Firuz Göyçəsizin şeirləri

20:21 / 24.05.2019

 

Göyçəsizi apar, çatdır Göyçəyə

Həsrət yüklü, bəxti qara karvanım,
Nə durmusan, hanı sənin sarvanın?!
Ata yurdun otuz ildi inləyir
Ya get, ya qal, gözlə ölüm fərmanın!

Gəmin batır, özün götür sükanı,
Aç yelkəni, Allah versin təkanı.
Qayıt geri, qaytar "Cənnət məkanı"
Bax ordadır, hər dərdinə dərmanın!

Sən qartalsan, bəsdi döndün sərçəyə,
Xəyalları döndər artıq gerçəyə!
Göyçəsizi apar, çatdır Göyçəyə
Dilək tutub, pirdə kəssin qurbanın!

 

Təxribatçı

Üz-gözündən zəhər daman,
ey özündən, razı məmur:
 Xirtdəyəcən su içində,
dörd tərəfin yağı düşmən,
üzüqoylu səngərlərdə
bircə gecə qalmısanmı?
Gözlə-qaşın arasında,
görmüsənmi durub əcəl?
Qəlpə, güllə başın üstə, 
kişnəyibmi "dəcəl-dəcəl"?
Qorxudanmı, soyuqdanmı 
sığınaraq qucağına bir 
xınalı gənc əsgərin gömgöy
olmuş dodağının 
əsməsini görmüsənmi?
Şəhid olan bir igidin 
qucaqlayıb torpağını 
şəhadətə çatdı deyə 
gülümsəyib, əbədiyyən 
susmasını görmüsənmi?
Heç olubmu, əzizlərin,
yaxınların arasında şəhid olan, 
qazi olan? 
Yana-yana fəryad edib 
saçlarını yolublarmı
bacın, anan?
Boynubükük atan sənin 
için-için ağlayıbmı?
Qardaşların dizi yerdə, 
qəbir üstdə baş əyibmi, dayanıbmı?
- Əlbəttə, yox!!!
Nə haqqın var, söylə onda, 
şəhid ata-anasını 
əzdirirsən, sındırırsan?
Yüz bəhanə, fırıldaqla
"büdcədə pul yoxdur" deyib,
qaziləri qandırırsan...
Rəislərin qarşısında 
yaltaqlanıb, quyruq qısıb 
baş əyirsən.
Zəifləri təhqir edib, hədyan-
hədyan söz deyirsən...
Haram olsun bu Vətənin 
havasından udduqların...
Haram olsun bu torpağın 
sərvətindən çaldıqların..
Ey milləti bir-birinə 
qarşı qoyan tülküsifət
mövhumatçı, 
Dövlətimin uğuruna 
kölgə salan
təxribatçı...

 

Bu dünyanı bəyənməzdi xəyallarım

Bir zamanlar iç dünyama sığışmazdı,
Bu dünyanı bəyənməzdi xəyallarım.
Qanadlanar asimana, ulduzlara
Qərar tutub, dayanmazdı xəyallarım.

Saflıq vardı, paklıq vardı mayasında,
Haqq-ədalət, insaf vardı ziyasında.
Tikmək vardı, qurmaq vardı röyasında
Boş-boşuna öyünməzdi xəyallarım.

Xoşbəxt günlər yaşayırkən təxəyyülüm,
Əliyalın ellərimə gəldi zülüm!
Əgər Sevan olmasaydı Göyçə gölüm 
Əsla, qara geyinməzdi xəyallarım.

Ağqulaqlı şeytanların müti qulu,
Sahibinə arxalanıb, azdı yolu.
Viran qoyub, yıxmasaydı sağı, solu
Al qanına boyanmazdı xəyallarım.

Dərbənd rusa, Təbriz farsa oldu kölə,
Borçalını ağlatdılar gülə-gülə!
Qarabağım dönməsəydi yanıb külə
İntiqamçün "deyinməzdi" xəyallarım.

İndi dəlil-sübutum var, əsasım var,
Vətən adlı parçalanmış  atlasım var,
Göyçəsizəm, çox amansız qisasım var
Bu amaldan yayınmazdı xəyallarım.

