Tofiq Yusifin şeirləri

20:15 / 07.06.2019

 

 

Deyirsiz, neyniyim, "Yeraz"dı, deyin?

Vətən torpağından bir ovuc tapıb,
Tökün gözlərimə, murazdı, deyin.
Mənim taleyimə kimlər qarğayıb,
Bu qara günləri kim yazdı, deyin?

Yerliyəm, gəlməyəm, ya hər kiməmsə, 
Öz doğma yurdundan didərginəmsə.
Vətəndən vətənə mən sürgünəmsə,
Deyirsiz, neyniyim, "Yeraz"dı, deyin?

Mən sənə qardaşam, sənsə mənə yox, 
Belimə od şəllə, amma tənə yox.
Kim gəldi, kim getdi... ümid yenə yox,
Keçən yaz olmadı, bu yazdı, deyin.

Mən necə sovuşum bu daş yığımdan?!
Çömçələr pay umur çay qaşığımdan.
Araz topuğumdan, Kür aşığımdan, 
Xəzər də, Göygöl də dayazdı, deyin.

Bir fürsət düşübdür, kefdir, eləyin,
Ərşi dayandırın, Yeri əyləyin.
Daim biz yazığa yalan söyləyin,
Şüşəni göstərib, almazdı, deyin.

Unuda bilmirəm ötən çağları, 
Düşdü püşkümüzə bəxtin ağları.
İçin dəryaları, udun dağları,
Bunlar mədəmizə çox azdı, deyin.

Nə olar yaşasa bu xalq adamtək?
Namərdlər qoyur ki, bir ağ gün görək?
Qışın soyuğunda buğlanın, neynək
Yayın istisinə ayazdı, deyin.

Dodaq büzənlər var ah-vayımıza,
İllər yüklənibdi hər ayımıza.
Bizim: "Vətən!"-deyən harayımıza
"Bu nə zurna-qaval, nə sazdı?"-deyin.

İnsanı Yaradan gərək yarıda,
Bizdən üz döndərib Ulu Tanrı da.
Döyün başımıza, döyün, sonra da:
"Bu qapaz qiymətli qapazdı"-deyin.

Neyləyək dünyanın qulağı karsa?!
Məni yada salın zirvələr qarsa...
Harda Tofiq Yusif imzası varsa,
Siz onun yerinə Arazdı, deyin.

 

Möcüzələr dünyası

Bura yaşıl möcüzədir, möcüzə.
Heyrətimin zirvəsinə çatmışam.
Oturmuşam bir bulaqnan diz-dizə,
"Segah"ının ovsununa batmışam.

Meşələri nəğmə dolu dünyadı,
Dərə var ki, eşitməyib gün adı.
Bir gözəli məni yaman qınadı -
Ürəyimi təbiətə satmışam.

Hər talanın göz muncuğu - bulaq var,
Gül-çiçəyi dizlərimi qucaqlar.
Məni elə sehirləyib bu dağlar
Bilməmişəm, ayaq üstə yatmışam.

 

Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!


"Hər kəs yüz il yaşamasa,
Günah onun özündədir."
Osman Sarıvəlli

Yüz il yox ey, əllicə il, ay qağa,
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!
Göz görməyə, dil dinməyə qadağa,
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Varlığında min ağrının əli var,
Çox "yox"ları əvəzləyən "bəli" var.
Dəli edib, deyirlər ki, dəli var,
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Yurd-yuvamız para-para olandan,
Ciyər vərəm, ürək yara olandan;
Qarabağda "qatıq qara olandan"
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Bilmək olmur qanun düzdür, ya hənək?
Başımızın üstündədir dəyənək.
Bu dünyada adam oğlu adamtək
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Dərd öldürüb torpağı da, daşı da,
Yaxşı var ki, ömrünüzü yaşada?
Cavanlaşır ölümlərin yaşı da...
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Tanrı göydə qarğışları eşidir,
Tamahkar var, aslan, qaplan dişidir.
Vallah, ölmək indi kişi işidir,
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

"Çoxmərtəbə bazarlar"da haqq itdi,
Loxmasını yeyən varsa, igiddi.
Öldürürlər, deyirlər ki, tez getdi,
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Yazılanlar elə qalır kağızda,
Kasıblıqdan dad itibdir ağızda.
Çıxan səsi batırırlar boğazda.
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Tofiq Yusif bu cahandan bezibdir,
Dərd-ələmdən, ah-amandan bezibdir.
Təngə gəlib, daha candan bezibdir,
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Bayquş kişilər


Qiybət ölçüsüdür bəzi adamlar,
Vaxtını əridir müftə, havayı.
Bunların üzündə hər nə desən var
Həyadan savayı, ardan savayı.

