Tofiq Yusifin şeirləri

20:15 / 07.06.2019
Baxılıb: 1556

 

 

Deyirsiz, neyniyim, "Yeraz"dı, deyin?

Vətən torpağından bir ovuc tapıb,
Tökün gözlərimə, murazdı, deyin.
Mənim taleyimə kimlər qarğayıb,
Bu qara günləri kim yazdı, deyin?

Yerliyəm, gəlməyəm, ya hər kiməmsə, 
Öz doğma yurdundan didərginəmsə.
Vətəndən vətənə mən sürgünəmsə,
Deyirsiz, neyniyim, "Yeraz"dı, deyin?

Mən sənə qardaşam, sənsə mənə yox, 
Belimə od şəllə, amma tənə yox.
Kim gəldi, kim getdi... ümid yenə yox,
Keçən yaz olmadı, bu yazdı, deyin.

Mən necə sovuşum bu daş yığımdan?!
Çömçələr pay umur çay qaşığımdan.
Araz topuğumdan, Kür aşığımdan, 
Xəzər də, Göygöl də dayazdı, deyin.

Bir fürsət düşübdür, kefdir, eləyin,
Ərşi dayandırın, Yeri əyləyin.
Daim biz yazığa yalan söyləyin,
Şüşəni göstərib, almazdı, deyin.

Unuda bilmirəm ötən çağları, 
Düşdü püşkümüzə bəxtin ağları.
İçin dəryaları, udun dağları,
Bunlar mədəmizə çox azdı, deyin.

Nə olar yaşasa bu xalq adamtək?
Namərdlər qoyur ki, bir ağ gün görək?
Qışın soyuğunda buğlanın, neynək
Yayın istisinə ayazdı, deyin.

Dodaq büzənlər var ah-vayımıza,
İllər yüklənibdi hər ayımıza.
Bizim: "Vətən!"-deyən harayımıza
"Bu nə zurna-qaval, nə sazdı?"-deyin.

İnsanı Yaradan gərək yarıda,
Bizdən üz döndərib Ulu Tanrı da.
Döyün başımıza, döyün, sonra da:
"Bu qapaz qiymətli qapazdı"-deyin.

Neyləyək dünyanın qulağı karsa?!
Məni yada salın zirvələr qarsa...
Harda Tofiq Yusif imzası varsa,
Siz onun yerinə Arazdı, deyin.

 

Möcüzələr dünyası

Bura yaşıl möcüzədir, möcüzə.
Heyrətimin zirvəsinə çatmışam.
Oturmuşam bir bulaqnan diz-dizə,
"Segah"ının ovsununa batmışam.

Meşələri nəğmə dolu dünyadı,
Dərə var ki, eşitməyib gün adı.
Bir gözəli məni yaman qınadı -
Ürəyimi təbiətə satmışam.

Hər talanın göz muncuğu - bulaq var,
Gül-çiçəyi dizlərimi qucaqlar.
Məni elə sehirləyib bu dağlar
Bilməmişəm, ayaq üstə yatmışam.

 

Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!


"Hər kəs yüz il yaşamasa,
Günah onun özündədir."
Osman Sarıvəlli

Yüz il yox ey, əllicə il, ay qağa,
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!
Göz görməyə, dil dinməyə qadağa,
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Varlığında min ağrının əli var,
Çox "yox"ları əvəzləyən "bəli" var.
Dəli edib, deyirlər ki, dəli var,
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Yurd-yuvamız para-para olandan,
Ciyər vərəm, ürək yara olandan;
Qarabağda "qatıq qara olandan"
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Bilmək olmur qanun düzdür, ya hənək?
Başımızın üstündədir dəyənək.
Bu dünyada adam oğlu adamtək
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Dərd öldürüb torpağı da, daşı da,
Yaxşı var ki, ömrünüzü yaşada?
Cavanlaşır ölümlərin yaşı da...
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Tanrı göydə qarğışları eşidir,
Tamahkar var, aslan, qaplan dişidir.
Vallah, ölmək indi kişi işidir,
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

"Çoxmərtəbə bazarlar"da haqq itdi,
Loxmasını yeyən varsa, igiddi.
Öldürürlər, deyirlər ki, tez getdi,
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Yazılanlar elə qalır kağızda,
Kasıblıqdan dad itibdir ağızda.
Çıxan səsi batırırlar boğazda.
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Tofiq Yusif bu cahandan bezibdir,
Dərd-ələmdən, ah-amandan bezibdir.
Təngə gəlib, daha candan bezibdir,
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Bayquş kişilər


Qiybət ölçüsüdür bəzi adamlar,
Vaxtını əridir müftə, havayı.
Bunların üzündə hər nə desən var
Həyadan savayı, ardan savayı.