Qardaş, mənə "şair" demə

Utanıram mən bu addan,
Qardaş, mənə "şair" demə!
Şair sözü el sözüdür,
Qardaş, mənə "şair" demə!

Nizamiyə yamaq vurub,
Füzuliyə divan qurub.
Nəsiminin belin qırıb
Qardaş, mənə "şair" demə!

Şairəmsə, Şəhriyar kim?
Əhməd Cavad, Bəxtiyar kim?
Sürgün olmuş ixtiyar* kim?
Qardaş, mənə "şair" demə!

Sücaətin əli əsər,
Məmməd Araz cəza kəsər.
Şiruyənin zəri küsər
Qardaş, mənə şair demə!

Miskin Abdal haray salar,
Alı, İman məttəl qalar.
Ələsgərdən ayıb olar
Qardaş, mənə "şair" demə!

Mənə "Firuz Göyçəsiz" de,
"Yurd-yuvasız, kimsəsiz" de,
"Dərdi böyük, çarəsiz" de,
Qardaş, mənə "şair" demə!

  • Hüseyn Cavid

 

Oğruya, quldura çalışır kasıb 

Yorğun-arğın nimdaş, yırtıq başmaqda, 
Yamaqlı şalvarda dolaşır kasıb.
Bir qarın çörəkçün sübhdən axşama,
Palçığa, çamıra bulaşır kasıb.

Əlinin qabarı, alnının təri,
Əritmir, yumşaltmır daş ürəkləri!
Haqqını çalırlar pul hərisləri
Oğruya, quldura çalışır kasıb .

Ey nəfsə kölələr, bilin, siz bunu:
İştahla yemənin qəhərdi sonu!
Zamanın asisi etməyin onu,
Gecələr qədərlə dalaşır kasıb.

Göyçəsiz, bir düşün sən də əməlli,
O qədər müşkülmü bu işin həlli?
Qeyb ola kasıblıq yerli, təməlli
Yoxsa mütiliyə alışır kasıb.

 

Lalə

Neynəyirsən bu daşların,
Arasında bitib, lalə?!
Gözəlliyin öz yerində,
Yaddaşınmı itib, lalə?!

Söylə, hanı, tacın, taxtın?
Tapdaq altda keçir vaxtın.
Mənim kimi yoxsa baxtın
Otuz ildir yatıb, lalə?!

Tutulmusan nə azara,
Yaylaq hara, şəhər hara...
Qoydularmı de, qumara
Ləçəyindən tutub, lalə?!

Məndə də var o xallardan,
Məndə keçdim bu yollardan.
Məhrum oldum xəyallardan
Yaşıma yaş qatıb, lalə!

Göyçəsizi dinlə barı,
Həyat qısa, ömür yarı.
Unut dağı, unut qarı
Tale bizi atıb, lalə!


Etiket:
Xəbərlər

Görkəmli dövlət xadimi, bacarıqlı səhiyyə təşkilatçısı, böyük alim

16.06.2019

Dünya siyasətçilərinin Heydər Əliyev haqqında səmimi fikirləri...

15.06.2019

Dövlətimizin və müstəqilliyimizin xilaskarı

15.06.2019

Meyitlərin altından sağ çıxan dünyaca məşhur azərbaycanlıdan İNANILMAZ SÖZLƏR: 27 il öncə Şuşada...

14.06.2019

“Atamı yalnız qışda görürdük”– Mirzə Cəlilin Polşadakı ailəsi ilə EKSKLÜZİV MÜSAHİBƏ (FOTOLAR)

13.06.2019

Abdal - Təsəvvüfün (Sufizmin) əsası kimi

12.06.2019

“Çox təəssüf ki, mən hələ indi İsa Muğannanın qızı olduğumu dərk edirəm” – MÜSAHİBƏ

12.06.2019

Hitler və Stalinin dərdindən divanə olduğu AGENT QADIN – MARAQLI FAKTLAR

11.06.2019

İslam dünyasına sərt senzura necə gəldi - Əl-Fərabi

11.06.2019

Qədim Türklərdə SIRĞA

10.06.2019

Azərbaycanda çadra əleyhinə hərəkat - Səriyyə Xəlilovanın Bakını ayağa qaldıran qətli

