Tofiq Yusifin şeirləri

20:15 / 07.06.2019

 

 

Deyirsiz, neyniyim, "Yeraz"dı, deyin?

Vətən torpağından bir ovuc tapıb,
Tökün gözlərimə, murazdı, deyin.
Mənim taleyimə kimlər qarğayıb,
Bu qara günləri kim yazdı, deyin?

Yerliyəm, gəlməyəm, ya hər kiməmsə, 
Öz doğma yurdundan didərginəmsə.
Vətəndən vətənə mən sürgünəmsə,
Deyirsiz, neyniyim, "Yeraz"dı, deyin?

Mən sənə qardaşam, sənsə mənə yox, 
Belimə od şəllə, amma tənə yox.
Kim gəldi, kim getdi... ümid yenə yox,
Keçən yaz olmadı, bu yazdı, deyin.

Mən necə sovuşum bu daş yığımdan?!
Çömçələr pay umur çay qaşığımdan.
Araz topuğumdan, Kür aşığımdan, 
Xəzər də, Göygöl də dayazdı, deyin.

Bir fürsət düşübdür, kefdir, eləyin,
Ərşi dayandırın, Yeri əyləyin.
Daim biz yazığa yalan söyləyin,
Şüşəni göstərib, almazdı, deyin.

Unuda bilmirəm ötən çağları, 
Düşdü püşkümüzə bəxtin ağları.
İçin dəryaları, udun dağları,
Bunlar mədəmizə çox azdı, deyin.

Nə olar yaşasa bu xalq adamtək?
Namərdlər qoyur ki, bir ağ gün görək?
Qışın soyuğunda buğlanın, neynək
Yayın istisinə ayazdı, deyin.

Dodaq büzənlər var ah-vayımıza,
İllər yüklənibdi hər ayımıza.
Bizim: "Vətən!"-deyən harayımıza
"Bu nə zurna-qaval, nə sazdı?"-deyin.

İnsanı Yaradan gərək yarıda,
Bizdən üz döndərib Ulu Tanrı da.
Döyün başımıza, döyün, sonra da:
"Bu qapaz qiymətli qapazdı"-deyin.

Neyləyək dünyanın qulağı karsa?!
Məni yada salın zirvələr qarsa...
Harda Tofiq Yusif imzası varsa,
Siz onun yerinə Arazdı, deyin.

 

Möcüzələr dünyası

Bura yaşıl möcüzədir, möcüzə.
Heyrətimin zirvəsinə çatmışam.
Oturmuşam bir bulaqnan diz-dizə,
"Segah"ının ovsununa batmışam.

Meşələri nəğmə dolu dünyadı,
Dərə var ki, eşitməyib gün adı.
Bir gözəli məni yaman qınadı -
Ürəyimi təbiətə satmışam.

Hər talanın göz muncuğu - bulaq var,
Gül-çiçəyi dizlərimi qucaqlar.
Məni elə sehirləyib bu dağlar
Bilməmişəm, ayaq üstə yatmışam.

 

Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!


"Hər kəs yüz il yaşamasa,
Günah onun özündədir."
Osman Sarıvəlli

Yüz il yox ey, əllicə il, ay qağa,
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!
Göz görməyə, dil dinməyə qadağa,
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Varlığında min ağrının əli var,
Çox "yox"ları əvəzləyən "bəli" var.
Dəli edib, deyirlər ki, dəli var,
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Yurd-yuvamız para-para olandan,
Ciyər vərəm, ürək yara olandan;
Qarabağda "qatıq qara olandan"
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Bilmək olmur qanun düzdür, ya hənək?
Başımızın üstündədir dəyənək.
Bu dünyada adam oğlu adamtək
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Dərd öldürüb torpağı da, daşı da,
Yaxşı var ki, ömrünüzü yaşada?
Cavanlaşır ölümlərin yaşı da...
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Tanrı göydə qarğışları eşidir,
Tamahkar var, aslan, qaplan dişidir.
Vallah, ölmək indi kişi işidir,
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

"Çoxmərtəbə bazarlar"da haqq itdi,
Loxmasını yeyən varsa, igiddi.
Öldürürlər, deyirlər ki, tez getdi,
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Yazılanlar elə qalır kağızda,
Kasıblıqdan dad itibdir ağızda.
Çıxan səsi batırırlar boğazda.
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Tofiq Yusif bu cahandan bezibdir,
Dərd-ələmdən, ah-amandan bezibdir.
Təngə gəlib, daha candan bezibdir,
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!
Yaşamağa qoyurlar ki, adamı?!

