Xatirə Həsrət Göyçənin şeirləri

20:05 / 12.04.2019

       

       HAVASINA

 

Könlüm həsrətindən qırov bağlayıb,

Gəl isit, qızınsın yaz havasına.

Təzələ eşqinlə nimdaş ruhumu,

Bəzənib, süstlənsin naz havasına.

 

Dara asta-asta qəm tellərini,

Aç-tök dolaşıqdan nisgillərini.

Ovutsun nəfəsin qar əllərimi,

Donmasın hicranın buz havasına.

 

Oyansın qisməti yatan arzular,

Ümidi zamanda batan arzular,

Varlığınla kama çatan arzular,

Doysun vüsalının öz havasına.

 

Dönsün xəyallarla üzən gözlərim,

Sürünüb kölgənlə gəzən gözlərim,

Dərdi damla-damla süzən gözlərim,

Qurusun sevincin köz havasına.

 

Qaytar Xatirəyə ötən çağını,

Yandır atəşinlə qəlb çırağını.

Qaynatsın ilhamın söz bulağımı,

Köklənim sevdanın saz havasına.

                ***

     GƏL, ÖYRƏT MƏNƏ

Köksümü göynətdi buz xatirələr,

Səni xatırlayıb döndüm dünənə.

Sevməyi öyrədib getdiyin kimi,

İndi unutmağı gəl, öyrət mənə...

 

Tezcə alışmışdım, sevmək çox asan,

Sızıb qəlbə hopur keçməmiş zaman.

Ancaq bu sevdanın odu nə yaman,

Üfürüb söndürdüm, alışdı yenə...

 

Baxdıqca gözümdə gözünü gördüm,

Atəşindən düşən közünü gördüm.

Hələ də qəlbimdə izini gördüm,

Süründüm arxanca, çatmadım sənə.

 

Gecələr laylamı çaldı intizar,

Vüsalın qəm saçdı, həsrətin qübar.

Adınla döyünən bu ürək ki var,

Səni soraqladı hey dönə-dönə.

 

Unutmaq çox çətin, bacarmadım heç...

Umidim yox oldu, xəyallarım puç.

Xatirə, etdiyin günahdı, ya suç?

Eşqin əzabıyla məhkumsan qəmə.

           ***

      DAĞLAR

Ah-naləm tutub cahanı,

Yet dadıma, çat, ay dağlar.

Leysan olan qəm yaşımı,

Sellərinə qat, ay dağlar.

 

Cığırların sinəmdə iz,

Yoxluğundu, yandığım köz.

Gül-çiçəyin sinəmə düz,

Məlhəm bilib sat, ay dağlar.

 

Ağ qarın yorğanım elə,

Tər şehin üstümə çilə.

Ağuşunda oda bələ,

Al qoynuna yat, ay dağlar.

 

Yuvam olub dərd-qubarın,

Zimistandı yaz-baharın.

Göyçə kimi bir diyarın,

Qəm ahına bat, ay dağlar.

 

Xatirənin gümanı ol,

Naçar dərdin dərmanı ol,

Son mənzili, ünvanı ol,

Həsrətini at, ay dağlar.

          ***

      BƏNÖVŞƏ

Ətrin bahar nəfəsidi,

Ruhuma çökən bənövşə.

Qayalıqda, kol dibində,

Boynunu bükən bənövşə.

 

Şehini incitək düzər,

Göy donuna naxış bəzər.

Ərköyündü, tezcə küsər,

Qaşqabaq tökən bənövşə.

 

Tərpətdikcə dağ küləyi,

Nazlanar incə mələyi.

Ədasından tər çiçəyi,

İntizar çəkən bənövşə.

 

Qoxusundan doyar aləm,

Gül hüsnündən silinməz qəm.

Həsrət ilə olub həmdəm,

Hicrana məskən bənövşə.

 

Xatirətək qəlbi küskün,

Gözü yolda məyus, üzgün.

Boylandıqca süzgün-süzgün,

Ömrümü sökən bənövşə.

           ***

     Ayrılıq

Yenə vədəsində kəsib qarşımı,

Zəfər təbilini çaldı ayrılıq.

Vüsaldan umduğum bir ovuc payı,

Qoparıb əlimdən aldı ayrılıq.

 

Baxmadı gözümdə nəm giləsinə,

Bənzətdi yazımı qış çiləsinə.

Sevinci yükləyib öz şələsinə,

Mənimlə baş-başa qaldı ayrılıq.

 

Taleyə, qismətə qadağa qoydu,

Ürəyi eşqinə sadağa qoydu,

Dandı öz suçunu darağa qoydu,

Hicranla telimi yoldu ayrılıq.

 

Qəlbim inlədikcə qəhqəhə çəkdi,

Şumlayıb ömrümü, dərd-kədər əkdi.

Qızmar gün istədim, o leysan tökdü,

Damladan bir ümman oldu ayrılıq.

 

Boğdu arzuları qəm ağuşunda,

Həsrətin, nisgilin dəm ağuşunda,

Yazıq Xatirəni nəm ağuşunda,

Büküb ahu-zara saldı ayrılıq.