10.06.2019

İrəvan ədəbi mühitinin XIX əsr və XX əsrin 20-ci illərini əhatə edən dövrünün tarixi özünəməxsusluğu

08.06.2019

Müşfiqli günlərim

08.06.2019

Tofiq Yusifin şeirləri

07.06.2019

AĞKİLSƏ

07.06.2019

Puşkin və Düma eyni adam imiş - VERSİYA

06.06.2019

İrəvanda erməni dövləti necə yaradıldı? - ARAŞDIRMA – II HİSSƏ

06.06.2019

Vaqif Səmədoğlu şeirləri

05.06.2019

İrəvanda erməni dövləti necə yaradıldı? - ARAŞDIRMA - YENİ SƏNƏDLƏR
I hissə

05.06.2019

Nazim Əhmədli: - Mən həmişə demişəm ki, biz özümüz yadplanetliyik. Bizi kainatdan yer kürəsinə atıblar.

04.06.2019

Şahbulaq Qıfılı saray kompleksi - Qarabağ abidələri

03.06.2019

QƏHRƏMAN DÖYÜŞÇÜNÜN QƏHRƏMAN XANIMI

03.06.2019

Fəlsəfə - Bernard Şou
(1856-1950)
Görkəmli irland dramaturqu və romançısı, Nobel mükafatı laureatı.

02.06.2019

NÖVRƏS İMAN YARADICILIĞINDA HƏZRƏT ƏLİ (Ə.) VƏ ƏHLİ-BEYT (Ə.) SEVGİSİ

31.05.2019

Mirzə Ələkbər Sabirin ilk və son müsahibəsi: “Başda o böyükdür, yaşda mən”

31.05.2019

Ermənilər özlərinə necə tarix uydurub? - Fransız tarixçidən şok

30.05.2019

Rəsulzadənin yaxın dostu olan Kəngərlinın qızı İNANILMAZ SİRLƏRİ AÇDI: Leyla xanım… – MÜSAHİBƏ

29.05.2019

MƏHƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏ

28.05.2019

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularının məzarları

28.05.2019

Ustad Aşıq Hacı Göyçəlinin yeganə müsahibəsi...

27.05.2019

TÜRKİYƏNİN İLK QADIN VƏKİLİ – ŞUŞALI QIZ

26.05.2019

İlanqaya

25.05.2019

EL YERİDİ, 
YALQIZ QALDIN SƏHRADA...
(Dədə Ələsgərin ruhuyla söhbət)

25.05.2019

Firuz Göyçəsizin şeirləri

24.05.2019

Qərbi Azərbacanım - mənim vətənim 

24.05.2019

Fukidid ‒ Milos dialoqu

23.05.2019

Anton Çexovun Qardaşına Yazdığı Məktub

23.05.2019

Ərtoğrol Cavid - Ölümə tərk edilən...

22.05.2019

Ağ Aşıq Allahverdinin şeirləri

22.05.2019

Musa Yaquba camaat az qala ürəyini verməyə hazırdır, durub iki min manat verirlər.

21.05.2019

Dünənki Qərbi Azərbaycan tariximizdən və Göyçə ziyalılarından xatirə.

21.05.2019

Qızı Əhməd bəy Ağaoğlu haqqında

20.05.2019

Kiçik bir zaman kəsiyində rayon mərkəzi Spitak şəhəri, qonşu kəndlər, o cümlədən Qursalı kəndimiz yer üzündən silindi- Vaqif Namazov

19.05.2019

Göy üzünün şairi

18.05.2019

Bizsiz Laçın işğaldan sonra (FOTO)

18.05.2019

Türkün qədim yurdu- İrəvan Xanlığının tarixi

17.05.2019

Bilmək və inanmaq arasında - Nəyə inanırıq, nəyi bilirik?

16.05.2019

Qoşabulaq kəndindən II dünya müharibəsində həlak olan və itkin düşən soydaşlarımız

16.05.2019

Üzeyir Hacıbəyov aşıq sənəti haqqında

15.05.2019

Ardanış kolxozu və sədrləri

15.05.2019
Bütün xəbərlər