Bayquş kişilər


Qiybət ölçüsüdür bəzi adamlar,
Vaxtını əridir müftə, havayı.
Bunların üzündə hər nə desən var
Həyadan savayı, ardan savayı.

Çeynənə-çeynənə sözlər çürüyüb,
Qiybət qazanında yüz ilin pası.
Şəhəri bürüyüb, kəndi bürüyüb
Qiybət uğultusu, qiybət dalğası.

Qiybətlə batır gün, açılır sabah,
Bunlar böhtan əkir, bunlar şər əkir.
Beləsini bığlı görəndə, vallah,
Adam öz bığından xəcalər çəkir.

Bir gündə mininə qara söz yıxar
“Ayaqlı yalana yorğan kişilər”.
Qiybətdə pələnglə vuruşa çıxır
Evdə arvadından qorxan kişilər.

Sinələr qiybətlə boşalar, dolar,
Bilməzlər şərəf nə, kişilik nədir.
Papaq var, yaylığa dəyişmək olar,
Yaylıq var, on papaq qeyrətindədir.

Hardan baş alıbdır bu qiybət çayı?
Ağızlar – aşuzən, boğazlar – xəlbir.
Bunlara nə deyək? Adamın, axı,
“Əclaf!” sözünə də heyifi gəlir.

Sarmaşıbdır bizə bu pis-kişilər,
Hörmətdən salıbdır kişi adını.
Bir az qurdalasan, belə kişilər
Qiybətini qırar öz arvadının.

Adı kişi olan bayquşlara bax! 
Allahın bir ucuz ölümü hanı?
Üzdə "Vətən" deyib, arxada ancaq
Bir anda satarlar Azərbaycanı!

Sözdə bir-birinə heykəl yonarlar,
Bunların hər biri şər yüklü “nər”miş.
Babəki dünyaya verən analar,
Qiybət kisəsi də doğa bilərmiş!

Çiçək gözümdəki şehdən duruydun

Sən mənim gözümdə ulduzdan təmiz,
Çiçək gözümdəki şehdən duruydun.
Sən mənim gözümdə aylı bir dəniz,
Göylərdən süzülən tanrı nuruydun.

Kirimiş qəlbimdə keymişdi qəhər,
Mürgülü dərdimə qucaq olmuşdun.
Başına dönürdüm hər axşam–səhər –
Mənə pir olmuşdun, ocaq olmuşdun.

Səni nərgiz bildim, bənövşə bildim,
Ətrin dodağımda, dilimdə hələ.
Sən necə, sən necə dəyişə bildin
Əlinin istisi əlimdə hələ?!

Dəyişdin, bir sevda boynunu burdu,
Dəyişdin payızın havası kimi.
Dağıldı bir eşqin yuvası, yurdu,
Dağıldı qaranquş yuvası kimi.

Mən elə bilirdim saf bir bulaqsan,
Suyun şərbət imiş... zəhərli şərbət.
Sən – ürəyin boyda meyxoş qılıncsan,
Mən – ürəyim boyda sevgi-məhəbbət.

Bu, sevgi deyildi, zəncir gəmirən
Allahsız-bəndəsiz bir dəliydi bu.
Minillik bərəni-bəndi sümürən,
Dərəni laxladan dağ seliydi bu.


Səninsə ürəyin sınıq bir körpü,
Bu selin qanadı toxundu, uçdu.
Gözlərin – hamının baxdığı güzgü,
Varlığın büsbütün günahdı, suçdu.

Əlbət qol açmısan çox sarmaşığa,
Həvəslər şəhdindən güllənib gedib.
Çətin öyrənərsən bir də işığa –
Yorğun duyğuların lillənib gedib.

Sən mənim sinəmdə mərmi qəlpəsi,
Bəxtimə atılan qara daş oldun.
Sən, özün-özünün quru kölgəsi,
Nəfsinə qul oldun, qaravaş oldun.

Könlümdən od qalxır, alov yüksəlir,
Gör kimə inandım, ay Allah, kimə?!
Dünyada bir sənə yazığım gəlir,
Bir də öz didərgin məhəbbətimə.


