Əli Məhərrəmovun şeirləri

19:20 / 05.02.2019

 

 

 

Şair ürəyi

Şairin ünvanı nəyə gərəkdi,

Nə fərqi aranda, ya dağda yaşar...

Şairin ürəyi sevən ürəkdi,

Hər sözü, kəlməsi dodaqda yaşar.

 

Bölər sevincini milyon ürəyə,

Amma ki, qəmini bölməyə qoymaz.

Dünyanın özü də yaşasın deyə,

Dünya şairləri ölməyə qoymaz.

 

Hər dərdə, əzaba sinə gərməsi,

Şair dözümüdü, şair tabıdı.

Nəsimin babamın “ənəlhəqq” səsi,

Şair ürəyinin inqilabıdı.

  2007-ci il

***

Abbası quyudan Gülgəzə yetir

Biz ki sevişəndə dəli kimiydik,
Kimdən öyrənibsən, ağılı belə?
Sən dəcəl qızıydın - başı havalı,
İndi dolanırsan nə mağıl belə?

 

Yaz gəlib, dağlarda gül təzə yetir,

Dər, yara bir dəstə gül, təzə yetir,
Abbası quyudan Gülgəzə yetir,
Yarımçıq saxlama nağılı belə.

 

Qəm yemə, qəmindən şan-şan olarsan,
Özün taleyinlə düşmən olarsan,
İtirmə! İtirsən, peşman olarsan,
Tapmazsan Əlitək oğulu belə.

***

Təcnis

Kim deyir, olubdu bab Alı mənə?
Babam yox, güc gəlir babalı mənə.
Sənin bostanının “babalı” mənə,
Ək-becər bir az da, tərəvəz indi.

 

Bu dövran başqadı, əzələ baxma,
Qırılsın, çatlasın əz, ələ baxma,
Qoy belə bərkisin əzələ, baxma,
Əriyib, qarışsın tərə vəz indi.

 

Düşür saçlarıma belə gəlir dən,
Saralır sünbülüm, belə gəlir dən,
Axı kim qaçar ki, belə gəlirdən,
Qazancı - Qasımın, tər - Əvəzindi.

 

Təbiət "of" deməz, budadar məni,
Ay Əli, kəs, doğra, buda, dər məni.
Toxumu, gübrəsi buda dərmanı,
Özünə nə qalsa, tər əvəzindi.

2018-ci il

***

Bir deyil, otuz iki diş cücərdirik

 

Tanrı, şər danışdıq, yum ağzımızı,
Kələfi dolaşıb yumağımızın...
Qoyub papirosu damağımıza,
Fikirlər əlində baş cücərdirik.

 

“Bu sərvət bizimdi” deməkdən ötrü,
Dünyanı tamahla yeməkdən ötrü,
Bir az da iştahla yeməkdən ötrü,
Bir deyil, otuz iki diş cücərdirik.

 

Qalır vicdanımız günahın altda,
Sıxıldıq, boğulduq Allahın altda,
Səpib insanları torpağın altda,
Torpağın üstündə daş cücərdirik.

***

Ürəyim qaranquş yuvası deyil

 

Gəldin, gəlişinlə dərd verdin mənə,
Gedirsən, dərdimin biridə artır.
Bircə ürəyim var, vermişdim sənə
Axı nə verəydim ürəkdən artıq?

 

Acılı, şirinli bir xatirəni,
Qara gözlərinə yığıb gedirsən.
Əllərim göylərdən düşürdü səni,
Yenəmi göylərə çıxıb gedirsən?

 

Gedirsən, geriyə qayıtma bir də,
Getdiyin o yollar töyşüdər səni.
Gedirsən, getdiyin o qərib yerdə,
Xatirəm buz olar, üşüdər səni.

 

Könlüm bu sevdaya uyası deyil,
Səndən nə qaldı ki, nə var gələsən?
Ürəyim qaranquş yuvası deyil,
Payızda köç edib, bahar gələsən.

2006-ci il

***

Sən elə həmişə gözüm üstəsən

 

Sən məni unutma, yad elə hərdən,
Onsuzda yad edir, yad elə hərdən,
Məni qurbanlıqtək ad elə hərdən,
Dolandır başında, kəs ayağında.

 

Hər gün xəyalımdan elə keçərsən,
Dolanıb belədən, belə keçərsən,
Gizli gəl, qorxuram ələ keçərsən,
Heç kəs eşitməsin səs ayağında.

 

Ömrümü verərdim, əgər istəsən,
Can-deyib gələrdim, məni səsdəsən.
Sən elə həmişə gözüm üstəsən,
Mən niyə qalmışam bəs ayağında?!

***

Alı yerində

təcnis

Şeirdən bir çələng bağla, çin olsun,

Sarısı, yaşılı, alı yerində.

Söz-söznən uyuşa, fikir-fikirnən,

Doğrusu, məcazı, alı yerində

 

İtirdim, tapmadım nə fayda, bir yol,

Ziyanım günbəgün, nəf - ayda bir yol...

Söz əkdim, söz biçdim nə fayda, bir yol –

Görmədim “payından” alı yerində.

 

Gün vurar, allanar budağın başı...