Çeynənə-çeynənə sözlər çürüyüb,
Qiybət qazanında yüz ilin pası.
Şəhəri bürüyüb, kəndi bürüyüb
Qiybət uğultusu, qiybət dalğası.

Qiybətlə batır gün, açılır sabah,
Bunlar böhtan əkir, bunlar şər əkir.
Beləsini bığlı görəndə, vallah,
Adam öz bığından xəcalər çəkir.

Bir gündə mininə qara söz yıxar
“Ayaqlı yalana yorğan kişilər”.
Qiybətdə pələnglə vuruşa çıxır
Evdə arvadından qorxan kişilər.

Sinələr qiybətlə boşalar, dolar,
Bilməzlər şərəf nə, kişilik nədir.
Papaq var, yaylığa dəyişmək olar,
Yaylıq var, on papaq qeyrətindədir.

Hardan baş alıbdır bu qiybət çayı?
Ağızlar – aşuzən, boğazlar – xəlbir.
Bunlara nə deyək? Adamın, axı,
“Əclaf!” sözünə də heyifi gəlir.

Sarmaşıbdır bizə bu pis-kişilər,
Hörmətdən salıbdır kişi adını.
Bir az qurdalasan, belə kişilər
Qiybətini qırar öz arvadının.

Adı kişi olan bayquşlara bax! 
Allahın bir ucuz ölümü hanı?
Üzdə "Vətən" deyib, arxada ancaq
Bir anda satarlar Azərbaycanı!

Sözdə bir-birinə heykəl yonarlar,
Bunların hər biri şər yüklü “nər”miş.
Babəki dünyaya verən analar,
Qiybət kisəsi də doğa bilərmiş!

Çiçək gözümdəki şehdən duruydun

Sən mənim gözümdə ulduzdan təmiz,
Çiçək gözümdəki şehdən duruydun.
Sən mənim gözümdə aylı bir dəniz,
Göylərdən süzülən tanrı nuruydun.

Kirimiş qəlbimdə keymişdi qəhər,
Mürgülü dərdimə qucaq olmuşdun.
Başına dönürdüm hər axşam–səhər –
Mənə pir olmuşdun, ocaq olmuşdun.

Səni nərgiz bildim, bənövşə bildim,
Ətrin dodağımda, dilimdə hələ.
Sən necə, sən necə dəyişə bildin
Əlinin istisi əlimdə hələ?!

Dəyişdin, bir sevda boynunu burdu,
Dəyişdin payızın havası kimi.
Dağıldı bir eşqin yuvası, yurdu,
Dağıldı qaranquş yuvası kimi.

Mən elə bilirdim saf bir bulaqsan,
Suyun şərbət imiş... zəhərli şərbət.
Sən – ürəyin boyda meyxoş qılıncsan,
Mən – ürəyim boyda sevgi-məhəbbət.

Bu, sevgi deyildi, zəncir gəmirən
Allahsız-bəndəsiz bir dəliydi bu.
Minillik bərəni-bəndi sümürən,
Dərəni laxladan dağ seliydi bu.


Səninsə ürəyin sınıq bir körpü,
Bu selin qanadı toxundu, uçdu.
Gözlərin – hamının baxdığı güzgü,
Varlığın büsbütün günahdı, suçdu.

Əlbət qol açmısan çox sarmaşığa,
Həvəslər şəhdindən güllənib gedib.
Çətin öyrənərsən bir də işığa –
Yorğun duyğuların lillənib gedib.

Sən mənim sinəmdə mərmi qəlpəsi,
Bəxtimə atılan qara daş oldun.
Sən, özün-özünün quru kölgəsi,
Nəfsinə qul oldun, qaravaş oldun.

Könlümdən od qalxır, alov yüksəlir,
Gör kimə inandım, ay Allah, kimə?!
Dünyada bir sənə yazığım gəlir,
Bir də öz didərgin məhəbbətimə.


Etiket:
Xəbərlər

Görkəmli dövlət xadimi, bacarıqlı səhiyyə təşkilatçısı, böyük alim

16.06.2019

Dünya siyasətçilərinin Heydər Əliyev haqqında səmimi fikirləri...

15.06.2019

Dövlətimizin və müstəqilliyimizin xilaskarı

15.06.2019

Meyitlərin altından sağ çıxan dünyaca məşhur azərbaycanlıdan İNANILMAZ SÖZLƏR: 27 il öncə Şuşada...