Etiket:
Xəbərlər

Azərbaycan dili aşiqlərin dilidir... -Buludxan Xəlilov, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

19.08.2019

Fətəli xan Xoyski - Erməni gülləsi ilə arxadan vurulan Azərbaycanın ilk Baş naziri

19.08.2019

Gec deyil... - Oqtay Rzanın - ŞEİRLƏRİ

18.08.2019

Xəlil bəy nə zaman vəfat edib? - Övlad acısı, ağır xəstəlik

18.08.2019

Aman Allah 

17.08.2019

ADIYAMAN

17.08.2019

Kiçik Vyetnam böyük Çinin burnunu necə “ovdu”? - 28 günlük müharibənin tarixi

16.08.2019

Əli bəy Hüseynzadənin açılmayan sevgi məktubu - Mətn

15.08.2019

REY BREDBERI  “Dəryaz” 

14.08.2019

Onun həyatındakı qadınlar ya dəli oldu ya intihar etdi - Pikasso

14.08.2019

Tuvalılar Böyük Vətən Müharibəsində

12.08.2019

Oğuzlar və Türk kimliyi - Cahandar Bayoğlunun elmi məqaləsi

11.08.2019

Ən qədim insanların 500 min il əvvəl Naxçıvanda yaşadıqları təsdiqləndi

10.08.2019

“Yeni Gundem” İnformasiya Agentliyinin 2 yaşı tamam olur.

10.08.2019

Böyük Nərimanlılar silsiləsindən - Şair Şahmalı Əliyev  Bəlkə qala sözüm, dünya.  

09.08.2019

Uşaq yaşlarından məhkum olan görkəmli jurnalistimiz

09.08.2019

Vampirlər həqiqətdirmi? – İlginc faktlar

08.08.2019

MƏCNUN GÖYÇƏLİ RÜBAİLƏRİ

08.08.2019

Şadlinskilər

07.08.2019

Yazıçı olmaq istəyənlərə Stefen Kinqdən 22 vacib məsləhət

06.08.2019

Atasından miras qalmış taxta 52 il sahib çıxmış hökmdar

06.08.2019

Xəstəsinin evinə bazarlıq edən həkim – MARAQLI ADAM

05.08.2019

General Sisianovun erməniləri “İT” adlandırdığı 214 illik tarixi məktubu  

04.08.2019

Mən də ölülərin xalq şairiyəm - Telman Hüseyn Anadilin şeirləri

03.08.2019

Misir fironları əslən qafqazlıdır - Alman alimlərindən sensasion tədqiqat

03.08.2019

TİTANİK GƏMİSİ HAQQINDA BİLMƏDİYİNİZ BÜTÜN MARAQLI MƏLUMATLAR BİR ARADA

02.08.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT – VI HİSSƏ - SON - VİDEO

01.08.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - V HİSSƏ

31.07.2019

Ərəb Əmirliklərində çalışan xanım alimimiz: Hər il  28 Mayla bağlı müsabiqə keçirir, tələbələri milli hədiyyələrlə mükafatlandırıram  

31.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - IV HİSSƏ

30.07.2019

Böyük rəhbərə son dəfə qurban gedən kiçik adamlar.

30.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - III HİSSƏ

29.07.2019

Tanrının “Oxu” təlimi

29.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” – FİLM KİMİ HEKAYƏT – II HİSSƏ

27.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” – FİLM KİMİ HEKAYƏT – I HİSSƏ

26.07.2019

Qondarma bəylər

25.07.2019

Eldar Baxış oğlunun cəsədi qucağında evə keçdi – Hadisənin şahidi yazır...

25.07.2019

ƏLİBALA HACIZADƏ: HEÇ NƏ ƏZİZ DEYİL XATİRƏN QƏDƏR

24.07.2019

26 il Ağdamsız

23.07.2019

BÖYÜK NƏRİMANLI SİLSİLƏSİNDƏN YAZIÇI, PUBLİSİST QƏDİR ASLAN 
 

22.07.2019

Azərbaycan mətbuatı-144

22.07.2019

“Rəvan” sözünün əvvəlinə “i” hərfi əlavə olunaraq “İrəvan” adı əmələ gəlmişdir

20.07.2019

"Deportasiyadan Etnik Təmizləməyə Gedən Yol" adlı sənədli filmi ictimaiyyətə təqdim olundu.

19.07.2019

Oğlunun ölümündə özünü günahkar bilən ateist Xalq şairi- Maraqlı Faktlar

18.07.2019

Azərbaycanlı tarixçidən maraqlı iddia - Keşikçidağda eramızdan əvvəldən oğuz türkləri yaşayıb

18.07.2019

Ağbulaq

17.07.2019

Qərbi Azərbaycan həqiqətlərini ermənilər etiraf etdi. 

16.07.2019

Tarixi şəxslər barədə qalmaqallı faktlar

15.07.2019

İlham Qəhrəman - "Könül işi"

13.07.2019

Seyid Əzim ateist idimi? - ARAŞDIRMA

11.07.2019
Bütün xəbərlər