Göyərər sinəmdə bu dağın başı,

Ələsgər bir dağdı, bu dağın başı:

Alıdı – dayanıb Alı yerində.

 

  31 yanvar 2019-cu il

 


Etiket:
Xəbərlər

Ermənilərin çeçenlərə tarixi zərbəsi: Urartu oğurluğu

20.02.2019

Zəki İslamın şeirləri

19.02.2019

19.02.2019

Fəlsəfə - Aşiq buddistlər

19.02.2019

YAXIN NƏŞR TARİXİNİN TƏDQİQİ “BOZ OĞUZ” nəşriyyatı – LEYLA ABASOVAnın təqdimatında

18.02.2019

“...Qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı...” — Xan Şuşinski bayrağımızı gizli musiqi ilə vəsf etmişdi

18.02.2019

Məcnun Göyçəlinin şeirləri

16.02.2019

Türkün ari-slavyan sivilizasiyası qarşısındakı rolu

16.02.2019

Avropalı alimlərdən ŞOK ARAŞDIRMA: Qafqaz xalqları Amerika və Avropa ilə qohumdur

15.02.2019

HƏRBİ HƏKİMLİYİN KAMİL ZİRVƏSİ

14.02.2019

Balaca İsmayılın böyük istedadı

13.02.2019

Azərbaycan türklərinin Qızılbaşlar imperiyası fars dövlətinə necə çevrildi? –"REGNUM"UN ARAŞDIRMASI

12.02.2019

İstedadlar sorağında  - Rəşid Bərgüşadlı

12.02.2019

Eynulla Sadıqın şeirləri

11.02.2019

Adı dillər əzbəri olan, oğlunu vaxtsız itirən Ağ Aşıq Allahverdi

11.02.2019

11.02.2019

Qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanın əhalisi

11.02.2019

Bir-birinin ətini yeyən məhbuslar, qan dolu otaqda dəhşətli 15 gün – FOTOLAR

09.02.2019

1988-1989-cu illər deportasiyası

09.02.2019

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında və Azərbaycan dilinin Krasnoselsk şivələrində bəzi leksik paralellər

08.02.2019

Şükriyyə: Bədənini murdarlayıb namusunu zabitlərdən qoruyan qadın...- ARAŞDIRMA

08.02.2019

Tarixin iki türk sərkərdəsi — Çingiz xan və Əmir Teymurun fərqləri

07.02.2019

Ermənilərin qorxulu kabusu: Təkbaşına hücum…

07.02.2019

İstedadlar sorağında - İlahə İmanova

06.02.2019

Ardanış haqqında tarixi oçerk

06.02.2019

Görməsə də, əli ilə atasının məzarına toxunurdu — Hacı Zeynalabdinin qızına 6 il baxmış şəxsdən açıqlamalar - FOTOLAR

06.02.2019

Əli Məhərrəmovun şeirləri

05.02.2019

Göyçə nisgili, Göyçə dərdi

05.02.2019

Mübarəksən, cənab Leytenant

03.02.2019

İsmixan Didərginin şeirləri

02.02.2019

Nəvai yaradıcılığında Nəsimi obrazı VƏ YA ÖZBƏK ƏDƏBİYYATI SƏHİFƏLƏRİNDƏ NƏSİMİ İZLƏRİ

02.02.2019

ISSIQ YAZISI

01.02.2019

Şeyx Şamil

01.02.2019

Rüstəm Dastanoğlu: " Göyçənin özü böyük bir akademiya idi. Aşıq Ələsgər də o akademiyanın ən parlaq məzunu oldu."                                                                                  1-ci hissə                                                 

31.01.2019

Rəsulzadədən sitatlar

31.01.2019

Yusif Bayramov əzəməti

30.01.2019

Ermənistanın ərazisində qalan Zəngəzur tarixi Azərbaycan torpağıdır

30.01.2019

Əmir Teymurun lənətinə uğrayan Stalinin qorxusu və çaşqınlığı…

29.01.2019

USTA ABDULLANIN ƏXLAQİ-DİDAKTİK ŞEİRLƏRİ

29.01.2019

Fəlsəfə - Bertrand Rassell

29.01.2019

DİL FAKTLARININ DAXİLİ MƏZMUNU VƏ BƏDİİ HƏQİQƏT

28.01.2019

İstedadlar sorağında - Qafar Şövqi

28.01.2019

Xəyanəti unutmayan və bağışlamayan KQB-nin qisası – Kəşfiyyat sirləri

28.01.2019

Düşmənin qorxulu röyası

26.01.2019

Unudulmaz izlər - Firudin bəy Köçərli

26.01.2019

Bakını və Türkiyəni gizli dinləyən kəşfiyyatçı qadının sensasion hekayəsi

25.01.2019

Unudulmaz izlər - Hacı Zeynalabdin Tağıyev.  

25.01.2019

Tarixdə baş vermiş qəribə müharibələr

25.01.2019

Səyyarə Məmmədlinin şeirləri

24.01.2019

Ağa Məhəmməd Şah Qacar haqqında bilmədiklərimiz...

24.01.2019
Bütün xəbərlər