Çeynənə-çeynənə sözlər çürüyüb,
Qiybət qazanında yüz ilin pası.
Şəhəri bürüyüb, kəndi bürüyüb
Qiybət uğultusu, qiybət dalğası.

Qiybətlə batır gün, açılır sabah,
Bunlar böhtan əkir, bunlar şər əkir.
Beləsini bığlı görəndə, vallah,
Adam öz bığından xəcalər çəkir.

Bir gündə mininə qara söz yıxar
“Ayaqlı yalana yorğan kişilər”.
Qiybətdə pələnglə vuruşa çıxır
Evdə arvadından qorxan kişilər.

Sinələr qiybətlə boşalar, dolar,
Bilməzlər şərəf nə, kişilik nədir.
Papaq var, yaylığa dəyişmək olar,
Yaylıq var, on papaq qeyrətindədir.

Hardan baş alıbdır bu qiybət çayı?
Ağızlar – aşuzən, boğazlar – xəlbir.
Bunlara nə deyək? Adamın, axı,
“Əclaf!” sözünə də heyifi gəlir.

Sarmaşıbdır bizə bu pis-kişilər,
Hörmətdən salıbdır kişi adını.
Bir az qurdalasan, belə kişilər
Qiybətini qırar öz arvadının.

Adı kişi olan bayquşlara bax! 
Allahın bir ucuz ölümü hanı?
Üzdə "Vətən" deyib, arxada ancaq
Bir anda satarlar Azərbaycanı!

Sözdə bir-birinə heykəl yonarlar,
Bunların hər biri şər yüklü “nər”miş.
Babəki dünyaya verən analar,
Qiybət kisəsi də doğa bilərmiş!

Çiçək gözümdəki şehdən duruydun

Sən mənim gözümdə ulduzdan təmiz,
Çiçək gözümdəki şehdən duruydun.
Sən mənim gözümdə aylı bir dəniz,
Göylərdən süzülən tanrı nuruydun.

Kirimiş qəlbimdə keymişdi qəhər,
Mürgülü dərdimə qucaq olmuşdun.
Başına dönürdüm hər axşam–səhər –
Mənə pir olmuşdun, ocaq olmuşdun.

Səni nərgiz bildim, bənövşə bildim,
Ətrin dodağımda, dilimdə hələ.
Sən necə, sən necə dəyişə bildin
Əlinin istisi əlimdə hələ?!

Dəyişdin, bir sevda boynunu burdu,
Dəyişdin payızın havası kimi.
Dağıldı bir eşqin yuvası, yurdu,
Dağıldı qaranquş yuvası kimi.

Mən elə bilirdim saf bir bulaqsan,
Suyun şərbət imiş... zəhərli şərbət.
Sən – ürəyin boyda meyxoş qılıncsan,
Mən – ürəyim boyda sevgi-məhəbbət.

Bu, sevgi deyildi, zəncir gəmirən
Allahsız-bəndəsiz bir dəliydi bu.
Minillik bərəni-bəndi sümürən,
Dərəni laxladan dağ seliydi bu.


Səninsə ürəyin sınıq bir körpü,
Bu selin qanadı toxundu, uçdu.
Gözlərin – hamının baxdığı güzgü,
Varlığın büsbütün günahdı, suçdu.

Əlbət qol açmısan çox sarmaşığa,
Həvəslər şəhdindən güllənib gedib.
Çətin öyrənərsən bir də işığa –
Yorğun duyğuların lillənib gedib.

Sən mənim sinəmdə mərmi qəlpəsi,
Bəxtimə atılan qara daş oldun.
Sən, özün-özünün quru kölgəsi,
Nəfsinə qul oldun, qaravaş oldun.

Könlümdən od qalxır, alov yüksəlir,
Gör kimə inandım, ay Allah, kimə?!
Dünyada bir sənə yazığım gəlir,
Bir də öz didərgin məhəbbətimə.


Etiket:
Xəbərlər

Məmməd Oruc: “Səməd Vurğun olmaq istəyirdim”

27.05.2020

Müharibənin məhkum etdiyi talelər

26.05.2020

İlhamə Nasirin hekayəsi - Xudaverdi

24.05.2020

Rusiya Qars müqaviləsini uzadacaqmı? - Ermənistanın Naxçıvana iddialar

23.05.2020

Belarusun “Şərəf”li azərbaycanlısı
 

22.05.2020

İrəvan xanlığının varisi Bakıda: nələr danışdı? - Müsahibə

22.05.2020

Azərbaycan qadını. Həmidə xanım Cavanşir

21.05.2020

"Müqəddəs Məryəm və Müqəddəs körpə İsa Məsih"... Bu əsərin çox maraqlı tarixçəsi var.