 


Etiket:
Xəbərlər

Qərbi Azərbaycan (Ermənistan) kolanıları

24.04.2019

Asif Ata. Deyimlər (“Rəmzlər” Bitiyindən)

23.04.2019

Səfəvilər dövründə Azərbaycan dili

23.04.2019

Bizim Kino - Qanlı Zəmi 

22.04.2019

Göyce.az Azər Abdullanın "Qəmərlidən keçən qatar"  hekayəsini təqdim edir.

21.04.2019

Qardaşını və oğlunu şəhid verən yeganə Xalq yazıçımız

21.04.2019

Viktor Hüqo və onun "Paris Notr-Dam kilsəsi"

20.04.2019

Qəlbində vətən həsrəti inildəyən şair...

19.04.2019

Başlıbel qətliamından 26 il ötür - İşğaldakı Şəhid ruhlar məskəni...

19.04.2019

Özünü ölümə atıb əsgərlərini xilas edən komandir: Elnur Əliyevin həyat yolu- FOTOLAR

18.04.2019

Özündən 60 yaş böyük kişi ilə evlənən dahi qızcığaz

17.04.2019

URVATLI SÖZÜN İŞIĞINDA

17.04.2019

Əliyev İsmayıl Hüseyn oğlu

16.04.2019

Azərbaycandilli mətbuat Ermənistanda qadağaya məruz qalanda, Bakıda erməni dilində qəzet və jurnallar çıxıb

16.04.2019

"Böyük Ermənistan və ermənilərin xilası”: ABŞ nədən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tanımadı...

15.04.2019

BAĞLAYIN GÜNAHKAR PƏNCƏRƏLƏRİ
       (Məsum günahkar Elina üçün )

15.04.2019

Xain bəd qandırar a yara məndən-Növrəs İmanın şeirləri

14.04.2019

Rusiya sovetləşmə müqabilində Zəngəzur, Göyçə, Dərələyəz mahalları Ermənistana vermişdir.

14.04.2019

Kişilik məktəbi (Hekayə)

13.04.2019

Xatirə Həsrət Göyçənin şeirləri

12.04.2019

Erməni tarixçi ermənilərin qədim xalq olması barədə iddiaları alt-üst etdi – Video

12.04.2019

“BÜTÜN QƏLƏBƏLƏR – QAN RƏNGİNDƏDİR”

12.04.2019

XIX əsrin əvvəllərində Qarabağ və Gəncə xanlıqlarının inzibati vahidləri və əhalisi

11.04.2019

Müəllim ucalığı

11.04.2019

Ənəlhəqq həqiqəti...

10.04.2019

Namiq Məna: Meyxanada bədahətən şeir deyən elə adamlar göstərərəm sizə, özünə şairəm deyən bir ay evində oturub fikirləşsə, o sözləri yaza bilməz.

10.04.2019

Rəşid Göyçənin şeirləri

09.04.2019

AŞIQ ŞAHSOLTAN – 70   SAZLI-SÖZLÜ BİR DÜNYANIN RƏNGLƏRİ

09.04.2019

17 nəfərin diri-diri yandırıldığı gün-AĞDABAN SOYQIRIMI

08.04.2019

İlk baxışdan ilk məhəbbət

07.04.2019

Füzuli Sabiroğlunun şeirləri

06.04.2019

Bir toponimin hikməti

06.04.2019

Richard Branson - Hər şeyi kənara qoy! GİRİŞ VƏ ET!...

05.04.2019

Sarınər gədiyinə varanda

05.04.2019

Göyçə gölünün pıçıltıları

04.04.2019

Aprel şəhidləri - Fotolorla

04.04.2019

İstedadlar sorağında - Rəşid Bərgüşadlı

03.04.2019

İtirdiklərimiz!...

02.04.2019

Gizlin dəfn edilən böyük aktyor - Adil İsgəndərovu niyə kimsə yada salmadı...

01.04.2019

Ləngərli kişi

01.04.2019

İşğalçı Rusların dərsini verən Səfəvi hökmdarı - II Şah Abbas

31.03.2019

1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımı. Bakıda mart qırğınları

31.03.2019

Aşıq Alının yeddi divanisi

30.03.2019

"Mikoyan Dağlıq Qarabağ və Zəngəzurun Ermənistana verilməsinə ən kəskin etiraz edənlərdən olub"

30.03.2019

Bu torpaqda izin qaldı...

29.03.2019

“Erməni-qriqoryan kilsəsi XIX əsr ərzində alban irsini məhv edib, qarət edirdi”

28.03.2019

Vətən, başın sağ olsun

28.03.2019

İrəvan şəhəri və onun tarixi haqqında

27.03.2019

Ermənilərə qan udduran qaçaq qadın-“Kişi Tavat” - ARAŞDIRMA

27.03.2019

“Qorbaçov “peşka” idi, SSRİ-ni Andropovun adamları dağıtdı” - SƏS-KÜY YARADACAQ MÜSAHİBƏ

26.03.2019
Bütün xəbərlər