14.06.2019

“Atamı yalnız qışda görürdük”– Mirzə Cəlilin Polşadakı ailəsi ilə EKSKLÜZİV MÜSAHİBƏ (FOTOLAR)

13.06.2019

Abdal - Təsəvvüfün (Sufizmin) əsası kimi

12.06.2019

“Çox təəssüf ki, mən hələ indi İsa Muğannanın qızı olduğumu dərk edirəm” – MÜSAHİBƏ

12.06.2019

Hitler və Stalinin dərdindən divanə olduğu AGENT QADIN – MARAQLI FAKTLAR

11.06.2019

İslam dünyasına sərt senzura necə gəldi - Əl-Fərabi

11.06.2019

Qədim Türklərdə SIRĞA

10.06.2019

Azərbaycanda çadra əleyhinə hərəkat - Səriyyə Xəlilovanın Bakını ayağa qaldıran qətli

10.06.2019

İrəvan ədəbi mühitinin XIX əsr və XX əsrin 20-ci illərini əhatə edən dövrünün tarixi özünəməxsusluğu

08.06.2019

Müşfiqli günlərim

08.06.2019

Tofiq Yusifin şeirləri

07.06.2019

AĞKİLSƏ

07.06.2019

Puşkin və Düma eyni adam imiş - VERSİYA

06.06.2019

İrəvanda erməni dövləti necə yaradıldı? - ARAŞDIRMA – II HİSSƏ

06.06.2019

Vaqif Səmədoğlu şeirləri

05.06.2019

İrəvanda erməni dövləti necə yaradıldı? - ARAŞDIRMA - YENİ SƏNƏDLƏR
I hissə

05.06.2019

Nazim Əhmədli: - Mən həmişə demişəm ki, biz özümüz yadplanetliyik. Bizi kainatdan yer kürəsinə atıblar.

04.06.2019

Şahbulaq Qıfılı saray kompleksi - Qarabağ abidələri

03.06.2019

QƏHRƏMAN DÖYÜŞÇÜNÜN QƏHRƏMAN XANIMI

03.06.2019

Fəlsəfə - Bernard Şou
(1856-1950)
Görkəmli irland dramaturqu və romançısı, Nobel mükafatı laureatı.

02.06.2019

NÖVRƏS İMAN YARADICILIĞINDA HƏZRƏT ƏLİ (Ə.) VƏ ƏHLİ-BEYT (Ə.) SEVGİSİ

31.05.2019

Mirzə Ələkbər Sabirin ilk və son müsahibəsi: “Başda o böyükdür, yaşda mən”

31.05.2019

Ermənilər özlərinə necə tarix uydurub? - Fransız tarixçidən şok

30.05.2019

Rəsulzadənin yaxın dostu olan Kəngərlinın qızı İNANILMAZ SİRLƏRİ AÇDI: Leyla xanım… – MÜSAHİBƏ

29.05.2019

MƏHƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏ

28.05.2019

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularının məzarları

28.05.2019

Ustad Aşıq Hacı Göyçəlinin yeganə müsahibəsi...

27.05.2019

TÜRKİYƏNİN İLK QADIN VƏKİLİ – ŞUŞALI QIZ

26.05.2019

İlanqaya

25.05.2019

EL YERİDİ, 
YALQIZ QALDIN SƏHRADA...
(Dədə Ələsgərin ruhuyla söhbət)

25.05.2019

Firuz Göyçəsizin şeirləri

24.05.2019

Qərbi Azərbacanım - mənim vətənim 

24.05.2019

Fukidid ‒ Milos dialoqu

23.05.2019

Anton Çexovun Qardaşına Yazdığı Məktub

23.05.2019

Ərtoğrol Cavid - Ölümə tərk edilən...

22.05.2019

Ağ Aşıq Allahverdinin şeirləri

22.05.2019

Musa Yaquba camaat az qala ürəyini verməyə hazırdır, durub iki min manat verirlər.

21.05.2019

Dünənki Qərbi Azərbaycan tariximizdən və Göyçə ziyalılarından xatirə.

21.05.2019

Qızı Əhməd bəy Ağaoğlu haqqında

20.05.2019

Kiçik bir zaman kəsiyində rayon mərkəzi Spitak şəhəri, qonşu kəndlər, o cümlədən Qursalı kəndimiz yer üzündən silindi- Vaqif Namazov

19.05.2019

Göy üzünün şairi

18.05.2019

Bizsiz Laçın işğaldan sonra (FOTO)

18.05.2019

Türkün qədim yurdu- İrəvan Xanlığının tarixi

17.05.2019

Bilmək və inanmaq arasında - Nəyə inanırıq, nəyi bilirik?

16.05.2019

Qoşabulaq kəndindən II dünya müharibəsində həlak olan və itkin düşən soydaşlarımız

16.05.2019

Üzeyir Hacıbəyov aşıq sənəti haqqında

15.05.2019

Ardanış kolxozu və sədrləri

15.05.2019
Bütün xəbərlər