20.05.2020

Poçt göyərçinləri məktubu neçə daşıyırdı?

19.05.2020

Laçınsız 28 il

18.05.2020

Kürəkçay sazişinin orijinalı tapıldı; ermənilərin Qarabağda izi-tozu olmayıb

16.05.2020

Tanıdığımız və tanımadığımız Vəli Axundov

15.05.2020

Dünya ayağa qalxdı - İrəvan və Zəngəzur Azərbaycana qaytarılacaq - Müqavilə QÜVVƏSİNİ İTİRİB

14.05.2020

"M.Ə.Rəsulzadənin oğlu Azər Rəsulzadə ilə Qazaxıstanda görüşlərim" - Nəsiman Yaqublu

14.05.2020

İrəvan da daxil olmaqla Arazın hər iki tayının Azərbaycan adlandırlması ilə bağlı daha bir sənəd

13.05.2020

Zərdüştlük dini

12.05.2020

Peyğəmbərlər (ə) haqqında bilmədikləriniz

11.05.2020

QƏRBİ AZƏRBAYCAN (İRƏVAN) RESPUBLİKASI ELAN OLUNDU.

10.05.2020

Bu gün Ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum günüdür

10.05.2020

Göyçə həsrətli veteran - Fotolar

09.05.2020

Faşizm üzərində qələbədə Azərbaycan böyük töhfələr verib

09.05.2020

GÖYÇƏDƏN BAŞLAYIB AMERİKADA BİTƏN YOL        

09.05.2020

Şuşanın ən son görüntüləri - FOTOLAR

08.05.2020

8 May Qarabağın ürəyi Şuşanın işğalı günüdür

08.05.2020

1937-ci ildə həbs edildi, sevdiyi qadını güllələdi, oğlunun boş tabutunu basdırdı... - Bağırov haqqında qeyri-adi faktlar

07.05.2020

Tabu - Rəşid Bərgüşadlı

07.05.2020

Mümkünmü ayırsın bizi "İNCİL" İLƏ "QURAN"?

06.05.2020

İrəvan əhalisinin tərkibinin dəyişdirilməsi

05.05.2020

Fərqanə Mehdiyevanın məşhur şeirləri 

03.05.2020

Cümhuriyyəti yıxan adam – ARAŞDIRMA

02.05.2020

BARBAROSDA QƏTL

01.05.2020

Vətənə və xalqa xidmət nümunəsi

01.05.2020

Bu gün Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında tələbə və müəllimlərin güllələnməsindən 11 il keçir.

30.04.2020

Zaur Ustac – qələmdar olmaq missiyası

29.04.2020

Vladimir İliç Ulyanov...

29.04.2020

İrəvanda qalmayan xalın sirri: Bir mahnının tarixi-ARAŞDIRMA

28.04.2020

Professor Abuzər Xələfov və Azərbaycan kitabxanaşünaslıq elmi

28.04.2020

Avropanın Türkiyədəki gizli erməni casus şəbəkəsi - Tarixi faktlar

27.04.2020

Milli Qəhrəman Albert Aqarunovun doğum günüdür

25.04.2020

KQB-nin təklifini rədd edib süpürgəçi işləyən şərqşünas

25.04.2020

Heydər Əliyev Göyçədə – Heç kimin bilmədiyi FAKT - FOTO

24.04.2020

"Azərbaycan bu bəlanı da dəf edəcək” - Ağalar Vəliyev

24.04.2020

Mənim bir dostum var - Aida Eyvazlı  

23.04.2020

Əhliman Əmiraslanov: “Ölkə Prezidenti üçün əhalinin sağlamlığı bir nömrəli prioritet məsələdir” 

23.04.2020

Tikanlı cığırlar (esse)

22.04.2020

BÖYÜK NƏRİMANLILAR SİLSİLƏSİNDƏN HƏTƏM MÜƏLLİM ƏLİ oğlu ƏKBƏROV

22.04.2020

HƏSƏN XƏYALLININ ŞEİRLƏRİ

21.04.2020

1-ci vitse-Prezidentə səhiyyənin roluna göstərdiyi diqqət və həssaslığa görə təşəkkür etdilər

21.04.2020

Hitlerin əsgəri, Stalinin məhbusu olan Azərbaycan aşığı

20.04.2020

Əziz Yazar "Qiyamət" qopardı

19.04.2020
Bütün xəbərlər