzet və jurnallar çıxıb

16.04.2019

"Böyük Ermənistan və ermənilərin xilası”: ABŞ nədən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tanımadı...

15.04.2019

BAĞLAYIN GÜNAHKAR PƏNCƏRƏLƏRİ
       (Məsum günahkar Elina üçün )

15.04.2019

Xain bəd qandırar a yara məndən-Növrəs İmanın şeirləri

14.04.2019

Rusiya sovetləşmə müqabilində Zəngəzur, Göyçə, Dərələyəz mahalları Ermənistana vermişdir.

14.04.2019

Kişilik məktəbi (Hekayə)

13.04.2019

Xatirə Həsrət Göyçənin şeirləri

12.04.2019

Erməni tarixçi ermənilərin qədim xalq olması barədə iddiaları alt-üst etdi – Video

12.04.2019

“BÜTÜN QƏLƏBƏLƏR – QAN RƏNGİNDƏDİR”

12.04.2019

XIX əsrin əvvəllərində Qarabağ və Gəncə xanlıqlarının inzibati vahidləri və əhalisi

11.04.2019

Müəllim ucalığı

11.04.2019

Ənəlhəqq həqiqəti...

10.04.2019

Namiq Məna: Meyxanada bədahətən şeir deyən elə adamlar göstərərəm sizə, özünə şairəm deyən bir ay evində oturub fikirləşsə, o sözləri yaza bilməz.

10.04.2019

Rəşid Göyçənin şeirləri

09.04.2019

AŞIQ ŞAHSOLTAN – 70   SAZLI-SÖZLÜ BİR DÜNYANIN RƏNGLƏRİ

09.04.2019

17 nəfərin diri-diri yandırıldığı gün-AĞDABAN SOYQIRIMI

08.04.2019

İlk baxışdan ilk məhəbbət

07.04.2019

Füzuli Sabiroğlunun şeirləri

06.04.2019

Bir toponimin hikməti

06.04.2019

Richard Branson - Hər şeyi kənara qoy! GİRİŞ VƏ ET!...

05.04.2019

Sarınər gədiyinə varanda

05.04.2019

Göyçə gölünün pıçıltıları

04.04.2019

Aprel şəhidləri - Fotolorla

04.04.2019

İstedadlar sorağında - Rəşid Bərgüşadlı

03.04.2019

İtirdiklərimiz!...

02.04.2019

Gizlin dəfn edilən böyük aktyor - Adil İsgəndərovu niyə kimsə yada salmadı...

01.04.2019

Ləngərli kişi

01.04.2019

İşğalçı Rusların dərsini verən Səfəvi hökmdarı - II Şah Abbas

31.03.2019

1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımı. Bakıda mart qırğınları

31.03.2019

Aşıq Alının yeddi divanisi

30.03.2019

"Mikoyan Dağlıq Qarabağ və Zəngəzurun Ermənistana verilməsinə ən kəskin etiraz edənlərdən olub"

30.03.2019

Bu torpaqda izin qaldı...

29.03.2019

“Erməni-qriqoryan kilsəsi XIX əsr ərzində alban irsini məhv edib, qarət edirdi”

28.03.2019

Vətən, başın sağ olsun

28.03.2019

İrəvan şəhəri və onun tarixi haqqında

27.03.2019

Ermənilərə qan udduran qaçaq qadın-“Kişi Tavat” - ARAŞDIRMA

27.03.2019

“Qorbaçov “peşka” idi, SSRİ-ni Andropovun adamları dağıtdı” - SƏS-KÜY YARADACAQ MÜSAHİBƏ

26.03.2019
Bütün xəbərlər